HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (98) Forskningsrapporter (1) Formidling (394)
Arntzen, Erik;Nartey, Richard K. (2018). Equivalence class formation as a function of preliminary training with pictorial stimuli. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Vol. 110. doi: 10.1002/jeab.466
Sadeghi, Pedram;Arntzen, Erik (2018). Eye-movements, training structures, and equivalence class formation. The Psychological Record. doi: 10.1007/s40732-018-0290-3
Arntzen, Erik;Nartey, Richard K.;Fields, Lanny (2018). Reorganization of equivalence classes: effects of preliminary training and meaningful stimuli. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Vol. 109. doi: 10.1002/jeab.329
Arntzen, Erik;Nartey, Richard K.;Fields, Lanny (2018). Graded Delay, Enhanced Equivalence Class Formation, and Meaning. The Psychological Record. Vol. 68. doi: 10.1007/s40732-018-0271-6
Fields, Lanny;Arntzen, Erik (2017). Meaningful Stimuli and the Enhancement of Equivalence Class Formation. The Behavior Analyst. doi: 10.1007/s40614-017-0134-5
Eilertsen, Jon Magnus;Arntzen, Erik (2017). Overføring av Stimulusfunksjoner. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 44.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2017). Effects of Immediate Tests on the Long-Term Maintenance of Stimulus Equivalence Classes. The Psychological Record. Vol. 67. doi: 10.1007/s40732-017-0247-y
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2017). Talk-Aloud Protocols during Conditional Discrimination Training and Equivalence Class Formation. The Analysis of Verbal Behavior. Vol. 33. doi: 10.1007/s40616-017-0081-y
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2017). Electroencephalography (EEG) in the Study of Equivalence Class Formation. An Explorative Study.. Frontiers in Human Neuroscience. Vol. 11. doi: 10.3389/fnhum.2017.00058
Halldórsdóttir, Lilja Ýr;Valdimarsdóttir, Hildur;Arntzen, Erik (2017). Effects of a multicomponent intervention to improve reading fluency in adult students. Behavioral interventions. Vol. 32. doi: 10.1002/bin.1452
Se alle publikasjoner
Mensah, Justice;Arntzen, Erik (2017). Effects of Meaningful Stimuli Contained in Different Numbers of Classes on Equivalence Class Formation. The Psychological Record. Vol. 67. doi: 10.1007/s40732-016-0215-y
Arntzen, Erik;Eilertsen, Jon Magnus;Fagerstrøm, Asle (2016). Preferences in equivalence classes by low potency benign valenced stimuli. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 17. doi: 10.1080/15021149.2016.1247637
Arntzen, Erik;Granmo, Sjur;Fields, Lanny (2016). The relation between sorting tests and matching-to-sample tests in the formation of equivalence classes. The Psychological Record. Vol. 67. doi: 10.1007/s40732-016-0209-9
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2016). Eye Movements During Conditional Discrimination Training. The Psychological Record. Vol. 66. doi: 10.1007/s40732-015-0156-x
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik (2016). Motivating Operations and Consumer Choice. Foxall, Gordon R. (Red.), The Routledge Companion to Consumer Behavior Analysis. Kapittel 18. s. 296-305. Routledge.
Arntzen, Erik;Fagerstrøm, Asle;Foxall, Gordon R. (2016). Equivalence Classes and Preferences in Consumer Choice. Foxall, Gordon R. (Red.), The Routledge Companion to Consumer Behavior Analysis. Kapittel 5. s. 65-77. Routledge.
Fagerstrøm, Asle;Aksnes, Dag;Arntzen, Erik (2016). An Experimental Study of Intertemporal Choices: The Case of Customer Relationship Management. Managerial and Decision Economics. Vol. 37. doi: 10.1002/mde.2719
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2015). On the utility of within-participant research design when working with patients with neurocognitive disorders.. Clinical Interventions in Aging. Vol. 10. doi: 10.2147/CIA.S81868
Eilertsen, Jon Magnus;Arntzen, Erik (2015). Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 42.
Arntzen, Erik;Strandbakken, Lars Engelsen;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2015). Bruk av en morfingprosedyre i trening av ansiktsgjenkjenning hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 42.
Arntzen, Erik;Løkke, Jon Arne (2015). Visuelle analyser av data—er det greit å ikke vite alt?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 42.
Arntzen, Erik;Norbom, Aina Dahle;Fields, Lanny (2015). Sorting: An Alternative Measure of Class Formation?. The Psychological Record. Vol. 65. doi: 10.1007/s40732-015-0132-5
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2015). Fixating, attending, and observing: a behavior analytic eye-movement analysis. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 16. doi: 10.1080/15021149.2015.1090750
Nartey, Richard Korley;Arntzen, Erik;Fields, Lanny (2015). Training order and structural location of meaningful stimuli: Effects on equivalence class formation. Learning & behavior. Vol. 43. doi: 10.3758/s13420-015-0183-0
Arntzen, Erik;Nartey, Richard Korley;Fields, Lanny (2015). Enhanced equivalence class formation by the delay and relational functions of meaningful stimuli. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Vol. 103. doi: 10.1002/jeab.152
Nedelcu, Roxana I.;Fields, Lanny;Arntzen, Erik (2015). ARBITRARY CONDITIONAL DISCRIMINATIVE FUNCTIONS OF MEANINGFUL STIMULI AND ENHANCED EQUIVALENCE CLASS FORMATION. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Vol. 103. doi: 10.1002/jeab.141
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2015). Effects of Training Structure and the Passage of Time on Trained and Derived Performance. The Psychological Record. Vol. 65. doi: 10.1007/s40732-014-0067-2
Arntzen, Erik;Petursson, Petur I.;Sadeghi, Pedram;Eilifsen, Christoffer (2015). Equivalence class formation in accuracy or speed conditions: immediate emergence, adduction, and retention. The Psychological Record. Vol. 65. doi: 10.1007/s40732-014-0097-9
Salthe, Gunnar;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2014). Propositional Logic and Formal Codification of Behavioral Operations. Behavior and philosophy. Vol. 41.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2014). On the use of variations in a delayed matching-to-sample procedure in a patient with neurocognitive disorder. Mental Disorder. 8. s. 123-138. iConcept Press.
Nartey, Richard K.;Arntzen, Erik;Fields, Lanny (2014). Enhancement of equivalence class formation by pretraining discriminative functions. Learning & behavior. doi: 10.3758/s13420-014-0158-6
Nartey, Richard K.;Arntzen, Erik;Fields, Lanny (2014). Two discriminative functions of meaningful stimuli that enhance equivalence class formation. The Psychological Record. Vol. 64. doi: 10.1007/s40732-014-0072-5
Arntzen, Erik;Halstadtrø, Lill-Beathe;Bjerke, Eli;Wittner, K. J.;Kristiansen, A. (2014). On the sequential and concurrent presentation of trials establishing prerequisites for emergent relations. The Behavior Analyst Today. Vol. 14.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn (2014). Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2014). Performance by Older Adults on Identity and Arbitrary Matching-to-Sample Tasks. The Psychological Record. Vol. 64. doi: 10.1007/s40732-014-0053-8
Travis, Robert W.;Fields, Lanny;Arntzen, Erik (2014). Discriminative functions and over-training as class-enhancing determinants of meaningful stimuli. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Vol. 102. doi: 10.1002/jeab.91
Fields, Lanny;Arntzen, Erik;Moksness, Marie (2014). Stimulus sorting: A quick and sensitive index of equivalence class formation. The Psychological Record. Vol. 64. doi: 10.1007/s40732-014-0034-y
Arntzen, Erik;Nartey, Richard K.;Fields, Lanny (2014). Identity and delay functions of meaningful stimuli: Enhanced equivalence class formation. The Psychological Record. Vol. 64. doi: 10.1007/s40732-014-0066-3
Arntzen, Erik (2014). Funksjonelle analyser: status, utfordringer og veien videre. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Arntzen, Erik;Vandbakk, Monica (2014). Reflections on historical and future aspects of behavior analysis. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2014). Discrimination learning in adults with neurocognitive disorders. Behavioral interventions. Vol. 29. doi: 10.1002/bin.1389
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2013). Delayed matching-to-sample and linear series training structures. The Psychological Record. Vol. 63.
