HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Erik Døving

førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (56) Forskningsrapporter (16) Formidling (56)
Heggheim, Gitte Marie;Kristiansen, Sofie Nordstrøm;Døving, Erik (2018). Rekruttering gjennom sosiale medier. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Vol. 21.
Olsen, Karen Modesta;Gooderham, Paul N.;Døving, Erik (2017). Ledelse av menneskelige ressurser - utvikling 1995-2015. Nesheim, Torstein Stensaker, Inger G. (Red.), Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Kapittel 2. s. 25-43. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Nesheim, Torstein (2016). Hva er gyldig kunnskap i organisasjonsfaget? En analyse basert på en survey av norske forskere. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 18.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 2. s. 31-59. Fagbokforlaget.
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Døving, Erik;Elstad, Beate (2016). Profesjon og ledelse. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 1. s. 14-30. Fagbokforlaget.
Døving, Erik (2016). Fagfolk og generalister som ledere i profesjonelle organisasjoner. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 12. s. 255-275. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon og ledelse. ISBN: 978-82-450-1697-0. 352 s. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Strønen, Fred H. (2014). Strategiske perspektiver på styring i offentlige virksomheter. Johnsen, Åge (Red.), En strategisk offentlig sektor. Kapittel 1. s. 37-58. Fagbokforlaget.
Tobiassen, Anita Ellen;Døving, Erik (2014). Kompetansevurdering og kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren :. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Se alle publikasjoner
Askim, Jostein;Døving, Erik;Johnsen, Åge (2013). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005-2011. Halvorsen, Anne Madsen, Einar Lier Jentoft, Nina (Red.), Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Kapittel 5. s. 72-88. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Martin-Rubio, Irene (2013). Managing team learning in a Spanish commercial bank. Journal of Workplace Learning. Vol. 25.
Martin-Rubio, Irene;Rodgers, Drew;Døving, Erik (2012). Cross-Cultural Competences in the New Economy. Espinosa, Susana de Juana- Fernandez-Sanchez, Jose Antonio Manresa-Marhuenda, Encarnacion Valdes Conca, Jorge (Red.), Human Resource Management in the Digital Economy: Creating Synergy between Competency Models and Information. 14. s. 238-256. IGI Global.
Døving, Erik;Stikholmen, Inge-Henning (2011). Lederlegitimitet i revisjonsbransjen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
Nordhaug, Odd;Døving, Erik (2010). Fra HRM til strategisk HR-styring. Ladegård, Gro Vabo, Signy Irene (Red.), Ledelse og styring. s. 253-270. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2010). Investing in Human Resource Planning: An International Study. Management Revue. Vol. 21.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2010). Investing in Human Resource Planning: An International Study. Management Revue. Vol. 21. doi: 10.1688/1861-9908_mrev_2010_03_Doving
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2010). Fra HRM til strategisk HR-styring. Ladegård, Gro Vabo, Signy Irene (Red.), Ledelse og styring. Kapitel 15. s. 253-270. Fagbokforlaget.
Johnsen, Åge;Døving, Erik (2010). Ledelse og styring i organisasjonsteoriens klassikere. Ladegård, Gro Vabo, Signy Irene (Red.), Ledelse og styring. Kapittel 3. s. 53-69. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N. (2009). Forretningsutvikling i små regnskapsbyrå. Praktisk økonomi og finans. Vol. 25.
Døving, Erik;Tobiassen, Anita E. (2009). Kompetanseutvikling i norske kommuner fra ufaglært til faglært. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Vol. 12.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N. (2009). Forretningsutvikling i små regnskapsbyrå. Praktisk økonomi og finans. Vol. 26.
Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik (2009). Kompetanseutvikling i norske kommuner: Fra ufaglært til faglært. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Vol. 12.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N. (2008). Dynamic capabilities as antecedents of the scope of related diversification: The case of small firm accountancy practices. Strategic Management Journal. Vol. 29.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N. (2008). Dynamic capabilities as antecedents of the scope of related diversification: The case of small firm accountancy practices. Strategic Management Journal. Vol. 29. doi: 10.1002/smj.683
Lines, Rune;Døving, Erik;Tobiassen, Anita E. (2007). Organiasasjonslæring: en kritisk og realistisk tilnærming. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. Vol. 01.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2007). Inkluderingsledelse i norske virksomheter. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. Vol. 22.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2007). Inkluderingsledelse i norske virksomheter. Beta. Scandinavian Journal of Business Research.
