HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Edmund Henden

professor

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Filosofiske fag Emner Etikk Vitenskapsteori Handlingsteori

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (18) Formidling (34)
Henden, Edmund (2018). Addiction as a Disorder of Self-Control. Pickard, Hanna Ahmed, Serge (Red.), The Routledge Handbook of Philosophy and Science of Addiction. chapter 4. Routledge.
Henden, Edmund;Gjelsvik, Olav (2016). What is wrong with the brains of addicts?. Neuroethics. Vol. 10. doi: 10.1007/s12152-016-9285-4
Henden, Edmund (2016). Addiction, compulsion, and weakness of the will: A dual-process perspective. Heather, Nick Segal, Gabriel (Red.), Addiction and Choice. Rethinking the Relationship.. Chapter 7. Oxford University Press.
Henden, Edmund (2015). Addiction, Voluntary Choice, and Informed Consent: A Reply to Uusitalo and Broers. Bioethics. Vol. 30. doi: 10.1111/bioe.12208
Henden, Edmund;Bærøe, Kristine (2014). Providing free heroin to addicts participating in research - ethical concerns and the question of voluntariness. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists. Vol. 38.
Melberg, Hans Olav;Henden, Edmund;Gjelsvik, Olav (2013). Addiction and Responsibility: A Survey of Opinions. Inquiry (Oslo). Vol. 56. doi: 10.1080/0020174X.2013.806143
Henden, Edmund;Melberg, Hans Olav;Røgeberg, Ole (2013). Addiction: choice or compulsion?. Frontiers in Psychiatry. Vol. 4. doi: 10.3389/fpsyt.2013.00077
Henden, Edmund (2013). Heroin Addiction and Voluntary Choice: The Case of Informed Consent. Bioethics. Vol. 27. doi: 10.1111/j.1467-8519.2012.01969.x
Se alle publikasjoner
Gjelsvik, Olav;Henden, Edmund (2009). Når er samtykke til rusavhengige personer etisk og juridisk bindende?. Ruyter, Knut W Solbakk, Jan Helge Waal, Helge (Red.), Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. kaptitel.
Henden, Edmund (2007). Restrictive Consequentialism and Real Friendship. Ratio. Vol. XX.
Henden, Edmund (2006). The Role of All Things Considered Judgements in Practical Deliberation. Philosophical Explorations. Vol. 9.
Henden, Edmund (2004). Er interpretasjonisme forenlig med kausalisme?. Norsk Filosofisk Tidsskrift. Vol. 39.
Henden, Edmund (2017). Addiction and Informed Consent. The Theory and Practice of Informed Consent. The Centre for the Study of Professions, HIOA.
Henden, Edmund (2017). Addiction, Autonomy, and the Will. Addiction, Autonomy & The Will. Bielefeld University.
Henden, Edmund;Miyata-Sturm, Ainar (2017). Should We Improve Informed Consent Through Non-Rational Intervention?.
Henden, Edmund (2016). Is Addiction an Impairment of Self-Control?. Workshop in honour of Olav Gjelsvik on his 60th birthday. CSMN/UIO.
Henden, Edmund (2016). Addiction as a Disorder of Self-Control. Workshop on Self-Control. Lilian O'Brian, University College Cork.
Henden, Edmund (2016). Is Free Will an Illusion?. Is Free Will an Illusion?. Forum for Consciousness Research and the Norwegian Academy o.
Henden, Edmund (2015). Avhengighet og fritt samtykke: filosofiske perspektiver. Forum for medisinsk forskningsetikk. REK sør-øst.
Henden, Edmund (2015). Rusavhengighet og etikk. Kurs. SERAF.
Henden, Edmund (2015). Addiction, Bias, and Autonomy. CSMN colloquium. CSMN.
Henden, Edmund (2015). Filosofiske tilnærminger til forståelsen av avhengighet. Kurs. SAM/HIOA.
Se alle publikasjoner
Henden, Edmund (2014). Addiction, Bias, and Autonomy. Addiction, Disease, and Choice. CSMN.
Henden, Edmund (2013). Normative avhengighetsteorier i profesjonene. SPS-kronikken.
Henden, Edmund;Melberg, Hans-Olav (2011). Addiction and responsibility: How do laypersons assess the responsibility of addicts?. Agency and Addiction Conference. CSMN.
Henden, Edmund (2011). Bevissthetsfilosofi og hjerneforskning. MBV9340. Biologisk Institutt.
Henden, Edmund (2011). Etiske overveielser ved behandling av psykiatri og ruslidelser. PSA4120. SERAF.
Henden, Edmund (2010). Commentary to Nicole A. Vincent's "A Compatibilist Theory of Legal Responsibility". Law and the Science of Moral Judgement. The Ethics Programme/CSMN.
Henden, Edmund (2010). Etiske utfordringer i rusforskningen. PhD emne MF9360. SERAF, UIO.
Henden, Edmund (2010). Addiction and Autonomy. Addiction, Choice and Responsible Agency. CSMN, UIO.
Wiig, Hans T.;Henden, Edmund (2010). Kor ansvarlege er rusavhengige?. Nyhetsbrev fra HF.
Gjelsvik, Olav;Henden, Edmund (2009). Avhengighet og ansvar. Talk. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).
Henden, Edmund (2009). The Self-Torturer. A Comment to Tenenbaum and Raffman's Proposal. Rational Self-Torture. CSMN.
Henden, Edmund (2009). Libertarian Deliberations. CSMN Colloquium. CSMN.
Henden, Edmund (2009). Psychological Compulsion and the Will. Agency and Control: Psychological and Philosophical Perspectives. Radboud University Nijmegen.
Henden, Edmund (2009). Sjel-legeme problemet i moderne filosofi. En rundbordsdiskusjon om dualisme; - the body and the mind. Det norske vitenskaps-akademi.
Henden, Edmund;Sageng, John Richard (2008). Can Rationality be Codified?. Sixth European Congress of Analytic Philosophy (ECAP). European Society for Analytic Philosophy.
Henden, Edmund;Gjelsvik, Olav (2008). Frivillighetsprinsippet, forståelse og avgrensninger. Når er en rusmiddelbruker samtykke-kompetent?. Sårbare grupper - forskningsetiske retningslinjer og prinsipper. SERAF.
Henden, Edmund;Gjelsvik, Olav;Hans Olav, Melberg (2008). Addiksjon, valg og ansvar. Gjesteforelesning. SERAF.
Henden, Edmund (2007). Anscombe and Davidson on Freedom. Human Agency - Anscombe and Davidson. Universitetet i Oslo/CSMN.
Henden, Edmund (2007). A Comment to Shaun Nichols' "Moral Responsibility and Determinism: The Cognitive Science of Folk Intuitions". Neuroethics and Empirical Moral Psychology. Universitetet i Oslo.
Henden, Edmund (2006). Self-Control and Will-Power. Filosofisk seminar. IFIKK.
Henden, Edmund (2006). Det er begrenset hva filosofer kan lære av hjerneforskning. Vitenskapskafé. Norges Forskningsråd.
Henden, Edmund (2005). Consequentialism and the New Friendship Critique. Department of Philosophy, Columbia University. The Ethics Discussion Group Columbia University.
Henden, Edmund (2004). Choosing What's Good Enough: Rationality and Virtue. Filosofisk Seminar. Filosofisk Institutt.
Henden, Edmund (2004). Practical Reasons and Reasoning. Conferance on Practical Reason. Filosofisk Institutt og Etikkprogrammet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 50 33
Telefon (mobil): +47 924 62 675
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg402