HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Verdighet og etikk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (66)
Holthe, Torhild;Halvorsrud, Liv;Karterud, Dag;Hoel, Kari Anne;Lund, Anne (2018). Usability and acceptability of technology for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia: A systematic literature review. DovePress Clinical Interventions in Ageing. Vol. 13. doi: 10.2147/CIA.S154717
Karterud, Dag (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie - en ressursbok (vært eksterne konsulent). ISBN: 978-82-7950-123-7. 210 s. Akribe Forlag.
Karterud, Dag (2006). Den etiske akten - Den caritative etikken når pasientens fordringer er av eksistensiell art. ISBN: 951-765-340-9. 237 s. Åbo Akademis Förlag.
Karterud, Dag (2018). Kunnskap kan gjøre en forskjell. Geriatrisk sykepleie.
Lund, Anne;Holthe, Torhild;Halvorsrud, Liv;Karterud, Dag;Johannessen, Adele Flakke;Lovett, Hilde;Thorstensen, Erik;Norvoll, Reidun;Forsberg, Ellen Marie (2018). Dialogue cafés with older adults as method for user participation in technology development. WFOT 2018. World Federation of Occupational Therapists.
Holthe, Torhild;Lund, Anne;Halvorsrud, Liv;Karterud, Dag;Thorstensen, Erik;Norvoll, Reidun;Forsberg, Ellen Marie (2018). Professional caregivers’ experiences with assistive technology to care recipients with mild cognitive impairment. 9th Nordic Conference on Work Life. FaFo.
Karterud, Dag (2018). Det bør opprettes et nasjonalt kompetanse­senter for barne­palliasjon. Sykepleien. doi: DOI: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.72238
Lund, Anne;Holthe, Torhild;Karterud, Dag;Halvorsrud, Liv;Flakke-Johannessen, Adele;Lovett, Hilde;Thorstensen, Erik;Norvoll, Reidun;Forsberg, Ellen-Marie (2018). Dialogue cafès with older adults to promote user participation in technology development. World Federation ofOccupational Therapists(WFOT) Congress 2018. WFOT Cape Town.
Holthe, Torhild;Johannessen, Adele Flakke;Lovett, Hilde;Thorstensen, Erik;Norvoll, Reidun;Forsberg, Ellen-Marie;Halvorsrud, Liv Torill;Karterud, Dag;Lund, Anne (2018). Dialogue cafés with older adults: A method for user participatory collaboration in technology development.. The 24th Nordic Congress of Gerontology. Norwegian Geriatrics Society and several other organisations.
Karterud, Dag;Nåden, Dagfinn (2017). "Responsibility as an Ethical Challenge in Nursing Practice and the Importance of defining the Body of Knowledge". 18th Nursing Ethics Conference. 3rd International Ethics in Care Conference. University of Surrey. Centre for Biomedical Ethics and Law.
Flakke- Johannessen, Adele;Lovett, Hilde;Casagrande, Flavia;Forsberg, Ellen-Marie;Halvorsrud, Liv;Holthe, Torhild;Karterud, Dag;Lund, Anne;Norvoll, Reidun;Thorstensen, Erik;Zouganeli, Evi;Kennedy, Mari-Rose;Ter Meulen, Ruud;Kjeang Mørk, Sindre (2017). User participation in Assisted Living. European Technology Assessment Conference. University College Cork.
Lund, Anne;Holthe, Torhild;Karterud, Dag;Halvorsrud, Liv (2017). Brukermedvirkning som metode i Assisted Living-prosjektet: Hvordan involvere deltakere?. Fagkongress i ergoterapi. Norges Ergoterapeut Frobund.
Zouganeli, Evi;Casagrande, Flavia;Lund, Anne;Holthe, Torhild;Halvorsrud, Liv;Karterud, Dag;Flakke- Johannessen, Adele;Lovett, Hilde;Mørk, Sindre Kjeang;Strøm-Gundersen, Jørgen;Thorstensen, Erik;Norvoll, Reidun;Ter Meulen, Ruud;Kennedy, Mari- Rose;Owen, Richard;Ladikas, Miltos;Forsberg, Ellen-Marie (2017). Responsible Development of Self-learning Assisted Living Technology for Older Adults with Mild Cognitive Impairment or Dementia. The International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE).
