HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (22) Forskningsrapporter (20) Formidling (117) OsloMet-publikasjoner (4)
Hyggen, Christer (2017). Etterlater arbeidstrening arr hos unge ledige? Et vignett-eksperiment av arbeidsgiveres beslutninger ved ansettelser av unge i Norge. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 34. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-01
Olsen, Terje;Hyggen, Christer;Tägtström, Jenny;Kolouh-Söderlund, Lidija (2016). Unge i risiko - overblik over situationen i Norden. Wulf-Andersen, Trine Olsen, Terje Follesø, Reidun (Red.), Unge, udenforskap og social forandring Nordiske perspektiver. Kapitel 2. s. 39-68. Frydenlund Academic.
Hyggen, Christer;Hammer, Torild (2013). Unge voksne - mestring og marginalisering i den norske velferdsstaten. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 12. s. 226-233. Gyldendal Akademisk.
Hammer, Torild;Hyggen, Christer (2013). Gårsdagens arbeidsløse, morgendagens arbeidskraft?. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 10. s. 183-195. Gyldendal Akademisk.
von Soest, Tilmann;Hyggen, Christer (2013). Psykiske plager blant ungdom og unge voksne - hva vet vi om utviklingen de siste årtiene?. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 5. s. 88-109. Gyldendal Akademisk.
Hyggen, Christer;Gjerustad, Cay (2013). Knuste drømmer? Aspirasjoner, yrkeskarriere og mental helse fra ung til voksen. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 4. s. 70-87. Gyldendal Akademisk.
Hammer, Torild;Hyggen, Christer (2013). Ung voksen - Risiko for marginalisering. Hammer, Torild Hyggen, Christer (Red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Kapittel 1. s. 13-27. Gyldendal Akademisk.
Hammer, Torild;Hyggen, Christer (2013). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. ISBN: 978-82-05-43644-2. 239 s. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Hyggen, Christer;Hammer, Torild (2012). Arbeidsmotivasjon fra ung til voksen – hva betyr frafall fra videregående skole?. Stjernø, Steinar Øverbye, Einar (Red.), Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Kapittel 8. s. 135-145. Universitetsforlaget.
Hyggen, Christer (2012). Does smoking cannabis affect work commitment?. Addiction. Vol. 107. doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.03796.x
Hyggen, Christer (2010). Arbeidsledighet. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Kapittel. Gyldendal Akademisk.
Hyggen, Christer;Hardoy, Ines;Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 14. s. 273-296. Gyldendal Akademisk.
Hammer, Torild;Hyggen, Christer (2010). Lost in transition? Substance abuse and risk of labour market exclusion from youth to adulthood. Norsk Epidemiologi. Vol. 20.
Hyggen, Christer (2010). Livsløp i velferdsstaten : sosialhjelp og risiko. ISBN: 978-82-7894-345-8. Unipub forlag.
Hardoy, Ines;Hyggen, Christer;Schøne, Pål (2010). Arbeidsledighet. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 14. s. 273-296. Gyldendal Akademisk.
Hyggen, Christer (2009). Unge arbeidsuføre - livsløp og risiko. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
Hyggen, Christer (2008). Change and stability in work commitment in Norway: From adolescence to adulthood. Journal of Social Policy. Vol. 37. doi: 10.1017/S0047279407001511
Hammer, Torild;Hyggen, Christer (2006). Stengte dører?. Hammer, Torild Øverbye, Einar (Red.), Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. Kapittel. s. 32-51. Gyldendal Akademisk.
Hyggen, Christer (2006). Risks and resources: Social capital among social assistance recipients in Norway. Social Policy & Administration. Vol. 40.
Hyggen, Christer (2005). Arbeidsledighet blant ungdom – et spørsmål om holdninger til lønnsarbeidet?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 5.
Bakken, Anders;Hyggen, Christer (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?. ISBN: 978-82-7894-649-7. 127 s. NOVA, OsloMet.
Imdorf, Christian;Shi, Lulu P.;Sacchi, Stefan;Samuel, Robin;Hyggen, Christer;Stoilova, Rumiana;Boyadjieva, Pepka;Ilieva-Trichkova, Petya;Parsanoglou, Dimitris;Yfanti, Aggeliki (2017). Explaining employers'hiring decisions: A comparative study of employers' risk assessment. NEGOTIATE Working Paper 7.3. 37 s. NEGOTIATE.
