HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Legemidler og pasientsikkerhet

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (13) Formidling (14)
Roque, Luis;Alopaeus, Julia Fredrika;Reis, Cláudia;Rijo, Patricia;Molpeceres, Jesus;Hagesæther, Ellen;Tho, Ingunn;Reis, Catarina (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations. Bioinspiration & Biomimetics. Vol. 13. doi: https://doi.org/10.1088/1748-3190/aad488
Dadadottir, Lovisa;Nordås, Henriette;Finne, Solveig;Kuraas, Ane;Hagesæther, Ellen (2018). Topikale versus orale NSAIDs - oppnådde konsentrasjoner i blod og vev. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 5.
Hagesæther, Ellen (2018). Altered drug release from Orfiril® long following ethanol consumption–extent and consequences. Pharmazie. Vol. 73. doi: 10.1691/ph.2018.7096
Hagesæther, Ellen;Siggerud, Ingeborg;Granås, Anne Gerd (2016). Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien - rapporterte og observerte avvik. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 124.
Adamczak, Malgorzata Iwona;Hagesæther, Ellen;Smistad, Gro;Hiorth, Marianne (2016). An in vitro study of mucoadhesion and biocompatibility of polymer coated liposomes on HT29-MTX mucus-producing cells. International Journal of Pharmaceutics. Vol. 498. doi: 10.1016/j.ijpharm.2015.12.030
Hagesæther, Ellen;Landmark, Cecilie Johannessen;Neslein, Inger-Lise;Granås, Anne Gerd (2015). Legemidler og pasientsikkerhet - fokus på eldre. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 123.
Hagesæther, Ellen;Christiansen, Elisabeth;Due-Hansen, Maria Elisabeth;Ulven, Trond (2013). Mucus can change the permeation rank order of drug candidates. Internation Journal of Pharmaceutics. Vol. 452. doi: 10.1016/j.ijpharm.2013.05.036
Fischer, Sarah Maud;Flaten, Gøril Eide;Hagesæther, Ellen;Fricker, Gert;Brandl, Martin (2011). In-vitro permeability of poorly water soluble drugs in the phospholipid vesicle-based permeation assay: the influence of nonionic surfactants. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP). Vol. 63. doi: 10.1111/j.2042-7158.2011.01301.x
Hagesæther, Ellen;Hiorth, Marianne;Sande, Sverre Arne (2009). Mucoadhesion and drug permeability of free mixed films of pectin and chitosan: An in vitro and ex vivo study. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. Vol. 71. doi: 10.1016/j.ejpb.2008.09.002
Hagesæther, Ellen;Bye, Ragnar;Sande, Sverre Arne (2008). Ex vivo mucoadhesion of different zinc-pectinate hydrogel beads. International Journal of Pharmaceutics. Vol. 347. doi: 10.1016/j.ijpharm.2007.06.034
Se alle publikasjoner
Hagesæther, Ellen (2008). Pektins slimhinneklebende egenskaper en undersøkelse av ulike pektintyper og formuleringer. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Vol. 116.
Hagesæther, Ellen;Sande, Sverre Arne (2008). Effect of pectin type and plasticizer on in vitro mucoadhesion of free films. Pharmaceutical development and technology (Print). Vol. 13. doi: 10.1080/10837450701831021
Hagesæther, Ellen;Sande, Sverre Arne (2007). In vitro measurements of mucoadhesive properties of six types of pectin. Drug Development and Industrial Pharmacy. Vol. 33. doi: 10.1080/03639040600920630
Alopaeus, Julia Fredrika;Nguyen, Lina Mai;Pohjavirta, Jennie;Hagesæther, Ellen;Tønnesen, Hanne Hjorth;Tho, Ingunn (2018). Evaluation of concentration-dependent self-assembling structures of Soluplus and their properties in oral drug delivery. Controlled Release Society Annual meeting. CRS.
