HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Forskningsrapporter (4) Formidling (56)
Stensæth, Karette;Jenssen, Dag (2016). "Deltagelse" - en diskusjon av begrepet. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Vol. 9.
Jenssen, Dag (2004). History of ideas in Norway, vol 4, the challenges of science. Scandinavian Journal of History. Vol. 28.
Larsen, Svein;Jenssen, Dag (2004). The School Trip: Travelling with, not to or from. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 4.
Jenssen, Dag (2002). Bokanmeldelse. Paul Knutsen: Analytisk narrasjon. Historisk Tidsskrift. Vol. 81.
Jenssen, Dag (2002). Noen trekk i den historiske biografiens landskap. Historisk Tidsskrift. Vol. 81.
Jenssen, Dag (2002). Ernst Sars. Norsk historie som eksistensiell og europeisk erfaring. ISBN: 8276341810. 261 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Jenssen, Dag;Rudeng, Erik (1999). Normative trekk og hovedbegreper hos Slagstad. Kunnskapsregimer. Debatten om De nasjonale strateger. s. 73-83.
Jenssen, Dag (2001). Kunnskapsvekst, tankemodell og hermeneutisk prosess: Fernand Braudel og Annales-skolen. 24 s. Høgskolen i Stavanger, avd. Norsk hotellhøgskole.
Jenssen, Dag (2000). Sars: norsk historie som eksistensiell og europeisk erfaring. 332 s. Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
Jenssen, Dag (1996). Etikk i restaurantbransjen. HiS, Avdeling Norsk Hotellhøgskole.
Heide, Morten;Jenssen, Dag;Lindøe, Preben (1995). Forprosjekt for revidert studieplan: Masterstudium i Internasjonal Hotell- og Reiselivsadministrasjon. Høgskolen i Stavanger.
Jenssen, Dag (2017). Nærkontakt med revolusjon. Dyade.
Jenssen, Dag (2017). Begeistring, frykt og terror. Dyade.
Jenssen, Dag (2017). Før-revolusjonære tilstander? Om den nye populismen og revolusjon. Dyade.
Jenssen, Dag (2017). Revolusjon: store tanker, begrensede resultater, høye kostnader. Dyade. 1 s.
Jenssen, Dag (2016). Deltagelse - hva er det?. I transitt - konferanse om musikk og barnevern. Norges musikkhøgskole - CREMAH.
Jenssen, Dag (2016). Central characteristics in 19th century French historiography. 2nd INTH Conference, 23-26 August 2016. International Network in Theory and History.
Jenssen, Dag (2016). Høgskolens Cato - Journalistikk og organisasjon. Dyade. 5 s.
Jenssen, Dag (2016). Skygger av fortiden. Dyade.
Jenssen, Dag (2015). Leder: Jobbe, nave eller gråte?. Dyade.
Jenssen, Dag (2015). Deltaker eller drømmer? Pessoas urolige bok. Dyade.
Se alle publikasjoner
Jenssen, Dag (2013). Hva drepte Ludvig XVI? Hvordan historisk tenkning er fortellende. Dyade.
Jenssen, Dag (2013). Tvetydighetens prins. Charles de Gaulle og Algerie. Dyade.
Jenssen, Dag (2013). Leder - Reisen til verden og deg selv. Dyade. 1 s.
Jenssen, Dag (2013). Feriereisen og fortellingen om deg selv - om forskning på turisters erfaring av reisen. Dyade.
Jenssen, Dag (2013). Tre bilder av turisten - fra narsissisme til eksistensiell læring. Dyade.
Jenssen, Dag (2012). Hvordan kreativiteten kom ned på jorda. Dyade.
Jenssen, Dag (2011). Soldaterfaringer - vold, lyst, hardhet, illusjon. Dyade.
Jenssen, Dag (2011). Edvard Hoem på vei mot sin selvbiografi?. Dyade.
Jenssen, Dag (2010). Italiensk tragedie. Mussolini. En studie i makt, av Gøran Hägg (Spartacus, 2009). Dyade.
Jenssen, Dag (2010). I vanskelig terreng, 2/2010. Dyade.
Jenssen, Dag (2010). Ernst Sars' bilde av P.A. Munch. P.A. Munch 200 år.