Bråthen, Magne;Hyggen, Christer;Lien, Lise;Nielsen, Roy A (2016). Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene. ISBN: 978-82-324-0292-2. 85 s. Fafo.
Leschke, Janine;Seeleib-Kaiser, Martin;Spreckelsen, Thees;Hyggen, Christer;Sandlie, Hans Christian (2016). Labour market outcomes and integration of recent youth migrants from Central-Eastern and Southern Europe in Germany, Norway and Great Britain. 86 s. STYLE Working Papers.
Hyggen, Christer;Ortlieb, Renate;Sandlie, Hans Christian;Weiss, Silvana (2016). Youth Mobility: Working Conditions and the Role of Labour Market Intermediaries. The Case of Austria and Norway. 50 s. STYLE Working Papers.
Sletten, Mira Aaboen;Hyggen, Christer (2013). Ungdom, frafall og marginalisering. Temanotat. ISBN: 978-82-12-03192-0. 56 s. Norges forskningsråd.
Berge, Øyvind;Hyggen, Christer (2011). Privatskoler i Norden. Omfang, utvikling og den politiske debatten. 52 s. Fafo.
Midtsundstad, Tove Irene;Hyggen, Christer (2011). Pensjoner på børs – valg og risiko. 98 s. Fafo.
Hyggen, Christer (2010). Pensjoner på børs – hvor risikofylt?. Fafo.
Hyggen, Christer;Berge, Øyvind (2010). Framveksten av private helseforsikringer i Norden. Fafo.
Se alle publikasjoner
Hyggen, Christer (2010). Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fafo.
Hyggen, Christer (2009). Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/ eller Barne- og likestillingsdepartementet. Fafo.
Inger Lise, Skog Hansen;Hyggen, Christer;Nuland, Bjørn Richard (2009). Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet. Fafo.
Fløtten, Tone;Hyggen, Christer (2008). Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet. Fafo.
Hyggen, Christer;Veland, Geir (2008). Tjenestepensjon, utdanning og lønn. Fafo.
Hyggen, Christer (2008). Slitne kvinner og farlige menn. Om grunnlaget for særaldersgrenser i Norge. Fafo.
Hyggen, Christer (2007). Tidligpensjonering og AFP. Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006. Fafo.
Hyggen, Christer (2005). Evaluering av Foreldretelefonen. 49 s. NOVA.
Hyggen, Christer (2002). Samværsfedrenes situasjon. Rapport fra en spørreundersøkelse. ISBN: 82-7894-144-0. 153 s. NOVA.
Skevik Grødem, Anne;Hyggen, Christer (2002). Samværsfedrenes situasjon. Rapport fra en spørreundersøkelse. NOVA.
Hyggen, Christer;Bakken, Anders;Eriksen, Nina (2018). Somalisk ungdom satser på høyere utdanning. forskning.no.
Hyggen, Christer (2017). Arbeidsgivere og deres holdninger til arbeidsmarkedstiltak - et eksperiment. SAMSVAR: Arbeidsledige unge - merket for livet?. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Hyggen, Christer (2017). Unge med psykiske lidelser - løsninger i arbeidslivet. Unge voksen og utenfor. Jobbaktiv.
Hyggen, Christer;Ortlieb, Renate;Sandlie, Hans Christian;Weiss, Silvana (2017). Four stories of migration. O'Reilly, Jacqueline Moyart, Clementine Nazio, Tiziana Smith, Mark (Red.), Youth employment. STYLE Handbook. Chapter. s. 151-154.
Hyggen, Christer;Ortlieb, Renate;Sandlie, Hans Christian;Weiss, Silvana (2017). East2West and North2North: Youth migration and labour market intermediaries in Austria and Norway. O'Reilly, Jacqueline Moyart, Clementine Nazio, Tiziana Smith, Mark (Red.), Youth employment. STYLE Handbook. Kapittel. s. 149-150.
Hyggen, Christer (2017). Solberg lover endringer: - Det er ikke godt nok. TV2.
Hyggen, Christer (2017). Krever at NAV-systemet endres. TV2 Nyhetene.
