HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (1) Formidling (14)
Köhler-Olsen, Julia;Jevne, Kari Sjøhelle;Arnesen, Elisabeth (2012). Høringssvar – Forslag til endringer i lov 8. april nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep. 14 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Arnesen, Elisabeth (2017). Bruk av digitale historiefortellinger i undervisning.. NUFS Nordisk utbildningsinstitusjoner for soscial pedagogik. NUFS Nordisk utbildningsinstitusjoner for soscial pedagogik.
Arnesen, Elisabeth;Helgeland, Ingeborg Marie (2017). " Exploring nature". Kunstutstilling. Galleri Albin Upp.
Arnesen, Elisabeth (2017). Digitale storytelling from practice. Untold conference. University of East London.
Arnesen, Elisabeth (2017). Digital historiefortelling. Foredrag. Norsk fagbibliotekforening.
Grønning, Elisabeth;Arnesen, Elisabeth (2017). Using Creative Methods to Strengthen Sense of Belonging. International Week HAN University of Applied Sciences. HAN University of Applied Sciences.
Arnesen, Elisabeth (2016). Utstilling Galleri Albin Upp.. Kunstutstilling. Galleri Albin Upp.
Arnesen, Elisabeth (2016). Digitale historiefortellinger.. Workshop. Lier kommune, barneverntjenesten.
Arnesen, Elisabeth (2016). Digitale praksisfortellinger. Samarbeidsprosjektet mellom HAN University of Applied Sciences og Hioa Høgskolen i Oslo og Akershus.. Personalseminar. Hioa.
Arnesen, Elisabeth (2016). Digital Storytelling for deeper reflection and learning from experience. How can parttime students from HAN University of Applied Sciences and Oslo and Akershus University of Applied sciences comunicate trough digital media and have a workshop in Digital storytelling trough video confences?. Seminar. HAN University of Applied Sciences.
Arnesen, Elisabeth (2015). Digitale fortellinger brukt i undervisning og som forskningsformidling.. Videokonferanse. Forsknings- og undervisningsenheten Helse Stavanger HF.
Se alle publikasjoner
Arnesen, Elisabeth (2015). Digitale Storytelling for deeper reflection and learning from experience.. Mini conference. HAN University of Applied Sciences.
Grønning, Elisabeth;Arnesen, Elisabeth;Mørner, Mie (2015). The Nightingale Project –mentoring program for students within social work and child welfare.. INternational Week. HAN UNiversity of Applied Sciences.
Arnesen, Elisabeth;Bjørnsen, Anders (2014). Med arbeidsplassen som læringsarena.Digitale historiefortellinger fra praksis på egen arbeidsplass for barnevernstudenter.. Digital historiefortelling i høyere utdanning. Høyskolen i Oslo og Akershus, Medieseksjonen.
Fuglestad, Svein;Arnesen, Elisabeth (2013). Using activities in mentoring. How different activities are used in building trust, communication and togetherness in the Nightingale project in Oslo. The Nightingale 4th International conference: Activities and communication in mentoring. Høgskolen i Oslo og Akershus / The mentoring network.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 65
Telefon (mobil): +47 932 20 663
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X512