meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Psykologi Emner Barnevern Barns medvirkning Fosterhjem Etikk i barneforskning

Prosjekter

Mot alle odds Evaluering av Losprosjektet Barnevern i Norge Fosterhjem for barns behov Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE Veileder om barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet Oppdatering av kunnskapsoversikt om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner Barn som vokser opp i familier der minst en av foreldrene er lesbisk, homofil, bifil eller transperson Dialoger med ungdom om utredninger av ungdom - et utviklingsprosjekt Ungdom og utdanningsvalg: Betydninger av kjønn, klasse og etnisitet. Barn og unges levekår i Norden Evaluering av leksehjelp på 1.- 4. trinn Grenser for medbestemmelse? Barns erfaringer med medbestemmelse i vanskelige og vanlige beslutningssituasjoner Restart Transfer of Innovation Project Evaluering av mentorprogrammet Nattergalen Support of foster care Nordisk ettervern - Workshops Barnevernsevaluering - Deloppdrag B Relais Plus Notater til Ungdommens maktutredning Social inclusion of vulnerable youth in societies in transition Evaluering av Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner Sluttevaluering av utviklingsarbeidet: Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser Levekårsforskning med barneperspektiv Styrket innsats mot fattigdom blant barn, unge og familier 2004 - 2007 Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste A Campbell review on: "Family Group Conferences for children" (38005) Opportunities provision for preventing youth gang involvement for children and young people (7-16) Nordisk sammenstilling av barnevernet Analyse av Ung i Bamble Unge funksjonshemmedes fritidsbruk og sosiale tilhørighet AKAN-evaluering Barneforskning - et strategisk instituttprogram Sosial kapital: Ny kunnskap om barn og unges tilværelse og utviklingsforløp og grunnlag for politikkutforming? Et forprosjekt. Evaluering av arbeidstidsordningene i barnevernsinstitusjonene og behandlingstiltaket MST Barn og unges levekår i Norden Heldagsskolen - et forprosjekt Barns utvikling og levekår Unge homofile og lesbiske - hvorfor har de økt risiko for mentalhelseproblemer og rusmisbruk? Ung i Norge 2002

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (23) Fagbøker⁄lærebøker (6) Forskningsrapporter (28) Formidling (115) HiOA-publikasjoner (22)
Storø, Jan;Løvgren, Mette;Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Hva muliggjør godt institusjonsarbeid? Kunnskapsoversikt til prosjektet «Barneverninstitusjoner som arena for omsorg». Norges Barnevern. Vol. 94. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-03-04
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Barn og unges medvirkning i barnevernet - hvorfor og hvordan?. Stensæth, Karette Krüger, Viggo Fuglestad, Svein (Red.), I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Kapittel 2. s. 37-48.
Backe-Hansen, Elisabeth;Christiansen, Øivin;Kojan, Bente Heggem (2016). Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. Christiansen, Øivin Kojan, Bente Heggem (Red.), Beslutninger i barnevernet. 13. s. 214-229. Universitetsforlaget.
Mossige, Svein;Backe-Hansen, Elisabeth (2013). For sensitivt for ungdom?. Fossheim, Hallvard Hølen, Jacob Ingierd, Helene (Red.), Barn i forskning - Etiske dimensjoner. 2. s. 45-73.
Storø, Jan;Backe-Hansen, Elisabeth;Höjer, Ingrid;Sjöblom, Yvonne (2013). Out of home care in Norway and Sweden - similar and different. Intervención psicosocial. Vol. 22.
Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Fagetikk i psykologisk arbeid. Øvreeide, Haldor Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Fagetikk i psykologisk arbeid. Fagetikk og forskning. s. 235-260. Cappelen Damm Akademisk.
Øvreeide, Haldor;Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Fagetikk i psykologisk arbeid. ISBN: 978-82-7634-980-1. 304 s. Cappelen Damm Akademisk.
Backe-Hansen, Elisabeth;Frønes, Ivar (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. ISBN: 978-82-05-42087-8. 285 s. Gyldendal Akademisk.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Between participation and protection. Fossheim, Hallvard (Red.), Cross-Cultural Child Research. 5. s. 97-128.
