meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (7) Formidling (13) HiOA-publikasjoner (11)
Henningsen, Erik;Håkonsen, Lars;Løyland, Knut (2017). From institutions to events – structural change in Norwegian local cultural policy. The International Journal of Cultural Policy. Vol. 23. doi: 10.1080/10286632.2015.1056174
Henningsen, Erik (2015). Kulturpolitikkens sedimentering. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 18.
Henningsen, Erik;Jordhus-Lier, David Christoffer;Underthun, Anders (2014). The resort as a workplace: Seasonal workers in a Norwegian mountain municipality. Jordhus-Lier, David Christoffer Underthun, Anders (Red.), A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. Chapter 9. s. 121-136. Routledge.
Henningsen, Erik;Jones, Peris Sean (2013). 'What kind of hell is this!' Understanding the Mungiki movement's power of mobilisation. Journal of Eastern African Studies. Vol. 7. doi: 10.1080/17531055.2013.794532
Henningsen, Erik;Vestby, Guri-Mette (2012). Identitet og tilhørighet: mennesker og steder. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 5. s. 93-111. Abstrakt forlag.
Henningsen, Erik (2007). Standardised Uniqueness:Rearticulating Identity in a Norwegian Town. Lien, Marianne Elisabeth Melhuus, Marit (Red.), Holding Worlds Together: Ethnographies of Knowing and Belonging. Kapittel 8. s. 143-163. Berghahn Books.
Lien, Marianne Elisabeth;Henningsen, Erik (2004). Innledning. Flyt og forbindelser. Ni antropologiske fortellinger om globalisering. Kapittel 1. s. 1-18. Unipub forlag.
Henningsen, Erik (2001). Selvforvaltningens dilemmaer ¿ Idrettshelten og fellesskapet. ¿Likhetens paradokser: antropologiske undersøkelser i det moderne Norge¿.
Henningsen, Erik (2001). Fotballspilleren: motsigelse og mening. Sosiologi i dag. s. 49-69.
Vike, Halvard;Henningsen, Erik (1999). Folkelig elitisme? Om offentlighetskulturen i Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 10.
Se alle publikasjoner
Søholt, Susanne;Henningsen, Erik;Dyb, Evelyn (2017). Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting. Erfaringer fra casekommuner og flyktninger. Rapport 2.. ISBN: 978-82-8309-156-4. 172 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Henningsen, Erik;Berkaak, Odd Are;Skålnes, Sigrid (2010). Mangfoldsåret – Muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv. ISBN: 978-82-7071-850-4. 224 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Braathen, Einar;Henningsen, Erik (2009). Norwegian Party Assistance in Tanzania. ISBN: 978-82-7071-794-1. 94 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Henningsen, Erik;Gotaas, Nora;Feiring, Marte (2008). Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje – Arbeidsmetoder, samarbeid og dokumentasjonspraksis i oppsøkende ungdomsarbeid. ISBN: 978-82-7071-712-5. 174 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Henningsen, Erik;Vike, Halvard (1999). Evaluering av virksomheten i Telemarkkonsertar (A/S DMT). ISBN: 82-7401-110-4. 46 s. Telemarksforsking-Bø, Bø..
Vike, Halvard;Henningsen, Erik (1998). Evaluering av Nasjonalt nettverk for dokumentasjon av barns kultur. ISBN: 82-7081-064-9. 31 s. Norsk kulturråd, Oslo..
Larsen, Håkon;Henningsen, Erik (2017). Discourses on digitalization and the future of ALM-organizations. The 8th Nordic Conference on Cultural Policy Research. CUPORE/University of Jyväskylä.
Henningsen, Erik (2016). Selvbosetting og krafttaket for flyktninger. Kommunal rapport.
Henningsen, Erik (2016). Avtalt selvbosetting blant flyktninger. Vi utfordrer mytene. Husbanken.
Henningsen, Erik (2016). Presentasjon av rapporten "avtalt selvbosetting blant flyktninger". IMDi seminar. IMDi.
Henningsen, Erik (2016). Avtalt selvbosetting blant flyktninger. Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge. Husbanken.
Henningsen, Erik (2016). Avtalt selvbosetting blant flyktninger. Samling for bosettingsansvarlige ved asylmottak. IMDi Midt-Norge.
Henningsen, Erik (2016). Agreed self-settlement. An emerging strategy for settlement of refugees in Norway. European Network for Housing research. European Network for Housing research.
Underthun, Anders;Henningsen, Erik;Aasland, Aadne (2012). Liminal hotel work spaces. The VAM hotel project closing conference. NIBR, AFI and UiO.
Underthun, Anders;Aasland, Aadne;Henningsen, Erik (2012). Work and liminality. Royal Geographic Society's annual conference. Royal Geographic Society.
Vike, Halvard;Henningsen, Erik (2004). Monsterbedriften. Om effektivisering av offentlige organisasjoner. Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse. Norsk Antropologisk Forenings.
Se alle publikasjoner
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 86
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG461