HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Dawit Shawel Abebe

førsteamanuensis

Kort om

Forskningsgrupper

Psykisk helsearbeid

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (17) Forskningsrapporter (4) Formidling (19) HiOA-publikasjoner (4)
Abebe, Dawit Shawel;Hafstad, Gertrud Sofie;von Soest, Tilmann (2018). Eating Problems From Childhood to Young Adulthood. Mathiesen, Kristin Schjelderup Karevold, Evalill Bølstad Sanson, Ann (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Chapter 9. s. 105-113. Hogrefe & Huber Publishers.
Feng, Tingting;Abebe, Dawit Shawel (2017). Eating behaviour disorders among adolescents in a middle school in Dongfanghong, China. Journal of Eating Disorders. Vol. 5. doi: 10.1186/s40337-017-0175-x
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Elstad, Jon Ivar (2017). Immigrants’ utilization of specialist mental healthcare according to age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. doi: 10.1007/s00127-017-1381-1
Helseth, Sølvi;Abebe, Dawit Shawel;Andenæs, Randi (2016). Mental health problems among individuals with persistent health challenges from adolescence to young adulthood: a population-based longitudinal study in Norway. BMC Public Health. Vol. 16:983. doi: 10.1186/s12889-016-3655-z
Abebe, Dawit Shawel;Tøge, Anne Grete;Dahl, Espen (2016). Individual-level changes in self-rated health before and during the economic crisis in Europe. International Journal for Equity in Health. Vol. 15. doi: 10.1186/s12939-015-0290-8
Abebe, Dawit Shawel;Frøyland, Lars Roar;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 44. doi: 10.1177/1403494815604764
Abebe, Dawit Shawel;von Soest, Tilmann;Holle, Ann von;Zerwas, Stephanie;Torgesen, Leila;Bulik, Cynthia M. (2015). Developmental Trajectories of Postpartum Weight 3 Years After Birth: Norwegian Mother and Child Cohort Study. Maternal and Child Health Journal. Vol. 19. doi: 10.1007/s10995-014-1593-x
Abebe, Dawit Shawel;Hafstad, Gertrud Sofie;Brunborg, Geir Scott;Kumar, Bernadette. N;Lien, Lars (2014). Binge drinking, cannabis and tobacco use among ethnic Norwegian and ethnic minority adolescents in Oslo, Norway. Journal of Immigrant and Minority Health. 10 s. doi: 10.1007/s10903-014-0077-9
Abebe, Dawit Shawel;Torgersen, Leila;Lien, Lars;Hafstad, Gertrud Sofie;von Soest, Tilmann (2014). Predictors of Disordered Eating in Adolescence and Young Adulthood: A Population-Based, Longitudinal Study of Females and Males in Norway. International Journal of Behavioral Development. Vol. 38. doi: 10.1177/0165025413514871
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Hjelde, Karin Harsløf (2014). What We Know and Don't Know About Mental Health Problems Among Immigrants in Norway. Journal of Immigrant and Minority Health. Vol. 16. doi: 10.1007/s10903-012-9745-9
Se alle publikasjoner
Hafstad, Gertrud Sofie;Abebe, Dawit Shawel;Torgersen, Leila;von Soest, Tilmann (2013). Picky eating in preschool children: The predictive role of the child's temperament and mother's negative affectivity. Eating Behaviors. Vol. 14. doi: 10.1016/j.eatbeh.2013.04.001
Abebe, Dawit Shawel;Nielsen, Wibeke;Finnvold, Jon Erik (2012). Regional inequality and vaccine uptake: a multilevel analysis of the 2007 Welfare Monitoring Survey in Malawi. BMC Public Health. Vol. 12. doi: 10.1186/1471-2458-12-1075
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Torgersen, Leila;Soest, Tilmann M von (2012). Binge eating, purging and non-purging compensatory behaviours decrease from adolescence to adulthood: A population-based, longitudinal study. BMC Public Health. Vol. 12. 10 s. doi: 10.1186/1471-2458-12-32
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Von Soest, Tilmann (2011). The development of bulimic symptoms from adolescence to young adulthood in females and males. A population-based longitudinal cohort study. International Journal of Eating Disorders. doi: 10.1002/eat.20950
Abebe, Dawit Shawel;Bjune, Gunnar Aksel;Ameni, Gobena;Biffa, Demelash;Abebe, Fekadu (2011). Prevalence of pulmonary tuberculosis and associated risk factors in Eastern Ethiopian prisons. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. Vol. 15. doi: 10.5588/ijtld.10.0363
Abebe, Dawit Shawel;Biffa, Demelash;Bjune, Gunnar Aksel;Ameni, Gobena;Abebe, Fekadu (2011). Assessment of knowledge and practice about tuberculosis among eastern Ethiopian prisoners. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. Vol. 15.
Legesse, Mengistu;Ameni, Gobena;Mamo, Gezahegne;Medhin, Girmay;Abebe, Dawit Shawel;Bjune, Gunnar Aksel;Abebe, Fekadu (2010). Knowledge and perception of pulmonary tuberculosis in pastoral communities in the middle and Lower Awash Valley of Afar region, Ethiopia. BMC Public Health. Vol. 10. doi: 10.1186/1471-2458-10-187
