HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling (29)
Alrozzi, Emad (2015). De mindreårige perspektiv: Flerårig erfaring med kommunikasjon på omsorgssenteret. Vergeforeningens jubileumsmøte. Vergeforeningens i Norge.
Alrozzi, Emad (2015). Practical and Philosophical uaspects of care for unaccompanied asylum seeking children. Fagseminar med verger fra Hellas. Vergeforening i Norge.
Al-Rozzi, Emad (2014). Stjålet frihet – stjålet barndom: palestinske barn i israelske fengsler.
Al-Rozzi, Emad (2014). Etisk dilemmaer i arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere. Fagdag- barnvern. Barnevern- Bærum kommune.
Al-Rozzi, Emad (2014). Ulemper med å være statsløs. EKKO program. NRK.
Al-Rozzi, Emad (2014). Etisk dilemmaer i forskning med asylsøkere barn. Doktorgradkurs- Etikk kurs. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Al-Rozzi, Emad (2014). Theoretical and practical understanding of care in transition for unaccompanied asylum seeking children. Fagdag. Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
Al-Rozzi, Emad (2013). Omsorg i overgang for enslige, mindreårige asylsøkere på omsorgssentre: Endringer i banas erfaring av hverdagslivet. «Snakk med oss» Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis konferanse. HIOA- Snakk med oss.
Al-Rozzi, Emad (2012). Refugee children: A human rights perspective. Guest lecture _ Amsterdam. Amsterdam University of Applied Sciences.
Alrozzi, Emad (2012). Refleksjoner om professionelle samtaler med barna på omsorgssentrene. Fagsamling. Bufdir.
Se alle publikasjoner
Alrozzi, Emad (2012). Hvordan barna opplever hverdagslivet på omsorgssentrene? Foreløpige resultater. Fagsamling for ledere av omsorgssentre. Bufdir.
Alrozzi, Emad (2012). Care in transition: Care as practiced, understood and experienced by professionals and by the children who reside on Care Centers for unaccompanied, minor asylum seekers. Children’s Participation and Professional Practice: Research Conferance. Høgskolen in Oslo og Akershus.
Alrozzi, Emad (2011). Care in transition for unaccompanied, minor asylum seekers in Norway: transition from what to where?. Svensk-Norsk samarbeid: Globaliserings lokale uttrykk. Høgskolen in Oslo og Akershus.
Al-Rozzi, Emad (2011). Å forske om omsorg i overgang for enslige, mindreårige asylsøkere på omsorgsentre. Reidar & Gunnar Holsd Legat Styretmøte. Reidar & Gunnar Holsd Legat.
Al-Rozzi, Emad (2011). The provision and the care in transition for the unaccompanied asylum seekers children in Norway: Primary Results. ISCAR International Conference 2011. International Society for Cultural and Activity Research.
Al-Rozzi, Emad (2011). Omsorg i overgang for enslige, mindreårige asylsøkere på omsorgsentre. Fagsamling for ledere av omsorgssentre. Barne, ungdoms- og familiedirektoratet.
Al-Rozzi, Emad (2011). Ethical Considerations, Challenges and Dilemmas in Researching Unaccompanied Asylum Seeking Children at Care Centers in Norway. Nordic Network for Research on Refugee Children Seminar. Nordic Network for Research on Refugee Children.
Al-Rozzi, Emad (2011). Forskning med enslige, mindreårige asylsøkere på omsorgsentre: Samtykke utfordringer og etiske dilemmaer. Bårn og ung på tvers konfersanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Al-Rozzi, Emad (2011). Care in Transition at Care Centers in Norway: Unaccompanied Asylum Seeking Children between the rights and the practice. Barn, menneskerettigheter og sosialpolitikk forsnking gruppe. Barn, menneskerettigheter og sosialpolitikk gruppe.
Al-Rozzi, Emad (2010). Sosialt arbeid praksis og omsorg i overgang for enslige, mindreårige asylsøkere på omsorgsentre. FO-Fellesorganisasjonen Fag- og profesjonsforbundet for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere- Senior Seminar. Fellesorganisasjonen.
Al-Rozzi, Emad (2010). Care in Transition for Unaccompanied Asylum Seeking Children at Care Centers in Norway: Basic Reflections. Nordic Network for Research on Refugee Children Seminar. Nordic Network for Research on Refugee Children.
Al-Rozzi, Emad (2010). Care in Transition for Unaccompanied Asylum Seeking Children at Care Centers in Norway: Basic Reflections. Nordic Network for Research on Refugee Children Seminar. Nordic Network for Research on Refugee Children.
Al-Rozzi, Emad (2010). Forskning på omsorgsenteret: Omsorg i overgang for enslige, mindreårige asylsøkere på. Barn og unge på tvers. Høgskolen i Oslo.
Al-Rozzi, Emad (2010). Barn på omsorgssenterene for enslige minderårige asylsøkere: Foreløpige resultater fra feltet. FORSA Norge konferanse 2010- Det sosiale i sosialt arbeid. Fellesorganisasjonen (FO).
Al-Rozzi, Emad (2010). Interviewing Unaccompanied Asylum Seeking Children at Care Centers during the transitional phase. Den 7. norske psykologikongressen 2010. The Norwegian Psychological Association (NPF).
Al-Rozzi, Emad (2010). Unaccompanied asylum seeking children at care centers in Norway: Researching care in transition. XVII ISA World Congress of Sociology. International Sosiological Association.
Al-Rozzi, Emad (2010). Care in transition: Researching care activities at the care centers for unaccompanied asylum seeking children in Norway. ”Sommerfugl i vinterland - psykisk helsearbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
Al-Rozzi, Emad;Gulbrandsen, Liv Mette (2009). Care in transition: Care as practiced, understood and experienced by professionals and by children who reside in Care Centers for unaccompanied, minor asylum seekers. Nordic Congress on Child Welfare 2009. Norwegian Affiliation of Child Welfare.
Al-Rozzi, Emad (2009). A Research Project on Care provided at care centres for unaccompanied minor asylum seekers in Norway. Debate meeting on unaccompanied minor asylum seekers in Norway.. National competency center for minority health.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 61
Telefon (mobil): +47 481 55 154
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q3052