meny
søk
English

Forskningsgrupper

Klasseromsforskning

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (1) Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (1) Formidling (22)
Skarstein, Dag (2013). Meningsdannelse og diversitet. En didaktisk undersøkelse av elevers lesninger av norskfagets litterære tekster. ISBN: 978-82-308-2431-3. 328 s. Universitetet i Bergen.
Skarstein, Dag (2017). Skam - et ibsensk melodrama med didaktiske mogelegheiter. Norsklæreren.
Skarstein, Dag;Schultz, Jon-Håkon (2017). Identity at Risk: Students’ Identity Configuration in the Aftermath of Trauma. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2017.1307273
Jørgensen, Beate Fosse;Skarstein, Dag;Schultz, Jon-Håkon (2015). Trying to understand the extreme: school children’s narratives of the mass killings in Norway July 22, 2011. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 2015. doi: 10.2147/PRBM.S73685
Penne, Sylvi;Skarstein, Dag (2015). The L1 subject in a world of increasing individualism. Democratic paradoxes in Norwegian L1 classrooms. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 15. doi: 10.17239/L1ESLL-2015.15.01.04
Gun, Hägerfelth;Skarstein, Dag (2012). I spänningsfeltet mellan det etniskt homogena och heterogena: Nordiska modersmålsläreres diskurser om elever och undervisning i det etniskt heterogena samhället. Frydensbjerg Elf, Nikolaj Kaspersen, Peter (Red.), Den nordiske skolen–fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag. Artikkel. s. 215-244. Novus Forlag.
Skarstein, Dag;Kaspersen, Peter;Hägerfelth, Gun (2009). Kanonen rør på sig. Sprog og integration.
Skarstein, Dag (2008). Litteratur, kultur og andrespråkslæraren - nye læreplanar, større utfordringar. Carlsen, Cecilie Moe, Eli Andersen, Reidun Oanæs Tenfjord, Kari (Red.), Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Artikkel nr. 6. s. 65-73. Novus Forlag.
Skarstein, Dag (2005). Litteraturundervisning i det fleirkulturelle klasserommet - om litteratur som ein reiskap for å strukturere forståing av liv og røyndom. Nicolaysen, Bjørn Aase, Laila (Red.), Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. kapittel. s. 141-157. Det Norske Samlaget.
Skarstein, Dag (2004). Målet om kommunikativ kompetanse og bruk av skjønnlitteratur i andrespråksundervisninga. Norsklæreren.
Bjørby, Paal;Stegane, Idar;Skarstein, Dag (2001). Garborg og det Nye. Replikk. Vol. 6.
Se alle publikasjoner
Skarstein, Dag (2013). Meningsdannelse og diversitet. En didaktisk undersøkelse av elevers lesninger av norskfagets litterære tekster. ISBN: 978-82-308-2431-3. 328 s. Universitetet i Bergen.
Lindholm, Anne;Skarstein, Dag (2017). Må finne seg selv på nytt. Khrono.
Sollund, Sigrid;Skarstein, Dag (2017). Dagsnytt 18 - Utøya. Oslo. NRK.
Skarstein, Dag (2017). The teenage TV series Skam – a Norwegian melodrama with international appeal. ARLE Cultures, Arts, and Verbal Communication. Tallinn University.
Skarstein, Dag;Jørgensen, Beate Fosse;jacobsen, siw ellen (2016). Barn fryktet Breivik lenge etter terrorangrepet. forskning.no.
Skarstein, Dag (2015). Narrativ som metodikk og empiri i kvalitativ forskning. Narrativer i fremmedspråksundervisningen. Institutt for fremmedspråk, UiB.
Skarstein, Dag;Penne, Sylvi;Aamli, Kari (2015). Demokratiske paradokser i klasserommet. hioa.no.
Skarstein, Dag (2015). Different student discourses in learning culture. Education, Culture, and Society. Foundation "Pro Scientia Publica", University of Wroclaw.
Skarstein, Dag (2015). Norwegian L1 education - democratic policy with undemocratic effects?. 10th IAIMTE Conference 2015, Odense, DK. Syddansk Universitet.
jacobsen, siw ellen;Skarstein, Dag;Jørgensen, Beate Fosse (2015). Barn fryktet Breivik lenge etter terrorangrepet. VG.
Se alle publikasjoner
Schultz, Jon-Håkon;Skarstein, Dag;Jørgensen, Beate Fosse (2014). Assisting school children in meaning making of crisis with high-intensity media coverage. International Society for Traumatic Stress Studies, 30th Annual Meeting.
Skarstein, Dag;Bjarnø, Vibeke (2014). Videre kvalifisering: Hva er viktig når man skal søke stipendiatstilliing?. Blogg.hioa.no.
Skarstein, Dag (2014). Patterns of diversity in L1-classrooms Discursive positions and empowering language in a digitalized world. 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE SPANISH ASSOCIATION OF LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION. University of Valencia.
Skarstein, Dag (2014). Læringskultur i norsk skule - demokratisk policy med udemokratiske effektar?. Nasjonal lektorudanningskonferanse. Universitetet i Bergen.
Østli Jakobsen, Hanne;Skarstein, Dag;Kristin, Halvorsen (2013). Skolen forsterker sosiale forskjeller. Morgenbladet.
Skarstein, Dag (2013). Når Generation Me leser litteratur. Symposiets fagleg - pedagogiske seminar. Litteratursymposiet i Odda.
Skarstein, Dag (2012). «The Notebook» – metaspråklig kompetanse belyst gjennom to fortellinger om én film. Norsklæreren. Vol. 2500.
Skarstein, Dag (2012). "Nora er lei av å passe på barna, vaske og stelle i huset" - en undersøkelse av videregående elevers lesing av fiksjon. Svenska med didaktisk inriktning. Inst. för nordiska språk, litt.vetskap, språkdidaktik.
Skarstein, Dag;Hägerfelt, Gun (2010). Spår av etnisk heterogenitet i talet om modersmålsundervisningen i Norden. Texter om svenska med didaktisk inriktning.
Skarstein, Dag;Hägelfelt, Gun (2009). Spår av etnisk heterogenitet i talet om modermålsundervisning i Norden. Sjuende nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning. Malmö högskola.
Skarstein, Dag (2005). Bruk av moderne skjønnlitteratur i andrespråksklasserommet. Møte om norsk språk 11. UiB, HiB.
Skarstein, Dag (2001). Gabriel Grams bekjennelse i lys av Arne Garborgs naturalisme i Trætte Mænd - en analyse. "min Selvtillid, min Tro paa min Vilje, mit Livsmod". Universitetet i Bergen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 71 01
Telefon (mobil): +47 913 65 507
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5065