HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Elise Koppang Frøjd

rådgiver

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling (64)
Frøjd, Elise Koppang;Lillejord, Sølvi;Smeby, Jens-Christian (2018). – God digital undervisning krever bedre pedagogikk. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Rasmussen, Erik Børve (2018). Med sosiologisk blikk på medisin. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Johannessen, Lars E. F. (2018). Slik prioriterer sykepleierne på legevaktens venterom. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Mausethagen, Sølvi (2018). – Nasjonale prøver endrer den norske skolen. Forskning.no.
Se alle publikasjoner
Frøjd, Elise Koppang;Mausethagen, Sølvi (2018). – Nasjonale prøver endrer den norske skolen. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Thue, Fredrik W.;Østberg, Kai Peter (2018). Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Rasmussen, Erik Børve (2018). Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Rasmussen, Erik Børve (2018). Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Lavoll, Hallvard;Rasmussen, Erik Børve (2018). Hva gjør fastlegen med medisinsk uforklarte plager og sykdommer?. Viten og snakkis.
Frøjd, Elise Koppang;Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Hva skal til for å ta en doktorgrad?. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Nordhaug, Marita (2018). – Sykepleiere bør heller prioritere god pleie til én enn litt til alle. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Seehuus, Sara Marie Jorunn;Messel, Jan (2018). – Det er guttene som må begynne å velge utradisjonelt. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Hva skal til for å ta en doktorgrad?. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Seehuus, Sara Marie Jorunn;Messel, Jan (2018). - Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Lavoll, Hallvard;Skjølsvik, Tale (2017). Digitalisering er mer enn teknologi. Viten og snakkis.
Frøjd, Elise Koppang;Gjersøe, Heidi Moen (2017). Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Nordhaug, Marita (2017). Tidspress i sykepleien går utover etikken. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri (2017). Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Skjølsvik, Tale (2017). – Digitalisering handler om hva som skjer i hodene våre. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Skjølsvik, Tale (2017). - Digitalisering handler om hva som skjer i hodene våre. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2017). Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Miyata, Ainar Petersen (2017). Filosofisk blikk på legers påvirkning. Viten og Praksis.
Alpers, Lise-Merete;Frøjd, Elise Koppang (2017). -Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. Fagbladet.
Alpers, Lise-Merete;Frøjd, Elise Koppang (2017). Helsepersonell ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. Viten+praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Ikdahl, Ingunn;Strand, Vibeke Blaker (2017). Rettigheter og politikk henger sammen. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Kirkebø, Tori Loven (2017). Slik kan internasjonale domstoler bli tilgjengelig for alle. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Sandberg, Kirsten;Hellum, Anne (2017). – Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Hellum, Anne;Sørlie, Anniken (2016). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Kirkebø, Tori Loven (2016). Mener næringslivet tar for lite ansvar for menneskerettigheter. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Hellum, Anne;Sørlie, Anniken (2016). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Gakkestad, Mari;Hjort, Maria Astrup (2016). Jakten på digitale bevis kan gå på bekostning av folks privatliv. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Hellum, Anne;Iversby, Randi Halveg (2016). Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. UiO Institutt for offentlig rett.
Lohne, Kjersti;Frøjd, Elise Koppang;Kirkebø, Tori Loven (2016). Norsk forsker slapp inn på Guantánamo. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Kirkebø, Tori Loven;Lohne, Kjersti (2016). Inside Guantanamo’s barbed wire fence. Science Nordic.
Lohne, Kjersti;Kirkebø, Tori Loven;Frøjd, Elise Koppang (2016). Inside Guantánamo's barbed wire. uio.no.
Lohne, Kjersti;Frøjd, Elise Koppang;Kirkebø, Tori Loven (2016). Innenfor Guantánamos piggtrådgjerder. uio.no.
Karv, Hanna;Frøjd, Elise Koppang (2016). How courts protect human rights by comparing cases. ScienceNordic.com.
Frøjd, Elise Koppang;Karv, Hanna (2014). - Jussen kan gi oss bærekraftig utvikling. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Stridbeck, Ulf (2014). Dommere og advokater fornøyde med rettspsykiatriske eksperter. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Bratlie-Jensen, William (2011). Kriminalpolitikk. 141 s. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Frøjd, Elise Koppang;Ystehede, Per Jørgen (2009). Fengsler danner ikke nettverk. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Hellum, Anne;Sørlie, Cathrine (2008). Lite kjønn i jusspensum. Forskning.no.
Nafstad, Ida;Skjælaaen, Øystein;Koppang, Elise Myrstad (2008). Behov for offentlig avkriminaliseringsdebatt. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Koppang, Elise Myrstad (2007). Diskriminertes rettsvern i praksis. Forskning.no.
Koppang, Elise Myrstad (2006). Påminnelse om behovet for en nyansert kriminaldebatt. Kriminalpolitikk.uio.no.
Koppang, Elise Myrstad (2006). Juss-Buss: 35 år med engasjement. www.kriminalpolitikk.uio.no.
Frøjd, Elise Koppang;Bratlie-Jensen, William (2005). Kriminalpolitikk.no. 141 s. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 57 89
Telefon (mobil): +47 934 41 464
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T423