Frønes, Ivar;Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Hvordan forske på og med barn og unge?. Backe-Hansen, Elisabeth Frønes, Ivar (Red.), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. kapitel 1. s. 11-32. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Jensen, Tine Kristin;Backe-Hansen, Elisabeth (2010). Child protection in Norway: Challenges and Opportunities. Dubowitz, Howard (Red.), International Aspects of Child Abuse and Neglect. 13. s. 131-138. Nova Science Publishers, Inc..
Backe-Hansen, Elisabeth (2010). Skolen som arena for demokrati og medbestemmelse blant elevene?. Kjørholt, Anne Trine (Red.), Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Kapittel. s. 172-191. Universitetsforlaget.
Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Hva innebærer kunnskapsbasert barnevern?. Fontene forskning. Vol. 2009.
Lescher-Nuland, Bjørn Richard;Fløtten, Tone;Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Tiltak for å fremme aktivitet og deltakelse. Fløtten, Tone (Red.), Barnefattigdom. Tiltak for å fremme aktivitet og deltakelse. s. 163-183. Gyldendal Akademisk.
Backe-Hansen, Elisabeth;Jensen, Tine Kristin (2009). Child protection in Norway: Challenges and Opportunities. International Journal of Child Health and Human Development. Vol. 2.
Backe-Hansen, Elisabeth;Wichstrøm, Lars (2007). Eksternaliserende vansker. Kvalem, Ingela Lundin Wichstrøm, Lars (Red.), Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Kapittel 8. s. 119-126. Cappelen Damm Akademisk.
Backe-Hansen, Elisabeth (2005). Indicators of children and young people`s living conditions in the Nordic countries. Klökner, Christian Paetzel, Ulrich (Red.), Kindheitsforschung und kommunale Praxis : praxisnahe Erkenntnisse aus der aktuellen Kindheitsforschung. Kapittel. s. 77-94. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Fransson, Elisabeth;Backe-Hansen, Elisabeth (2002). Moderskap : en inngang til det nye livet : et diskursanalytisk perspektiv. Barn utenfor hjemmet : flytting i barnevernets regi.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bast- Pettersen, Rita;Benum, Kirsten (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Tvetydigheten i det moderne. Jensen, An-Magritt Backe-Hansen, Elisabeth Bache-Wiig, Harald Heggen, Kåre (Red.), Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. s. 11-23.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Unge med tidleg skuleslutt: marginalisering?. Oppvekst i barnets århundre : historier om tvetydighet. s. 215-231.
Jensen, Ann-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. ISBN: 82-417-1048-8. 301 s. Ad Notam Gyldendal.
Jensen, Ann-Magritt;Bache-Wiig, Harald;Backe-Hansen, Elisabeth;Heggen, Kåre (1999). Tvetydigheten i det moderne. Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. s. 11-24.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre : historier om tvetydighet. ISBN: 82-417-1048-8. 301 s. AdNotam Gyldendal.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Backe-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. ISBN: 82-417-1048-8. Ad Notam.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. ISBN: 82-417-1048-8. ad Notam Gyldendal.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. ISBN: 82-417-1048-8. ad Notam Gyldendal.
Zeiner, Pål;Backe-Hansen, Elisabeth;Eskeland, Ståle;Ogden, Terje;Rypdal, Per;Sommerschild, Hilchen (1998). Barn og unge med alvorlige atferdsvansker. Norges forskningsråf.
Backe-Hansen, Elisabeth;Havik, Toril (1997). Barnevern på barns premisser. -1 s. Ad Notam Gyldendal. Oslo.
Backe-Hansen, Elisabeth;Smette, Ingrid;Vislie, Camilla (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. ISBN: 978-82-7894-617-6. 156 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Norwegian country report. 80 s. ISCI Web.
Backe-Hansen, Elisabeth;Gundersen, Tonje;Føleide, Marie;Winsvold, Aina Iren (2015). Kunnskapsoversikt om alvorlige atferdsvansker blant barn og unge. 180 s. NOVA.
Christiansen, Øivin;Bakketeig, Elisiv;Skilbred, Dag Tore;Madsen, Christian;Havnen, Karen J Skaale;Aarland, Kristin;Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. ISBN: 978-82-92970-89-8. 242 s. RKBU Vest, Uni Research Helse.
Løvgren, Mette;Aarland, Kristin;Aamodt, Hilde Anette;Winsvold, Aina Iren;Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Til god hjelp for mange: Evaluering av Losprosjektet. ISBN: 978-82-7894-520-9. 177 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Madsen, Christian;Kristofersen, Lars B;Hvinden, Bjørn (2014). Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie. ISBN: 978-82-7894-512-4. 208 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Walhovd, Kristine B;Huang, Lihong (2014). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: En kunnskapsoppsummering. ISBN: 978-82-7894-504-9. 154 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakken, Anders;Huang, Lihong (2013). Evaluering av leksehjelptilbudet 1.–4. trinn, Sluttrapport. ISBN: 978-82-7894-466-0. 145 s. NOVA.
Fjær, Eivind Grip;Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Å ha foreldre av samme kjønn - hvordan er det det, og hvor mange gjelder det?. ISBN: 978-82-7894-474-5. 91 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Christiansen, Øivin;Havik, Toril (2013). Utilsiktet flytting fra fosterhjem, En litteratursammenstilling. ISBN: 978-82-7894-458-5. 68 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Backe-Hansen, Elisabeth;Havik, Toril;Grønningsæter, Arne Backer (2013). Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. ISBN: 978-82-7894-490-5. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Frønes, Ivar (2011). Å forske på og med barn og unge- perspektiver og metodologi. 0 s. Gyldendal Akademisk.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv;Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2011). Institusjonsplassering - siste utvei? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. 427 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth;Seeberg, Marie Louise;Solberg, Anne;Patras, Joshua (2011). Gjensidig trivsel, glede og læring. Evaluering av mentorordningen "Nattergalen". ISBN: 978-82-7894-405-9. 311 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Hydle, Ida (2010). Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. ISBN: 9788278943601. 225 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Moshuus, Geir;Backe-Hansen, Elisabeth;Kristiansen, Inger-Hege;Suseg, Helle (2010). Verdighetsforvaltning i liv på grensen. En kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt. ISBN: 978-82-7894-356-4. NOVA.
Nuland, Bjørn Richard;Hjort, Jens Lunnan;Fløtten, Tone;Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger. 116 s. Fafo.
Backe-Hansen, Elisabeth;Christiansen, Øivin;Havik, Toril (2009). Utilsiktet flytting fra fosterhjem. En litteratusammenstilling. ISBN: 978-82-7894-458-5. 68 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Å sende bekymringsmelding - eller la det være? En kartlegging og samarbeid mellom barnehage og barnevern. ISBN: 978-82-7894-322-9. 87 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. 345 s. NOVA.
Borg, Elin;Kristiansen, Inger-Hege;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Kvalitet og innhold i norske barnehager. En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7894-281-9. 100 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Forskningskunnskap om ettervern. ISBN: 978-82-7894-293-2. 344 s. NOVA.
Bakken, Anders;Borg, Elin;Hegna, Kristinn;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. ISBN: 978-82-7894-278-9. 105 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Backe-Hansen, Elisabeth (2004). Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår. Kunnskapsbidrag fra 36 studier av barnefattigdom. ISBN: 82-7894-193-9. 274 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2002). Tverrnasjonal komparativ barneforskning: Muligheter og utfordringer. Seminarrapport. ISBN: 82-7894-146-7. 120 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Galtung, Terje;Grinde, Turid Vogt;Hagen, Kjell;Hassel, Karen;Heramb, Otto;Holtet, Arne;Koch, Katrin;Lynum, Fredrikke;Poulsson, Anne;Rønbeck, Knut (2002). Vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernssaker. 37 s. NOVA.
Pedersen, Axel West;Backe-Hansen, Elisabeth (2002). Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk (Pedersen, A.W.) s. 7-22 Barnefattigdom: En diskusjon av tilstandsbilder, konsekvenser og tiltak (Backe-Hansen, E.) s. 23-61. 61 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2001). Rettferdiggjøring av omsorgsovertakelse. En beslutningsteoretisk analyse av barneverntjenestens argumentasjon i en serie typiske saker om små barn. ISBN: 82-7894-107-6. 131 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Dæhlen, Marianne (2017). 90-åras metode bør legges under lupen. Fontene.
Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Barnevernsungdom trenger mer ettervern. Kommunal rapport. 1 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Fosterhjemsomsorgen må styrkes. Kommunal rapport. 1 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Hva skal barnevernet være?. Kommunal rapport. 1 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Alt for mye har sviktet når en 15 år gammel jente blir morder. Fontene.
Smette, Ingrid;Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Hva kan vi lære av Barnevoldsutvalget?. Bergens Tidende.
