HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Fagbøker⁄lærebøker (7) Formidling (18)
Eivindson, Espen;Innvær, Berner Elias;Kolberg, Elisabeth;Merschbrock, Christoph;Rolfsen, Christian Nordahl (2017). Inefficiencies in Norwegian Small-scale Construction, or the Problem of too Long Trucks?. Procedia Engineering. Vol. 196. doi: 10.1016/j.proeng.2017.08.028
Fønnebø, Bente;Rolfsen, Christian Nordahl (2017). Changing Areas, Spaces and Places in Kindergartens for More Playing, Learning and Exploration. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 12.
Merschbrock, Christoph;Rolfsen, Christian Nordahl (2016). BIM technology acceptance among reinforcement workers - The case of Oslo Airport's terminal 2. Journal of Information Technology in Construction (ITcon). Vol. 21.
Rydningen, Ulf;Rolfsen, Christian Nordahl (2016). Making education on sustainable community planning tangible. Galiano-Garrigos, A. Brebbia, C.A. (Red.), Proceedings of the 11th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. Sustainable City XI. Section 18: Case studies: sustainable practices. s. 789-805. WIT Press.
Rolfsen, Christian Nordahl;Merschbrock, Christoph (2016). Acceptance of construction scheduling visualizations: bar-charts, flowline-charts, or perhaps BIM?. Procedia Engineering. Vol. 164. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.658
Merschbrock, Christoph;Rolfsen, Christian Nordahl (2015). Managing expectations of BIM product quality: a 'lemon market' theory view. Mahdjoubi, Lamine Breibba, Carlos A. Laing, Richard (Red.), Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations. Section 4: BIM and collaborative working and practices. s. 253-264. WIT Press.
Merschbrock, Christoph;Tollnes, Tor;Rolfsen, Christian Nordahl (2015). Solution selection in digital construction design – a lazy user theory perspective. Procedia Engineering. Vol. 123C. doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.097
Fønnebø, Bente;Rolfsen, Christian Nordahl (2012). Barns yndlingssteder og ubrukte arealer i barnehagen (Faglig). Første steg.
Se alle publikasjoner
Rolfsen, Christian Nordahl (2013). Konstruksjonsboka - Innføring i prosjektering av stål og trekonstruksjoner. ISBN: 9788292070109. 162 s. Byggesaken AS.
Rolfsen, Christian Nordahl (2012). Bransjelære, HMS og tegning : Vg1 bygg- og anleggsteknikk. ISBN: 9788205416932. 166 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Rolfsen, Christian Nordahl (2012). Bransjelære, HMS og teikning : vg1 bygg- og anleggsteknikk. ISBN: 9788205419025. 166 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Rolfsen, Christian Nordahl (2011). Konstruksjonsboka. ISBN: 9788292070116. 139 s. byggesaken.no.
Rolfsen, Christian Nordahl (2010). Konstruksjonsboka. ISBN: 9788292070758. 116 s. Byggedata kompetanse.
Rolfsen, Christian Nordahl (2006). Bransjelære og teikning. ISBN: 82-05-35695-5. 123 s. Gyldendal Undervisning.
Rolfsen, Christian Nordahl (2006). Bransjelære og tegning. ISBN: 82-05-35694-7. 123 s. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.
Rolfsen, Christian Nordahl (2016). Building Information Modelling. Åpen dag på HiOA. HiOA.
Fønnebø, Bente;Rolfsen, Christian Nordahl (2016). Areas in kindergarden - creative play, learning and exploration. ETEN.
Rydningen, Ulf;Rolfsen, Christian Nordahl (2016). Making education on sustainable community planning tangible. Sustainable City 2016. Wessex Institute.
Rolfsen, Christian Nordahl (2015). Miniforelesning om BIM Building Information Modelling. Åpen dag HIOA 2015. HIOA.
Rolfsen, Christian Nordahl (2015). Forelesning om Universell Utforming etter TEK 10. Fagdag ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT. Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT.
Fønnebø, Bente;Rolfsen, Christian Nordahl (2015). Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen -vilkår og reguleringer av barns utforskning, lek og læring inne og ute med særlig vekt på personalets rolle. Fagdag ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT. Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT.
Fønnebø, Bente;Rolfsen, Christian Nordahl (2014). Fremtidsrettede læringsarenaer - vilkår og reguleringer av arealer til skapende lek, læring og utforskning - med særlig vekt på personalets rolle.. Fremtidsrettede læringsarenaer. Utdanningsdirektoratet.
Rolfsen, Christian Nordahl;Fønnebø, Bente;Aamli, Kari (2014). Barn lager nye rom. Små grep gir mer sprell i barnehagen. Barn blir arkitekter når de får plass til å bygge å leke.. Forskning.no.
Rolfsen, Christian Nordahl;Fønnebø, Bente;Aamli, Kari (2014). Se arealene på en ny måte. De vil utfordre barnehagene til større variasjon ved å åpne reguleringer og fornye eksisterende arealer.. HIOA.
Se alle publikasjoner
Rolfsen, Christian Nordahl;Fønnebø, Bente (2014). Areal til skapende lek, læring og utfordring i barnehagen. Fremtidsrettede læringsarenaer. Utdanningsdirektoratet.
Rolfsen, Christian Nordahl (2014). Building Information Modelling. Åpen dag, HIOA. HIOA.
Rolfsen, Christian Nordahl (2013). Alf Rolfsen-Maleriene i Rådhusets sentrahall. J50 Foredragsrally. Rystad Energy AS.
Rolfsen, Christian Nordahl (2013). Universell Utforming etter TEK 10. Barn og sosio-materialitet. Storbyprogrammet, HIOA.
Rolfsen, Christian Nordahl;Fønnebø, Bente (2013). Brukbare steder i barnehagens arkitektur og rom – om pedagogisk arealforståelse i barnehagen. Barn og sosio-materialitet. Storbyprogrammet, HIOA.
Rolfsen, Christian Nordahl (2013). Slik kan du lage ditt eget hus ved hjelp av en datamaskin. Åpen dag, HIOA. HIOA.
Rolfsen, Christian Nordahl (2012). SMARTBOK Bransjelære, HMS og tegning.
Nordahl Rolfsen, Christian;Berge, Hans J. (2005). Temakonferanse:"Hva skjer med kvalitet og kompetanse i bygg og anlegg" Vårt tema var: "Får bygningsingeniørene en kvalitetsmessig tilfredstillende utdannelse". Temakonferanse, Fagruppe for bygg og anlegg. NITO og TEKNAS Faggruppe for Bygg og Anlegg (FBA).

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 86 38
Telefon (mobil): +47 975 49 109
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PI832