Se alle publikasjoner
Karterud, Dag (2016). "Ethical considerations upon responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairments or dementia". EACME Conference. European Association of Centres of Medical Ethics and ...
Gallagher, Ann;Nåden, Dagfinn;Karterud, Dag (2016). "Robots in elder care: Some ethical questions". Nursing Ethics. Vol. 23(4).
Karterud, Dag (2015). Kjeller knuser Pilestredet. Universitas.
Karterud, Dag (2015). Presentasjon ifm besøk ifra Thailand til HiOA. Møte. HiOA.
Karterud, Dag (2015). Fagformidlingsseminar, forskningsgruppen "etikk og verdighet", SHA.. Formidlingsseminar. Forskningsgruppen Etikk og Verdighet.
Karterud, Dag (2015). "Sykepleiere får jobb etter utdanning". Tidsskriftet sykepleien.
Karterud, Dag (2015). "Kvalitet i pedagogiske støttetilbud" - til ettertanke. Nettverksamling. Mangfold i pedagogisk praksis, HiOA.
Karterud, Dag (2014). "Problemer med å beregne legemidler". Sykepleien.
Karterud, Dag (2014). "Seks av ti stryker i medikamentregning". Universitas.
Karterud, Dag (2014). "Karterud: I spissen for høgskolens største institutt". Khrono.
Karterud, Dag (2014). "Nye studenter strømmer til sykepleierstudiet". Universitas.
Karterud, Dag (2014). "Innovasjon og tjenesteutvikling - sett ifra et utdanningsperspektiv". Workshop. Norsk Sykepleierforbund.
Karterud, Dag (2014). "Bachelor i prehospitalt arbeid - vi er i gang!". Ambulanseforum 2014. Ambulanseforum.
Karterud, Dag (2014). "Perspektiver på sykepleierutdanningens institusjonelle plassering". Sygeplejerskeutddannelsens Ledernetværk seminar/møte. Sygeplejerskeutddannelsens Ledernetværk, Danmark.
Karterud, Dag (2014). "Når kunnskap skal bli nyttig for praksis - lettere sagt enn gjort". Kursdag og medlemsmøte. Norsk Bibliotekforening - spesialgruppen f med og helsefag.
Karterud, Dag (2014). Kommentar om aktuelt tema, i Radio Nova. Radio Nova.
Karterud, Dag (2014). Innlegg i Forum for bachelorutdanning, på HiOA. Faglig forum. Forum for praksis i bachelorutdanning.
Karterud, Dag (2012). Bachelor Paramedic 2013 - hvordan ligger det an?. Norsk Ambulanseforum 2012. Norsk Ambulanseforum.
Karterud, Dag (2012). "Får ikke relevant praksis". Journalen.
Karterud, Dag (2012). "De tause tsunamiene". NRK Marienlyst "Ukeslutt".
Karterud, Dag (2012). "Caring Ethics When Patient's Demands are Existential". Besøk/gjesteforedrag. Columbia University School of Nursing.
Karterud, Dag (2011). Leder til ettertanke - metaforer til besvær. Tidsskriftet sykepleien.
Karterud, Dag (2010). "HiOA - en flerkulturell høgskole?". fagseminar. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - PUS.
Karterud, Dag (2010). Musikk og helse i et lokalsamfunn - et samordnet opplæringsprosjekt ved sykehjem og helsefagutdanninger i Levanger - referee. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.
Karterud, Dag (2010). På veg mot kjempeskole. Tidsskriftet sykepleien.
Karterud, Dag (2010). Innlegg på debattmøte "faglig organisering, styring og ledelse og oppdragsvirksomhet". Allmøte. Høgskolen i Oslo/Høgskolen i Akershus.
Karterud, Dag (2009). Menneskerettigheter og sykepleie - en kommentar. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.
Karterud, Dag (2009). Rekruttering, (u)kultur og likestilling. Tidsskriftet sykepleien.
Karterud, Dag (2009). Grunnleggende etikk. Forelesning. Odontologisk fakultet, UiO.
Karterud, Dag (2009). Katie Erikssons omsorgsteori. Forelesning. Universitetet i Oslo.
Karterud, Dag (2009). Forskning i praksis. Kvalitativ forskning-en innføring. Forelesning. Rikshospitalet HF.