Backe-Hansen, Elisabeth;Dæhlen, Marianne;Madsen, Christian (2017). Forskningsbasert diskusjon av MST. Dagsavisen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Omsorg i konflikt. Hvordan sikre barns beste når de er i fosterhjem.. Faglig konferanse. Voksne for barn.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Hjelpetiltak i barnevernet. Bachelorutdanninga i barnevern. HiOA.
Se alle publikasjoner
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Hva sier statistikken om hjelpetiltak i barnevernet. Møte i regi av FO i Stavangerområdet. FO i Sandnes.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Against all odds - presentation of a project. Nordisk ettervernseminar. Universitetet i Göteborg, Institutionen för socialt arbete.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Hva kan 30 års forskning lære oss om kontinuitet og stabilitet i fosterhjem?. 70-årsmarkering. RKBU Vest.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Tersker for barnevernet. Seminar. NOBO.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). "Til lags åt alle kan ingen gjera" - om etikk og barneforskning. Seminar. NKVTS og Bufdir.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Barnevernet som system. Møte i regjeringsoppnevnt utvalg. Barnevoldsutvalget.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Er fosterhjemsordningen liv laga?. 35-års jubileet til Norsk fosterhjemsforening. Norsk fosterhjemsforening.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Child protection in Norway. Besøk av delegasjon fra Kazakstan. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Norske åtteåringer. Aftenposten.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Norske åtteåringer digger læreren sin. Viten + praksis.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Lykken i et godt fosterhjem. Stavanger Aftenblad.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). "Debatten" i NRK1 om barnevernet. NRK1.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). "Debatten" i nrk1, program om barnevern. NRK1.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Using administrative data in the busy everyday life of a researcher. Seminar. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Dilemmaer i fosterhjemsarbeidet. Dialogkonferanse. Kommunenes sentralforbund.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Arbeid med undersøkelsessaker i barnevernet. Konferanse. Fylkesmannen i Oppland.
Skilbred, Dag Tore;Christiansen, Øivin;Havnen, Karen J Skaale;Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv (2016). "Råd og veiledning til foreldre i barnevernet". Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Sandnes kommune.
Dyb, Halvard Naterstad;Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Norwegian eight-year-olds ‘dig’ their teacher. ScienceNordic.
Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Fra observasjon til vurdering og beslutning. Faglig konferanse. R-bup Øst og Sør, Fylkesmannen i Vest-Agder.
Backe-Hansen, Elisabeth;Dæhlen, Marianne;Madsen, Christian (2016). Det er ikke usaklig å etterlyse en uavhengig evaluering. Dagsavisen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). "Dumt med en så skjev fordeling". Dagens Næringsliv.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Ikke alle innvandrerbarn trives i Norge. Forskning.no.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Avstengt fra lykkelandet. Dagen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Barnevernets barn bør følges opp livet ut, mener forsker. Fontene.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Vil ha slutt på at fosterhjem forhandler seg til ulik lønn.. NRK Dagsrevyen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Barnevernet og omsorgsfratakelse. NRK: Her og nå.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Gir barn verktøy for å skape et godt selvbilde. Adressavisen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Norske barn best på vener. Framtida.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Norske barn mindre fornøyd med kropp. P4.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Flere fattige barn i Kristiansand. Fædrelandsvennen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Utvider skoledropp-tiltak til alle fylker. Dagbladet.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Hva fosterhjem kan bidra med. Foredrag på 100-årsjubileet til Heggeli barnehjem. Heggeli barnehjem.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Bekymring fra forskerens perspektiv. Heldagsseminar for lærere i sosialfag og barnevern. Avd. SAM/HiOA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Forskningskunnskap om ettervern. Faglig arrangement. Avd. SAM, HiOA og Griegakademiet, Bergen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). EKKO - NRK. Oslo.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Barn forteller om sine liv. Fra de norske resultatene fra prosjektet "Children's Worlds", s. 60-64. Aftenposten oppvekst.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Ethical and methodological considerations in comparative child research. Forskersamling om kvalitativ, komparativ barneforskning. Nettverk for kvalitativ, komparativ barneforskning.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). What the children thought: some methodological and ethical considerations in comparative child research. Formidling av resultater fra Children's World. Jacob's Fundation.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Om bruk av barnehjem for små barn. Intervju i forbindelse med oppslag om 100-års jubileet til Heggeli barnehjem. NRK.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Fosterhjem som omsorgstiltak for barn og unge. 100-årsjubileet for Heggeli barnehjem. Kirkens bymisjon.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Utviklingen i bruk av hjelpetiltak i perioden 1993-2010 for barn mellom 0 og 12 år. Presentasjon av resultater fra forskningsprosjekt. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Olafsen, Kåre Sten;Hansen, Marit Bergum;Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Barnevernet trenger mer spisskompetanse. Fontene.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Jeg var bare hjemme og slet. NRK Østlandssendingen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Psykologers rolle i barnevernets arbeid. Profesjonsstudiet i psykologi. Psykologisk Insitutt, UiO.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Barnevern i Norge 1990-2010. Faglig arrangement. Ideelle barneverninstitusjoners forening (IB).
