HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Arbeid, ledelse og mestring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (14) Formidling (66) OsloMet-publikasjoner (10)
Ellingsen, Dag;Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Military Leadership. Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. Chapter 6. s. 153-172. ABM-media AS.
Ellingsen, Dag;Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ISBN: 978-82-93298-16-8. 208 s. ABM-media AS.
Andersen, Linn;Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2017). Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 41. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-01-05
Mohn, Sigmund Book;Ellingsen, Dag (2016). Unregistered residents and registered crime: an estimate for asylum seekers and irregular migrants in Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 17. doi: 10.1080/14043858.2016.1260329
Ellingsen, Dag;Lilleaas, Ulla-Britt;Kimmel, Michael Scott (2016). Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol. 24. doi: 10.1080/08038740.2016.1236037
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. ISBN: 978-82-02-45146-2. 204 s. Cappelen Damm Akademisk.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). "Noen vil ha det slik" Tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet. ISBN: 9788283140071. 143 s. Portal forlag.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Jo mere vi er sammen. Finstad, Liv Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel 9. s. 121-131. Novus Forlag.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2013). Den gode tvangen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. Vol. 25.
Se alle publikasjoner
STEEN, Arild Henrik;Ellingsen, Dag;Nygaard, Marit Owren (2018). YS Arbeidslivsbarometer 2018. Innenfor eller utenfor arbeidslivet - et spørsmål om grader. 60 s. Arbeidsforskningsinstituttet AFI.
Nygaard, Marit Owren;Ellingsen, Dag;STEEN, Arild Henrik (2018). Arbeidstidsordninger Vist ved data og analyser fra Arbeidslivsbarometeret og Arbeidskraftundersøkelsen. 40 s. Arbeidsforskningsinstituttet AFI.
Ellingsen, Dag;Thorbjørnsrud, Trude (2017). Barn med minoritetsbakgrunn i fosterhjem.. 107 s. Proba Samfunnsanalyse as.
Ellingsen, Dag;Underthun, Anders;Wathne, Christin Thea;Ingelsrud, Mari Holm (2016). Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten. Typologier over ansatte i bemanningsbransjen. 88 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nygaard, Marit Owren;STEEN, Arild Henrik;Ellingsen, Dag (2016). YS Arbeidslivsbarometer. Norsk Arbeidsliv 2016. Vilje til omstilling.. 80 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HIOA.
Ellingsen, Dag;Pettersen, Karen-Sofie;Andersen, Linn;Viblemo, Tor Egil (2015). Terskler i barnevernet. 102 s. AFI Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ellingsen, Dag;Andersen, Linn;Viblemo, Tor Egil;Gleinsvik, Audun;Ervik, Marthe Rosenvinge;Ellingsen, Fredrik Lilleaas (2015). Hvordan skape et rettssikkert lavterskeltilbud?. 97 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Mamelund, Svenn-Erik;Ellingsen, Dag (2015). Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper?. 31 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høyskolen i Oslo og Akershus.
Mohn, Sigmund Book;Ellingsen, Dag;Solheim, Øyvind Bugge;Torgersen, Kristine (2014). Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet: et marginalt problem?. 94 s. Oxford Research / Utlendingsdirektoratet (UDI).
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Maskulinitetskulturer i Forsvaret. 46 s. Oxford Research Kristiansand.
Se alle publikasjoner
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena. 102 s. Oxford Research Kristiansand.
Ellingsen, Dag;Viblemo, Tor Egil;Ellingsen, Fredrik;Andenæs, Kristian (2012). Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. 115 s. Oxford Research.
Ellingsen, Dag;Viblemo, Tor Egil;Neset, Tore (2012). Godt fundament. Evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011. Sluttrapport. August 2012. 61 s. Oxford Research.
Ellingsen, Dag (2005). Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet. ISBN: 82-537-6805-2. 30 s. Statistisk sentralbyrå.
Nygaard, Marit Owren;Ellingsen, Dag (2018). Utbredelse av ulike typer arbeidstidsordninger. Presentasjon for Parat. Parat.