Arntzen, Erik;Vie, Aleksander (2013). The Expression of Equivalence Classes Influenced by Distractors During DMTS Test Trials. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 14.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Arntzen, Erik (2013). Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 40.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette B. (2013). Atferdsmessige studier av demens: Effekten av ulike varianter av matching-to-sample prosedyrer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 40.
Grisante, Priscila C.;Galesi, Fernanda L.;Sabino, Nathali M.;Debert, Paula;Arntzen, Erik;McIlvane, William J. (2013). Go/No-Go procedure with compound stimuli: effects of training structure on the emergence of equivalence classes. The Psychological Record. Vol. 63.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik (2013). On Motivating Operations at the Point of Online Purchase Setting. The Psychological Record. Vol. 63. doi: 10.11133/j.tpr.2013.63.2.008
Arntzen, Erik (2012). Training and testing parameters in formation of stimulus equivalence: methodological issues. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 13.
Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39.
Revheim, Kari;Arntzen, Erik (2012). Sentrale variabler i forståelsen av spilleavhengighet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39.
Vandbakk, Monica;Arntzen, Erik;Gisnaas, Arnt;Antonsen, Vidar;Gundhus, Terje (2012). Effect of Training Different Classes of Verbal Behavior toDecrease Aberrant Verbal Behavior. The Analysis of Verbal Behavior. Vol. 28.
Arntzen, Erik;Haugland, Silje (2012). Titration of limited hold to comparison in conditional discrimination training and stimulus equivalence testing. The Psychological Record. Vol. 62.
Fields, Lanny;Arntzen, Erik;Nartey, Richard K.;Eilifsen, Christoffer (2012). Effects of a meaningful,a discriminative, and a meaningless stimulus on equivalence class formation. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Vol. 97. doi: 10.1901/jeab.2012.97-163
Arntzen, Erik;Hansen, Steffen (2011). Training structures and the formation of equivalence classes. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Arntzen, Erik;Braaten, Live Fay;Lian, Torunn;Eilifsen, Christoffer (2011). Response to sample requirements in conditional discrimination procedures. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Steingrimsdottir, Hanna S.;Arntzen, Erik (2011). Atferdsanalytisk forskning på demens: fokus på hvordan betingete diskriminasjonsprosedyrer kan anvendes. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Eilifsen, Christoffer;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2011). Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Steingrimsdottir, Hanna S.;Arntzen, Erik (2011). Using conditional discrimination procedures to study remembering in an alzheimer's patient. Behavioral interventions. Vol. 26. doi: 10.1002/bin.334
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2011). Training conditional discriminations with fixed and titrated delayed matching to sample in children. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). Single-subject withdrawal designs in delayed matching-to-sample procedures. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Arntzen, Erik;Nikolaisen, Silje Lunde (2011). Establishing equivalence classes in children using familiar and abstract stimuli and many-to-one and one-to-many training structures. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik;Foxall, G. R. (2011). A study of preferences in a simulated online shopping experiment. Service Industries Journal. Vol. 31. doi: 10.1080/02642069.2011.531121
Steingrimsdottir, Hanna S.;Arntzen, Erik (2011). Identity Matching in a Patient With Alzheimer's Disease. American Journal of Alzheimers Disease & Other Dementias. Vol. 26. doi: 10.1177/1533317511402816
Arntzen, Erik;Lian, Torunn;Halstadtrø, Lill-Beathe (2011). Anvendelse av matching-to-sample prosedyrer i etableringen av akademiske ferdigheter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Arntzen, Erik (2010). Interview with Julie S. Vargas. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 11.
Arntzen, Erik (2010). Eksperimentell design, med spesiell vekt på ulike typer av N=1 design. Arntzen, Erik Tolsby, June (Red.), Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk. faglig_bok_institusjon. s. 226-252.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn (2010). Trained and derived relations with pictures versus abstract stimuli as nodes. The Psychological Record. Vol. 60.
Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Løkke, Gunn (2010). Notasjon av de grunnleggende termene og operasjonene i atferdsanalyse: Et pedagogisk virkemiddel. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 37.
Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Løkke, Gunn (2010). Vitenskapelige publikasjoner, idealet om systematisk empirisme og atferdsanalytiske tidsskrifter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 37.
Arntzen, Erik;Grøndahl, Terje;Eilifsen, Christoffer (2010). The effects of different training structures in the establishment of conditional discriminations and subsequent performance on tests for stimulus equivalence. The Psychological Record. Vol. 60.
Fagerstrøm, Asle;Foxall, G. R.;Arntzen, Erik (2010). Implications of Motivating Operations for the Functional Analysis of Consumer Choice. Journal of organizational behavior management. Vol. 30. doi: 10.1080/01608061003756331
Arntzen, Erik (2010). Om stimulusekvivalens: teoretiske betraktninger, oppsummering av en del emperi og noen praktiske implikasjoner. Eikeseth, Svein Svartdal, Frode (Red.), Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis. laerebok. s. 100-138. Gyldendal Akademisk.
Arntzen, Erik;Halstadtrø, Lill-Beathe;Bjerke, Eli;Halstadtrø, Monica (2010). Training and testing music skills in a boy with autism using a matching-to-sample format. Behavioral interventions. Vol. 25. doi: 10.1002/bin.301
Arntzen, Erik;Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn;Eilertsen, Dag-Erik (2010). On misconceptions about behavior analysis among university students and teachers. The Psychological Record. Vol. 60.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik;Foxall, G. R. (2009). Use of MediaLab in experimental behavioral research: The case of consumer decision making. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 2.
Løkke, Gunn;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2009). Bruk av hurtiglesingsteknikker for å øke lesehastighet hos gutt med kognitiv svikt og reaktiv tilknytningsevne. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 36.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2009). On the role of trial types in tests for stimulus equivalence. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 10.
Arntzen, Erik;Hughes, J.C.;Pellon, R.;Moderato, P. (2009). Behavior analysis in Europe. An update. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 10.
Virues-Ortega, J.;Shook, Gerald L.;Arntzen, Erik;Martin, Neil T.;García, Victor Rodríguez (2009). Professional field and certification in applied behavior analysis: Spain and Europe Campo profesional y procedimientos de certificatión en análisis aplicado del comportamiento en España y Europa. Papeles del psicólogo. Vol. 30.
Arntzen, Erik;Halstadtro, Lill-Beate;Halstadtro, Monica (2009). The "silent dog" method: A procedure for analyzing the impact of self-generated rules when teaching different computer chains in two boys with autism. The Analysis of Verbal Behavior. Vol. 25.
Løkke, Gunn;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2008). Precision Teaching, Frequency Building, and Ballet Dancing. Journal of Precision. Vol. 24.
Løkke, Gunn;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2008). Precision teaching, frequency-building and ballet dancing. Journal of Precision. Vol. 24.
Arntzen, Erik (2008). On the role of verbal behavior in understanding gambling behavior. Analysis of Gambling Behavior. Vol. 2.
Fredheim, Terje;Ottersen, Kai-Ove;Arntzen, Erik (2008). Slot-machine preferences and self-rules. Analysis of Gambling Behavior. Vol. 2.
Arntzen, Erik;Vaidya, Manish;Halstadtro, Lill-Beate (2008). On the role of instruction in conditional discrimination training. Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin. Vol. 26.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2008). Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? : en effektstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 35.
Arntzen, Erik;Vaidya, Manish (2008). The effect of baseline training structure on equivalence class formation in children. Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin. Vol. [29].