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Barne- og ungdomsforskning i Norge. Arbeid med forberedelse av søknade til NFR. Universitetet i Agder.
Backe-Hansen, Elisabeth;Boddy, Janet;Østergaard, Jeanette (2015). An ethical Balance? Using Visual Methods to understand life course events amongst Young People (formerly) in care. Konferanse. Journal of Youth Studies.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Fosterhjemstiltaket i en brytningstid. Samling for fosterforeldre. Bufetat region Vest, Inntak og oppfølging osv Haugesund.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Flinke piker, skoletapergutter. forskning.no.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Kjønn, etnisitet og klasse - i klassen. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. Vol. 25.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Hekta på barnevernet. Vårt Land.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Barnevernsbarn trenger lenger tid på å få til voksenlivet. Aftenposten.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Voksesmerter i barnevernet. Fontene.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Førskolelærer: – Kvier meg for å melde fra til barnevernet. nrk.no.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Redd Barna: – Vennligst forstyrr. nrk.no.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Kjønnsforskjeller ikke viktig. P5.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Kjønn ikke viktigst for å forstå forskjeller i skolen. Kilden.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Må «komme ut» som barn av homofile foreldre. Kilden.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Vi var ikke gode nok foreldre. NRK Hedmark og Oppland.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Barnevernet mangler rutiner. Stavanger Aftenblad.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Savner tydeligere fosterhjemsvilkår. Vårt Land.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Brustne hjerterom. NRK Brennpunkt.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Fire av ti flytter. Aftenposten.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Samarbeid med barnevernet?. Romerikes Blad.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Bedring for barneverns-barn. Khrono.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Systemfeil i barnevernet. Utrop.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Flere barnevernsbarn klarer seg bra. Kommunal Rapport.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Etterlyser ettervern. Fontene.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Uholdbart med ustabile forhold for så mange barn. Aftenposten.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Hvordan går det med barnevernsbarna?. Fagbladet.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Ungdom som sover for lite har høyt fravær. NRK Østfold.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Sosial bakgrunn påvirker læring mer enn kjønn. forskning.no.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Framtida for norsk barnevern. Medlemsmøte i Norsk psykologforening. Norsk Psykologforening, Osloavdelingen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Psykologers rolle i barnevernet. Faglig foredrag. Universitetet i Oslo.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Norwegian report from "Children's Worlds". Prosjektseminar. Children's Worlds.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Who are the foster children, and how do we find out?. Internasjonal konferanse. EUSARF.
Backe-Hansen, Elisabeth;Madsen, Christian;Kristofersen, Lars B.;Hvinden, Bjørn (2014). Barnevern i Norge 1990-2010. Rapportlansering. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og NOVA.
Andersen, Patrick Lie;Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Marginalisering blant ungdom og unge voksne – hva sier forskningen?. Backe-Hansen, Elisabeth Madsen, Christian Kristofersen, Lars B Hvinden, Bjørn (Red.), Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie. 2. s. 23-48.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Barn og unges medbestemmelse i barnevernet. Konferanse. HiOA, Fakultet for samfunnsfag.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). REsidential care for children aged 12 or younger. Ekspertseminar om institusjonsomsorg. Tsjekkiske eksperter og Bufdir.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Some methodological and ethical considerations in comparative child research. Seminar. Universitetet i Leiden.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Project presentation - Residential care as care. ekspertseminar. HiOA - NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Fosterbarn som voksne. Fosterhjemskonferansen 2014. Universitetet i Tromsø.
Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Å bli undersøkt - norske og danske foreldres erfaringer med barnevernsundersøkelsen. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 16.
Backe-Hansen, Elisabeth;Havik, Toril;Grønningsæter, Arne Backer (2013). På vei mot et fosterhjemsløft. Backe-Hansen, Elisabeth Havik, Toril Grønningsæter, Arne Backer (Red.), Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. 11. s. 223-234.
Backe-Hansen, Elisabeth;Patras, Joshua (2013). Utredning av fosterbarn. Backe-Hansen, Elisabeth Havik, Toril Grønningsæter, Arne Backer (Red.), Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. 4. s. 71-84.
Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Hvem er fosterbarna?. Backe-Hansen, Elisabeth Havik, Toril Grønningsæter, Arne Backer (Red.), Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. 3. s. 47-70.
Backe-Hansen, Elisabeth;Havik, Toril;Grønningsæter, Arne Backer (2013). 2. Framgangsmåte. Backe-Hansen, Elisabeth Havik, Toril Grønningsæter, Arne Backer (Red.), Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. 2. s. 27-46.
Backe-Hansen, Elisabeth;Grønningsæter, Arne Backer;Havik, Toril (2013). Innledning. Backe-Hansen, Elisabeth Havik, Toril Grønningsæter, Arne Backer (Red.), Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. Innledning. s. 17-26.
Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Forebyggende arbeid i barnehagen: barnevern og barnehage. Boklansering. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Forskningskunnskap om ettervernet. Konferanse. Ungbo, Stavanger kommune.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Institusjonsplassering - siste utvei? Om evalueringen av institusjonstilbudet. Seminar i regi av de private kollektivene. De private kollektivene.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Comparative research on lone parents in five european countries. Sluttkonferanse. Possibilities, Northern Ireland og RESTART-prosjektet.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv (2012). Who are the foster chhildren?. 12th conference: European Scientific Association on Residential and Foster Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF). EUSARF.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Nekrolog. Norges Barnevern. Vol. 89.
Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Metodiske utfordringer i evalueringer av barnevernet. Konferanse. Det norske evalueringsselskapet (EVA).
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Presentasjon av sluttevaluering av Nattergalen. Styringsgruppemøte. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Child well-being in severely disadvantaged families. ISCIs 3rd international conference. ISCI (International society of child indicators).
Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Resilience among foster children. Konferanse. Universitetet i Siegen, Tyskland.
Bakketeig, Elisiv;Oterholm, Inger Marie;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Hovedkonklusjoner og forskningsspørsmål fremover. Bakketeig, Elisiv Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. Kapittel.
Bakketeig, Elisiv;Clausen, Sten-Erik;Oterholm, Inger Marie;Mathiesen, A;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Metode. Bakketeig, Elisiv Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. Kapittel.
Hjort, Jens Lunnan;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Forskningsstatus. Bakketeig, Elisiv Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. Kapittel 2. s. 33-68.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bast-Pettersen, Rita;Benum, Kirsten;Hjort, Haldis;Mogård, Rigmor;Nyman, Inger;Schanke, Anne-Kristine;Toverud, Ruth (2004). Mannlige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 41.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bast-Pettersen, Rita;Benum, Kirsten;Hjort, Haldis;Mogård, Rigmor;Nyman, Inger (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 37.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bast-Pettersen, Rita;Benum, Kirsten;Hjort, Haldis;Mogård, Rigmor;Nyman, Inger;Schanke, Anne-Kristine;Toverud, Ruth (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 37.
 • Elisabeth Backe-Hansen
 • Geir Moshuus
 • Helle Suseg
 • Inger-Hege Kristiansen
 • Verdighetsforvaltning i liv på grensen. (2010) NOVA Rapport 16/10
 • Elisabeth Backe-Hansen
 • Øivin Christiansen
 • Toril Havik
 • Utilsiktet flytting fra fosterhjem. (2013) NOVA Notat 2/13
  Se alle publikasjoner
 • Elin Borg
 • Inger-Hege Kristiansen
 • Elisabeth Backe-Hansen
 • Kvalitet og innhold i norske barnehager. (2008) NOVA Rapport 6/08
 • Elisabeth Backe-Hansen
 • Toril Havik
 • Arne Backer Grønningsæter
 • (red.)
 • Fosterhjem for barns behov. (2013) NOVA Rapport 16/13

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (mobil): +47 924 46 421
  Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X225