HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Elling Martin Borgeraas

forsker II

Kort om

Forskningsgrupper

Forbrukerpolitikk og -økonomi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (9) Forskningsrapporter (32) Formidling (25) OsloMet-publikasjoner (48)
Borgeraas, Elling M;Poppe, Christian;Lavik, Randi Kristine (2016). Consuming the Home. Walking the Thin Line between Welfare and Catastrophe. Italian Sociological Review. Vol. 6. doi: 10.13136/isr.v6i1.124
Poppe, Christian;Lavik, Randi Kristine;Borgeraas, Elling M (2016). The dangers of borrowing in the age of finanicialization. Acta Sociologica. Vol. 59. doi: 10.1177/0001699315608923
Borgeraas, Elling M;Stø, Eivind (2015). A consumption approach to poverty. Strandbakken, Pål Gronow, Jukka (Red.), The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 17. s. 363-379. Abstrakt forlag.
Borgeraas, Elling (2010). Household standard budgets. Ekström, Karin (Red.), Consumer behaviour : a Nordic perspective. Kapittel 18. s. 359-380. Studentlitteratur AB.
Borgeraas, Elling;Dahl, Espen (2010). Low income and 'poverty lines' in Norway: a comparison of three concepts. International Journal of Social Welfare. Vol. 19. doi: 10.1111/j.1468-2397.2008.00622.x
Borgeraas, Elling M;Dahl, Espen (2009). Low Income and Poverty Lines in Norway: A comparison of three concepts. International Journal of Social Welfare. Vol. 19. doi: 10.1111/j.1468-2397.2008.00622.x
Borgeraas, Elling M;Brusdal, Ragnhild (2008). The Costs of Childre. A Comparison of Standard Budget and Income Approach. Child Indicators Research. Vol. 1. doi: 10.1007/s12187-008-9017-3
Gudbergsson, Sævar Berg;Fosså, Sophie Dorothea;Borgeraas, Elling M;Dahl, Alv A (2006). A comparative study of living conditions in cancer patients who have returned to work after curative treatment. Supportive Care in Cancer. Vol. 14. doi: 10.1007/s00520-006-0042-9
Borgeraas, Elling M;Stø, Eivind (1995). A Green Budget, a realistic way to Sustainable Consumption?. Stø, Eivind (Red.), Sustainable consumption. Report from the International Conference on Sustainable Consumption at Lillehammer February 1995. 13. s. 341-362.
Roos, Gun;Laitala, Kirsi;Klepp, Ingun Grimstad;Austgulen, Marthe Hårvik;Borgeraas, Elling Martin (2018). Kartlegging av ekstrautgifter. Utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy. ISBN: 82-7063-473-5. 66 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet.
Austgulen, Marthe Hårvik;Borgeraas, Elling Martin (2018). Review of the Norwegian reference budget - In light of similar initiatives across Europe. ISBN: 82-7063-471-9. 82 s. Consumption Research Norway, OsloMet - Oslo Metropolitan University.
Lavik, Randi;Borgeraas, Elling Martin (2017). Forbrukstrender 21. september 2017 SIFO-survey. 67 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lavik, Randi;Borgeraas, Elling Martin (2017). Forbrukstrender 2017. SIFO-survey. 66 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Borgeraas, Elling Martin (2016). Minimumsbudsjett for forbruksutgifter Et forbruksbasert fattigdomsmål. 71 s. SIFO.
Lavik, Randi;Borgeraas, Elling Martin (2016). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 58 s. SIFO.
Lavik, Randi Kristine;Borgeraas, Elling M (2015). Forbrukstrender 2015. SIFO-survey: Lokale klær og mat,uformelt matmarked, miljøholdninger, økologisk mat, kjøp av tjenester til hjemmet, designvesker til barn, mobil/digital betaling, taximarkedet. 59 s. SIFO.
Lavik, Randi Kristine;Borgeraas, Elling M (2015). Forbrukstrender Økonomi 2015. SIFO-survey: sikrede lån og usikrede lån, betalingsproblemer, gjeldfri som pensjonist, kjøp av virtuelle varer, pengespill.. 41 s. SIFO.
Lavik, Randi Kristine;Borgeraas, Elling M (2015). Forbrukstrender 2015 SIFO-survey. 59 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Se alle publikasjoner
Borch, Anita;Brusdal, Ragnhild;Borgeraas, Elling Martin (2014). Økonomisk likestilling: En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
Lavik, Randi Kristine;Borgeraas, Elling M (2014). Forbrukstrender 2014. 47 s. SIFO.