Arntzen, Erik;Galøen, Tommy;Halvorsen, Lars Rune (2007). Different retention intervals in delayed matching-to-sample. Effects of responding in accord with equivalence. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 8.
Arntzen, Erik;Tønnessen, Ingvild Ro;Brouwer, Grete (2006). Reducing aberrant verbal behavior by building a repertoire of rational verbal behavior. Behavioral interventions. Vol. 21.
Arntzen, Erik (2006). Delayed matching to sample: Probability of responding in accord with equivalence as a function of different delays. The Psychological Record. Vol. 56.
Arntzen, Erik (2004). Probability of equivalence formation: Familiar stimuli and training sequence. The Psychological Record. Vol. 54.
Arntzen, Erik (2004). European Journal of Behavior Analysis. ?. Vol. 3.
Arntzen, Erik (2004). Probability of equivalence formation: familiar stimuli and training sequence. The Psychological Record. Vol. 54.
Arntzen, Erik (2003). Stimulusekvivalens : teoretiske betraktninger og noen praktiske implikasjoner. Eikeseth, Svein Svartdal, Frode (Red.), Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis. Kap.5. s. 104-132. Gyldendal Akademisk.
Arntzen, Erik (2003). Training play behavior in a 5-year-old boy with developmental disabilities. Journal of Applied Behavior Analysis. Vol. 36.
Arntzen, Erik (2002). Effects of Mand-Tact vs. Tact-Only Training on the Acquisition of Tacts. Journal of Applied Behavior Analysis. Vol. 35.
Arntzen, Erik;Tolsby, June (2010). Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk. ISBN: 9788248800354. 301 s. Høgskolen i Akershus.
Braaten, Live Fay;Arntzen, Erik (2018). Peripheral Vision in Matching-to-Sample Procedures. 9th conference of the European Association for Behaviour Analysis.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2018). Use of Matching-to-Sample in a Participant with Alzheimer´s Disease. The European Assosiation for Behavior Analysis 9th Conference.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2018). Studying stimulus-stimulus relations in dementia patients for longer period of time. 9th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. The European Association for Behaviour Analysis.
Ayres Pereira, Vanessa;Arntzen, Erik (2018). Many-to-one and one-to-many: Variables for the emergence of large equivalence classes. 9th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik;Elvsåshagen, Torbjørn;Hatlestad, Christoffer;Malt, Eva Albertsen (2018). Equivalence Class Formation and N400 in Participants with High Functioning Autism Spectrum Disorder. The European Assosiation for Behavior Analysis 9th Conference. The European Assosiation for Behavior Analysis.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2018). Class-Size Matter in MTS Tasks but what about Eye-Movements?. 44th Annual Convention; San Diego, CA; 2018.
Poulsen, Annika;Arntzen, Erik (2018). What type of instructions are used within stimulus equivalence research?. NAFO-seminaret 2018.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2018). Limited Hold and Equivalence Class Formation. Some Further Implications.. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2018). Stimulusekvialens, hva og hvorfor. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Sætherbakken, Per Stian (2018). Precursors of Sidman Equivalence. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Se alle publikasjoner
Arntzen, Erik (2018). Research Areas Within Stimulus Control. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Poulsen, Annika;Arntzen, Erik (2018). Effects of Instructions on Responding in Accordance with Stimulus Equivalence. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis.
Antunes, Marileide;Arntzen, Erik (2018). The Effect of Pre-training of Abstract Stimuli to Exert Control over Tact and Mand Responses on Stimulus Equivalence Class Formation. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis.
Westgård, Anne;Arntzen, Erik (2018). On the Function of Including New Stimuli in a Sorting Test. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Mensah, Justice (2018). The Effect of Observing Matching-to-Sample Tasks on Performance in Stimulus Sorting and Test for Emergent Relations. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis.
Eilertsen, Jon Magnus;Arntzen, Erik (2018). Transfer of Emotions in Delayed and Simultaneous Matching-To-Sample in 4-node Six Member Classes. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Eilertsen, Jon Magnus (2018). Transfer of Pain-Rating on a 5-Point Likert Scale. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2018). On the Search for Verbal Mediation in Delayed-Matching-to-Sample Arrangements and Emergent Relations. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Lian, Torunn;Boerdlein, Christoph;Nikopoulos, Christos;Sigurdardottir, Gabriela;Arntzen, Erik (2018). European ABA. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik;Antonsen, Anette Brogård;Boye-Hansen, Silje (2018). Exploring Stimulus Control of Relatives Name, Picture, and Family Relation in a Patient With Vascular Dementia. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2018). The Inclusion of Reflexivity Test Trials in Stimulus Equivalence Research. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis International.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2018). Simultaneously and Delayed Matching-to Sample in a Woman With Alzheimer's Disease. ABAI International 44th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2018). Maintenance of Matching-to-Sample Performance in a Woman with Neurocognitive Disorder. ABAI International 44th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Ayres Pereira, Vanessa;Arntzen, Erik (2018). Many-to-One versus One-to-Many: Training Structures and the Emergence of Three 9-member Equivalence Classes in Adults. 44th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis International (ABAI).
Ayres Pereira, Vanessa;Arntzen, Erik (2018). The Effects of Mixing Baseline among Emergent Test Trials on Equivalence Class Formation in Adults. 44th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis International (ABAI).
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik;Elvsåshagen, Torbjørn;Hatlestad, Christoffer;Malt, Eva Albertsen (2018). Stimulusekvivalens og N400. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2018). Do Names Given to Stimuli by Participants Become Part of Equivalence Classes?. The 44th Annual Convention of the Association for Behavior Analysi. Association for Behavior Analysis.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik;Elvsåshagen, Torbjørn;Malt, Eva Albertsen (2018). N400; an EEG Measure of Relational Strength?. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik;Elvsåshagen, Torbjørn;Hatlestad, Christoffer;Malt, Eva Albertsen (2018). Equivalence Class Formation and the EEG-Based N400 Component. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Convention.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2018). The Role of Naming in Equivalence Class Formation. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Convention.
Braaten, Live Fay;Arntzen, Erik (2018). Attending to Compound Stimuli and Stimulus Equivalence. Association for Behavior Analysis International, 44th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Braaten, Live Fay;Arntzen, Erik (2018). On the Role of Compound Stimuli in a Matching-to-Sample Procedure. Association for Behavior Analysis International, 44th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Aasland, Heidi Grete;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2018). Effekten av ulike Treningsprotokolller på Emergente Relasjoner hos en Person med Demens. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2018). Stimulus Control and Dementia. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behaviro Analysis.
Eilertsen, Jon Magnus;Arntzen, Erik (2018). Overføring av emosjonelt ladede stimuli. NAFO-seminaret 2018. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Eilertsen, Jon Magnus;Ayres Pereira, Vanessa;Braaten, Live Fay;Mensah, Justice;Høgnason, Felix;Antonsen, Anette Brogård;Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2018). Research Topics in the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory. NAFO-seminaret 2018. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Braaten, Live Fay;Arntzen, Erik (2018). Effects of Training Structures on Stimulus Equivalence – An Overview. Nafo seminaret. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Braaten, Live Fay;Arntzen, Erik (2018). On the Role of Attending Behavior in Stimulus Control. Nafo seminaret. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Augland, Hanne;Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2018). A Comparison of two Different Ways of Teaching Basic Behavior Analytic Terms. NAFO-seminar 2018.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2018). Bruk av betinget diskriminasjon i trening av gjenkjennelse av nærpersoner hos en Mann med Alzheimer. NAFO-seminar 2018. Norsk atferdsanalytisk forening.
Nilssen, Karin Margrete;Antonsen, Anette Brogård;Gjennestad, Lovise;Arntzen, Erik (2018). Emergens av ekvivalensrelasjoner ved manipulering av treningsstrukturer og presentasjon sammenligningsstimuli. NAFO-seminar 2018. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik (2018). Trends in Behavior Analysis. 2nd International Conference and Summit. Behavior Analysis and Autism in Higher Education.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik;Elvsåshagen, Torbjørn (2017). Electroencephalography (EEG) recordings and equivalence class formation – A pilot study. The Experimental Analysis of Behavior Group Conference.
