HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Elisabeth Grønning

universitetslektor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Forskningsrapporter (1) Formidling (49)
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2015). Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen. Bjørknes, Linda Elisabeth Kruse, Erik Lindbæk Hagstrøm, Elisabeth Karseth, Inger (Red.), Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger. Kapittel 3. s. 32-52.
Fougner, Amelie;Grønning, Elisabeth (2004). Apprendere l ètica del volto. Techniche Narrative nr 19, Edizioni Guerini e Associati.
Fougner, Amelie;Grønning, Elisabeth;Bergland, Astrid;Langaas, Anne;Byhring, Sissel (2003). Kan man bruke estetiske uttrykk for å komme på sporet av etiske fenomenter i dialogen? I "Kroppen som kunnskapsområde" HiO Rapport nr 17. 8 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Grønning, Elisabeth;Arnesen, Elisabeth (2017). Using Creative Methods to Strengthen Sense of Belonging. International Week HAN University of Applied Sciences. HAN University of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth (2017). Practicing Human Rights in Urban Areas http://www.amsterdamuas.com/course/fassl/practising-human-rights-in-urban-areas/practising-human-rights-in-urban-areas.html. Practicing Human Rights in Urban Areas, Summerschool. Amsterdam University of Applied Sciences, Dep. Social Work.
Grønning, Elisabeth (2017). Kan dukker som medspiller i den profesjonelle samtalen hjelpe oss til å utøve god dømmekraft?. NUFS Konferanse. NUFS Finland.
Grønning, Elisabeth (2017). Promoting human rights in urban areas Key insights from student experiences in working with people in precarious circumstances. 2017 U!REKA Research Conference. Edinburgh Napier University.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2017). Courage, humor and the capacity to love. Using creative methods in Social work. Social Pedagogy Event 2017: 'Creativity in Relationship Based Practice: Methods and Skills of Social Pedagogy. Queens University, Belfast.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2017). Dare to come forth. Encountering children and young people using creative methods. Innovative interventions in child and youth work: How organizations can deliver better services by 'buying together'. MACS - Supporting children and young people.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2016). Puppets, Attitudes and Aesthetic Tools and Methods. Social pedagogy event 2nd March 2016:Creativity in Relationship Based Practice: Methods and Skills of Social Pedagogy’ Queens University, Belfast. Queens University.
Grønning, Elisabeth (2015). "Upside Young" Mrs. Elisabeth Gronning elisabeth.gronning@hioa.no Mrs Merja Reijonen merja.reijonen@metropolia.fi Mrs. Tuula Mikkonen tuula.Mikkola@metropolia.fi Mrs. Anna Bakker anna.bakker@han.nl Mrs Lia Baars lia.baars@han.nl  HAN works on a minor elderly care (30 ects); the perspective is healthy aging in society; the focus is on creative methods in working with the elderly; . International conference. HAN UNIversity of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth;Arnesen, Elisabeth;Mørner, Mie (2015). The Nightingale Project –mentoring program for students within social work and child welfare.. INternational Week. HAN UNiversity of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth (2015). Puppets, Attitudes and Aesthetical Tools and Methods.. Faglig seminar. Queens University.
Se alle publikasjoner
Grønning, Elisabeth (2015). Hvordan aktiviteter og estetiske metoder i sosialpedagogisk arbeid kan frembringe mot. Om å våge seg frem og ikke definere den andre i sitt eget bilde. I min presentasjon vil jeg fokusere på om studentene ved å dele sine erfaringer om det sårbare kan gi dem mot til å snakke om og møte sin egen og andres sårbarhet.. Konferansen,Bornholm,Danmark 21-23.10.2015. NUFS.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2015). How to use puppets and music in mentalizing complex situations throught puppet play and song creation.. Conference on Aesthetics and Children with special needs - an interdisciplinary approach. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Grønning, Elisabeth;Haugen, Torgeir;andersson, anders-petter;Andersson, Anders-Petter (2015). Litteratur og estetiske uttrykk og barn med spesielle behov»: Blir presentert av førstelektor Torgeir Haugen, LUI/GLU, høgskolelektor Elisabeth Grønning, SAM/ISF og førsteamanuensis Anders-Petter Andersson, TKD. Spørsmål/diskusjon.. Barn og Unge På Tvers Konferansen. tverrfakultære forskergruppa «Barneliv og profesjonsutøvelse.
Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2015). How to use puppets and music in mentalizing complex transitional situations through puppet play and song creation (presentation/workshop). Aesthetics and children with Special Needs–an Interdisciplinary Approach. Torgeir Haugen, LUI; HiOA.
Grønning, Elisabeth;Poldermans, Sophie (2014). Human Rights and Henrik Ibsen -A Doll's House.Using Henrik Ibsen's play, The Doll's House and making masks as a source for reflecting on the dialogue focusing on Human and Women Rights. Three days workshop for international and national students. By S. Poldermans L.LM E.Ma,School of Social Work and Law HBO-Rechten - Department of Law Hogeschool van Amsterdam (HvA) - Amsterdam University of Applied Sciences Elisabeth Grønning,Assistant Professor, Høgskolen I Oslo og Akershus. Faglig foredarag og workshop. Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth (2014). How to Use Mask-making as a Method to Reflect on the Ethics and Aesthetics of the Professional Dialogue. Outline: The workshop is based on the philosophy of Knud Eilert Løgstrup, Emanuel Levinas and Rudolf Laban, with the focus on “being where the other is” in the professional dialogue. The workshop will be interactive, and the participants will make their own masks, which will form a base for reflections on topics within the ethics and the aesthetics of the dialogue. SPDN Seminar. Social pedagogy Development Network (SPDN).
Grønning, Elisabeth (2014). Dukkeverksted som metode for ansatte ved SMISO ( Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep) i Tromsø. Bevisstgjøring på dukken som selvbiografi og redskap i arbeid og i samtale med brukere av SMISO. Verksted og forelesning. SMISO.
Grønning, Elisabeth (2014). Hvordan kan det å lage en dukke bevisstgjøre studenter på egen yrkesidentitet som ergoterapeut? Dukkeverksted som metode og som bevisstgjøring rundt egen yrkesidentitet i forkant av praksisperiode i studiet. To av studentene i gruppen skulle ha sin praksisperiode ved SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep)i Tromsø. verkstedet ved ergoterapiutdanningen var for studenter generelt, men fungerte også som en introduksjon til praksisperioden ved SMISO,og dukkeverksted for ansatte. Undervisning Universitetet i Nord Norge, Ergoterapi. Ergoterapiutdanningen.
Grønning, Elisabeth (2014). The Puppet Workshop and The Reflecting Puppet Play! Making puppets to be used in Puppet Plays for children in School, and for children with special needs. Undervisning Fachoghschuule Muenster, University of Applied Sciences. FH Muenster, UNiversity of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth (2014). Using Puppets and the Reflecting Puppet Play in Transitional Situations with Children and Youth. International Week, HAN UNiversity of Applied Sciences 2014. HAN UNiversity of Applied Sciences, ISS.
Storø, Jan;Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2014). From the known to the unknown. Transitions and creative methods in working with children and young people. Gjesteforelesning. Sligo IT.
Storø, Jan;Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2014). Transitions and creative methods in working with children and young people; puppets, lullabies and rap in transitions and creative methods. Gjesteforelesning. Queens university.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth;Storø, Jan (2013). "Overganger fra det kjente til det ukjente" - Sosialpedagogikk i teori og praksis. Barnevernspedagogutdanningen 50 år og gull verdt. Bachelor i barnevern, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Grønning, Elisabeth (2013). Dukker laget til presentasjoner i forbindelse med internasjonale arrangementer, Internasjonal konferanse i Pune, India og til Internasjonal workshop i Irland og Nord-Irland.
Grønning, Elisabeth (2013). Maskmaking and movements to create awareness of the other -and the effort it takes to be there where the other person is.Reflections based on practical experiences and aesthetical methods. Workshop with international students. Hogeschuul van Amsterdam.
Grønning, Elisabeth (2013). How to use puppets as a tool in social pedagogic work. Workshop med studenter og lærer i etsetiske metoder. Fachochschuule Muenster, University of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth (2013). Hvordan bruke maskeverksted og bevegelse som metode i dialog og refleksjon rundt erfaringer fra praksisperiode knyttet til ergoterapi. Gjesteforelesning /workshop. Universitetet i Tromsø.