Helgesen, Marit Kristine;Abebe, Dawit Shawel;Schou, Arild (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet: Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelsearbeid settes i verk. ISBN: 978-82-8309-216-5. 165 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Helgesen, Marit Kristine;Abebe, Dawit Shawel;Schou, Arild (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet. Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelse i kommunene settes i verk. Marit K. Helgesen, Dawit S. Abebe og Arild Schou Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017. ISBN: 978-82-8309-216-5. 169 s. HIOA -NIBR/NOVA.
Abebe, Dawit Shawel (2014). Developmental Trends and Longitudinal Predictors of Eating Problems from Adolescence to Young Adulthood:A Population-Based, Longitudinal Study of Females and Males in Norway. ISBN: 978-82-8264-912-4. Akademika forlag.
Seippel, Ørnulf;Abebe, Dawit Shawel;Strandbu, Åse (2012). Å trene, trener, har trent? En longitudinell undersøkelse av sammenhengen mellom treningsvaner i tenårene og tidlig voksen alder. ISBN: 978-82-7894-442-4. 105 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Stefansen, Kari;Bakken, Anders;Abebe, Dawit Shawel;Mossige, Svein;Stalsberg, Linn (2016). Doing well despite obstacles. Explore HiOA.
Vedeler, Janikke Solstad;Abebe, Dawit Shawel;Hyggen, Christer;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2016). “Negotiate – Overcoming job-insecurity in Europe”, together with Dawit Shawel Abebe, Mi Ah Schøyen, Kjetil Klette Bøhler, Bjørn Hvinden &, Christer Hyggen, at the Third ISA Forum in Vienna, Austria, 10–14 July 2016.. The Third ISA Forum.
Abebe, Dawit Shawel (2016). Socio-economic Gradients and Disability during the Transition to Young Adulthood: A Longitudinal Survey and Register Study in Norway. Trygdeforskningsseminaret 2016. HiOA.
Abebe, Dawit Shawel (2016). Innvandrerbarn får sjeldnere psykiatrihjelp:-Jeg visste ikke hva psykisk helse var. NRK.
Abebe, Dawit Shawel (2016). Innvandrerbarn får sjeldnere psykiatrihjelp. P2 Nyhetsmorgen.
Abebe, Dawit Shawel;Elstad, Jon Ivar (2016). Ethnic differences in use of specialized mental health care among children and young people: A national-based register study in Norway. 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health. NAKMI and EUPHA.
Abebe, Dawit Shawel (2015). Changes in self-rated health before and during the economic crisis in Europe. 8th European Public Health Conference. European Public Health Association.
Abebe, Dawit Shawel;Brunborg, Geir Scott (2014). Unge i Oslo og rusmiddelbruk. Rus & samfunn. Vol. 8.
Se alle publikasjoner
Abebe, Dawit Shawel (2013). Health Status and Health Behaviors in Adolescents: A descriptive comparative study between immigrants from Pakistan, Somalia and Vietnam and ethnic Norwegians. 68 s. DUO ved UiO.
Hafstad, Gertrud Sofie;Torgersen, Leila;Abebe, Dawit Shawel;Karevold, Evalill Bølstad;Nilsen, Wendy;von Soest, Tilmann (2012). Longitudinal relationships between eating problems and depression in adolescent girls and boys: a cross-lagged analysis from 12 to 18 years. Nordisk kongræs om spisefortyrrelser. Nordic Eating Disorder Society (NEDS).
Abebe, Dawit Shawel (2012). Alcohol and Illicit Drugs Use among Ethnic Norwegian and Ethnic Minority Adolescents in Oslo: A Population-Based, Cross-sectional Study. 4th Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe.
Abebe, Dawit Shawel;Torgersen, Leila;Lien, Lars;von Soest, Tilmann (2012). Binge eating and purging and non-purging compensatory behaviors from adolescence to young adulthood : A population-based longitudinal study among Norwegian youth. International Conference on Eating Disorders.
Abebe, Dawit Shawel;Lien, Lars;Soest, Tilmann M von (2011). Developmental Trends of Bulimic Symptoms from Adolescence to Young Adulthood: A Population Based, Longitudinal Cohort Study. World Psychiatric Association Thematic Conference. World Psychiatric Association.
Abebe, Dawit Shawel;Spilker, Ragnhild;Hjelde, Karin Harsløf (2010). Innvandrerne er ikke en homogen gruppe. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 130. doi: 10.4045/tidsskr.10.0535
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 483 54 625
Besøksadresse: Pilestredet 32, Oslo, N050.119

Nettside(r)

Aktuelt

Jeg har et postdoc prosjekt (2017-2023) med hovedmålet er å beskrive mønstre og forløp av somatiske sykdommer hos pasienter med stoffmisbrukslidelser (SUD) og/eller psykiske lidelser. Det tar også sikte å undersøke bruken av medisinsk og psykiatrisk tjenester blant disse pasientene. Forskningsdesignet er basert på registrer data ved å koble informasjon fra norsk pasientregister og registerdata fra Statistisk sentralbyrå.