HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Klasseromsforskning

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (1) Vitenskapelige publikasjoner (14) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (25)
Skarstein, Dag (2013). Meningsdannelse og diversitet. En didaktisk undersøkelse av elevers lesninger av norskfagets litterære tekster. ISBN: 978-82-308-2431-3. 328 s. Universitetet i Bergen.
Skarstein, Dag (2018). Lesingar av Skam - seriens kommentarfelt som tolkingsfellesskap. Lindtner, Synnøve Skarsbø Skarstein, Dag (Red.), Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Kapittel 9. s. 197-220. Fagbokforlaget.
Skarstein, Dag (2018). Handling, karakterar og skjulte sanningar. Ein analyse av dramaturgien i Skam. Lindtner, Synnøve Skarsbø Skarstein, Dag (Red.), Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Kapittel 1. s. 33-51. Fagbokforlaget.
Lindtner, Synnøve Skarsbø;Skarstein, Dag (2018). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. ISBN: 978-82-450-2401-2. 255 s. Fagbokforlaget.
Lindtner, Synnøve Skarsbø;Skarstein, Dag (2018). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. ISBN: 9788245024012. 257 s. Fagbokforlaget.
Skarstein, Dag (2017). Skam - et ibsensk melodrama med didaktiske mogelegheiter. Norsklæreren.
Skarstein, Dag;Schultz, Jon-Håkon (2017). Identity at Risk: Students’ Identity Configuration in the Aftermath of Trauma. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2017.1307273
Penne, Sylvi;Skarstein, Dag (2015). The L1 subject in a world of increasing individualism. Democratic paradoxes in Norwegian L1 classrooms. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 15. doi: 10.17239/L1ESLL-2015.15.01.04
Jørgensen, Beate Fosse;Skarstein, Dag;Schultz, Jon-Håkon (2015). Trying to understand the extreme: school children’s narratives of the mass killings in Norway July 22, 2011. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 2015. doi: 10.2147/PRBM.S73685
Gun, Hägerfelth;Skarstein, Dag (2012). I spänningsfeltet mellan det etniskt homogena och heterogena: Nordiska modersmålsläreres diskurser om elever och undervisning i det etniskt heterogena samhället. Frydensbjerg Elf, Nikolaj Kaspersen, Peter (Red.), Den nordiske skolen–fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag. Artikkel. s. 215-244. Novus Forlag.
Skarstein, Dag;Kaspersen, Peter;Hägerfelth, Gun (2009). Kanonen rør på sig. Sprog og integration.
Se alle publikasjoner
Skarstein, Dag (2008). Litteratur, kultur og andrespråkslæraren - nye læreplanar, større utfordringar. Carlsen, Cecilie Moe, Eli Andersen, Reidun Oanæs Tenfjord, Kari (Red.), Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Artikkel nr. 6. s. 65-73. Novus Forlag.
Skarstein, Dag (2005). Litteraturundervisning i det fleirkulturelle klasserommet - om litteratur som ein reiskap for å strukturere forståing av liv og røyndom. Nicolaysen, Bjørn Aase, Laila (Red.), Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. kapittel. s. 141-157. Det Norske Samlaget.
Skarstein, Dag (2004). Målet om kommunikativ kompetanse og bruk av skjønnlitteratur i andrespråksundervisninga. Norsklæreren.
Bjørby, Paal;Stegane, Idar;Skarstein, Dag (2001). Garborg og det Nye. Replikk. Vol. 6.
Skarstein, Dag;Kursetgjerde, Vidar;Lillelien, Bodil (2002). Helse i lokallitteraturen. Bibliografi for Møre og Romsdal utgjeve i samband med Det offentlege helsevesen 400 år. ISBN: 82-90169-67-1. 128 s. Romsdal Sogelag.
Skarstein, Dag (2013). Meningsdannelse og diversitet. En didaktisk undersøkelse av elevers lesninger av norskfagets litterære tekster. ISBN: 978-82-308-2431-3. 328 s. Universitetet i Bergen.
Skarstein, Dag (2018). Tv-seriens Skams chat-bloggar som tolkningsgemenskap – mönster och didaktiska implikationer. LTS- lärande, text och språk. Forskarskolan CUL.