Dunvoll, Guro;Elvsåshagen, Torbjørn;Arntzen, Erik (2017). Stimulus equivalence and the N400-component; EEG-measures of relational strenght. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2017). Effects of serialized and concurrent training on equivalence class formation.. 43rd annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis International.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2017). Sidman’s contingency analysis of stimulus equivalence: The role of biology and learning history. Nafoseminaret. Norsk atferdsanalytisk foreninig.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2017). Application of Equivalence Based Research in Application in Patients with Dementia. 5th Annual Congress of Geriatrics and Gerontology.
Arntzen, Erik (2017). On Class-Size Effects in Stimulus Equivalence Research. Sixth Sarasota Symposium for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Østrem, Camilla;Arntzen, Erik (2017). Slot-Machine Gambling and Alternation of Response Allocation. Ninth International Conference of the Association for Behavior Analysis International. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Nikopoulos, Christos;Bördlein, Christoph;Lian, Torunn;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Sigurdardottir, Gabriela (2017). EABA European Association for Behaviour Analysis. Association for Behavior Analysis International, 9th International Conference, Paris.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2017). Establishing Baseline Relations Without Programmed Reinforcement Contingencies. Association for Behavior Analysis International, 9th International Conference, Paris. Association for Behavior Analysis International.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2017). Scan Pattern in Sequentially Arranged Matching-to-Sample Tasks. ABAI Ninth International Conference Paris 2017.
Pereira, Vanessa Ayres;Arntzen, Erik (2017). Many-to-One versus One-to-Many: Training Structures and the Emergence of Three 7-member Equivalence Classes in Adults. 43rd Annual Convention of Association for Behavior Analysis International.
Hegna Eknes, Ingrid Johanne;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2017). Distraktorer i Delayed Matching-to-Sample Prosedyrer. NAFO-seminaret 2017. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2017). Comparing Limited Hold Levels. ABAI 2017. The Association for Behavior Analysis International.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2017). Effekten av Krav om Rask Respondering på Forekomst av Emergente Relasjoner. NAFO Seminaret 2017. Norsk atferdsanalytisk forening.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2017). Rapid Responding and Selection in Conditional Discrimination Procedures. NAFO Seminaret 2017. Norsk atferdsanalytisk forening.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2017). Effects of Different Limited Hold Levels on Equivalence Class Formation. EABG 2017 London Conference. School of Psychology, Bangor University, Wales.
Lian, Torunn;Torve, Bjørn André;Arntzen, Erik (2017). Contextual Control and Response Allocation in Simulated Slot-Machine Gambling. 43rd Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Mensah, Justice;Arntzen, Erik (2017). On the Role of Test Trials in Classes with Meaningful Stimuli. Association for Behavior Analysis International 43rd Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Bratland Sætersdøl, Solvor (2017). Observing Matching-to-Sample Performance and Stimulus Sorting. Association for Behavior Analysis International 43rd Annual Convention. ABAI.
Arntzen, Erik;Nartey, Richard Korley;Fields, Lanny (2017). Malleability of Equivalence Class Formation: How Reorganization of Classes Influences Formation of New Classes. Association for Behavior Analysis International 43rd Annual Convention. ABAI.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2017). The Effect of Including Reflexivity Trials in Test for Equivalence Class Formation. Association for Behavior Analysis International 43rd Annual Conference. Association for Behavior Analysis International.
Mensah, Justice;Arntzen, Erik (2017). The Effects of Compounds of Meaningful Stimuli on Equivalence Class Formation. Norsk atferdsanalytisk forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Lian, Torunn;Østrem, Kamilla;Arntzen, Erik (2017). Manipulation of contextual stimuli and response allocation in a slot-machine experiment. Årsmøteseminar Norsk Atferdanalytisk Forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2017). Hukommelse. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2017). The Inclusion of Reflexivity Test Trials on Stimulus Equivalence Class Formation. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behavior Analysis.
Boye-Hansen, Silje;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2017). Bruk av Simultan og Enkel-til-Kompleks Treningsprotokoller ved Etablering av Ansiktsgjenkjenning i en Pasient med Demens. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette Brogård;Mensah, Justice;Dunvoll, Guro;Eilertsen, Jon Magnus;Aires, Vanessa;Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2017). Various Experiments Focusing on Stimulus Control at the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory at Oslo and Akershus University College. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behaviro Analysis.
Mensah, Justice;Arntzen, Erik (2017). Effects of Varied Position and Numbers of Meaningful Stimuli on Equivalence Class. Experimental Analysis of Behaviour Group (EABG). Experimental Analysis of Behaviour Group (EABG) UK.
Pereira, Vanessa Ayres;Arntzen, Erik (2017). Many-to-One vs. One-to-Many: Training Structures and the Emergence of Three 7-Member Equivalence Classes in Adults. Experimental Analysis of Behaviour Group (EABG).
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2017). Establishing Conditional Discrimination and the us of Different Matching-to-Sample Procedures when Training and Testing for Stimulus Equivalence in Elderly People. Experimental Analysis of Behavior Group Conference. Experimental Analysis of Behavior Group UK.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2017). Fixating, Attending, and Observing: Conceptual Distinctions and Roles in Visual Perception. EABG 2017 London Conference.
Dunvoll, Guro;Mensah, Justice;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Studies of different aspects of complex stimulus controll.. The European Assosiation for Behavior Analysis 9th Conference.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2016). Paired associate learning, mediated generalization and stimulus equivalence. Eight Biannual Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2016). Dictation Tasks and Echoic Tasks as Distractors in Delayed Matching-to-Sample. Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2016). An overeview of the use of conditional discrimination procedures when studying learning in older adults and older adults with neurocognitive disorders.. The Annual Conference of the Icelandic Associtation for Behavior Analysis. The Icelandic Association for Behavior Analysis (SATIS).
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2016). Stimulus Equivalence Research: Application in People with Neurocognitive Disorders. University of Sao Carlos.
Arntzen, Erik;Liland, Kim (2016). Effect of Pre-Training with Rapid Responding on Formation of Equivalence Classes. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. EABA.
Arntzen, Erik;Sætherbakken, Per Stian (2016). A Historical Overview of Sidman Equivalence. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. EABA.
Arntzen, Erik;Granmo, Sjur;Fields, Lanny (2016). Matching-to-Sample, Sorting, and Equivalence Class Formation. Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. ABAI.
Arntzen, Erik (2016). Some Precursors of Sidman Equivalence. Fifth Sarasota Symposium on Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2016). Er det grenser for hva du kan huske?. Aftenposten Viten.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2016). Rapid Responding: The Effects of Limited Hold on Choice Responses in Matching-to-Sample Tasks. EABA - 8th conferance in Enna, Sicily. European Association for Behaviour Analysis.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2016). Fast Responding Impede Formation of Equivalence Classes. ABAI 42nd Annual Convention. Association of Behaviour Analysis International.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2016). Rapid Responding and its Affect on Stimulus Equivalence Class Formation. Nafo seminaret. Norsk atferdsanalytisk forening.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2016). Eye Movements in Matching-to-Sample Tasks. EABA 2016 Conference in Enna, Sicily.
Mensah, Justice;Arntzen, Erik (2016). Equivalence Class Formation as a Function of Stimulus Sets with Pictorial Stimuli. 8th Conference of The European Association for Behaviour (EABA). The European Association for Behaviour (EABA).
