HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Elisabeth Wiken Telenius

førsteamanuensis

Forskningsgrupper

Aldring, helse og velferd

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (1) Formidling (33)
Hartford Kvæl, Linda Aimee;Bergland, Astrid;Telenius, Elisabeth Wiken (2017). Associations between physical function and depression in nursing home residents with mild and moderate dementia: a cross-sectional study. BMJ Open. Vol. 7. 11 s. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016875
Olsen, Cecilie Fromholt;Telenius, Elisabeth Wiken;Engedal, Knut;Bergland, Astrid (2015). Increased self-efficacy: The experience of high-intensity exercise of nursing home residents with dementia - A qualitative study. BMC Health Services Research. Vol. 15:379. doi: 10.1186/s12913-015-1041-7
Telenius, Elisabeth Wiken;Engedal, Knut;Bergland, Astrid (2015). Long-term effects of a 12 weeks high-intensity functional exercise program on physical function and mental health in nursing home residents with dementia: a single blinded randomized controlled trial. BMC Geriatrics. Vol. 15. 11 s. doi: 10.1186/s12877-015-0151-8
Telenius, Elisabeth Wiken;Engedal, Knut;Bergland, Astrid (2015). Inter-rater reliability of the Berg Balance Scale, 30 s chair stand test and 6 m walking test, and construct validity of the Berg Balance Scale in nursing home residents with mild-to-moderate dementia. BMJ Open. Vol. 5. 7 s. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008321
Telenius, Elisabeth Wiken;Engedal, Knut;Bergland, Astrid (2015). Effect of a high-intensity exercise program on physical function and mental health in nursing home residents with dementia: An assessor blinded randomized controlled trial. PLoS ONE. Vol. 10. 18 s. doi: 10.1371/journal.pone.0126102
Telenius, Elisabeth Wiken;Engedal, Knut Arne;Bergland, Astrid (2013). Physical performance and quality of life of nursing-home residents with mild and moderate dementia. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 10. doi: 10.3390/ijerph10126672
Telenius, Elisabeth Wiken;Langhammer, Birgitta;Helbostad, Jorunn L.;Granbo, Randi (2017). Fysisk aktivitet og trening på sykehjem En kunnskapsbase for trygghetsstandarden. ISBN: 978-82-8364-069-4. 33 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Langhammer, Birgitta;Telenius, Elisabeth Wiken;Balchi, Sonja (2018). Får ikke nødvendig trening på sykehjem. Viten+praksis.
Langhammer, Birgitta;Telenius, Elisabeth Wiken;Balchi, Sonja (2018). Et treningstilbud for eldre burde være et minste krav. Forskning.no.
Bø, Elisabeth;Telenius, Elisabeth Wiken (2016). Hvorfor sitter vi oss i hjel når vi vet bedre?. Hurtigrutekurset. Allmennlegeforeningen, Den norske legeforening.
Telenius, Elisabeth Wiken (2015). Åpningsforedag om muskel- og skjelettsykdommer. Oslo Student Conference in Sports Medicine. Oslo Student Conference in Sports Medicine.
Telenius, Elisabeth Wiken (2015). Fysisk aktivitet og trening for sykehjemsbeboere med demens. Fagdag sykehjem. Skytta og Døli sykehjem.
Telenius, Elisabeth Wiken (2015). Effects of high intensity functional exercises in nursing home residents with dementia. MOBEX 2015.
Telenius, Elisabeth Wiken (2015). Effect of a high-intensity exercise program on physical function and mental health in nursing home residents with dementia: a single blinded RCT. MOBEX 2015. University of Bologna.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Forskningsformidling: er det så viktig?. Ekko, NRK P2.
Rydwik, Elisabeth;Waaler, Nina;Telenius, Elisabeth Wiken;Döpp, Carola;Tak, Erwin (2014). Curriculum EUNAAPA.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Evidens for effekt av trening for sykehjemsbeboere. Konferanse: Trening som medisin, trening og rehabilitering. Forskergruppen Aldring, Helse og Velferd, HIOA.
Se alle publikasjoner
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Kurs: Demensomsorgens ABC. Geriatrisk poliklinikk.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Forskningsformidling. Fagmøte. Bærum sykehus, forskningsavdellingen.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). The forgotten training. Reception for Master students at HIOA. HIOA.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Den glemte treningen. Forsker grand prix, nasjonal finale. Forskningsrådet.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Den glemte treningen. Forsker grand prix. Forskningsdagene.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). "EXDEM: prosjektet" "EXDEM: Måleinstrumenter" "EXDEM: Resultater!. Konferanse: Sykehjem - en arena for fysisk aktivitet og trening?. HIOA, Astrid Bergland og Elisabeth Wiken Telenius.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). HIFE-programmet. Fagmøte. Diakonhjemmet sykehus.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Kurs: Omsorg ved livets slutt: en verdig alderdom. Verdighetsenteret, Røde kors.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Trening og fysisk aktivitet for sykehjemsbeboere med demens. Kurs: Omsorg ved livets slutt: en verdig alderdom. Verdighetsenteret, Røde kors.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Fysisk aktivitet og trening for sykehjemsbeboere med demens. Kurs: Frivillighetskoordinering. Verdighetsenteret, Røde kors.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Trening for sykehjemsbeboere. Fagdag. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester I Telemark.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Fysisk aktivitet for å forebygge funksjonssvikt og for å bedre livskvalitet. Folkehelseforum: fysisk aktivitet og helse. Bærum kommune.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Kurs: Fallforebygging. Aldring og Helse.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Kurs: Omsorg ved livets slutt: en verdig alderdom. Verdighetsenteret, Røde kors.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Kurs: Omsorg ved livets slutt: en verdig alderdom. Verdighetsenteret, Røde kors.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Fysisk aktivitet og trening på sykehjem. Kreativ Helse. Fagforbundet.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Trening og fysisk aktivitet for sykehjemsbeboere med demens. Forelesning Demensomsorgens ABC. Geriatrisk ressurssenter.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Trening og fysisk aktivitet for sykehjemsbeboere med demens. Forelening Demensomsorgens ABC. Geriatrisk ressurssenter.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Trening for personer med demens på sykehjem. Videreutdanning fysioterapeuter. HIOA.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Utviklingskonferanse for sykehjemmene. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Rogalan.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Active Ageing: Kan, og skal vi, trene oss til en bedre alderdom?. På Tvers-konferansen. HOV.
Telenius, Elisabeth Wiken (2014). Styrketrening for sykehjemsbeboere med demens. Opp av stolen!. Gjøvik kommune.
Haakstad, Lene Annette Hagen;Telenius, Elisabeth Wiken;Bø, Kari (2013). Exercise and pelvic girdle pain during pregnancy. Are there any associations?. Open Journal of Obstetrics and Gynecology. Vol. 3. doi: 10.4236/ojog.2013.37094

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 68 82
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo,