meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (3) Formidling (4) HiOA-publikasjoner (3)
Vislie, Camilla;Gundersen, Tonje (2017). Vern av risiokoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep.. 96 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Smette, Ingrid;Vislie, Camilla (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. ISBN: 978-82-7894-617-6. 156 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
Bredal, Anja;Vislie, Camilla (2017). Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser. ISBN: 978-82-7894-619-0. 102 s. NOVA.
Vislie, Camilla (2017). Vold mot særlig utsatte grupper – Hva gjør kommunene?. Rudbordskonferanse om krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus "Rett til vern mot vold. Uansett". Actis, RIO.
Vislie, Camilla (2017). Municipal systems for safeguarding and reporting violence against adults at risk. II European Conference on Domestic Violence. FPCEUP, University of Porto.
Vislie, Camilla;Gundersen, Tonje (2017). Det du ikke ser kan du heller ikke gjøre noe med. Kommunal Rapport.
Eriksen, Nina;Vislie, Camilla;Gundersen, Tonje (2017). Vald og overgrep går under radaren. forskning.no.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 926 66 902
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X353