HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Elena Albertini Früh

førstelektor

Kort om

Forskningsgrupper

Livskvalitet

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Formidling (14)
Albertini Früh, Elena;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Innvandrerforeldre til barn med spesielle helsebehov. Håpets betydning for mestring og arbeidsdeltakelse (s.108-121). I Debesay, J. Tschudi-Madsen, C. (Red.), Migrasjon, helse og profesjon.. ISBN: 9788205513907. Gyldendal Akademisk.
Albertini Früh, Elena;Rachedi, Zineb;Lidén, Hilde (2017). "Avoir un enfant différent dans un pays où on est différent". Une étude des familles immigrées en Norvège. Enfances Familles Générations.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Tillit til velferdstjenester? Innvandrerforeldre med barn med spesielle behovs møter med hjelpeapparatet. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 20. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-03-02
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde (2017). How do immigrant parents of children with complex health needs manage to cope in their daily lives?. Child & Family Social Work. Vol. 22. doi: 10.1111/cfs.12358
Brekke, Idunn;Albertini Früh, Elena;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Holmstrøm, Henrik (2017). Long-time sickness absence among parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study. BMC Pediatrics. Vol. 17. 7 s. doi: 10.1186/s12887-016-0774-8
Søjbjerg, Inger Lucia;Albertini Früh, Elena;Brekke, Idunn;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Ravn, Ingrid Helen (2016). Livskvalitet hos foreldre til barn med spesielle behov. Helseth, Sølvi Leegaard, Marit Nortvedt, Finn (Red.), Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Kapittel 4. s. 55-67. Gyldendal Akademisk.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Gardsjord, Ragnhild;Aden, Petra;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-05
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Brekke, Idunn;Gardsjord, Ragnhild;Halvorsrud, Liv;Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing. Vol. 25. doi: 10.1111/jocn.13056
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde (2018). How do immigrant parents of children With complex Health needs manage to cope?. Nordic Conference in Nursing Research.
Lidén, Hilde;Albertini Früh, Elena (2017). Promoting social participation and quality of life of immigrant families to reduce future social inequality for families and children with long-term health challenges in Norway. International Exploratory Workshop. Comparative research with immigrant families raising a child with a disability in European countries. University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland.
Brekke, Idunn;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde (2016). Foreldre som har barn med spesielle behov: arbeidsdeltakelse og sykefravær. NFR-seminar. NFR.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Halvorsrud, Liv;Lidén, Hilde (2016). How experience immigrant parents of children with special needs their Health and Quality of Life?. Norsk Sykepleier Forbund, årskonferanse. NSF.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Immigrant mothers balancing care for children with special needs and labour market participation. NK-LMS,.
Albertini Früh, Elena;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Lidén, Hilde (2016). Trusting the welfare state - Immigrant families of children with special needs. Konferanse. The 18 Nordic Migration Conferance.
Albertini Früh, Elena (2016). Familles immigrantes avec des enfants ayant des besoins spéciaux et confiance dans les services d’aides de l’Etat providence. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés.. Workshop. Samarbeidsprosjekt ISF-HiOA.
Brekke, Idunn;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal;Nadim, Marjan (2015). To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser.. NFR Seminar: Helse og arbeidsdeltakelse. NFR.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Immigrant mothers balancing care for chronically ill or disabled children and labour market participation.. ISOQOL. ISOQOL.
Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde;Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Participation au travail des familles immigrantes avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés.. Kongress. Association Internationale de la Recherche Interculturelle.
Se alle publikasjoner
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Lidén, Hilde;Albertini Früh, Elena (2014). To presentasjoner: 1.How do Immigrant Parents of Disabled or Chronically Ill Children Experience their own Health and Quality of Life? 2. Family life and labour market participation among parents caring for disabled or chronically ill children.. Internasjonal workshop. HIOA.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Halvorsrud, Liv;Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. NK LMHS Forskerkonferanse.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Halvorsrud, Liv;Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?. ISOQOL. ISOQOL.
Kvarme, Lisbeth Gravdal;Albertini Früh, Elena;Lidén, Hilde (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children. Internasjonal workshop om forskning; "CAREMUMS". Folkehelseinstituttet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 60 52
Telefon (mobil): +47 957 66 473
Besøksadresse: Pilestredet 32, Oslo, N080.009

Andre kanaler