HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Forskningsrapporter (1) Formidling (20)
Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla;Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse Gueudet, Ghislaine (Red.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.
Eriksen, Elisabeta;Kjensli, Grethe;Rodal, Camilla (2016). Den doble tallinjen som didaktisk modell for proporsjonalitet, introdusert i en realistisk matematikkundervisningstradisjon. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 5. s. 78-103. Cappelen Damm Akademisk.
Ånestad, Gerd;Rodal, Camilla;Eriksen, Elisabeta (2014). Et innblikk i lærerstudenters forkunnskaper innen brøk. Reinertsen, Anne Beate Groven, Berit Knutas, Kerstin Agneta Holm, Astri (Red.), FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kap. 33. s. 273-282. Akademika forlag.
Rodal, Camilla (2014). Matematisk argumentasjon i overgangen barnehage og skole. Reinertsen, Anne Beate Groven, Berit Knutas, Kerstin Agneta Holm, Astri (Red.), FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kap: 26. s. 237-244. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd (2013). Når brøk ikke er tall – Eksempler på misoppfatninger knyttet til brøk som tallstørrelse. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 3. s. 20-27. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). Theorising mathematics teaching: pre-service teachers’ perceptions before and during school placement. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. artikkel. s. 20-27. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? The Challenges of School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 2.
Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla (2011). En 5-årings tall og telling. 11 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla;Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong. CERME10 - 10th Congress of European Research in Mathematics Education. Institute of Education, Dublin City University.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla;Vermedal, Randi Marie (2016). Lagt opp til høy stryk på eksamen?. Khrono.no.
Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen (2016). "The day will come when I will think this is fun" - First-year pre-service teachers' reflections on becoming mathematics teachers. ICME13 - International Congress on Mathematics Education. ICMI.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla;Tønnessen, Eva (2016). Fire av ti strøk i matematikk. Khrono.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla (2014). Kvalitetssikring i praksis belyst ved "matematikksaka". Kvalitetstid. Studentparlamentet.
Rodal, Camilla (2013). Hva mener 1-7. studenten om praksis?. Juleseminar. GFU.
Rodal, Camilla (2013). Matematisk argumentasjon i overgangen barnehage og skole. FoU i praksis 2013. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? Exploring School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. ECER 2013. EERA.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd;Tønnessen, Eva (2013). En av tre lærerstudenter strøk på eksamen i matematikk. Khrono.
Rodal, Camilla;Bjarnø, Vibeke (2013). Færre lærerstudenter stryker i matematikk. Khrono.no.
Se alle publikasjoner
Ånestad, Gerd;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen (2013). Et innblikk i lærerstudenters forforståelse om brøk. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette (2012). Å bli matematikklærer i praksis - studentenes og praksislærernes oppfatning av spenningen mellom høyskole og praksisfelt. Undervisningskunnskap i matematikk. Universitetet i Tromsø.
Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Ånestad, Gerd (2012). Brøkforståelse og brøkregning - eksempler på misoppfatninger hos elever på 7. trinn. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2012). Theorizing mathematics teaching.Pre-service teachers' perceptions before and during school practice. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla (2011). Tall og telling i overgangen barnehage - skole. Konferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Volda.
Rodal, Camilla (2010). Veilederrollen sett fra veileders perspektiv. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk.
Rodal, Camilla (2010). Veilederrollen sett fra veileders perspektiv. FoU i praksis 2010.
Kværnes, Leif;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn (2010). Fagplan for matematikk (30 studiepoeng), trinn 1-7.
Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla (2010). Tall og tallforståelse Overgangen barnehage - skole. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo.
Rodal, Camilla (2009). Veilederens rolle ute i praksisfeltet. Seminar vedrørende Matematikk i Moss.. Moss Kommune/Utdanningsdirektoratet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 49
Telefon (mobil): +47 980 00 905
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B512