Brusdal, Ragnhild;Borgeraas, Elling M;Stamsø, Mary Ann (2014). Økonomisk likestilling blant gifte og samboende. 87 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M (2013). Money advice. An overview from Norway. 14 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M;Brusdal, Ragnhild (2012). Livsopphold ved Startlån – en praktisk oppfølging. 30 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M;Brusdal, Ragnhild (2012). Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs Referansebudsjett i vurdering av startlån. 60 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M;Poppe, Christian (2012). Full Grid Norway. 37 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M;Poppe, Christian (2012). Special Issues Grid Norway. 16 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M (2006). Knapphetens økonomi En kvalitativ studie av sosialhjelpsmottakeres økonomiske mestring. 124 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M (2005). Kreft og levekår. En presentasjon av tallmaterialet fra Levekårs-databasen. 53 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Bonke, Jens;Borgeraas, Elling M;Døving, Runar;Hjort, Thorbjørn;Hohnen, Pernille;Montesino, Norma;Rysst, Mari;Salonen, Tapio (2005). Udsathed og forbrug i de nordiske velfærdsstater. ISBN: 87-7487-798-4. 373 s. Socialforskningsinstituttet.
Berg, Lisbet;Borgeraas, Elling M (2004). Hindringer for mobilitet i bankmarkedet. ISBN: 82-7063-399-2. 53 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Poppe, Christian;Borgeraas, Elling M (2003). Husholdningenes forventninger til strømregningen. 10 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M;Øybø, Anne Marie (2003). Minstestandard for forbruksutgifter. 35 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M;Tufte, Per Arne (1998). Kriseatferd. Svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk. ISBN: 82-7063-356-9. 116 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M (1998). Forbrukerkunnskap blant elever i videregående utdanning i Sverige og Norge. ISBN: 82-7063-344-5. 146 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M;Brøyn, Jorun;Guðbergson, Sævar Berg (1996). Levekår, livskvalitet og kreft. Et notat om forebygging av økonomiske problemer som følge av kreft. 15 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M (1995). Forbrukerkunnskap. En studie blant elever i fem videregående skoler. ISBN: 82-7063-303-8. 156 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Lunde, Tormod K.;Poppe, Christian;Borgeraas, Elling M (1995). Forbrukere og finansielle tjenester : forbrukeratferd i et liberalisert kredittmarked. ISBN: 92-9120-691-1. 175 s. Nordisk ministerråd.
Poppe, Christian;Borgeraas, Elling M (1992). Økonomisk rådgivning overfor personer med betalingsvansker. ISBN: 82-7063-276-7. 261 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M (1988). Kredittadferd 1981-1987. 68 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M (1986). Ekstrakostnader ved funksjonshemninger. 30 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling Martin (2018). Forbrukerøkonom: Dersom msn er villig til ågjøre nødvendige endringer, er det fullt mulig for en familie å spare 200.000 krone året. Aftenposten.
Borgeraas, Elling Martin (2018). Så mye koster barna deg. Forskning.no.
Borgeraas, Elling Martin (2017). SIFOs Referansebudsjett 2017.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Jakten på et minimumsbudsjett. Økonomisk rådgivning. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Antall fattige barn i Norge er færre enn vi tror. Utdanningsforskning.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Rådene som gir deg bedre økonomi. Du kan spare masse.. Klikk.no.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Nesten ingen støtter eiendomsskatt. NRK nyheter - nett, radio, Tv.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Antall fattige barn er færre enn vi tror. Viten+praksis.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Forskerens nye mål på fattigdom halverer antallet fattige i Norge. Aftenposten.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Minimumsbudsjett for forbruksutgifter. Regionsamling. Fylkesmannen i Vestfold.
Se alle publikasjoner
Borgeraas, Elling Martin (2017). Den norske modellen: Lånefinansiert velferd. Lærerseminar Reklame, Forbruk og Gjeld - å lære om personlig økonomi. Høgskolen i Innlandet.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Et forbruksbasert fattigdomsmål?. Gruppa for velferdspolitikk ISF. Institutt for samfunnsforskning.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Minimumbudsjett for forbruksutgifter - et forbruksbasert fattigdomsmål?. Seksjonsseminar: Seksjon for levekårsstatistikk. Statistisk Semtralbyrå.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Jakten på et minimumsbudsjett. Fagdag for økonomiske rådgivere. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Eiendomsskatt - bare pest og plage?. Frokostseminar - forbrukerøkonomi. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Hva er fattigdom i et samfunn med høyt forbruk?. Fagbladet.