Lindtner, Synnøve Skarsbø;Skarstein, Dag (2018). Dramaserien Skam Innledning. Lindtner, Synnøve Skarsbø Skarstein, Dag (Red.), Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Innledning. s. 9-32. Fagbokforlaget.
Penne, Sylvi;Skarstein, Dag (2017). Bevægelser i de nordiske modersmålsfag. En historisk og sammenlignende undersøgelse af ph.d.-forskning i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Nnmf 2017. Syddansk universitet.
Skarstein, Dag (2017). The teenage TV series Skam – a Norwegian melodrama with international appeal. ARLE Cultures, Arts, and Verbal Communication. Tallinn University.
Lindholm, Anne;Skarstein, Dag (2017). Må finne seg selv på nytt. Khrono.
Sollund, Sigrid;Skarstein, Dag (2017). Dagsnytt 18 - Utøya. Oslo. NRK.
Skarstein, Dag;Jørgensen, Beate Fosse;jacobsen, siw ellen (2016). Barn fryktet Breivik lenge etter terrorangrepet. forskning.no.
Skarstein, Dag (2015). Narrativ som metodikk og empiri i kvalitativ forskning. Narrativer i fremmedspråksundervisningen. Institutt for fremmedspråk, UiB.
Skarstein, Dag;Penne, Sylvi;Aamli, Kari (2015). Demokratiske paradokser i klasserommet. hioa.no.
Skarstein, Dag (2015). Different student discourses in learning culture. Education, Culture, and Society. Foundation "Pro Scientia Publica", University of Wroclaw.
Se alle publikasjoner
Skarstein, Dag (2015). Norwegian L1 education - democratic policy with undemocratic effects?. 10th IAIMTE Conference 2015, Odense, DK. Syddansk Universitet.
jacobsen, siw ellen;Skarstein, Dag;Jørgensen, Beate Fosse (2015). Barn fryktet Breivik lenge etter terrorangrepet. VG.
Skarstein, Dag;Bjarnø, Vibeke (2014). Videre kvalifisering: Hva er viktig når man skal søke stipendiatstilliing?. Blogg.hioa.no.
Schultz, Jon-Håkon;Skarstein, Dag;Jørgensen, Beate Fosse (2014). Assisting school children in meaning making of crisis with high-intensity media coverage. International Society for Traumatic Stress Studies, 30th Annual Meeting.
Skarstein, Dag (2014). Patterns of diversity in L1-classrooms Discursive positions and empowering language in a digitalized world. 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE SPANISH ASSOCIATION OF LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION. University of Valencia.
Skarstein, Dag (2014). Læringskultur i norsk skule - demokratisk policy med udemokratiske effektar?. Nasjonal lektorudanningskonferanse. Universitetet i Bergen.
Østli Jakobsen, Hanne;Skarstein, Dag;Kristin, Halvorsen (2013). Skolen forsterker sosiale forskjeller. Morgenbladet.
Skarstein, Dag (2013). Når Generation Me leser litteratur. Symposiets fagleg - pedagogiske seminar. Litteratursymposiet i Odda.
Skarstein, Dag (2012). "Nora er lei av å passe på barna, vaske og stelle i huset" - en undersøkelse av videregående elevers lesing av fiksjon. Svenska med didaktisk inriktning. Inst. för nordiska språk, litt.vetskap, språkdidaktik.
Skarstein, Dag (2012). «The Notebook» – metaspråklig kompetanse belyst gjennom to fortellinger om én film. Norsklæreren. Vol. 2500.
Skarstein, Dag;Hägerfelt, Gun (2010). Spår av etnisk heterogenitet i talet om modersmålsundervisningen i Norden. Texter om svenska med didaktisk inriktning.
Skarstein, Dag;Hägelfelt, Gun (2009). Spår av etnisk heterogenitet i talet om modermålsundervisning i Norden. Sjuende nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning. Malmö högskola.
Skarstein, Dag (2005). Bruk av moderne skjønnlitteratur i andrespråksklasserommet. Møte om norsk språk 11. UiB, HiB.
Skarstein, Dag (2001). Gabriel Grams bekjennelse i lys av Arne Garborgs naturalisme i Trætte Mænd - en analyse. "min Selvtillid, min Tro paa min Vilje, mit Livsmod". Universitetet i Bergen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 71 01
Telefon (mobil): +47 913 65 507
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5065