HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Carsta Simon

Stipendiat

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Formidling (52)
Simon, Carsta;Hessen, Dag O. (2018). Selection as a Domain-general Evolutionary Process. Behavioural Processes.
Simon, Carsta (2017). Why Norwegians Don’t Have Their Pigs in the Forest: Illuminating Nordic ‘Co-operation’. Behavior and Social Issues. Vol. 26. doi: 10.5210/bsi.v26i0.7317
Simon, Carsta (2016). Towards a Fully Rounded Selectionist Approach. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 43.
Simon, Carsta;Baum, William M. (2012). EXPELLING THE MEME-GHOST FROM THE MACHINE: AN EVOLUTIONARY EXPLANATION FOR THE SPREAD OF CULTURAL PRACTICES. Behavior and philosophy.
Schulz, Maike;Simon, Carsta (2017). Von Braunschweig in die Welt - Sprache. Braunschweiger Zeitung. 1 s.
Simon, Carsta (2017). Atferdsevolusjon under livstiden vår.
Simon, Carsta (2017). UngForsk Workshop: Hva påvirker oss når vi snakker?. https://ungforsk.com/arrangement/workshops/.
Simon, Carsta (2017). The Nordic Model from a Behavior Analytic Point of View. Forging sustainable modernity: The Nordic Model and beyond.
Simon, Carsta (2017). Selection of speech during our lifetime. Inaugural Cultural Evolution Society Conference.
Simon, Carsta (2017). Organisation and Chair of Symposium "Behavior Through an Evolutionary Lens". ABAI 2017.
Simon, Carsta (2017). Organisasjon av Symposium: Reflections upon the Foundations of Behavior Analysis. NAFO-seminaret 2017.
Simon, Carsta (2017). Organisasjon og Ledelse av Paneldebatten: Behavior Analytic Research Practices and Their Implications. NAFO-seminaret 2017.
Simon, Carsta (2017). Paneldebattdeltakelse: Evolusjon og atferd. NAFO-seminaret 2017.
Se alle publikasjoner
Simon, Carsta (2017). Stand på Forskningstorget 2017 - Samtaler. Forskningstorget på Karl Johan.
Simon, Carsta (2017). UngForsk. https://ungforsk.com/arrangement/workshops/.
Simon, Carsta (2017). Hvorfor sier vi det vi sier?. Aftenposten Viten. 2 s.
Simon, Carsta (2017). A Selectionist View of Verbal Behavior. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis.
Simon, Carsta (2017). HVA SKJER NÅR VI SNAKKER SAMMEN?. viten + praksis.
Simon, Carsta (2017). The Evolution of Verbal Behavior - From a Behavior Analytic Perspective. Behavioral Science Spring seminar HiOA 2017.
Simon, Carsta (2017). Verbal Behavior Beyond Skinner. Norwegian Association for Behavior Analysis Conference, Storefjell, Norway.
Simon, Carsta (2017). Hvorfor gjør vi det vi gjør?. Forsker Grand Prix 2017.
Simon, Carsta (2016). The Interrelationship of Selection Modes. Cultural Selection Spring Seminar.
Simon, Carsta (2016). Commentary on Palmer's View on Response Strength and Repertoire. Learning and Complex Behavior — Advanced Concepts.
Simon, Carsta (2016). A Commentary on David Palmer's Essentialism and Selectionism in Behavior Analysis. Learning and Complex Behavior — Advanced Concepts.
Simon, Carsta (2016). Evolution as a General Theoretical Framework for an Explanation of Behavior. ABAI's Annual Convention.
Simon, Carsta (2016). Multi-Scale Selection - Towards a Fully Rounded Evolutionary Approach to Explaining Behavior. Seminar Norsk Atferdsanalytisk Forening. Nafo.
Simon, Carsta (2016). “Hhmm", "ja", "jasså" - Funksjonen til aktiv lytting. Seminar "Karriereutvikling i helsefaglig forskning".
Simon, Carsta (2016). Hva påvirker deg når du snakker? Stand på forskningstorget på Karl-Johan 2016.
Simon, Carsta (2016). Cultural group selection in the light of the selection of extended behavioral patterns. Behavioral and Brain Sciences. Vol. 39:e51. 2 s. doi: 10.1017/S0140525X15000230