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2016). Conditional discriminations and derived reponding. Reaction time analysis. Eighth Conference of the European Association for Behavior Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Different Matching to Sample Procedures and Formation of Stimulus Equivalence in Elderly People. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2016). Tracked Fixation Measures across Training Structures: Expanding the Levels of Analysis in a Within-Participant Design. ABAI 2016.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2016). Additional tasks in a Delayed Matching-to-Sample procedure. NAFO-seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Ayres Pereira, Vanessa;Mensah, Justice;Brogård Antonsen, Anette;Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2016). Studies on Different Aspects of Complex Stimulus Control. NAFO-Seminar.
Mensah, Justice;Arntzen, Erik (2016). Equivalence Class Formation as a Function of Number of Familiar Stimuli in a Set. NAFO-Seminar.
Bergesen, Elisabeth;Chan, Theo;Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2016). Begrepsdannelse som en Funksjon av Ulike Betingede Diskriminasjonsprosedyrer. NAFO-seminaret 2016.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2016). Tracked Eye-Movement Measures across Training Structures: Expanding the Levels of Analysis in a Within-Participant Design. NAFO-seminaret 2016.
Poulsen, Annika;Arntzen, Erik (2016). Effects of Instructions on Conditional Discriminations. NAFO-Seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Training Structures and Different Matching-to-Sample Procedures in the Formation of Equivalence Classes in Elderly People. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Pereira, Vanessa Ayres;Mensah, Justice;Antonsen, Anette Brogård;Dunvoll, Guro Granerud;Arntzen, Erik (2016). Studies of different aspects of complex stimulus controll. Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Berge, Siri Hegna;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Treningsstrukturer og respondering i henhold til ekvivalens. Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2015). The role of naming in equivalence class formation. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2015). Equivalence Class Formation and Extended Testing: Analysis of Test Performance. Eighth International Conference; Kyoto, Japan; 2015. Association for Behavior Analysis International.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2015). Extended Testing and Delayed Emergence of Derived Relations. 41st Annual Convention ABAI. Association for Behavior Analysis International.
Sadeghi, Pedram;Arntzen, Erik (2015). Stimulus Equivalence and Ocular Observing Response. the 8th International Conference of the Association for Behavior Analysis. ABAI.
Arntzen, Erik;Nartey, Richard Korley;Fields, Lanny (2015). Class Membership in Equivalence Class Formation. the 8th International Conference of the Association for Behavior Analysis. ABAI.
Arntzen, Erik;Sadeghi, Pedram;Hansen, Steffen (2015). Equivalence Formation and Tracking Eye Fixations. The biannual conference of the Experimental Analysis of Behavior Group (EABG). EABG.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2015). Stimulus Equivalence Technology and Application. the Fourth Sarasota Symposium on Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Eilertsen, Jon Magnus;Fagerstrøm, Asle (2015). How to Influence Preference for Neutral Objects Following Formation of Equivalence Classes?. the biannual conference of the Experimental Analysis of Behavior Group (EABG). EABG.
Arntzen, Erik;Nartey, Richard Korley;Fields, Lanny (2015). How Malleable are Equivalence Classes?. The biannual conference of the Experimental Analysis of Behavior Group (EABG). EABG.
Fields, Lanny;Arntzen, Erik (2015). Behavioral functions of meaningful stimuli that enhance equivalence class formation. the Association for Behavior Analysis International 40th Annual Convention. the Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Nartey, Richard Korley (2015). Variables influencing expansion of equivalence classes. Paper presented at the Association for Behavior Analysis International 41th Annual Convention. the Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Eilertsen, Jon Magnus;Fagerstrøm, Asle (2015). Influencing Preferences for Neutral Objects. Poster presented at the Association for Behavior Analysis International 41th Annual Convention. he Association for Behavior Analysis International.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2015). Om forholdet mellom grunnforskning og anvendt atferdsanalyse. NAFO-seminaret 2015. Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO).
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2015). The effects of immediate testing on the long-term maintenance of stimulus equivalence Classes. 41st annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Granmo, Sjur;Arntzen, Erik (2015). Sorting: A Closer Look at the Concordance with the Matching-to-Sample Test. Årsseminaret NAFO. NAFO.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2015). Distractors and Conditional Discriminations. 40th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2015). On the Asymptotic Level in a Titrating Delayed Matching-to-Sample Procedure. ABAI 41st Annual Convention. Association of Behaviour Analysis International.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2015). Pattern, Variability, and Speed in Eye-Movements and their Functional Relations to Learning and Motivation. ABAI International Conference.
El Moutaouakil, Jonas;Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2015). Matching-to-Sample Diskriminasjonsprosedyrer og Begrepsdannelse. NAFO 2015.
Lindås Nordenstam, Constanse;Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2015). Begrepsdannelse som en funksjon av ulike betingete diskriminasjonsprosedyrer. NAFO 2015.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2015). The Effects of Different Step Sizes in a Titrating Delayed Matching-to-Sample Procedure in a Patient With Neurocognitive Disorder. ABAI 2015: Association for Behavior Analysis International 41st Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2015). Behavior and Philosophy. ABAI 2015: Association for Behavior Analysis International 41st Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2015). Experimental Studies of Complex Human Behavior Lab. Nafo-seminaret 2015. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2015). Age difference in stimulus equivalence class formation. Nafo-seminaret 2015. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Nilsen, Sol Martine;Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2015). Training structures and formation of equivalence classes. Nafo seminaret. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik (2014). Erik Arntzen. Operants.
Arntzen, Erik (2014). Distractors in delayed matching-to-sample arrangements in tests for derived relations. California State University, Sacramento.
Arntzen, Erik;Vie, Aleksander (2014). On the use of distractors in delayed matching-to-sample. Third Sarasota Symposium on Behavior Analysis Sarasota.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). Simultaneous Matching-to-Sample. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Nartey, Richard K.;Arntzen, Erik (2014). The role of pre-training in equivalence class formation. Nafo-seminaret 2014. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Eilertsen, Jon Magnus;Arntzen, Erik (2014). Transfer vs. Transformation of Function. Nafo-seminaret 2014. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Eilertsen, Jon Magnus;Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik (2014). Stimulusekvivalens og overføring av stimulusfunksjoner i en ekvivalensklasse. Nafo-seminaret 2014. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). Categorization and Concept Formation. Nafo-seminaret 2014. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2014). A tutorial on stimulus equivalence. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Eilertsen, Jon Magnus;Arntzen, Erik;Fagerstrøm, Asle (2014). Transfer of function in a consumer choice setting. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2014). Behavior and philosophy. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis.
Arntzen, Erik;Nartey, Richard K.;Fields, Lanny (2014). Pre-training and meaningful stimuli in equivalence class formation. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis.
Arntzen, Erik (2014). Research on derived relations. ABA Portugal.
Arntzen, Erik (2014). On the role of meaningful stimuli in equivalence class formation. University of Guadalajara.
Arntzen, Erik (2014). Some important issues related to research on stimulus equivalence — A special focus on delayed matching-to-sample. University of Guadalajara.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2014). Delayed Matching-to-Sample, distractors and Talk-aloud. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Vie, Aleksander (2014). Experimental studies of complex human behavior. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). A model for categorization. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2014). Eye-fixation from a behavioral perspective. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2014). Behavior Analysis, Older Adults and Neurocognitive Disorders. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2014). Variability in Fixation across Training Structures. ABAI Chicago 40th Annual Convention.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2014). En konseptuell Forståelse av øyefiksering. NAFO Seminaret 2014.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2014). Use of a Talk-Aloud Protocol and OTM in a Delayed Matching-to-Sample Procedure. Association for Behavior Analysis International 40th Annual Convention.. Association for Behavior Analysis International.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). Extended Testing and Delayed Emergence of Derived Relations. 40th Annual Convention of the American Association for Behavior Analysis International. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2014). Electroencephalography (EEG) Measures and Matching-to-Sample Performances in Older Adults. Association for Behavior Analysis International 40th Convention. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2014). On Conditional Discrimination without Explicit Reinforcement. Association for Behavior Analysis International 40th Convention. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Fagerstrøm, Asle;Foxall, Gordon R. (2014). Transfer of function and consumer choice. Association for Behavior Analysis International 40th Convention. Association for Behavior Analysis International.