Lines, Rune;Døving, Erik;Tobiassen, Anita E. (2007). Organisasjonslæring – en kritisk og realistisk tilnærming. Beta. Scandinavian Journal of Business Research.
Nordhaug, Odd;Nordhaug, Ingerid W.;Døving, Erik (2006). Kompetanse i omstilling?. Arbeidsliv i omstilling. s. 175-194. Fagbokforlaget.
Nordhaug, Odd;Døving, Erik (2006). Belønningssystemer i omstilling?. Arbeidsliv i omstilling. s. 146-174. Fagbokforlaget.
Gooderham, Paul N.;Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2006). Accountants as Sources of Business Advice for Small Firms. Keystones of Entrepreneurship Knowledge. s. 432-445. Blackwell Publishing.
Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik (2006). Kompetanseutvikling i arbeidslivet: Forskning med implikasjoner for offentlig politikk. Søkelys på arbeidsmarkedet. Vol. 23.
Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik (2006). Arbeidsrelatert opplæring. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. Vol. 20.
Nordhaug, Odd;Døving, Erik (2006). Belønningssystemer i omstilling?. Heum, Per (Red.), Arbeidsliv i omstilling. Kapittel 9. s. 146-174. Fagbokforlaget.
Nordhaug, Odd;Døving, Erik;Nordhaug, Ingerid W. (2006). Kompetanse i omstilling?. Heum, Per (Red.), Arbeidsliv i omstilling. Kapittel 10. s. 175-193. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2006). Turnover, Change and Learning in Organizations. Lines, Rune Langley, A. Stensaker, Inger (Red.), New Perspectives on Organizational Change and Learning. Kapittel 10. s. 205-22. Fagbokforlaget.
Gooderham, Paul N.;Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2006). Accountants as sources of business advice for small firms. Horst, Rob van der Kauanui, Sandra King Duffy, Susan (Red.), Keystones of Entrepreneurship Knowledge. Paper. s. 432-445. Blackwell Publishing.
Gooderham, Paul N.;Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2005). Accountants as Sources of Business Advice for Small Firms. Keystones of Entrepreneurship Knowledge. s. 432-445. Blackwell Publishing.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2005). Turnover, Change and Learning in Organizations. New Perspectives on Organizational Change and Learning. faglig_bok_forlag. s. 205-223. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Nordhaug, Ingerid W.;Nordhaug, Odd (2005). Ledelse av mangfold i arbeidslivet: Virksomhetens rolle og atferd. Et bærekraftig nytt arbeidsliv : kunnskapsstatus og problemstillinger. faglig_bok_institusjon. s. 25-45.
Bulukin, Kristijane;Døving, Erik (2005). Lederlegitimitet og medarbeidernes reaksjoner på lederens atferd. Døving, Erik Johnsen, Åge (Red.), Organisasjonsteori på norsk. Kapittel 3. s. 117-132.
Lines, Rune;Johansen, Svein Tvedt;Døving, Erik (2004). Organisational Learning in the Context of Strategic Reorientation. Journal of Information & Knowledge Management. Vol. 3.
Rogaczewska, Anna Patricia;Larsen, Henrik Holt;Nordhaug, Odd;Døving, Erik;Gjelsvik, Martin (2004). HRM in Denmark and Norway: Siblings or Cousins?. Human resource management in Europe : evidence of convergence?.
Nordhaug, Odd;Gooderham, Paul N.;Døving, Erik (2004). Rådgivning, kompetanse og verdiskaping. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. Vol. 18.
Nordhaug, Odd;Døving, Erik (2004). Firm specific competencies conceptual issues and empirical findings. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. Vol. 18.
