Meny English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Psykologi Emner Barnevern Fosterhjem Etikk i barneforskning Barns medvirkning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (6) Forskningsrapporter (24) Formidling (39)
Mossige, Svein;Backe-Hansen, Elisabeth (2013). For sensitivt for ungdom?. Barn i forskning - Etiske dimensjoner. 2. s. 45-73
Storø, Jan;Backe-Hansen, Elisabeth;Höjer, Ingrid;Sjöblom, Yvonne (2013). Out of home care in Norway and Sweden - similar and different. Psychosocial Intervention/Intervención Psicosocial. Vol. 22.
Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Fagetikk i psykologisk arbeid. Fagetikk i psykologisk arbeid. Fagetikk og forskning. s. 235-260
Øvreeide, Haldor;Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Fagetikk i psykologisk arbeid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-7634-980-1. 304 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Frønes, Ivar (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-42087-8. 285 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Between participation and protection. Cross-Cultural Child Research. 5. s. 97-128
Frønes, Ivar;Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Hvordan forske på og med barn og unge?. Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. kapitel 1. s. 11-32
Jensen, Tine Kristin;Backe-Hansen, Elisabeth (2010). Child protection in Norway: Challenges and Opportunities. International Aspects of Child Abuse and Neglect. 13. s. 131-138
Backe-Hansen, Elisabeth (2010). Skolen som arena for demokrati og medbestemmelse blant elevene?. Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Kapittel. s. 172-191
Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Hva innebærer kunnskapsbasert barnevern?. Fontene forskning. Vol. 2009.
Se alle publikasjoner
Lescher-Nuland, Bjørn Richard;Fløtten, Tone;Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Tiltak for å fremme aktivitet og deltakelse. Barnefattigdom. Tiltak for å fremme aktivitet og deltakelse. s. 163-183
Backe-Hansen, Elisabeth;Jensen, Tine Kristin (2009). Child protection in Norway: Challenges and Opportunities. International Journal of Child Health and Human Development. Vol. 2.
Backe-Hansen, Elisabeth;Wichstrøm, Lars (2007). Eksternaliserende vansker. Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Kapittel 8. s. 119-126
Backe-Hansen, Elisabeth (2005). Indicators of children and young people`s living conditions in the Nordic countries. Kindheitsforschung und kommunale Praxis : praxisnahe Erkenntnisse aus der aktuellen Kindheitsforschung. Kapittel. s. 77-94
Fransson, Elisabeth;Backe-Hansen, Elisabeth (2002). Moderskap : en inngang til det nye livet : et diskursanalytisk perspektiv. Barn utenfor hjemmet : flytting i barnevernets regi.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bast- Pettersen, Rita;Benum, Kirsten (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Tvetydigheten i det moderne. Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. s. 11-23
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Unge med tidleg skuleslutt: marginalisering?. Oppvekst i barnets århundre : historier om tvetydighet. s. 215-231
Jensen, Ann-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. Ad Notam Gyldendal. ISBN: 82-417-1048-8. 301 s.
Jensen, Ann-Magritt;Bache-Wiig, Harald;Backe-Hansen, Elisabeth;Heggen, Kåre (1999). Tvetydigheten i det moderne. Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. s. 11-24
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre : historier om tvetydighet. AdNotam Gyldendal. ISBN: 82-417-1048-8. 301 s.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Backe-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. Ad Notam. ISBN: 82-417-1048-8.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. ad Notam Gyldendal. ISBN: 82-417-1048-8.
Jensen, An-Magritt;Backe-Hansen, Elisabeth;Bache-Wiig, Harald;Heggen, Kåre (1999). Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet. ad Notam Gyldendal. ISBN: 82-417-1048-8.
Zeiner, Pål;Backe-Hansen, Elisabeth;Eskeland, Ståle;Ogden, Terje;Rypdal, Per;Sommerschild, Hilchen (1998). Barn og unge med alvorlige atferdsvansker. Norges forskningsråf.
Backe-Hansen, Elisabeth;Havik, Toril (1997). Barnevern på barns premisser. Ad Notam Gyldendal. Oslo. -1 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Walhovd, Kristine B;Huang, Lihong (2014). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: En kunnskapsoppsummering. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISBN: 978-82-7894-504-9. 154 s.
