meny
søk
English

Dawit Shawel Abebe

forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (16) Forskningsrapporter (4) Formidling (19) HiOA-publikasjoner (4)
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Elstad, Jon Ivar (2017). Immigrants’ utilization of specialist mental healthcare according to age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. doi: 10.1007/s00127-017-1381-1
Feng, Tingting;Abebe, Dawit Shawel (2017). Eating behaviour disorders among adolescents in a middle school in Dongfanghong, China. Journal of Eating Disorders. Vol. 5. doi: 10.1186/s40337-017-0175-x
Abebe, Dawit Shawel;Tøge, Anne Grete;Dahl, Espen (2016). Individual-level changes in self-rated health before and during the economic crisis in Europe. International Journal for Equity in Health. Vol. 15. doi: 10.1186/s12939-015-0290-8
Helseth, Sølvi;Abebe, Dawit Shawel;Andenæs, Randi (2016). Mental health problems among individuals with persistent health challenges from adolescence to young adulthood: a population-based longitudinal study in Norway. BMC Public Health. Vol. 16:983. doi: 10.1186/s12889-016-3655-z
Abebe, Dawit Shawel;Frøyland, Lars Roar;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 44. doi: 10.1177/1403494815604764
Abebe, Dawit Shawel;von Soest, Tilmann;Holle, Ann von;Zerwas, Stephanie;Torgesen, Leila;Bulik, Cynthia M. (2015). Developmental Trajectories of Postpartum Weight 3 Years After Birth: Norwegian Mother and Child Cohort Study. Maternal and Child Health Journal. Vol. 19. doi: 10.1007/s10995-014-1593-x
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Hjelde, Karin Harsløf (2014). What We Know and Don't Know About Mental Health Problems Among Immigrants in Norway. Journal of Immigrant and Minority Health. Vol. 16. doi: 10.1007/s10903-012-9745-9
Abebe, Dawit Shawel;Hafstad, Gertrud Sofie;Brunborg, Geir Scott;Kumar, Bernadette. N;Lien, Lars (2014). Binge drinking, cannabis and tobacco use among ethnic Norwegian and ethnic minority adolescents in Oslo, Norway. Journal of Immigrant and Minority Health. 10 s. doi: 10.1007/s10903-014-0077-9
Abebe, Dawit Shawel;Torgersen, Leila;Lien, Lars;Hafstad, Gertrud Sofie;von Soest, Tilmann (2014). Predictors of Disordered Eating in Adolescence and Young Adulthood: A Population-Based, Longitudinal Study of Females and Males in Norway. International Journal of Behavioral Development. Vol. 38. doi: 10.1177/0165025413514871
Hafstad, Gertrud Sofie;Abebe, Dawit Shawel;Torgersen, Leila;von Soest, Tilmann (2013). Picky eating in preschool children: The predictive role of the child's temperament and mother's negative affectivity. Eating Behaviors. Vol. 14. doi: 10.1016/j.eatbeh.2013.04.001
Se alle publikasjoner
Abebe, Dawit Shawel;Nielsen, Wibeke;Finnvold, Jon Erik (2012). Regional inequality and vaccine uptake: a multilevel analysis of the 2007 Welfare Monitoring Survey in Malawi. BMC Public Health. Vol. 12. doi: 10.1186/1471-2458-12-1075
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Torgersen, Leila;Soest, Tilmann M von (2012). Binge eating, purging and non-purging compensatory behaviours decrease from adolescence to adulthood: A population-based, longitudinal study. BMC Public Health. Vol. 12. 10 s. doi: 10.1186/1471-2458-12-32
Abebe, Dawit Shawel;Biffa, Demelash;Bjune, Gunnar Aksel;Ameni, Gobena;Abebe, Fekadu (2011). Assessment of knowledge and practice about tuberculosis among eastern Ethiopian prisoners. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. Vol. 15.
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Von Soest, Tilmann (2011). The development of bulimic symptoms from adolescence to young adulthood in females and males. A population-based longitudinal cohort study. International Journal of Eating Disorders. doi: 10.1002/eat.20950
Abebe, Dawit Shawel;Bjune, Gunnar Aksel;Ameni, Gobena;Biffa, Demelash;Abebe, Fekadu (2011). Prevalence of pulmonary tuberculosis and associated risk factors in Eastern Ethiopian prisons. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. Vol. 15. doi: 10.5588/ijtld.10.0363
Legesse, Mengistu;Ameni, Gobena;Mamo, Gezahegne;Medhin, Girmay;Abebe, Dawit Shawel;Bjune, Gunnar Aksel;Abebe, Fekadu (2010). Knowledge and perception of pulmonary tuberculosis in pastoral communities in the middle and Lower Awash Valley of Afar region, Ethiopia. BMC Public Health. Vol. 10. doi: 10.1186/1471-2458-10-187