Hyggen, Christer (2017). Arbeidstrening. TV2 Nyhetene.
Hyggen, Christer (2017). Arbeidstrening svekker muligheter. NRK Dagsnytt 18.
Hyggen, Christer (2017). Forskningsrapport: Arbeidsgivere skyr folk som har hatt arbeidstrening. NRK.no.
Se alle publikasjoner
Hyggen, Christer (2017). Dette gjør at du havner nederst i søknadsbunken. TV2 Nyhetene.
Hyggen, Christer (2017). Den tapte generasjon?. Framtida.
Hyggen, Christer (2017). Ung og utenfor. Aftenposten.
Hyggen, Christer (2017). Norske arbeidsgivere straffer folk med rufsete CV. P4 Nyhetene.
Hyggen, Christer (2017). Arbeidstrening fra NAV svekker mulighetene for jobb. Karrierestart.no.
Hyggen, Christer (2017). Forskere: Arbeidstrening fra NAV svekker mulighetene for jobb. Dagens Næringsliv.
Hyggen, Christer (2017). Premie til de kresne og late?. Dagens Næringsliv.
Hyggen, Christer (2017). Feil jobb verre enn arbeidsløs. NRK Dagsnytt 18.
Hyggen, Christer (2017). Ny forskning: Verre å ha "feil" jobb enn å være arbeidsløs. Dagens Næringsliv.
Hyggen, Christer (2017). Livet med voksen-smerter. VG Magasinet.
Hyggen, Christer (2017). Andelen unge som blir stående utenfor arbeidslivet øker. her er historien om tre som fant veien inn.. Dagens Næringsliv.
Hyggen, Christer;Eriksen, Nina (2017). NAV-tiltak gjør det vanskeligere å få jobb. forskning.no.
Vedeler, Janikke Solstad;Abebe, Dawit Shawel;Hyggen, Christer;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2016). “Negotiate – Overcoming job-insecurity in Europe”, together with Dawit Shawel Abebe, Mi Ah Schøyen, Kjetil Klette Bøhler, Bjørn Hvinden &, Christer Hyggen, at the Third ISA Forum in Vienna, Austria, 10–14 July 2016.. The Third ISA Forum.
Hyggen, Christer;Stefansen, Kari (2016). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi i dag. Vol. 46.
Hyggen, Christer (2016). ALMP signals. A vignette Experiment.. Trygdeforskningsseminaret. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Hyggen, Christer (2016). Overgang fra skole til arbeid - fra ung til voksen. Ungdommen nå til dags! Sosiologforeningens vinterseminar 2016. Norsk Sosiologforening.
Hyggen, Christer (2016). Unge på midlertidige stillinger i Norge. Dagsnytt 18, NrK.
Hyggen, Christer (2016). Fastlåst uten fast jobb. Dagens Næringsliv.
Hyggen, Christer (2016). Dette er dårlig nytt for både psyken og karrieren. hegnar.no.
Hyggen, Christer (2016). Sprik mellom storbyer i bruk av sosialhjelp. forskning.no.
Hyggen, Christer (2016). Mindre skam med sosialhjelp blant unge. forskning.no.
Hyggen, Christer (2016). Drømmefangeren. Kvinner og Klær (KK).
Hyggen, Christer (2016). Jobber gratis for å få sin første jobb. Aftenposten.
Hyggen, Christer (2016). Unge sliter med å få sommerjobb. Aust-Agder Blad.
Hyggen, Christer (2016). Ingeniører har blitt mindre karrierekåte. NITO refleks.
Hyggen, Christer (2016). - Skap nye jobber i stedet for å flytte. Stavanger Aftenblad.
Hyggen, Christer (2016). Seeking solutions to youth unemployment. ScienceNordic.
Hyggen, Christer (2016). Den tapte generasjon. NrK P3/ Hallo P3.
Uhrig, Bettina;Hyggen, Christer (2015). NEGOTIATE. Kick-Off. EC, REA.
Uhrig, Bettina;Hyggen, Christer (2015). First General Assembly NEGOTIATE. NEGOTIATE Kick-Off, First General Assembly. HIOA NOVA.
Hyggen, Christer (2015). Unge utenfor utdanning og arbeidsliv. SAMSVAR. HiOA.