Borgeraas, Elling Martin (2017). SIFOs referansbudsjett. Startlånsamling. Husbanken.
Borgeraas, Elling Martin (2017). Et forbruksbasert mål på fattigdom. Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge. Samsvar. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Borgeraas, Elling Martin (2017). SIFOs Referansebudsjett - nyttig verktøy for vurdering av søkere til startlån ?. Boligpolitisk arbeid. Nettverksamlingen KOBOLT (Bolig Lån og Tilskudd).
Borgeraas, Elling Martin (2016). Lavest BNP siden finanskrisen: Dette betyr den svake økonomiske veksten for deg. VG.
Roos, Gun;Kjærnes, Unni;Borgeraas, Elling Martin (2016). Food affordability and justice: Reference Budgets and minimal food baskets. Consumption, inequalities, futures: Conceptual and practical sociological challenges ESA CONSUMPTION RN05 MIDTERM. University of Bologna.
Borgeraas, Elling Martin (2014). En klassisk måte å spare på. Dagens næringsliv.
Wærdahl, Randi;Borgeraas, Elling M (2010). Assessing the Cost of Children and Understanding Welfare Adaptations in Changing Economies: More appropriate weights for the cost of children. The Third of CASS-ISS Workshop in Beijing. Comparative Research and Research Collaboration: Methodological and Practical challenges. Chinese Academy of Social Sciences, Beijing.
Wærdahl, Randi;Borgeraas, Elling M;Li, Chunling;Li, Zhengang (2009). Models for Assessing the Cost of Children in Changing Economies: The applicability of a standard budgeting model in a Chinese context. ISS-CASS workshop in Oslo, 9.-10. November 2009. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Borgeraas, Elling Martin (2001). Jakten på et minimumsbudsjett + forbrukstrender 2017. Fagdag økonomiske rådgivere. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
Forbrukstrender september 2017. (2017) Prosjektnotat nr. 8-2017
Forbruksbasert fattigdomsmål. (2017) Prosjektnotat nr. 7-2017
Forbrukstrender 2017. (2017) Prosjektnotat nr. 6-2017
Se alle publikasjoner
Minimumsbudsjett for forbruksutgifter. (2016) Oppdragsrapport nr. 14-2016
Review of the Norwegian reference budget. (2018) Project report No. 4-2018
Kartlegging av ekstrautgifter. (2018) Oppdragsrapport nr. 6-2018
Minstestandard for forbruk. (2006) Fagdag og funksjonsevne og velferd hos sosialhjelpsmottakere, Fylkesmannen i Vestfold - 28. september
Standardbudsjett som grunnlag for kredittvurderinger. (2003) Foredrag på SPAMA kurs, Leangkollen, Asker, 7. oktober 2003 og Rica Hotell, Oslo, 9. desember 2003
Sykdom, levekår og forbruk: Økonomiske utfordringer ved langvarig alvorlig sykdom. (2003) Foredrag for Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus, Ingeniørenes Hus, Oslo, 21. november 2003
Standardbudsjettilnærmingen i et Nordisk velferdsstatlig perspektiv. (2004) Inlegg holdt ved NMR-seminar om standardbudsjettarbeidet i Norden, Reykjavik, 30. august 2004
Standardbudsjettarbeidet i Norge, oppbygging og praktisk anvendelse. (2004) Innlegg holdt ved NMR-seminar om standardbudsjettarbeidet i Norden, Reykjavik 30. august 2004
Hvordan beregne livsoppholdssatser ved kredittvurderinger og under gjeldsordning?. (2003) Foredrag for DNB på Soria Moria Hotell, Oslo, 5. desember 2003
Standardbudsjettet – hvordan kan det brukes i kreftomsorgen?. (2003) Foredrag for Kreftforeningen, Oslo, 5. november 2003
Standardbudsjettet – hvordan kan det brukes i undervisningen?. (2003) Foredrag holdt ved Høgskolen i Buskerud, 26. september 2003
Universelle vs. individuelle velferdsordninger. (2006) LO i Oslo, Seminar om fattigdom - 12. september
Forbruk og levekår i norske familier. (2006) Aschehougs etterutdanning for lærere i videregående skole - 2006
Minstestandard for forbruk – en standard for sosialhjelp. (2004) Paper presentert ved NOVA, Oslo, 11. mars 2004
Bruttonorm for økonomisk sosialhjelp – en vellykket reform?. (2004) Paper presentert for Fredrikstad kommune, 06. juli 2004
Kreft og levekår – noen grunnleggende perspektiver. (2004) Foredrag holdt for Kreftforeningen, 4. november 2004
Ensliges forbruk. (2006) Foredrag for aleneboerforeningen - 30. oktober
Knapphetens økonomi. (2006) FAMI seminar, FAFO - 19. juni
Utsatthet og fattigdom i velferdssamfunnet. (2006) foredrag holdt på konferansen "Penger til besvær", Sosial- og helsedirektoratet, Høgskolen i Lillehammer - 24. oktober

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 14
Telefon (mobil): +47 907 28 069
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X718