Simon, Carsta (2016). Atferd Gjennom en Evolusjonær Linse. Oslo Atferdsvitenskaplige Konferense.
Simon, Carsta (2016). Effekten av "mhm" i samtaler. Oslo Atferdsvitenskaplige Konferense.
Simon, Carsta (2015). The Multiscale Molar View of Verbal Behavior.. Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway..
Simon, Carsta (2015). The Multiscale Analysis of Behavior in Basic Research & in Application on Challenges in our Societies. Cultural, Economic and Evolutionary Perspectives on Global Challenges: Prospects and Perils of Radical Interdisiplinarity.
Simon, Carsta (2015). Using Behavioral Science Insights To Better Serve the American People. Toast at the American Ambassy in Oslo, Norway.
Simon, Carsta (2015). The Functions of "mmm-hmm"-Utterances and Nodding in Conversations.. Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway..
Simon, Carsta (2015). The Functions of Active Listening. 41st ABAI convention, San Antonio, USA..
Simon, Carsta (2015). Different perspectives on causal explanations within behavior analysis.. Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway..
Simon, Carsta;Baum, William M. (2014). Speech and Gaze Allocation in Conversations. Nafo seminariet 2014.
Simon, Carsta (2014). Failure to Replicate Matching in Conversations. ABAI's Annual Convention.
Simon, Carsta (2014). Beyond the matter of size - Aspects of molar behaviorism. Nafo seminariet 2014.
Simon, Carsta (2013). "You can be a behaviorist and still talk about the mind – as long as you don’t put it into a person´s head” An interview with Howard Rachlin, Ph.D. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.
Simon, Carsta (2013). Was ist ein Weltbürger?. Deutscher Akademischer, Austauschdienst (DAAD) (Red.), go out! Studieren weltweit. Was ist ein Weltbürger?. 92.
Simon, Carsta (2013). Taking a Molar View on Verbal Behavior. Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway..
Simon, Carsta;Baum, William M. (2013). Designing a Molar View of Verbal Behavior. 39th ABAI convention, Minneapolis, USA..
Simon, Carsta (2013). Introduction to the Molar Paradigm. Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway..
Simon, Carsta (2012). En introduktion till det molära paradigmet – ett nytt sätt att uppfatta beteende?. Swedish Association of Behavior Analysis Annual Convention, Stockholm, Sweden.
Simon, Carsta (2012). A Molar View of Verbal Behavior. Theory and Philosophy Conference, Santa Fe, USA..
Simon, Carsta (2012). The Role of Memes in Cultural Evolution. 38th ABAI convention, Seattle, USA..
Simon, Carsta;Baum, William M. (2012). To What Extent does the Concept of Memes Contribute to Scientific Explanations of Human Behavior?. Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway..
Simon, Carsta;Baum, William M. (2011). Memes –The New Ghosts in the Machine?. Human Behavior Evolutionary Society, Montpellier, France..
Simon, Carsta (2011). Evolution and behavior, philosophy of science and psychology. 5TH Annual Workshop on Evolutionary Perspectives of Human Behavior. Cal Poly, CA, USA.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 31
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X131

Andre kanaler

Aktuelt

Jeg deltok på Forsker Grand Prix 2017: http://www.fgposlo.no/deltagere-2017-2/carsta-simon-hioa/ Jeg tester prosedyrer som kan brukes til å svare på spørsmål, som hvilke miljøvariabler (først og fremst samtalepartners verbalatferd) påvirker hvor lenge vi snakker, hvem vi snakker med, hva vi prater om, hvor ofte vi bytter tema, hvilke uttrykk som er typiske for språket vårt og så videre. Nøkkelord: språk, samtale, evolusjon, (verbal)atferd, seleksjon, vitenskapsteori, molar behaviorisme