Hyggen, Christer (2015). Unge utenfor: Knuste drømmer eller et NAV av muligheter. Seminar Utdanningsetaten Fagopplæring Oslo. Utdanningsetaten Oslo.
Hyggen, Christer (2015). På vei til jobb? Unge utenfor utdanning og arbeidsliv. Ungdatakonferansen. HiOA-NOVA.
Hyggen, Christer (2015). Unge utenfor: knuste drømmer eller et NAV av muligheter. Seminar Utdanningsetaten. Utdanningsetaten Oslo.
Hyggen, Christer (2015). Unge utenfor. Storbyens Hjerte - Nordisk storbykonferanse. Nordisk ministerråd.
Hyggen, Christer (2015). Negotiating early-job insecurity in Europe. Horizon 2020 Kick off. Research Executive Agency (REA).
Hyggen, Christer (2015). Unge utenfor utdanning og arbeidsliv i Norden. Nordisk Råd. Nordisk Råd.
Hyggen, Christer (2015). Unge i og utenfor arbeidslivet. NyGIV. Det Arktiske universitetet.
Hyggen, Christer (2015). Skal finne løsninger på ungdomsledigheten. Viten+Praksis.
Hyggen, Christer (2015). Pøbelen er kledd for et nytt liv. Aftenposten A-magasinet.
Hyggen, Christer (2015). Fra Cannabis til høyere alkoholbruk i voksen alder?. Forebygging.
Hyggen, Christer (2015). -Jeg synes det er litt tidlig å tenke på fremtiden. Bergens Tidende.
Hyggen, Christer;Sandlie, Hans Christian;Ortlieb, Renate;Weiss, Silvana (2015). The role of labour market intermediaries for young migrants' labour mobility in Europe. SASE Conference 'Inequalities in Youth Labour Transitions'. Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE).
Olsen, Terje;Hyggen, Christer;Tägtström, Jenny;Kolouh-Söderlund, Lidija (2015). Young People at Risk. Situation in the Nordic Region.. Contemporary Youth, Contemporary Risk. Journal of Youth Studies.
Hyggen, Christer (2015). Foreldrene påvirker skolevalget ditt mest.. Aftenposten.
Hyggen, Christer (2015). Hva skjedde, Medelssvenson?. Aftenposten - amagasinet.
Hyggen, Christer (2015). Ungdom, marginalisering og psykisk helse. KVP-nettverk Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Hyggen, Christer (2015). Ungdommen nåtildags: et nav av muligheter?. Norsk Trygdemedisinsk forening - Ungdomshelse - unge voksne og deltagelse i arbeidslivet - individuelle og samfunnsmessige utfordringer. Norsk legeforening.
Hyggen, Christer (2014). Sommerjobb gjør ungdom mindre voldelige. Forskning.no.
Hyggen, Christer (2014). Naboer som bryr seg hindrer frafall i skolen. Forskning.no.
Hyggen, Christer (2014). - At maskinene kan jobbe for oss, er jo en gammel drøm. E24.
Hyggen, Christer (2014). - Jeg er litt redd for ikke å klare videregående. Aftenposten.
Hyggen, Christer (2014). Den siste sommeren. Adresseavisen.
Hyggen, Christer (2014). Mener norsk ungdom er late. VG.
Hyggen, Christer (2014). Flere nordmenn mottar sosialhjelp. Dagbladet.
Hyggen, Christer (2014). - Vanskeligere å få karriere. P5.
Hyggen, Christer (2014). Ungdommen studerer mer og jobber mindre. Dagens næringsliv.
Hyggen, Christer (2014). Færre enn en av fem unge jobber. Adresseavisen.
Hyggen, Christer (2014). Studerer mer og jobber mindre. Aftenposten.
Hyggen, Christer (2014). Generasjon verdensmester. VG.
Hyggen, Christer (2014). Bjørn (20) måtte gi opp drømmen. Nærnett.
Hyggen, Christer (2014). Særaldersgrenser for fall?. Frifagbevegelse.
Hyggen, Christer (2014). Forskere sprer feil tall om behovet for ufaglærte. Velferd.
Hyggen, Christer (2014). Ungdom, frafall og marginalisering i Norden. Nordisk Barne- og ungdomskomite, Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd.
