HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Formidling (32)
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2017). Effects of Immediate Tests on the Long-Term Maintenance of Stimulus Equivalence Classes. The Psychological Record. Vol. 67. doi: 10.1007/s40732-017-0247-y
Arntzen, Erik;Petursson, Petur I.;Sadeghi, Pedram;Eilifsen, Christoffer (2015). Equivalence class formation in accuracy or speed conditions: immediate emergence, adduction, and retention. The Psychological Record. Vol. 65. doi: 10.1007/s40732-014-0097-9
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2015). Effects of Training Structure and the Passage of Time on Trained and Derived Performance. The Psychological Record. Vol. 65. doi: 10.1007/s40732-014-0067-2
Fields, Lanny;Arntzen, Erik;Nartey, Richard K.;Eilifsen, Christoffer (2012). Effects of a meaningful,a discriminative, and a meaningless stimulus on equivalence class formation. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Vol. 97. doi: 10.1901/jeab.2012.97-163
Arntzen, Erik;Braaten, Live Fay;Lian, Torunn;Eilifsen, Christoffer (2011). Response to sample requirements in conditional discrimination procedures. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Eilifsen, Christoffer;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2011). Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). Single-subject withdrawal designs in delayed matching-to-sample procedures. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Arntzen, Erik;Grøndahl, Terje;Eilifsen, Christoffer (2010). The effects of different training structures in the establishment of conditional discriminations and subsequent performance on tests for stimulus equivalence. The Psychological Record. Vol. 60.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2009). On the role of trial types in tests for stimulus equivalence. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 10.
Se alle publikasjoner
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2016). Paired Associate Learning, Mediated Generalization and Stimulus Equivalence. Eight Biannual Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Eilifsen, Christoffer (2016). A Citation Analysis and Comparison of the APA Handbook of Behavior Analysis and the APA Educational Psychology Handbook. The 8th Biannual Conference of The European Association of Behaviour Analysis. European Association of Behaviour Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2016). Paired Associate Learning and Stimulus Equivalence. The 8th Biannual Conference of The European Association of Behaviour Analysis. European Association of Behaviour Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2015). Om forholdet mellom grunnforskning og anvendt atferdsanalyse. NAFO-seminaret 2015. Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO).
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2015). The Effects of Immediate Testing on the Long-term Maintenance of Stimulus Equivalence Classes. 41st annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2013). Ontological Questions in Radical Behaviorism — Philosophical Assumptions in Skinner's "The Operational Analysis of Psychological Terms". Association for Behavior Analysis International Annual Convention 2013. Association for Behavior Analysis International.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2012). Effects of serialized and concurrent training in matching-to-sample procedures. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer;Halvorsen, Lars Rune;Nygård, Andreas (2012). Overtraining in Formation of Equivalence classes. NAFO.
Fields, Lanny;Arntzen, Erik;Nartey, R.;Eilifsen, Christoffer (2012). Sorting and equivalence class formation. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2012). European Journal of Behavior Analysis 2000-2012: behavior analysis in Europe. 6th Conference of the European Association for Behavior Analysis. European association for behavior analysis.
Se alle publikasjoner
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2012). Brain activity correlates in stimulus equivalence research. 2012 Theory and philosophy Conference. Association for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2011). Bachelors program in learning psychology with emphasis on behavior analysis. ABAI 37th Annual Convention. Association for Behaviour Analysis International.
Fields, Lanny;Arntzen, Erik;Nartey, R*;Eilifsen, Christoffer (2011). A behavioral function of meaningful stimuli that enhances the formation of equivalence classes. 37th Annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). The effects of ascending and descending titrating delays on stimulus equivalence. 37th Annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). Reaction Times in Stimulus Equivalence Experiments. 6th International Conference of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). Maintenance of baseline conditional discriminations during tests for stimulus equivalence. Nafo-seminar 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Braaten, Live Fay;Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). Response to sample requirements in stimulus equivalence procedures. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer (2011). Radikal behaviorisme: filosofien og vitenskapen. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Olaff, Heidi Skorge;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2010). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2010). Bachelor?s programme in Learning Psychology with an emphasis in behavior analysis at The Akershus University College. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2010). Fixed and titrating delays in equivalence tasks. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn;Eilifsen, Christoffer;Halvorsen, Lars Rune (2010). Studier av kompleks menneskelig atferd. Nafoseminaret 2010.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik;Hognason, Felix (2010). Effects on stimulus equivalence test performance of varying the delay in delayed matching-to-sample. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2010). Effects of fixed and titrated delays in equivalence tasks: stage II - adults. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer;Vie, Aleksaner (2010). Distracters during testing in delayed matching to sample. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Eilifsen, Christoffer (2009). Akershus University College. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Vignes, Tore;Arntzen, Erik (2009). The effect of using familar stimuli as nodes on the equivalence class formation in children. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Arntzen, Erik;Grøndahl, Terje;Eilifsen, Christoffer (2009). On training structures and stimulus equivalence. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik;Vignes, Tore (2009). The role of pictures in the equivalence class formation in children. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer;Vaidya, Manish (2009). On titrating of delays in DMTS and SE. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer (2009). Differences in testing protocols in stimulus equivalence research. The 2009 EABG London Conference.
Eilifsen, Christoffer;Vaidya, Manish;Arntzen, Erik (2008). The development of equivalence via shared stimulus functions. The 34th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 41
Telefon (mobil): +47 483 54 589
Besøksadresse: Pilestredet 38, Oslo, W104