Fields, Lanny;Arntzen, Erik (2014). The class enhancing effects of meaningful stimuli attributable to their discriminative and conditional discriminative properties. Association for Behavior Analysis International 40th Convention. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Nartey, Richard K. (2014). On the role of morphing in expanding equivalence classes. Association for Behavior Analysis International 40th Convention. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). Partitioning of Stimulus Classes Outside the Laboratory. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2014). Conditional Discrimination without Explicit Reinforcement. NAFO seminaret 2014. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2014). Experimental Studies of Complex Human Behavior Lab. NAFO seminaret 2014. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2013). Matching-to-sample procedures: Respondent vs. operant conditioning. 39th annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis International.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2013). Atferd og hjerne: måling av hjernekorrelater i studier av matching-to-sample og stimulusekvivalens. Nafoseminaret. Norsk atferdsanalytisk foreninig.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2013). Effects of training structure, class size, and the passage of time on trained and derived performance. 38th annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis International.
Eilertsen, Jon Magnus;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2013). Diktat som Distraktor i Delayed Matching-to-Sample. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behavior Analysis.
Braaten, Live Fay;Arntzen, Erik;Fields, Lanny (2013). Complexity in Concept Formation: Stimulus Equivalence and Directionality. Association for Behavior Analysis International Annual Convention 2013. Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2013). Extended Testing and Delayed Emergence of Derived Relations. 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis International.. Association for Behavior Analysis International.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2013). On the concept of naming. 39th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Vold, Jørn Arve;Arntzen, Erik (2013). Bruk av betinget diskriminasjons prosedyrer med demens pasienter. Kveldsmøte for sykehjemsleger i Østfold. Kommuneoverlege Fredrikstad kommune.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2013). Betingete diskriminasjons prosedyrer og demens. Faglig forum ved Avdeling for nevrohabilitering. Ullevål sykehus.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2013). Equivalence Yields in Delayed Matching-to-Sample Procedures With Distracters. 39th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2013). Talk-Aloud Protocol in Delayed Matching-to-Sample. The 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis: Merida Mexico.. Association for Behavior Analysis International.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2013). Using Eye-Tracking Technology to Study Observing Behavior during Conditional Discrimination Training with Different Training Structures – A Brief Report. ABAI 7th International Conference, Mérida, Mexico. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2013). Use of Delayed Matching-to-Sample to Study Remembering Functions in Patients with Dementia. BIT's 1st Annual World Congress of Geriatrics and Gerontology. BIT congress Inc.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2013). Titrating DMTS to Asymptotic Level in Adult Participants. 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis. ABAI.
Augland, Hanne;Harangen, Camilla;Arntzen, Erik (2013). The Role of Naming in Equivalence Class Formation. The 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis. ABAI.
Harangen, Camilla;Augland, Hanne;Arntzen, Erik (2013). Equivalence Class Establishment and Expansion. The 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis. ABAI.
Norbom, Aina;Arntzen, Erik;Fields, Lanny (2013). On the Role of Sorting. The 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis. ABAI.
Arntzen, Erik;Nartey, Richard K.;Fields, Lanny (2013). Functions of Meaningful Stimuli in Equivalence Class Formation. The 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis. ABAI.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Gjerde, Kristine (2013). Use of Delayed Matching-to-Sample Procedures in Studies of Short-Term Memory in Patients with Dementia. Alzheimer's Association International Conference.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik;Lars, Engelsen Strandbakken (2013). The effect of using conditional discrimination procedure to teach name-face relation to a patient diagnosed with dementia. Alzheimer's Association International Conference. Alzheimer Association International.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2013). Eye -Tracking Analysis of MTS Performance. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. NAFO.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2013). A Review on the Use of Eye-Tracking Technology to Study Observing Behavior during Conditional Discrimination Training. ABAI Minneapolis 2013. ABAI.
Arntzen, Erik;Hansen, Steffen (2013). Eye-Tracking Technology as an Additional Measurement in Conditional Discrimination Procedures. EyeTrackBehavior 2013 - Tobii Eye Tracking Conference on Behavioral Research. Tobii Eye Tracking Systems.
Strandbakken, Lars E.;Gjerde, Espen;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2013). Bruk av betinget diskriminasjonstrening for å lære navn-bilde relasjoner hos personer med demens. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2013). Forskningsprosjekter i laboratoriet for eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2013). Gjennomgang av studier av kompleks atferd hos eldre funksjonsfriske og demente. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2013). Conditional discrimination training and tests for generalized identity matching and derived relations in senior citizens and dementia patients. ABAI 2013: Association for Behavior Analysis International 39th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Salamelahi, Gelayoul;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2013). Titrerende forsinket matching-to-sample til asymptotisk nivå hos voksne. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Harangen, Camilla;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2013). Forming a six-member equivalence class with linear series traning structure by training one relation from two stimulussets. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Gjerde, Espen;Strandbakken, Lars E.;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2013). Bruk av arbitrær matching-to-sample prosedyre med morfing (datagenererte overganger fra en stimulus til en annen), for å etablere betingete diskriminasjoner hos en deltaker med afasi. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Nartey, Richard K.;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2013). On the use of morphing techniques in conditional discrimination procedures. ABAI 2013: Association for Behavior Analysis International 39th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vandbakk, Monica;Arntzen, Erik (2013). Atferdsanalyse, Etikk og Normative Problemstillinger En oppsummering fra tilleggsseminaret ved NAFO seminaret 2012. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 40.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer (2012). Ingenting skjer i et vakuum: analyser av stimuluskontroll. Nafoseminaret. Norsk atferdsanalytisk foreninig.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik;Shetelig, Tore (2012). Bedrer «husken». Drammens Tidende.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Lofthus, Hege;Arntzen, Erik (2012). Establishing Stimulus Control in a Patient with Dementia. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Moksness, Marie;Brogård-Antonsen, Anette;Arntzen, Erik (2012). Practical Demonstration of use of Stimulus Equivalence Procedures with Typically Developing Child. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Moksness, Marie;Nartey, Richard K.;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2012). Stimulusekvivalens - Presentasjon av Forskningsprosjekter. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Sando, Janne;Brogård-Antonsen, Anette;Arntzen, Erik (2012). The use of Titrating DMTS with Dementia Patient. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2012). Bruk av betinget diskriminasjons prosedyrer med demens pasienter. Atferdsanalyse og demens. Norsk atferdsanalytisk forenig.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2012). European Journal of Behavior Analysis 2000-2012: Behavior analysis in Europe. Sixth Conference of the European Association for Behavior Analysis. European association for behavior analysis.
Antonsen, Anette B.;Arntzen, Erik (2012). Bruk av atferdsanalytiske prosedyrer i studiet av korttidshukommelse. Atferdsanalyse og demens. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2012). Hukommelse og glemsel: fokus på atferdsanalytisk forskning på demens. Atferdsanalyse og demens. Norsk atferdsanalytisk forening.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2012). Expanding equivalence classes by using matching-to-sample. The 5th Annual CABAS Conference. Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2012). Training math concepts in visual-visual conditional discrimination procedure. The 5th Annual CABAS Conference. Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling.
Arntzen, Erik;Dunvoll, Guro Granerud (2012). On the role of homogenous and heterogenous naming in equivalence formation. The 5th AnnualCABAS Conference. Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling.