Ellingsen, Dag (2017). Må soldater bo på fellesrom og hva skjer egentlig der?. Fra baktropp til fortropp – seminar om et av vår tids største likestillingseksperimenter. UiO og AFI.
Ellingsen, Dag (2017). Podcast: Likestilling og fellesrom i forsvaret. Viten og snakkis Podcast.
Ellingsen, Dag;Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Ingen laurbær å hvile på i likestillingen. Forsvarets forum. 2 s.
Ellingsen, Dag;Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gode ledere hindrer trakassering. Dagens Næringsliv.
Ellingsen, Dag;Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Hvordan få kjønnsbalanse i ledelse?. Seminar for likestillings- og mangfoldskontakter. Politiforbundet.
Ellingsen, Dag (2017). Men Only. Nordisk Folkesundhedskonferance.
Ellingsen, Dag;Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Supportive and sexualizing masculinities and the role of the bystander. A Norwegian perspective in the context of gender mixed rooms in the Army. Nordic Conference on Men and Masculinities. Ørebro Universitet.
Ellingsen, Dag (2017). Verneplikt i Norge. Fra pest til privilegium. Nordisk Historikermøte. Aalborg Universitet.
Ellingsen, Dag (2017). How to reach gender balance in leadership?. Nordic Baltic network of policewomen, Biannual meeting. Nordic Baltic network of policewomen.
Se alle publikasjoner
Nygaard, Marit Owren;Ellingsen, Dag (2017). Tomorrow's employees. Seminar. Aker Solutions.
Ellingsen, Dag (2017). Jobbmarkedet blir et "slap" in the face for mange unge. NRK.
Ellingsen, Dag;Lilleaas, Ulla-Britt (2016). Svak likestilling forverrer oljesmellen (i debattserien «Kjønnsforskere om samtiden»). KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
Ellingsen, Dag (2016). Familier kan komme i skvis. Budstikka.
Ellingsen, Dag (2016). Kilden nettsted for kjønnsforskning. Strategiseminar. Kilden.
Ellingsen, Dag (2016). Foredrag. Avdelingsseminar BLD. Barne- og likestillingsdepartementet.
Underthun, Anders;Ellingsen, Dag (2016). Hvem jobber i bemanningsbyråer? En survey. Faglig Forum. Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning.
Nygaard, Marit Owren;Ellingsen, Dag (2016). Arbeidslivsbarometeret 2016. Faglig forum AFI/HIOA.
Ellingsen, Dag (2016). Ingen jul uten mor. VG Helg.
Ellingsen, Dag (2016). Krigsbarns levekår - et kvantitativt bilde som nyanserer. Workshop i anledning 70-årsfeiring for professor Knut Papendorf. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
Ellingsen, Dag (2016). Må få fart på næringslivet. Dag Ellingsen, tidligere seniorforsker ved Agderforskning mener de skyhøye uføretallene i Lindesnesregionen henger tett. Lindesnes avis.
Ellingsen, Dag (2016). Forskar meiner små barnevernskontor manglar viktig kompetanse. NRK Sogn og Fjordane.
Lilleaas, Siw;Ellingsen, Dag (2016). Fra støvete arkiver til moderne registerdata. Hvordan finne levekår blant utsatte grupper som krigsbarn og tater/romani.. Forskning på 1-2-3. Riksarkivet.
Ellingsen, Dag (2015). Høyere dødelighet blant taterne. Vårt Land.
Ellingsen, Dag (2015). VERDENS GANG DOKUMENT Hun meldte fra om sjefens sex- replikk. Sjefen fikk en advarsel. Men det var Wenke som følte seg presset til å slutte i jobben.. VG.
Ellingsen, Dag (2015). Studie: Mødre i arbeid får suksessrike døtre.
Ellingsen, Dag (2015). Kvinnene er nøkkelen til bedre levekår. Agderposten.
Ellingsen, Dag (2015). Neppe vaksinert mot diskriminering. Dagens næringsliv.
Ellingsen, Dag (2015). Levekår i tater/romani-befolkningen. Møte om NOU 2015:7. Assimilering og motstand. Romanifolkets Riksforbund.