Roque, Luis;Castro, P;Fonte, P;Hagesæther, Ellen;Molpeceres, J;Rijo, P;Tho, Ingunn;Reis, Catarina (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations. nanoPT2018 International Conference.
Roque, Luis;Castro, P;Tho, Ingunn;Hagesæther, Ellen;Molpeceres, J;Rijo, P;Reis, Catarina (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations for the Treatment of Yeast Infections in oral mucosa. XII Spanish-Portuguese Conference on Controlled Drug Delivery.
Hagesæther, Ellen (2017). Safety issues with depot tablets: what can trigger dose-dumping?. Norwegian-Russian research seminar: Individualised drug treatment and patient safety. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Landmark, Cecilie Johannessen;Baftiu, Arton;Granås, Anne Gerd;Hagesæther, Ellen;Holm, Lene Berge;Kiselev, Yury;Krogstad, Tonje;Neslein, Inger-Lise Fredriksen (2017). Medicines and patient safety. forskerskolen i farmasi. den nasjonale forskerskolen i farmasi.
Hagesæther, Ellen (2016). Helsekontrollen TV2.
Neslein, Inger-Lise;Granås, Anne Gerd;Hagesæther, Ellen;Landmark, Cecilie Johannessen (2015). Incidence of type 2 diabetes and use of oral antidiabetic drugs in the elderly population in Norway. International Journal of Clinical Pharmacy. Vol. 37.
Adamczak, Malgorzata Iwona;Hagesæther, Ellen;Hiorth, Marianne;Martinsen, Ørjan Grøttem;Sediqi, Nadia;Smistad, Gro (2015). Chitosan-based nanoparticles and chitosan-coated liposomes for drug delivery to the oral cavity. ICCC/EUCHIS 2015. Westfalische Wilhelms-Universitat Munster.
Hagesæther, Ellen;Larsson, Pål Gunnar;Johannessen, Svein Ivar;Landmark, Cecilie Johannessen (2015). Antiepileptic drug therapy - Is the best formulation prescribed?. NSPC & NNGCP 2015 Innovative, Integrated and Individualised Care. Nordic Social Pharmacy Conference and The Nordic Netoworking.
Saleh, Rebwar;Feet, Silje Andrea;Karouni, Mohamad;Hagesæther, Ellen;Larsson, Pål Gunnar;Johannessen, Svein Ivar;Landmark, Cecilie Johannessen (2014). Økt bruk av lamotrigin hos eldre kvinner i Norge. Farmasidagene 2014. Norsk farmasøytisk selskap.
Se alle publikasjoner
Neslein, Inger-Lise;Granås, Anne Gerd;Hagesæther, Ellen;Landmark, Cecilie Johannessen (2014). Diabetes Type 2 and Use of Oral Antidiabetic Drugs in the Elderly Population in Norway. The 31st World Congress of Biomedical Laboratory Science. International Federation of Biomedical Laboratory Science.
Hagesæther, Ellen;Halvorsen, Kjell Hermann;Neslein, Inger Lise;Granås, Anne Gerd;Landmark, Cecilie Johannessen (2014). Utfordringer ved bruk av antiepileptika hos eldre pasienter-fokus på pasientsikkerhet. Nevrodagene 2014. norsk nevrologisk forening, norsk epilepsiselskap.
Hagesæther, Ellen;Hiorth, Marianne;Sande, Sverre Arne (2008). Free Mixed Films of Pectin and Chitosan - Drug permeability and Mucoadhesion. 24th International Carbohydrate Symposium. International Carbohydrate Organisation.
Hiorth, Marianne;Hagesæther, Ellen;Sande, Sverre Arne (2007). In vitro Mucoadhesion of Pectins in Solution and as Free Films. Innovation in Drug Delivery: FromBiomaterials to Devices. APGI og ADRITELF.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 62 70
Telefon (mobil): +47 936 75 096
Besøksadresse: Pilestredet 50, Oslo, L511