Karterud, Dag (2009). "Master in advanced practice nursing to acute and/or critically ill patients". Forskningsuke A-hus. A-hus, Lærings- og mestringssenteret.
Karterud, Dag (2009). "Caring Ethics when patients demands are existential". Interasjonalt besøk fra Kina - Peking og Shanghai - lærere og studenter. Avdeling for sykepleierutdanning.
Karterud, Dag (2008). "Frykten for ensomheten". Dagsavisen.
Karterud, Dag (2008). "Katie Erikssons omsorgsfilosofi". Forelesning. Institutt for sykepleievitenskap.
Karterud, Dag (2008). "Mot som forutsetning for omsorg - når pasientens fordringer er av eksistensiell art". 09042008. NCCS (Nordic College of Caring Science).
Karterud, Dag (2008). "Hvordan begrunne yrkesfunksjonen?". Ekstraordinært lærermøte for tannpleieutdanningene. Tannpleierutdanningen Od. fakultet i Oslo.
Karterud, Dag (2008). "Videreutdanning i endring". Den 8. sykepleierkongressen. Norsk sykepleierforbund.
Karterud, Dag (2008). "Sykepleieres mot, ansvar og offer i møte med eksistensielle utfordringer hos alvorlig syke kreftpasienter". Fagdag. NSF's FKS SIG-stamcelletransplantasjoner - Forum for kreftsp.
Karterud, Dag (2008). "Sykepleiere sitt mot, ansvar og offer i møte med eksistensielle utfordringer hos alvorlig syke kreftpasienter". Temakveld. Fagutviklingssykepleier - Pernill Varre.
Karterud, Dag (2007). Mobilisering av pasientens livsmot 2007. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
Karterud, Dag (2007). Lytt varsomt. VG.
Karterud, Dag (2007). Forskning i praksis. Kvalitativ forskning, sentrale metoder - en innføring. forelesning. Seksjon for kompetanseutvikling.
Karterud, Dag (2007). Katie Erikssons sykepleiefilosofi. forelesning. Universitetet i Oslo.
Karterud, Dag (2007). Møtet med eksistensielle spørsmål - etiske implikasjoner for pasientomsorgen. Forskningsformidling. Høgskolen i Oslo, Avdeling for sykepleierutdanning.
Karterud, Dag (2007). Hermeneutik med fokus på observationer - nordiskt workshop. workshop. Åbo Akademi, Göteborgs universitet, Høgskolen i Oslo.
Karterud, Dag (2007). Å lindre - i møte med eksistensielle spørsmål. fagdag. Hospice Lovisenberg, Oslo.
Karterud, Dag (2007). Sykepleie - mellom barken og veden? -med fokus på faglig skjønn og evidensbasert sykepleie. Fagseminar. Norsk sykepleierforbund, Oslo.
Karterud, Dag (2007). Autonomi - tvang - etikk. workshop - seminar. Abildsø bo- og rehabiliteringsavdeling.
Karterud, Dag (2007). Seminar - Radiumhospitalet: Den etiske akten - Den caritative etikken når pasientens fordringer er av eksistensiell art. seminar. Sykepleietjenesten.
Karterud, Dag (2007). "Samarbeid med lindring i fokus - det lindrende nærvær". Fagdag. Hospice Sangen.
Karterud, Dag (2007). Studenten i møte med pasientens eksistensielle spørsmål - en utfordring for den kliniske veiledningen. Seminar for praksisveiledere og studenter. Høgskoen Stord/Haugesund.
Karterud, Dag (2006). Hermeneutisk observasjon, innlegg med utgangspunkt i egen doktorsavhandlingen. seminar. Gøteborg universitet, Høgskolen i Oslo, Åbo Akademi.
Karterud, Dag (2006). forskningstorget i Oslo. Forskningstorget. Høgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo.
Haavardsholm, Ingunn;Pfeiffer, Riccarda;Karterud, Dag (2006). Presntasjon av SU´s forskergruppe gjennom diskusjon med publikum. Forskningstorget.
Karterud, Dag (2005). "Den etiske akten - Etiske implikasjoner for sykepleien når pasientens fordringer er av eksistensiell art". Oslo. 25.-27. mars 2005. Nordic College of Caring Science.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 61 25
Telefon (mobil): +47 901 52 371
Besøksadresse: Pilestredet 32, Oslo, N080.013