HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Forskningsrapporter (3)
Ohls, Carolina (2017). A qualitative study exploring matters of ill-being and well-being in Norwegian activation policy. Social Policy and Society. Vol. 16. doi: 10.1017/S1474746416000397
Hansen, Helle Cathrine;Ohls, Carolina (2011). Samspill skaper Ny sjanse - erfaringer fra et kvalifiseringstiltak. Fontene forskning.
Ohls, Carolina (2008). "Somliga går med trasiga skor". Fontene forskning.
Malmberg-Heimonen, Ira;Ohls, Carolina;Rugkåsa, Marianne (2009). Å se hele personen. Del II veileder: "De gode grepene". ISBN: 978-82-579-4676-0. 36 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ohls, Carolina;Rugkåsa, Marianne;Hansen, Helle Cathrine;Malmberg-Heimonen, Ira (2009). Å se hele personen.En studie om årsaker til frafall og gode grepfor å forhindre frafall i Ny sjanse prosjektene. ISBN: 978-82-579-4653-1. 86 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Innvær, Simon;Stang, Elisabeth Gording;Ohls, Carolina;Hoel, Sigrun (2009). En kartlegging av opplæringstilbud om barnekonvensjonen i aktuelle utdanninger. ISBN: 978-82-579-4708-8. 99 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 31
Telefon (mobil): +47 406 12 246
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X674