HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (3) Formidling (17)
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2012). «36 er et oddetall» – Aspekter ved undervisningskunnskap i matematikk på barnetrinnet. Tidsskriftet FoU i praksis. Vol. 6.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2016). Bevis og generalisering i skolen - utfordringer og muligheter. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. 3. s. 46-59. Cappelen Damm Akademisk.
Hovik, Ellen Konstanse;Kleve, Bodil (2016). Mangfold i lærerutdanningens matematikk. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. 1. s. 13-30. Cappelen Damm Akademisk.
Hovik, Ellen Konstanse;Kleve, Bodil (2016). Undervisningskunnskap i matematikk. ISBN: 9788202470654. 202 s. Cappelen Damm Akademisk.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2013). Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. s. 120-126. Akademika forlag.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Austestad, Anna;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 2006-2009. Avsluttende rapport til UDA, Oslo kommune. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra kompetansemiljøet ved HiO - Kunnskapsløftet - fra ord til handling. 15 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2012). Argumentsjon, begrunnelser og bevis i matematikk på barnetrinnet. FOU i praksis -nordisk konferanse om praksisretta FOU i utdanninga.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2011). Argumentasjon og bevis på barnetrinnet. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere. Høgskolen i Volda.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2010). Lærerkompetanse i matematikk-respons på uplanlagte elevinnspill i undervisningen. FOU i praksis.
Hovik, Ellen Konstanse;Bjerke, Annette Hessen (2010). Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5-10.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2009). Læreres respons på uplanlagte elevinnspill i matematikkundervisningen (1). NOFA 2 Fagdidaktikk i bevegelse. Syddansk Universitet og University College Lillebælt.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2009). Lærerrespons på uplanlagte elevinnspill i matematikkundervisningen (2). Matematisk kompetanse gjennom FOU. Høgskolen i Volda.
Solem, Ida Heiberg;Hovik, Ellen Konstanse (2008). Elevsamtalen i matematikk. Seminar i klasseromsforskning. LUI.
Ulleberg, Inger;Hovik, Ellen Konstanse (2008). Den faglige elevsamtalen. Fagseminar. Utdanningsetaten i Oslo.
Ulleberg, Inger;Hovik, Ellen Konstanse (2007). Elevsamtalen. personalseminar. Kjelsås skole.
Amundsen, Jon;Hovik, Ellen Konstanse;Paaske, Nanna;Sætre, Jon Helge (2016). Fagkompetanse for læreryrket. Christensen, Hanne Thorsen, Kirsten (Red.), Jeg skal bli lærer! Utvikling av profesjonskompetanse. Kapittel 9. s. 107-122. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Hovik, Ellen Konstanse;Tellefsen, Helga Kufaas (2015). Harmonisering matematikk - kompetanse for lærere. Seminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk. Utdanningsdirektoratet.
Hovik, Ellen Konstanse (2014). Eksakte svar-brøk og kvadratrøtter. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 25.
Hovik, Ellen Konstanse;Tellefsen, Helga Kufaas (2014). Videreutdanning av lærere i matematikk, KFK.Kompetansegivende kurs i matematikk sett i relasjon til arbeid i skolen. Lærerutdanningskonferanse i matematikk. Universitetet i Tromsø.
Kleve, Bodil;Hovik, Ellen Konstanse (2013). Økt innsats i matematikk - for matematikklærere på 10. trinn. Kursrekke for lærere i matematikk i Osloskolen, 4x2grupper a 4 timer. Utdanningsetaten i Oslo.
Hovik, Ellen Konstanse;Solem, Ida Heiberg (2013). Bevis i skolematematikken - en utfordring for lærerutdanningen. Parallellsesjon. Høgskolen i Østfold.
Tellefsen, Helga Kufaas;Hovik, Ellen Konstanse (2013). Kompetansegivende kurs styrker lærerne!. Utdanning.
Hovik, Ellen Konstanse;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Kompetansegivende kurs i matematikk sett i relasjon til arbeidet i skolen. FoU i praksis-nordisk konferanse om praksisrette FoU i utdanninga.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 26
Telefon (mobil): +47 916 40 537
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B523