Jenssen, Dag (2009). Frem fra skyggene - opplysningstidens grep på samtiden. Dyade.
Engebretsen, Eivind;Jenssen, Dag;Solvang, Per Koren (2009). Livet bøyes i flertall. Dagsavisen.
Jenssen, Dag (2009). Sekularisme og mangfold. Et intervju med Sindre Bangstad. Dyade.
Jenssen, Dag (2009). Den vanskelige tenkningen. Dyade.
Jenssen, Dag (2008). Evidens og kunnskap. Forsa 08 - Forskningskonferanse i sosialt arbeid. Høgskolen i Telemark.
Jenssen, Dag (2006). Filosofi og praktisk utdannelse. Rogalands Avis.
Jenssen, Dag (2006). Historikeren: forsker, forfatter, ideolog, intellektuell?. HIFO-seminaret 2006 (Den norske historiske forening).
Jenssen, Dag (2006). Turismens historie Samtid.
Jenssen, Dag (2006). Turismens historie 1950-.
Jenssen, Dag (2006). Turismens historie 1900-tallet.
Jenssen, Dag (2006). Turismens historie 1800-1900-tallet.
Jenssen, Dag (2006). Turismens historie 1800-tallet.
Jenssen, Dag (2006). Turismens historie 1500-1800.
Jenssen, Dag (2005). Hvorledes er forholdet mellom historiefaget og historisk bevissthet?. utenTitteltekst. Filosofisk forum.
Jenssen, Dag (2005). Historiebegrepet - og spørsmålet om hva vi kan lære av historien. utenTitteltekst. Nordland Akademi.
Jenssen, Dag (2005). Fra union til sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 22.
Jenssen, Dag (2005). Kroppslig vending. ?.
Jenssen, Dag (2005). Viktig utgivelse av erfaringsnær kroppsteoretiker. ?.
Jenssen, Dag (2005). Søker etter sannhet. ?.
Jenssen, Dag (2004). Bokanmeldelse: Dorte Gert Simonsen: Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending. Historisk Tidsskrift. Vol. 83.
Jenssen, Dag (2003). Liv Bliksrud, Geir Hestmark and Tarald Rasmussen, Videnskapens utfordringer. Norsk idéhistorie. Scandinavian Journal of History. Vol. 28.
Jenssen, Dag (2003). Subjektivitet og historieforskning. HIFO-seminaret 2003.
Jenssen, Dag (2003). Historikerens dilemma. Stavanger Aftenblad.
Larsen, Svein;Jenssen, Dag (2002). Barns begrunnelser av skoletur - en case-studie. 11th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality.
Jenssen, Dag (2002). Dyreetikk. utenTitteltekst. Høgskolen i Stavanger, Åpen fagdag.
Jenssen, Dag (2002). Dyreetikk. utenTitteltekst. Forskningsdagene, Rogaland.
Jenssen, Dag (2002). Dyreetikk. utenTitteltekst. Forskningsdagene, Rogaland.
Jenssen, Dag (2002). Kan vi bruke dyr?. Stavanger Aftenblad.
Jenssen, Dag (2002). Etiske teorier om forholdet til dyr. Dyade. Vol. 33.
Jenssen, Dag (2002). "De store ideologienes tid" av Hans Fredrik Dahl. Dyade.
Jenssen, Dag (2002). Øystein Sørensen: Kampen om Norges sjel. Norsk idéhistorie. Bind III. ?.
Jenssen, Dag (2001). Bokmelding: Hans Fredrik Dahl, De store ideologienes tid. ?.
Marnburg, Einar;Jenssen, Dag;Steeves, Peter H. (2001). Ethical Reasoning and Attitude: A Discussion of Teaching Perspectives in Business Ethics. The Eight Annual International Conference Promoting Business Ethics, De Paul University, Institute for Business and Professi nal Ethics..
Jenssen, Dag (2001). Restaurant reviews. A Comparison of Newspapers in Norway and USA. 10th Nordic Symposium in Tourism Research.
Jenssen, Dag (2000). En ustyrlig forsker. ?.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 81
Telefon (mobil): +47 908 54 805
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X601