Gooderham, Paul N.;Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2004). Accountants as sources of business advice for small firms Comptables en tant que sources de conseils en affaires pour petites entreprises Los contables como fuentes de asesoramiento comercial para las pequeñas empresas Wirtschaftsprüfer als Unternehmungsberatungsquelle für mittelständische Betriebe. International Small Business Journal. Vol. 22.
Nordhaug, Odd;Gooderham, Paul N.;Døving, Erik (2004). Kompetanseledelse i norsk og europeisk næringsliv. Klassifisering av kompetanse. s. 363-375. Universitetsforlaget.
Nordhaug, Odd;Gooderham, Paul N.;Døving, Erik (2004). Kompetanseulikhetenes jernlov. Klassifisering av kompetanse. s. 322-342. Universitetsforlaget.
Døving, Erik (1998). Styring av bedriftsrettet kompetanseutvikling. Praktisk økonomi & ledelse. Vol. 14.
Christensen, Carl C.;Døving, Erik;Elvekrok, Ingunn;Jakobsen, Erik W.;Johnsen, Åge;Schei, Vidar;Tobiassen, Anita (1998). Organisasjonsteori på norsk. En sammenliknende bokanmeldelse av syv nyere lærebøker. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 39.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Nordhaug, Odd;Rahim, Afzal;Golembiewski, Robert T.;Lundberg, Craig (1998). Analysis of competence needs in Norwegian firms: Rational and institutional determinants. Current Topics in Management. faglig_bok_institusjon. s. 175-189.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Nordhaug, Odd (1997). Analyse av kompetansebehov i norske bedrifter (Norwegian firms' analysis of competence needs). ?. Vol. 11.
Gooderham, Paul N.;Døving, Erik;Nordhaug, Odd (1997). Determinanter for analyse av kompetansebehov i norske bedrifter. ?.
Døving, Erik;Grant, David;Oswick, Cliff (1996). In the Image of Man: Organizational Action, Competence and Learning. Metaphor and Organizations. faglig_bok_institusjon. s. 185-199.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Øhrn, Henrik (2015). HR-FELTET I NORGE 1995-2014: STABILITET OG PROFESJONALISERING?. ISBN: 978-82-491-0885-5. 25 s. SNF.
Tobiassen, Anita Ellen;Døving, Erik;Olsen, K.M (2008). Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport. Handelshøyskolen BI.
Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik;Olsen, Karen M. (2008). Realkompetanse i kommuner. Sluttrapport. ISBN: 978-82-491-0594-6. 106 s. SNF.
Tobiassen, Anita E.;Døving, Erik;Olsen, Karen M. (2008). Realkompetansevurdering i kommuner. Underveisrapport. 61 s. SNF.
Døving, Erik;Lines, Rune;Tobiassen, Anita E. (2007). Diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon. 40 s. Samfunns- og næringslivsforskning.
Jakobsen, Stig-Erik;Døving, Erik (2006). Følgeevaluering av Forskningsbasert kompetansemegling. Underveisrapport 2005. ISBN: 82-491-0430-7. 81 s. Samfunns- og næringslivsforskning.
Døving, Erik;Ure, Odd Bjørn;Tobiassen, Anita E.;Hertzberg, Dagfinn (2006). Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006. Sluttevaluering. ISBN: 82-491-0483-8. 200 s. Samfunns- og næringslivsforskning.
Døving, Erik;Johnsen, Åge (2005). Åge Johnsen og Erik Døving (eds.) Organisasjonsteori på norsk? Oversikt og fremtidsmuligheter. ISBN: 82-450-0381-6. 355 s. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Ure, Odd Bjørn;Skule, Sveinung (2004). Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004. 94 s. Fafo.
Morrison, Alana;Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Nordhaug, Odd (2004). Small Firm Accountants as Business Advisers: Accounting for the Differences in their Provision of Business Advisory Services. 24 s. University of Paisley.
Se alle publikasjoner
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Morrison, Alana;Nordhaug, Odd (2004). Small firm accountants as business advisers: accounting for the differences in their provision of business advisory services in Norway and Scotland. 21 s. Samfunns- og næringslivsforskning AS.
Døving, Erik;Ure, Odd Bjørn;Teige, Berit Kvalsvik;Skule, Sveinung (2003). Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2003. 166 s. SNF.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Nordhaug, Odd (2003). Rådgivning, kompetanse og verdiskaping i norske regnskapsbyråer. Samfunns- og næringslivsforskning AS.
Elstad, Beate;Haugland, Sven A.;Døving, Erik (2001). Utvikling av realkompetanse pa arbeidsplassen: Uformell laring i tre norske virksomheter. ISBN: 8249101227. 94 s. Stiftelsen for samfunns- og naringslivsforskning.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Haugland, Sven A. (1999). Utvikling av realkompetanse på arbeidsplassen: Betydningen av sosiale relasjoner, ledelse og jobbegenskaper for uformell læring. 33 s. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Nordhaug, Odd;Reve, Torger;Walderhaug, Klaus (1997). Virkemidler for kompetanseutvikling. ISBN: 82-7296-768-5. 18 s. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning.
Døving, Erik (2018). Bonus er så vanskelig at det er tryggest å la være. Dagens næringsliv.
Døving, Erik (2017). Profesjon kontra ledelse?. Psykiatriveka 2017. Norsk psykiatrisk forening.
Døving, Erik (2017). Hvem er best egnet til å lede profesjonene?. Overlegen.
Døving, Erik (2017). God leder – alltid god leder?. Dagens næringsliv.
Døving, Erik (2016). Cranet-undersøkelsen 2015. Presentasjon HR Norge HRtv..
Døving, Erik (2016). Er profesjon og ledelse uforenlige verdener?. Khrono.no.
Døving, Erik (2013). Akademisk Skavlan. NEON. NEON (UiB, NHH mfl).
Se alle publikasjoner
Døving, Erik (2013). Bruk av organisasjonsfag i arbeidslivet. NEON. NEON (UiB, NHH mfl).
Nesheim, Torstein;Døving, Erik (2013). Kunnskapsgrunnlaget for organisasjonsfaget. NEON. NEON.
Døving, Erik (2013). Avispioneren og den vidløftige onkelen. Årbok for Norddal.
Askim, Jostein;Døving, Erik;Johnsen, Åge (2012). Evaluation in the Norwegian government 2005-2011. 10th EES Biennial Conference. European Evaluation Society.
Døving, Erik;Strønen, Fred H. (2012). Alternative strategier for offentlig sektor?. Fagkonferanse om strategisk styring og ledelse i statlig og kommunal forvaltning. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Askim, Jostein R.;Døving, Erik;Johnsen, Åge (2012). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005–2011. Den Nordiske Evalueringeringskonferanse. Aalborg Universitet.
Døving, Erik;Strønen, Fred H. (2012). Christine. B. Meyer og Inger. G. Stensaker (2011): Endringskapasitet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 28.
Døving, Erik;Strønen, Fred H. (2012). Forelesning i tandem. FIBE 2012. NHH.
Askim, Jostein;Døving, Erik;Johnsen, Åge (2011). Evalueringspraksis i statsforvaltningen 2005–2010. Tendenser i norsk evaluering. Norsk evalueringsforening.
Døving, Erik;Pihl, Joron (2010). En dårlig ídé. Dagens næringsliv.
Døving, Erik;Stikholmen, Inge-Henning (2010). Lederlegitimitet i revisorbransjen. NEON-dagene 2010. Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning.
Døving, Erik (2010). Fra personaladministrasjon til strategisk kunnskapsledelse. Fagkonferanse om styring og ledelse i offentlig, frivillig og privat virksomhet. Høgskolen i Oslo, avd SAM.
Døving, Erik (2009). Institusjonalisering av institusjonell teori. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 25.
Døving, Erik (2009). Realkompetansevurdering og tilrettelegging for gode opplæringsløp for voksne i arbeidslivet. Oppstartseminar for arbeidsgruppe KS/HSH/Spekter. HSH.
Døving, Erik (2009). Om kompetansebygging i feltet. Behov for strategisk kompetanseleiing?. Sosialt arbeid i kompetanseklemme? Treng vi strategisk kompetanseleiing?. Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, FO Møre.
