HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (2) Formidling (1)
Boge, Knut;Børve, Brita;Engelsåstrø, Gunnar;Garnes, Åge;Larsen, Anne Karin;Skjønneberg, Gitte;Stan, Marina;Øyan, Petter;Edvardsen, Tor-Einar (2012). Innovasjon og nyskaping: prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning (LAU). Rapport fra delprosjekt Innovasjon og nyskaping. 31 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Børve, Brita;Aslesen, Heidi Wiig;Boge, Knut;Brøgger, Benedicte;Garnes, Åge;Lervik, Anne K. Eggen;Rønnevig, Elisabeth;Tolsby, June;Sethov, Ellen;Voll, Liv Oddrun (2012). Rapport fra prosjektet Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen: NU E15. 23 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dahlin, Liv Klakegg;Børve, Brita (2011). Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen, v/Liv Klakegg Dahlin, Høgskolen i Oslo og Akershus. INOVUS 2011. Kunnskapsparken Bodø m.fl..

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 54 19
Telefon (mobil): +47 950 53 868
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PS837

Andre kanaler