Grønning, Elisabeth (2013). Using Puppets and the Reflecting Puppet Theatre in Social Pedagogic Work. Social Work Education in The Contemporary World: Issues and Challenges’ organized by Karve Institute of Social Service, Pune, India.. Karve Institute of Social Service.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unkown. Gjesteforelesning. Institute of Technology Sligo.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unknown. Gjesteforelesning. Queens University.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unknown. International Social Work day. The International federation of social workers.
Grønning, Elisabeth (2012). How to use puppets as a tool in the professional dialogue with children and young people. workshop. Hoheschool van Amsterdam, HvA.
Grønning, Elisabeth (2012). Etikken og estetikken i dialogen. Maskeverksted med fokus på refleksjon rundt berørthet og håp. workshop. Universitetet i Nord Norge (UNN).
Grønning, Elisabeth (2012). Puppet workshop - making and playing with puppets. How to create a common focus by using puppets and the reflecting puppet play as a tool in the professional dialogue with children and young people. Workshop. Han University, Cultural and Social Work.
Grønning, Elisabeth (2012). Using Puppets in Dialogue with Children. Socila pedagogy Development network (SPDN). Sligo IT.
Fuglestad, Svein E;Grønning, Elisabeth (2012). About a playful approach in social pedagogic work. Derechos de ninos, ninas y adolecentes y pobreza: Legalidades Juridicas, sociales y sybjectivas". FLACSO, DONCEL, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Grønning, Elisabeth (2011). The Body as a field of knowledge. Masks and movements as a source for reflections of ethics and aesthetics in the professional dialog. Workshop with students from Social Work. Fachhochschule Münster, University of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth (2011). How to consolidate a group and develop new competence with puppets https://plus.google.com/photos/100290055995628274586/albums/5661046801263689569?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/100290055995628274586/albums/5661046801263689569. workshop. Tanga International Competence Center.
Grønning, Elisabeth (2011). Kroppen som kunnskapsområde.Maskeverksted som utgangspunkt for reflekjson over etikken og estetikken i den profesjonelle dialogen. seminar med studenter. Universitetet i Tromsø.
Grønning, Elisabeth (2011). Seminar i to dager 5. og 6. september 2011: Social Pedagogic and Creative Methods by Jan Storø og Elisabeth Grønning. I samarbeid med Sligo Univeristy and the Social Care Partnership Group in Sligo, Ireland. Social pedagogic and Creative Methods. Sligo University.
Grønning, Elisabeth (2009). https://www.fh-muenster.de/fb10/aktuelles/interneartikel/120010100000317066.php "The Puppet Workshop". Puppet Workshop (film). Fachhochschule Muenster,University of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth (2009). Puppen als Medien in der Sozialen Arbeit.
Fougner, Amelie;Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2009). The Body as a Field og Knowledge: dialogue, voice, masks and movements as an aesthetical and playful approach in social work. Fachhochschule Alice Salomon. Bachelor i barnevern og Alice Salomon Fachhochscule.
Grønning, Elisabeth (2009). The Puppet Workshop. How to use Puppets as a Tool in Social Work. Workshop. Munster Fachhochschule. Univesity of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth (2009). The Child Convention and how to use puppets as a tool in the professional dialogue with children. Seminar at Xiangfan University.
Fougner, Amelie;Grønning, Elisabeth (2005). Can One Use the Arts in order to Discover Ethical Phenomena in the Course of Dialogue?. Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century. Oslo University College.
Grønning, Elisabeth (2004). Når dukker får liv. Embla.
Fougner, Amelie;Grønning, Elisabeth (2004). Hvordan se med hjertets øye. The first SPS konferense on the professions. Senter for profesjonsstudier.
Grønning, Elisabeth;Fougner, Amelie (2004). Can One Use The Arts in order to Discover Ethical Phenomena in the Course of Dialogue?Mask-making and Body Expression as Methods in the Teaching of Ethics. CPS Conference. Høgskolen i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 27
Telefon (mobil): +47 416 98 412
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X551