HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Forskningsrapporter (1) Formidling (8)
Palm, Hans Christian;Haavardsholm, Trym Vegard;Ajer, Halvor;Jensen, Cathrine V. (2013). Extraction and classification of vehicles in LADAR imagery. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering. Vol. 8731. 15 s. doi: 10.1117/12.2015363
Jensen, Cathrine V. (2005). Linear ODEs and D-modules, solving and decomposing equations using symmetry methods. Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol. 17.
Jensen, Cathrine Vembre (2004). Decomposition of ODEs with an sl_2 symmetry algebra. GLOBAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS: International Workshop on Global Analysis. AIP Concerence Proceeding Vol. 729. KAPITTEL. s. 193-199.
Jensen, Cathrine Vembre (2002). Geometric structures on solution spaces of integrable distributions. 8th International Conference on Differential Geometry and its Applications. Proceedings. KAPITTEL. s. 175-185.
Jensen, Cathrine Vembre (2004). Linear Ordinary Differential Equations and D-modules, solving and reduction methods. ISBN: 82-92461-46-9. 90 s. Universitetet i Tromsø.
Jensen, Cathrine V. (2007). Reduction Procedures and Aspects of the Algebra of Linear ODEs. Geometry and Algebra of PDEs. Universitetet i Tromsø.
Jensen, Cathrine V. (2006). Alternative use of symmetries in solving and decomposing linear ODEs. Gjesteforelesning sponset av EU- prosjekt Global Integrability of Field Theories (GIFT). IWR Universität Heidelberg.
Jensen, Cathrine V. (2006). Linear ODEs as D-Modules: Decomposing and Solving Equations in terms of Irreducible Representations of the Symmetry Algebras. Formal theory of PDEs and Applications. University of Joensuu.
Jensen, Cathrine Vembre (2004). ODEs, decomposing and solving equations in terms of irreducible representations of symmetry algebras. Geometry in Odessa 2004.
Jensen, Cathrine Vembre (2004). Decomposition of ODEs with an sl_2 symmetry algebra. International Workshop in Global Analysis, 2004.
Jensen, Cathrine Vembre (2004). Alternative methods for integrating ODEs. Meeting, Geometric methods and PDEs. V. Roubtsov and F. Pelletier, CIRM.
Jensen, Cathrine Vembre (2002). Algebra of ODEs. First joint meeting AMS-UMI.
Jensen, Cathrine Vembre (2001). Geometric structures on solution spaces of integrable distributions. 8th International conference on Differential Geometry and its applications.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 71 33
Telefon (mobil): +47 454 42 047
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B417