Hyggen, Christer (2014). NEET in the Nordics. OECD Social Policies for Youth. Arbeids- og sosialdepartementet.
Hyggen, Christer (2014). Meet the NEET. Alliance 4 YOUth. Nestlè.
Hyggen, Christer (2014). Unge utenfor - frafall, arbeidsledighet, marginalisering og psykisk helse. Forelesning for etterutdanning i Samfunnspsykologi. Norsk psykologforening.
Hyggen, Christer (2014). Strategic transitions for Youth labour in Europe - migration and intermediaries. STYLE Kick Off. University of Brighton.
Hyggen, Christer (2014). Frafall fra videregående utdanning - situasjon og strategi. Regjeringens samarbeidsinitiativ. Kunnskapsdepartementet.
Hyggen, Christer (2014). Unge i Norden - utdanning, arbeid og psykisk helse. Forelesning for etterutdanningen NyGIV. Norges arktiske universitet.
Hyggen, Christer (2013). Ungdommen nåtildags. Marginalisering og psykisk helse blant unge og unge voksne i Norden. Utbildningsstyrelsens Fortbildning. Utbildningsstyrelsen.
Hyggen, Christer (2013). Et hav av muligheter?. Forskningsdagene 2013 - Ung og vellykket?. Norges forskningsråd.
Hyggen, Christer (2013). På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidslivet. Barrierer mot arbeid. For langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Kapittel. s. 28-34.
Hyggen, Christer (2013). Meet the NEET. Ungdomsstyrelsens Rikskonferens. Ungdomsstyrelsen.
Hyggen, Christer (2013). - Mange unge mangler arbeidsmoral. Aftenposten.
Hyggen, Christer (2013). Voksen-smerter. Dagbladet.
Hyggen, Christer (2013). 20 - Tiåret som teller. Aftenposten.
Hyggen, Christer (2013). Youth and marginalization in the Nordic countries - challenges for research and policy development. Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age. Nordic Youth Research Symposium (NYRIS).
Hyggen, Christer (2013). Broken dreams - aspirations, unemployment and mental health among youth in Norway. New agendas on Youth and Young Adulthood. Youth Studies.
Hyggen, Christer (2012). Baby-boomers vs Generation Y. Paneldebatt. Insitute of ideas/ Statoil/ British Embassy.
Hyggen, Christer (2012). De norske trygdene - Fordelingsvirkninger. Forelesning velferdfag. HiOA.
Hyggen, Christer (2012). De norske trygdene - Pensjon og barn. Forelesning velferdsfag. HiOA.
Hyggen, Christer (2012). De norske trygdene - Arbeidsledighet og sykdom. HiOA.
Hyggen, Christer (2012). Unge i og utenfor arbeidsmarkedet. Barne- og ungdomsfaglig forening (BUFF).
Hyggen, Christer (2012). Status Norge - Ungdommen nåtildags. NrK Brennpunkt.
Hyggen, Christer (2012). Utvidet ungdomstid. NrK.
Hyggen, Christer (2012). Vi er unge mye lenger. P4 "1730".
Hyggen, Christer (2012). Om den nye ungdomstida. Dagens gjest "her og nå".
Hyggen, Christer (2012). Legalization of Cannabis. New Scientist.
Hyggen, Christer (2012). Et NAV av forventninger. Dagens Næringsliv.
Hyggen, Christer (2012). Færre på sosialhjelp gir flere på trygd. Bergens Tidende.
Hyggen, Christer (2012). Tapt generasjon? Ledighet blant unge i Europa etter finanskrisen. NITO-refleks.
Hyggen, Christer (2012). Does Cannabis affect work commitment?. Reuters Health.
Hyggen, Christer (2012). Unge uføre. Dagens næringsliv.
Hyggen, Christer (2012). Gym er ikke løsningen. Dagens næringsliv.
Hyggen, Christer (2012). High-school dropout and work commitment. Transitions in youth. Transitions in Youth.
Hyggen, Christer (2012). Ungdommen nåtildags. Sykefraværsprogrammet. Norges forskningsråd.
Hyggen, Christer (2011). Banos-spiserne. Dagbladet.
Hyggen, Christer (2011). Cannabiskultur. Sosiologi i dag. Vol. 3.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 402 03 747
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X319