Løvgren, Mette;Aarland, Kristin;Aamodt, Hilde Anette;Winsvold, Aina Iren;Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Til god hjelp for mange: Evaluering av Losprosjektet. NOVA. ISBN: 978-82-7894-520-9. 177 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Madsen, Christian;Kristofersen, Lars B;Hvinden, Bjørn (2014). Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie. NOVA. ISBN: 978-82-7894-512-4. 208 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakken, Anders;Huang, Lihong (2013). Evaluering av leksehjelptilbudet 1.–4. trinn, Sluttrapport. NOVA. ISBN: 978-82-7894-466-0. 145 s.
Fjær, Eivind Grip;Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Å ha foreldre av samme kjønn - hvordan er det det, og hvor mange gjelder det?. NOVA. ISBN: 978-82-7894-474-5. 91 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Christiansen, Øivin;Havik, Toril (2013). Utilsiktet flytting fra fosterhjem, En litteratursammenstilling. NOVA. ISBN: 978-82-7894-458-5. 68 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Havik, Toril;Grønningsæter, Arne Backer (2013). Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. NOVA. ISBN: 978-82-7894-490-5.
Backe-Hansen, Elisabeth;Frønes, Ivar (2011). Å forske på og med barn og unge- perspektiver og metodologi. Gyldendal Akademisk. 0 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv;Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2011). Institusjonsplassering - siste utvei? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. NOVA. 427 s.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth;Seeberg, Marie Louise;Solberg, Anne;Patras, Joshua (2011). Gjensidig trivsel, glede og læring. Evaluering av mentorordningen "Nattergalen". NOVA. 311 s.
Se alle publikasjoner
Backe-Hansen, Elisabeth;Hydle, Ida (2010). Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISBN: 9788278943601. 225 s.
Moshuus, Geir;Backe-Hansen, Elisabeth;Kristiansen, Inger-Hege;Suseg, Helle (2010). Verdighetsforvaltning i liv på grensen. En kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt. NOVA. ISBN: 978-82-7894-356-4.
Nuland, Bjørn Richard;Hjort, Jens Lunnan;Fløtten, Tone;Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger. Fafo. 116 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Christiansen, Øivin;Havik, Toril (2009). Utilsiktet flytting fra fosterhjem. En litteratusammenstilling. NOVA. ISBN: 978-82-7894-458-5. 68 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Å sende bekymringsmelding - eller la det være? En kartlegging og samarbeid mellom barnehage og barnevern. NOVA. ISBN: 978-82-7894-322-9. 87 s.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. NOVA. 345 s.
Borg, Elin;Kristiansen, Inger-Hege;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Kvalitet og innhold i norske barnehager. En kunnskapsoversikt. NOVA. ISBN: 978-82-7894-281-9. 100 s.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Forskningskunnskap om ettervern. NOVA. ISBN: 978-82-7894-293-2. 344 s.
Bakken, Anders;Borg, Elin;Hegna, Kristinn;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISBN: 978-82-7894-278-9. 105 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2004). Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår. Kunnskapsbidrag fra 36 studier av barnefattigdom. NOVA. ISBN: 82-7894-193-9. 274 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2002). Tverrnasjonal komparativ barneforskning: Muligheter og utfordringer. Seminarrapport. NOVA. ISBN: 82-7894-146-7. 120 s.
Backe-Hansen, Elisabeth;Galtung, Terje;Grinde, Turid Vogt;Hagen, Kjell;Hassel, Karen;Heramb, Otto;Holtet, Arne;Koch, Katrin;Lynum, Fredrikke;Poulsson, Anne;Rønbeck, Knut (2002). Vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernssaker. NOVA. 37 s.
Pedersen, Axel West;Backe-Hansen, Elisabeth (2002). Om fattigdomsbegrepet og dets implikasjoner for praktisk politikk (Pedersen, A.W.) s. 7-22 Barnefattigdom: En diskusjon av tilstandsbilder, konsekvenser og tiltak (Backe-Hansen, E.) s. 23-61. NOVA. 61 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2001). Rettferdiggjøring av omsorgsovertakelse. En beslutningsteoretisk analyse av barneverntjenestens argumentasjon i en serie typiske saker om små barn. NOVA. ISBN: 82-7894-107-6. 131 s.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). "Dumt med en så skjev fordeling". Dagens Næringsliv.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Jeg var bare hjemme og slet. NRK Østlandssendingen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Psykologers rolle i barnevernets arbeid. Profesjonsstudiet i psykologi. Psykologisk Insitutt, UiO.
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Barnevern i Norge 1990-2010. Faglig arrangement. Ideelle barneverninstitusjoners forening (IB).
Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Fosterhjemstiltaket i en brytningstid. Samling for fosterforeldre. Bufetat region Vest, Inntak og oppfølging osv Haugesund.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Kjønn, etnisitet og klasse - i klassen. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. Vol. 25.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Framtida for norsk barnevern. Medlemsmøte i Norsk psykologforening. Norsk Psykologforening, Osloavdelingen.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Psykologers rolle i barnevernet. Faglig foredrag. Universitetet i Oslo.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Norwegian report from "Children's Worlds". Prosjektseminar. Children's Worlds.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Who are the foster children, and how do we find out?. Internasjonal konferanse. EUSARF.
Se alle publikasjoner
Backe-Hansen, Elisabeth;Madsen, Christian;Kristofersen, Lars B.;Hvinden, Bjørn (2014). Barnevern i Norge 1990-2010. Rapportlansering. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og NOVA.
Andersen, Patrick Lie;Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Marginalisering blant ungdom og unge voksne – hva sier forskningen?. Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie. 2. s. 23-48
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Barn og unges medbestemmelse i barnevernet. Konferanse. HiOA, Fakultet for samfunnsfag.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). REsidential care for children aged 12 or younger. Ekspertseminar om institusjonsomsorg. Tsjekkiske eksperter og Bufdir.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Some methodological and ethical considerations in comparative child research. Seminar. Universitetet i Leiden.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Project presentation - Residential care as care. ekspertseminar. HiOA - NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2014). Fosterbarn som voksne. Fosterhjemskonferansen 2014. Universitetet i Tromsø.
Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Å bli undersøkt - norske og danske foreldres erfaringer med barnevernsundersøkelsen. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 16.
Backe-Hansen, Elisabeth;Havik, Toril;Grønningsæter, Arne Backer (2013). På vei mot et fosterhjemsløft. Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. 11. s. 223-234
Backe-Hansen, Elisabeth;Patras, Joshua (2013). Utredning av fosterbarn. Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. 4. s. 71-84
Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Hvem er fosterbarna?. Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. 3. s. 47-70
Backe-Hansen, Elisabeth;Havik, Toril;Grønningsæter, Arne Backer (2013). 2. Framgangsmåte. Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. 2. s. 27-46
Backe-Hansen, Elisabeth;Grønningsæter, Arne Backer;Havik, Toril (2013). Innledning. Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. Innledning. s. 17-26
Backe-Hansen, Elisabeth (2013). Forebyggende arbeid i barnehagen: barnevern og barnehage. Boklansering. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Forskningskunnskap om ettervernet. Konferanse. Ungbo, Stavanger kommune.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Institusjonsplassering - siste utvei? Om evalueringen av institusjonstilbudet. Seminar i regi av de private kollektivene. De private kollektivene.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Comparative research on lone parents in five european countries. Sluttkonferanse. Possibilities, Northern Ireland og RESTART-prosjektet.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv (2012). Who are the foster chhildren?. 12th conference: European Scientific Association on Residential and Foster Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF). EUSARF.
Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Nekrolog. Norges Barnevern. Vol. 89.
Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Metodiske utfordringer i evalueringer av barnevernet. Konferanse. Det norske evalueringsselskapet (EVA).
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Presentasjon av sluttevaluering av Nattergalen. Styringsgruppemøte. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Child well-being in severely disadvantaged families. ISCIs 3rd international conference. ISCI (International society of child indicators).
Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Resilience among foster children. Konferanse. Universitetet i Siegen, Tyskland.
Bakketeig, Elisiv;Oterholm, Inger Marie;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Hovedkonklusjoner og forskningsspørsmål fremover. Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. Kapittel.
Bakketeig, Elisiv;Clausen, Sten-Erik;Oterholm, Inger Marie;Mathiesen, A;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Metode. Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. Kapittel.
Hjort, Jens Lunnan;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Forskningsstatus. Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. Kapittel 2. s. 33-68
Backe-Hansen, Elisabeth;Bast-Pettersen, Rita;Benum, Kirsten;Hjort, Haldis;Mogård, Rigmor;Nyman, Inger;Schanke, Anne-Kristine;Toverud, Ruth (2004). Mannlige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 41.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bast-Pettersen, Rita;Benum, Kirsten;Hjort, Haldis;Mogård, Rigmor;Nyman, Inger (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 37.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bast-Pettersen, Rita;Benum, Kirsten;Hjort, Haldis;Mogård, Rigmor;Nyman, Inger;Schanke, Anne-Kristine;Toverud, Ruth (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 37.

Kontakt

Telefon (mobil): +47 924 46 421
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X225