Døving, Erik (2009). Realkompetansevurdering i kommuner. Vegen til kompetanse og betydinga av kompetanse i helse og omsorgstenestene. KS Hordaland.
Døving, Erik (2009). Realkompetansevurdering i kommuner. Personalledersamling. KS Møre.
Martin Rubio, Irene;Døving, Erik (2007). Learning and knowledge application in commercial banking. The importance of team leadership and teamworking. EGOS Colloquium, 23rd. European Group of Organization Studies.
Døving, Erik (2007). Er investeringer i kompetanse lønnsomt?. Hvorfor investerer arbeidslivet i kompetanse? Kompetanse for kunnskapsnasjonen.. Fafo/NIFUSTEP.
Døving, Erik (2007). Betydningen av kompetanse. Hva sier forskningen?. Konkurranse om kompetanse.. NHH.
Døving, Erik (2006). Hot and Cold Contexts for Learning in Organizations. EGOS Colloquium 22nd. EGOS.
Døving, Erik (2006). Forskningsbasert undervisning. NEON Nettverk for organisasjonsforskning i Norge. Handelshøyskolen BI/NEON.
Døving, Erik (2006). Kalkulerende personalledelse. Om resultatlønn og andre incentiver. Personaldagen. HR Norge.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2005). Opsjoner og annen resultatavhengig belønning i norsk arbeidsliv. SNF Bulletin. Vol. 17.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2005). Americanization of European corporate governance? : Cultural and institutional barriers to incentive pay. 21st EGOS Colloquium.
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2005). Selection practices in Europe. European Conference on Work and Organizational Psychology.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N. (2005). Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping. FIBE.
Nordhaug, Odd;Døving, Erik;Nordhaug, Ingerid W. (2004). Kompetanse i norske bedrifter : verdiskaping, drivkrefter og behov. ?. Vol. 21.
Nordhaug, Odd;Døving, Erik;Gooderham, Paul N. (2004). Regnskapsbyråer og rådgivning: Skomaker bli ved din lest?. SNF Bulletin. Vol. 16.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Nordhaug, Odd (2004). Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, verdiskaping og kompetanse. FIBE XXI : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner.
Nordhaug, Odd;Døving, Erik (2003). Acquisition and measurment of firm specific knowledge and skills. 11th European Congress on Work and Organizational Psychology: "Identity and Diversity in Organizations".
Nordhaug, Odd;Døving, Erik (2002). Learning firm specific knowledge and skills: Conceptual issues and empirical results. The 3rd European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities..
Døving, Erik;Nordhaug, Odd (2001). Firm specific competences: Conceptualization, operationalization, and measurement. FIBE XVIII - Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner.
Døving, Erik;Lines, Rune (1999). Skandia måler bedriftens intellektuell kapital. ?. Vol. 4.
Døving, Erik;Lines, Rune (1999). Effektiv læring: Når skaper organisasjonslæring konkurransefortrinn?. ?. Vol. 4.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Haugland, Sven A. (1999). Vitnemål er ikke alt: Om realkompetanse og læring i arbeidslivet. Curriculum Vitae. Vol. 2.
Gooderham, Paul N.;Døving, Erik (1999). Rational and new institutional determinants of firm`s focus on competence. Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner - FIBE XIV.
Gooderham, Paul N.;Døving, Erik;Nordhaug, Odd (1999). Competence focus in firms: Rational and institutional determinants. Fourth Annual International Conference on Advances in Management.
Døving, Erik (1998). Competence management in large, divisionalized organizations. 3rd CEMS Academic Conference: Management in Europe in the 21st Century.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Nordhaug, Odd;Church, Allan H. (1997). Analysis of competence needs in firms: Rational and institutional determinants. The Fourth Annual International Conference on Advances in Manag ement.
Døving, Erik;Gooderham, Paul N.;Nordhaug, Odd (1997). Competence focus in firms: Rational and instituttional determinants. Fourth Annual International Conference on Advances in Management.
.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 59
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PI540

Andre kanaler

Aktuelt

Ny bok: Profesjon og ledelse (red Døving, Elstad og Storvik). Fagbokforlaget 2016: https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245016970