Ellingsen, Dag (2015). Kjønnsbalanse og kjønnsforskning. Kjønnsbalanse i forskning - vil det gi bedre kjønnsforskning?. Norges Forskningsråd.
Ellingsen, Dag (2015). Terskler i barnevernet. KS Programkomite for storbyforskning. KS.
Ellingsen, Dag (2015). Men who dislike gender equality, but love women. International conference on masculinities. Center for Study on Men and Masculinities.
Ellingsen, Dag (2015). Utvidete fullmakter til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Internseminar LDO. Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Ellingsen, Dag (2015). Terskler i barnevernet. Barnevern i store byer. ASSS.
Ellingsen, Dag (2015). Like og ulike terskler i barnevernet i storbyene. SAMSVAR. SVA, HIOA.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2015). 'Ojämstelldhet ger sämre levnadsvillkor'. Seminar. Den Kunglige Tekniska Högskolan.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2015). 'Försvarsmakten: jämställdhetens förtrupp, baktrupp och kamparena'. Dagseminar. Försvarshögskolan.
Ellingsen, Dag (2014). Unisex rooms in the army take emphasis off gender. Science Nordic.
Ellingsen, Dag (2014). Unisex rooms made gender insignificant in army, Norwegian study finds. Science Daily.
Ellingsen, Dag (2014). Unisex in der Kaserne. Unisex in der Kaserne.
Ellingsen, Dag (2014). Norway’s female troops bunk up with the boys. The times.
Ellingsen, Dag (2014). Men And Women Shared Rooms In This Norwegian Army Base - And Sexual Harassment Dropped. The Huffington Post Uk.
Ellingsen, Dag (2014). Norway’s Army Has Introduced Unisex Dorms and Reports No Problems. Times.
Ellingsen, Dag (2014). Norway Army garrison study finds unisex dorms reduce harassment. The Japan times.
Ellingsen, Dag (2014). Norwegian Army: Sexual harassment claims fell after using unisex dorms. The Washington Times.
Ellingsen, Dag (2014). Går til køys i samme rom uten sexpress og mas. Nrk Nordnytt.
Ellingsen, Dag (2014). Forskere: – Manglende likestilling påvirker barna negativt. NRK.
Ellingsen, Dag (2014). Mer kriminell enn snittet. NTB.
Ellingsen, Dag (2014). Kvinner får skylden for dårlige levekår. Agderposten.
Ellingsen, Dag (2014). Disiplin gir godt læringsmiljø. Dagbladet.
Ellingsen, Dag (2014). Steik flesk, kjerring. AUST AGDER BLAD.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Kulturutfordringer i Forsvaret. Konferanse i Forsvaret. Kvinners frivillige beredskap og Kvinnelig befal.
Ellingsen, Dag;Mohn, Sigmund Book (2014). Asylsøkere: Fortsatt en marginal del av kriminalitetsbildet. Kriminalpolitikk.uio.no.
Skogstrøm, Lene;Ellingsen, Dag;Mohn, Sigmund Book (2014). Asylsøkere og papirløse siktes dobbelt så ofte. Aftenposten.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). 'Masculinities in the Norwegian Armed Forces'. Emerging ideas in masculinity research- Masculinity studies in the North. Nordic Association for Research on Men and Masculinities (NF.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). 'Jeg liker jobben min, men er ikke opptatt av karriere'. Aftenposten.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). 'Jeg savner ikke å jobbe'. Aftenposten.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Annerledeslandet - Hjemmekvinner gjør at Sørlandet taper. Aftenposten.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). En maskulinitetsstudie av Forsvaret. Forsvarets likestillingskonferanse. Forsvarets høyskole.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Mannskulturer i Forsvaret. Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Likestillingens baktropp. Aftenposten.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Slutt på baksnakking og griseprat. Forskning.no.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet. Kilden.forskningsradet.no.
Lilleaas, Ulla-Britt;Ellingsen, Dag (2014). Dette skjedde da jentene og guttene begynte å dele rom. an.no.
Ellingsen, Dag (2012). Ikke bare i Groruddalen. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 5 s.
Ellingsen, Dag (2004). Mange krigsbarn med vanskelige levekår. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 400 21 030
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X411