Helgesen, Marit Kristine;Abebe, Dawit Shawel;Schou, Arild (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet: Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelsearbeid settes i verk. ISBN: 978-82-8309-216-5. 165 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Helgesen, Marit Kristine;Abebe, Dawit Shawel;Schou, Arild (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet. Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelse i kommunene settes i verk. Marit K. Helgesen, Dawit S. Abebe og Arild Schou Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017. ISBN: 978-82-8309-216-5. 169 s. HIOA -NIBR/NOVA.
Abebe, Dawit Shawel (2014). Developmental Trends and Longitudinal Predictors of Eating Problems from Adolescence to Young Adulthood:A Population-Based, Longitudinal Study of Females and Males in Norway. ISBN: 978-82-8264-912-4. Akademika forlag.
Seippel, Ørnulf;Abebe, Dawit Shawel;Strandbu, Åse (2012). Å trene, trener, har trent? En longitudinell undersøkelse av sammenhengen mellom treningsvaner i tenårene og tidlig voksen alder. ISBN: 978-82-7894-442-4. 105 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Vedeler, Janikke Solstad;Abebe, Dawit Shawel;Hyggen, Christer;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2016). “Negotiate – Overcoming job-insecurity in Europe”, together with Dawit Shawel Abebe, Mi Ah Schøyen, Kjetil Klette Bøhler, Bjørn Hvinden &, Christer Hyggen, at the Third ISA Forum in Vienna, Austria, 10–14 July 2016.. The Third ISA Forum.
Abebe, Dawit Shawel (2016). Innvandrerbarn får sjeldnere psykiatrihjelp:-Jeg visste ikke hva psykisk helse var. NRK.
Abebe, Dawit Shawel (2016). Innvandrerbarn får sjeldnere psykiatrihjelp. P2 Nyhetsmorgen.
Abebe, Dawit Shawel;Elstad, Jon Ivar (2016). Ethnic differences in use of specialized mental health care among children and young people: A national-based register study in Norway. 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health. NAKMI and EUPHA.
Stefansen, Kari;Bakken, Anders;Abebe, Dawit Shawel;Mossige, Svein;Stalsberg, Linn (2016). Doing well despite obstacles. Explore HiOA.
Abebe, Dawit Shawel (2016). Socio-economic Gradients and Disability during the Transition to Young Adulthood: A Longitudinal Survey and Register Study in Norway. Trygdeforskningsseminaret 2016. HiOA.
Abebe, Dawit Shawel (2015). Changes in self-rated health before and during the economic crisis in Europe. 8th European Public Health Conference. European Public Health Association.
Abebe, Dawit Shawel;Brunborg, Geir Scott (2014). Unge i Oslo og rusmiddelbruk. Rus & samfunn. Vol. 8.
Se alle publikasjoner
Abebe, Dawit Shawel (2013). Health Status and Health Behaviors in Adolescents: A descriptive comparative study between immigrants from Pakistan, Somalia and Vietnam and ethnic Norwegians. 68 s. DUO ved UiO.
Abebe, Dawit Shawel;Torgersen, Leila;Lien, Lars;von Soest, Tilmann (2012). Binge eating and purging and non-purging compensatory behaviors from adolescence to young adulthood : A population-based longitudinal study among Norwegian youth. International Conference on Eating Disorders.
Abebe, Dawit Shawel (2012). Alcohol and Illicit Drugs Use among Ethnic Norwegian and Ethnic Minority Adolescents in Oslo: A Population-Based, Cross-sectional Study. 4th Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe.
Hafstad, Gertrud Sofie;Torgersen, Leila;Abebe, Dawit Shawel;Karevold, Evalill Bølstad;Nilsen, Wendy;von Soest, Tilmann (2012). Longitudinal relationships between eating problems and depression in adolescent girls and boys: a cross-lagged analysis from 12 to 18 years. Nordisk kongræs om spisefortyrrelser. Nordic Eating Disorder Society (NEDS).
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Soest, Tilmann M von (2011). Developmental Trends of Bulimic Symptoms from Adolescence to Young Adulthood: A Population Based, Longitudinal Cohort Study. World Psychiatric Association Thematic Conference. World Psychiatric Association.
Abebe, Dawit Shawel;Spilker, Ragnhild;Hjelde, Karin Harsløf (2010). Innvandrerne er ikke en homogen gruppe. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 130. doi: 10.4045/tidsskr.10.0535
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 483 54 625
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X324

Nettside(r)