Arntzen, Erik (2012). Behavior analysis around the world: international developments and challanges. 2nd Annual APBA Convention. Association of Professional Behavior Analysts.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2012). Brain activity correlates in stimulus equivalence research. First Association for Behavior Analysis International (ABAI) Theory and Philosophy Conference. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2012). Visual distracters in delayed matching-to-sample. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2012). Sound stimuli as distracters in delayed matching-to-sample. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2012). Equivalence class formation in senior citizens. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Moksness, Marie;Arntzen, Erik;Fields, Lanny (2012). Meaningfulness and equivalence class formation. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Fields, Lanny;Arntzen, Erik;Nartey, R.;Eilifsen, Christoffer (2012). Sorting and equivalence class formation. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik;Aksnes, D. (2012). On discounting and time management. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2012). Merging of stimulus sets in equivalence class formation. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2012). Naming and equivalence class formation. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Tomanari, G.Y.;Hansen, S.;Dillon, P;Campos, H.C. (2012). Training structures and formation of large equivalence classes. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik (2012). Some thoughts about challenges for behavior analysis. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Arntzen, Erik (2012). The functions of meaningful stimuli disclosed by equivalence class formation ii: conditional discriminative functions. 10th International Congress on Behavior Studies. Association for the Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik (2012). Behavior analysis round the world – some facts about behavior analysis in Norway and Europe. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2012). Some thoughts on the future of behavior analysis. Inside Behavior Analysis. Vol. 4. 2 s.
Arntzen, Erik;Hartley, Richard;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2012). Role of meaningful and meaningless stimulus equivalence formation. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik (2012). On motivating operations at the point of an online purchase setting. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2012). The use of conditional discrimination procedures with dementia patients. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2012). Reaction time and distracters in delayed matching-to-sample procedures. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2012). Effects of serialized and concurrent training in matching-to-sample procedures. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2012). Variables influencing the formation of equivalence classes. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Lofthus, Hege;Arntzen, Erik (2012). Stimulus control analysis of matching-to-sample behavior in a patient with dementia. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Antonsen, Anette B.;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2012). Fixed and titrating delayed matching-to-sample procedures in a patient with dementia. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2012). Expansion of equivalence classes. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Petursson, Petur I.;Arntzen, Erik (2012). The effect of speed and accuracy conditions on responding in accordance with stimulus equivalence. 6th Conference of the European Association for behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Gundhus, Terje;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2012). Norwegian ABA. 38th Annual Convention ABAI. Association for Behavior Analysis International.
Gundhus, Terje;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2012). The Norwegian Association for Behaviour Analysis. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour analysis.
Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). The Interdependence Between the Subsystems of Behavior Analysis. European Association for Behaviour Analysis 6th International Conference. European Association for Behaviour Analysis.
Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2012). Effects of Speed Reading Techniques on Reading Frequency and Retention in College Students. European Association for Behaviour Analysis 6th International Conference. European Association for Behaviour Analysis.
Løkke, Jon Arne;Vold, Jørn Arve;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Arntzen, Erik (2012). Increased Manding in People with Dementia. European Association for Behaviour Analysis 6th International Conference. European Association for Behaviour Analysis.
Vold, Jørn Arve;Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Arntzen, Erik (2012). Participants with Dementia in the Applied Behavior Analytic Literature. Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Løkke, Jon Arne;Vold, Jørn Arve;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Arntzen, Erik (2012). Problem Behavior in Patients with Dementia. Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2012). Effects of Speed Reading Techniques on Reading Frequency and Retention: The Challenge of Attrition. Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Løkke, Jon Arne;Vold, Jørn Arve;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Arntzen, Erik (2012). Manding in Patients with Dementia. Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Dunvoll, Guro;Arntzen, Erik (2011). Ulike typer av navngiving i betinget diskrimiasjon. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik;Braaten, Live Fay (2011). Response to sample requirements in stimulus equivalence procedures. The biannual conference of the Experimental Analysis of Behavior Group (EABG). Experimental Analysis of Behavior Group (EABG).
Arntzen, Erik (2011). Examples on how to apply stimulus equivalence technology. Meeting - IABA. Icelandic Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2011). Research on variables influencing equivalence class formation. Seminar. University of Keflavik.
Arntzen, Erik (2011). Effects of training and testing parameters on equvalence class formation: some methodological issues. Third Annual Florida Retina Symposium Sarasota. Center for Retina and Macular Disease.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2011). Distracters in delayed matching-to-sample. 37th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Valdimarsdottir, H;Halldorsdottir, L. Y.;Arntzen, Erik (2011). Improving reading in adult students. 37th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2011). Delayed matching-to-sample in a linear series training structure. 37th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Fields, Lanny;Arntzen, Erik;Nartey, R*;Eilifsen, Christoffer (2011). A behavioral function of meaningful stimuli that enhances the formation of equivalence classes. 37th Annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). The effects of ascending and descending titrating delays on stimulus equivalence. 37th annual convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Halvorsen, Lars Rune (2011). The role of overtraining in formation of equivalence classes. 37th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis International. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Løkke, Jon Arne;Gundhus, Terje (2011). Norsk Atferdsanalytisk Forening. Inside Behavior Analysis. Vol. 3. 1 s.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2011). Identity and Arbitrary Matching in Senior Citizens. 6th International Conference of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). Reaction times in stimulus equivalence experiments. Sixth International Conference of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Fagerstrøm, Asle (2011). Matching Analysis of On-line Consumer Choice. 6th International Conference of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Fields, Lanny;Moksness, Marie (2011). Equivalence Class Formation and Meaningful Stimuli. 6th International Conference of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2011). On the future of behavior analysis. The 6th International Conference of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik (2011). Future of behavior analysis in Norway. 37th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis International. ABAI; Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik (2011). Research in the experimental studies of human behavior lab. Seminar. University of Para.
Arntzen, Erik (2011). Stimulus equivalence - an overview. Seminar. University of Bangor.
Arntzen, Erik (2011). Application of stimulus equivalence technology. The XX Annual Meeting of ABA of Brazil. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik (2011). EABA update. Some thoughts about the future. EABG 2011. Experimental Analysis of Behavior Group.
Løkke, Jon Arne;Vold, Jørn Arve;Arntzen, Erik (2011). The Effect of Preferred Activities on Happiness Levels for Patients With Dementia. Association for Behavior Analysis International Sixth International Convention 2011. Association for Behavior Analysis International.
Løkke, Jon Arne;Vold, Jørn Arve;Arntzen, Erik (2011). Reduction in Wandering in a Patient With Dementia. Association for Behavior Analysis International Sixth International Convention 2011. Association for Behavior Analysis International.
Gundhus, Terje;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2011). Norwegian Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis International Sixth International Convention 2011. Association for Behavior Analysis International.
Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2011). Precision Teaching and Slow Readers in Universities: A Proposed Protocol and Design. Association for Behavior Analysis International Sixth International Convention 2011. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna S.;Arntzen, Erik (2011). Remembering functions in patient with dementia. ABAI 37th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vold, Jørn Arve;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2011). Treatment of Problem Behavior in the Elderly Using Fixed-Time Presentation of Reinforcing Stimuli. Association for Behavior Analysis International 37th Annual convention. Association for Behavior Analysis International.
Vold, Jørn Arve;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2011). Assessment of Preferences in the Elderly and Persons with Dementia. Association for Behavior Analysis International 37th Annual convention. Association for Behavior Analysis International.
Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2011). Interteaching: A Review and Overview of Future Research Questions. Association for Behavior Analysis International 37th Annual convention. Association for Behavior Analysis International.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Arntzen, Erik (2011). A new instrument for Value assessment in Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis International 37th Annual convention. Association for Behavior Analysis International.
