HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (11) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (2) Formidling (13)
Solem, Ida Heiberg;Eriksen, Elisabeta (2018). På jakt i elevers algebraiske tenkning. Estetiske uttrykksformer og skapende virksomhet i begynneropplæringen. Idèhefte. Kapittel. s. 187-212.
Flesvig, Sindre Syversen;Rowland, Tim;Eriksen, Elisabeta (2017). Pre-service teachers using the Knowledge Quartet as a tool to analyse and reflect on their own teaching. Dooley, Thérèse Gueudet, Ghislaine (Red.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). TWG20: Mathematics teacher knowledge, beliefs and identity. s. 3296-3303. European Society for Research in Mathematics Education.
Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla;Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse Gueudet, Ghislaine (Red.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta (2016). Measuring pre-service teachers' self-efficacy in tutoring children in primary mathematics: an instrument. Research in Mathematics Education. Vol. 18. doi: 10.1080/14794802.2016.1141312
Eriksen, Elisabeta;Kjensli, Grethe;Rodal, Camilla (2016). Den doble tallinjen som didaktisk modell for proporsjonalitet, introdusert i en realistisk matematikkundervisningstradisjon. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 5. s. 78-103. Cappelen Damm Akademisk.
Ånestad, Gerd;Rodal, Camilla;Eriksen, Elisabeta (2014). Et innblikk i lærerstudenters forkunnskaper innen brøk. Reinertsen, Anne Beate Groven, Berit Knutas, Kerstin Agneta Holm, Astri (Red.), FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kap. 33. s. 273-282. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd (2013). Når brøk ikke er tall – Eksempler på misoppfatninger knyttet til brøk som tallstørrelse. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 3. s. 20-27. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). Theorising mathematics teaching: pre-service teachers’ perceptions before and during school placement. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. artikkel. s. 20-27. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? The Challenges of School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 2.
Se alle publikasjoner
Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. Rønning, Frode Diesen, Rolf Hoveid, Halvor Pareliussen, Ingar (Red.), FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Kapittel. s. 421-433. Tapir Akademisk Forlag.
Solem, Ida Heiberg;Alseth, Bjørnar;Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn (2017). Tall og tanke 2 Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn. ISBN: 9788205462830. 424 s. Gyldendal Akademisk.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Svingen, Olaug Ellen Lona;Kroknes, Tom-Erik;Anker-Nilssen, Merethe (2016). Matemagisk 6B Oppgavebok. ISBN: 978-82-03-34449-7. 96 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette (2017). The growth of self-efficacy in teaching mathematics in pre-service teachers: developing educational purpose. ISBN: 978-82-8364-054-0. 205 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn (2013). Holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. ISBN: 978-82-93208-41-9. 27 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla;Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong. CERME10 - 10th Congress of European Research in Mathematics Education. Institute of Education, Dublin City University.
Flesvig, Sindre Syversen;Rowland, Tim;Eriksen, Elisabeta (2017). Pre-service teachers using the Knowledge Quartet as a tool to analyse and reflect on their own teaching. CERME10 - 10th Congress of European Research in Mathematics Education. Institute of Education, Dublin City University.
Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen (2016). "The day will come when I will think this is fun" - First-year pre-service teachers' reflections on becoming mathematics teachers. ICME13 - International Congress on Mathematics Education. ICMI.
Eriksen, Elisabeta;Solem, Ida Heiberg (2015). Kompetanse for kvalitet - Matematikk 1 for 1.-7. trinn. Seminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk. Udir.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? Exploring School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. ECER 2013. EERA.
Ånestad, Gerd;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen (2013). Et innblikk i lærerstudenters forforståelse om brøk. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette (2012). Å bli matematikklærer i praksis - studentenes og praksislærernes oppfatning av spenningen mellom høyskole og praksisfelt. Undervisningskunnskap i matematikk. Universitetet i Tromsø.
Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Ånestad, Gerd (2012). Brøkforståelse og brøkregning - eksempler på misoppfatninger hos elever på 7. trinn. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2012). Theorizing mathematics teaching.Pre-service teachers' perceptions before and during school practice. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana (2012). Lærerstudenters personlige epistemologi. FoU i praksis-nordisk konferanse om praksisrettet FoU i utdanninga. FoU i praksis.
Se alle publikasjoner
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas;Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana (2011). Minus og minus blir.... Dagsavisen.
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Smestad, Bjørn;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. FoU i praksis.
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas;Smestad, Bjørn (2010). En undersøkelse om holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo, LUI, Matematikkseksjonen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 50
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B525