Gundhus, Terje;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik (2011). Norwegian Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis International 37th Annual convention. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Sandaker, Ingunn (2011). Mastergrad og PhD ved HiAk. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer (2011). Radikal behaviorisme: filosofien og vitenskapen. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik (2011). Comments on Sidman's Remarks. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2011). Use of delayed matching-to-sample procedures in patients with dementia. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2011). Delays in matching to sample with distracters. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2011). Training conditional discriminations in delayed matching-to-sample and linear series training structure. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). Maintenance of baseline conditional discriminations during tests for stimulus equivalence. Nafo-seminar 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Braaten, Live Fay;Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2011). Response to sample requirements in stimulus equivalence procedures. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Hansen, Steffen;Arntzen, Erik (2011). Training structures and the formation of equivalence classes. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik (2011). Stimulus equivalence - an introduction. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik (2011). Variabler som influerer respondering i henhold til stimulusekvivalens. Nafo-seminaret. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (2011). Identitetsmatching hos en pasient med alzheimer. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2011). Etablering av matematikkferdigheter ved betinget diskriminasjonstrening. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vie, Aleksander;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2011). Studier av kompleks menneskelig atferd ved Læringslab, Høgskolen i Akershus. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik (2011). Spilleavhengighet. Svartdal, Frode (Red.), Psykologi i praksis. 24. s. 209-216. Gyldendal Akademisk.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen;Arntzen, Erik (2011). Miljøet i atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Vie, Aleksander;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2010). Kort introduksjon til stimulusekvivalens. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2010). Derived relations in people with dementia. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2010). On the role of familiar or meaningful stimuli in the formation of equivalence classes. Regional Conference on Behavior Analysis. Texas Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2010). Matching-to-sample: effects of fixed and titrated delays in children. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2010). Fixed and titrating delays in equivalence tasks. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Arntzen, Erik (2010). Presedential address: EABA an update. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn;Eilifsen, Christoffer;Halvorsen, Lars Rune (2010). Studier av kompleks menneskelig atferd. Nafoseminaret 2010.
Arntzen, Erik;Nikolaisen, Silje Lunde (2010). Equivalence class formation in children following one-to many and many-to-one training structures with and without familiar stimuli as nodes. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Sandaker, Ingunn;Arntzen, Erik (2010). Master and PhD in behavior analysis: Akershus University College, Norway. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Vold, Jørn Arve;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2010). Noncontingent reinforcement and treatment of problem behavior of elderly in long-term residential care in Norway. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2010). More data on the changeability of misconceptions in behavior analysis among students. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2010). Assessing inter-observer agreement and accuracy in the training and acquisition of experimental functional analysis skills. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2010). Assessment on values in Journal of Applied Behavior Analysis and other clinical journals. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2010). Assessment of value orientation in applied behavior analysis. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2010). Matching-to-sample tasks and observing responses. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2010). Effects of fixed and titrated delays in equivalence tasks: stage II - children. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Gundhus, Terje;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2010). Norwegian Association for Behavior Analysis. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik;Hognason, Felix (2010). Effects on stimulus equivalence test performance of varying the delay in delayed matching-to-sample. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik (2010). Effects of fixed and titrated delays in equivalence tasks: stage II - adults. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Sandaker, Ingunn (2010). Graduate program in behavior analysis. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer;Vie, Aleksaner (2010). Distracters during testing in delayed matching to sample. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2010). Stimulus equivalence: current applications and future developments. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik;Foxall, G. R. (2010). On-Line Consumer Behavior and the Matching Law: An Experimental Analysis. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik;Foxall, G. R. (2010). On the Role of Matching Law on Consumer Behavior. 2nd CBAR International Symposium.
Arntzen, Erik (2010). Interview with Erik Arntzen.
Arntzen, Erik (2010). DMTS and stimulus equivalence. utenTitteltekst. Queens College.
Arntzen, Erik (2009). Familiar stimuli and the formation of equivalence classes. utenTitteltekst. University of São Carlos.
Arntzen, Erik (2009). Concept formation of equivalence classes. utenTitteltekst. University of São Paulo.
Arntzen, Erik;Malott, Maria E. (2009). 5th International Conference: Oslo, Norway. Inside Behavior Analysis. Vol. 1.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik;Foxall, G. R. (2009). On the role of matching law in comsumer behavior. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2009). "Beyond" gruppedesign og randomisering?. NAFO Årsseminar.
Williams, Gladys;Arntzen, Erik;Ayala, Andres Dario Sarria;Queiroz, Anna Beatriz Muller (2009). Reducing severe obsessive compulsive behaviors in an individual with autism. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Vandbakk, Monica;Gundhus, Terje;Arntzen, Erik (2009). Training of different verbal classes to reduce aberrant verbal behavior. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2009). Effects of fixed and titrating retention intervals in equivalence tasks. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Høium, Kari;Arntzen, Erik (2009). On the effectiveness of interteaching. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Haugland, Silje;Arntzen, Erik;Dickins, David W. (2009). Reaction time and stimulus equivalence. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Halvorsen, Lars Rune;Arntzen, Erik (2009). Number of training trials and the effect on emergent relations indicative of equivalence classes. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Halstadtro, Lill-Beate;Bjerke, Eli;Halstadtro, Monica;Arntzen, Erik (2009). Training adjective synonyms using a MTS preparation. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Fagerstrøm, Asle;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik;Foxall, G. R. (2009). The role of experiments in consumer behavior analysis. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Eilifsen, Christoffer;Vignes, Tore;Arntzen, Erik (2009). The effect of using familar stimuli as nodes on the equivalence class formation in children. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Arntzen, Erik;Grøndahl, Terje;Eilifsen, Christoffer (2009). On training structures and stimulus equivalence. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik (2009). Behavior analysis in Europe. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2009). The function of titrating delays in DMTS in children. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Halstadtro, Lill-Beate;Bjerke, Eli;Wittner, K.J.;Kristiansen, A.;Arntzen, Erik (2009). Categorization of different trees following MTS training. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Eilifsen, Christoffer;Arntzen, Erik;Vignes, Tore (2009). The role of pictures in the equivalence class formation in children. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik;Presti, G.;Virues-Ortega, J.;Pellon, R.;Martin, N.T. (2009). European Association for Behavior Analysis. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn (2009). On the role of responses stimuli in matching-to-sample tasks. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer;Vaidya, Manish (2009). On titrating of delays in DMTS and SE. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik (2009). On the European ABA. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik (2009). ABAI in Oslo. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Fagerstrøm, A.;Arntzen, Erik;Foxall, G. R. (2009). Consumer behavior in light of the matching law. The 2009 EABG London Conference.
Arntzen, Erik;Halstadtro, Lill-Beate;Halstadtro, Monica (2009). Analyzing the impact of self-generated rules when teaching different computer chains in two boys with autism. The 2009 EABG London Conference.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer (2009). Differences in testing protocols in stimulus equivalence research. The 2009 EABG London Conference.
Arntzen, Erik (2009). Introduction to open discussion. The 2009 EABG London Conference.
Gundhus, Terje;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2009). Norwegian ABA. 35th Annual Convention for Behavior Analysis.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2009). On experimental functional analysis skills (EFAS). 35th Annual Convention for Behavior Analysis.
Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2009). On interteaching. 35th Annual Convention for Behavior Analysis.
Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2009). Precision teaching and speed reading. 35th Annual Convention for Behavior Analysis.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2009). The changeability of misconceptions in psychology and behavior analysis. 35th Annual Convention for Behavior Analysis.
Løkke, Jon Arne;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik;Gundhus, Terje (2008). Norwegian ABA. Fourth Conference of the European Association for Behaviour Analysis.
Arntzen, Erik;Sandaker, Ingunn (2008). Mastergrad i læring i komplekse systemer. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. Nafo-seminaret 2008.
Arntzen, Erik;Fredheim, Terje (2008). Spillavhengighet. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. Nafo-seminaret 2008.
Arntzen, Erik (2008). Kjennetegn ved atferdsanalyse. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. Nafo-seminaret 2008.
Arntzen, Erik (2008). Symposium : stimulusekvivalens. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøte. Nafo-seminaret 2008.
Arntzen, Erik (2008). Pictures and formation of equivalence classes. The 34th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Løkke, Jon Arne;Løkke, Gunn;Løkke, Gunn;Arntzen, Erik;Arntzen, Erik (2008). Establishing experimental functional analysis skills with a brief training procedure. The 34th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Vignes, Tore (2008). Establishing equivalence classes in children with OTM and MTO training protocols.