HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (24) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (60)
Fasmer, Ole Bernt;Johansen, Espen Borgå (2016). Patterns of motor activity in spontaneously hypertensive rats compared to Wistar Kyoto rats. Behavioral and Brain Functions. Vol. 12:32. doi: 10.1186/s12993-016-0117-9
Dervola, Kine-Susann Noren;Johansen, Espen Borgå;Walaas, S. Ivar;Fonnum, Frode (2015). Gender-dependent and genotype-sensitive monoaminergic changes induced by polychlorinated biphenyl 153 in the rat brain. Neurotoxicology. Vol. 50. doi: 10.1016/j.neuro.2015.07.004
Johansen, Espen Borgå;Fonnum, Frode;Lausund, Per;Walaas, S. Ivar;Bærland, Nora Elise;Wøien, Grete;Sagvolden, Terje (2014). Behavioral changes following PCB 153 exposure in the Spontaneously Hypertensive rat - an animal model of Attention-Deficit/Hyperactivity disorder. Behavioral and Brain Functions. Vol. 10:1. 19 s. doi: 10.1186/1744-9081-10-1
Dervola, Kine-Susann Noren;Roberg, Bjørg Åse;Wøien, Grete;Bogen, Inger Lise;Sandvik, Torbjørn;Sagvolden, Terje;Drevon, Christian A;Johansen, Espen Borgå;Walaas, S. Ivar (2012). Marine omega-3 polyunsaturated fatty acids induce sex-specific changes in reinforcer-controlled behavior and neurotransmitter metabolism in a spontaneously hypertensive rat model of ADHD. Behavioral and Brain Functions. Vol. 8. doi: 10.1186/1744-9081-8-56
Sagvolden, Terje;Johansen, Espen Borgå (2012). Rat Models of ADHD. Stanford, Clare Tannock, Rosemary (Red.), Behavioral neuroscience of attention deficit hyperactivity disorder and its treatment. 13. s. 301-316. Springer Science+Business Media B.V..
Johansen, Espen Borgå;Knoff, Monica;Fonnum, Frode;Lausund, Per;Walaas, S. Ivar;Wøien, Grete;Sagvolden, Terje (2011). Postnatal exposure to PCB 153 and PCB 180, but not to PCB 52, produces changes in measures of attention, activity level and impulsivity in outbred male Wistar Kyoto rats. Behavioral and Brain Functions. Vol. 7. 11 s. doi: 10.1186/1744-9081-7-18
Johansen, Espen Borgå;Killeen, P.R.;Russell, Vivienne;Tripp, G;Wickens, J.R;Tannock, R;Williams, Jonathan;Sagvolden, Terje (2009). Origins of altered reinforcement effects in ADHD. Behavioral and Brain Functions. Vol. 5:7. doi: 10.1186/1744-9081-5-7
Sagvolden, Terje;Johansen, Espen Borgå;Wøien, Grete;Walaas, S Ivar;Storm-Mathisen, Jon;Bergersen, Linda Hildegard;Hvalby, Øivind;Jensen, Vidar;Aase, Heidi;Russell, Vivienne A;Killeen, Peter R;DasBanerjee, Tania;Middleton, Frank A.;Faraone, Stephen V (2009). The spontaneously hypertensive rat model of ADHD - The importance of selecting the appropriate reference strain. Neuropharmacology. Vol. 57. doi: 10.1016/j.neuropharm.2009.08.004
Johansen, Espen Borgå;Killeen, Peter R;Sagvolden, Terje (2007). Behavioral variability, elimination of responses, and delay-of-reinforcement gradients in SHR and WKY rats. Behavioral and Brain Functions. Vol. 3. 22 s. doi: 10.1186/1744-9081-3-60
Se alle publikasjoner
Russell, Vivienne;Oades, R.D.;Tannock, R;Killeen, P.R.;Auerbach, J.G.;Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2006). Response variability in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A neuronal and glial energetics hypothesis. Behavioral and Brain Functions. Vol. 2.
Russell, Vivienne;Lam, D;Sagvolden, Terje;Johansen, Espen Borgå (2006). Monoaminergic aspects of animal models of AD/HD. Oades, R.D. (Red.), Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) and the Hyperkinetic Syndrome (HKS): Current Ideas and Ways Forward. 5. s. 77-108. Nova Science Publishers, Inc..
Sagvolden, Terje;Johansen, Espen Borgå;Aase, Heidi;Russell, V.A. (2005). A dynamic developmental theory of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and combined subtypes. Behavioral and Brain Sciences. Vol. 28. doi: 10.1017/S0140525X05000075
Sagvolden, Terje;Russell, V.A.;Aase, Heidi;Johansen, Espen Borgå;Fahrbaf, Medi (2005). Rodent models of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry. Vol. 57. doi: 10.1016/j.biopsych.2005.02
Russell, V.A.;Sagvolden, Terje;Johansen, Espen Borgå (2005). Animal models of attention-deficit hyperactivity disorder. Behavioral and Brain Functions. Vol. 1. 17 s. doi: 10.1186/1744-9081-1-9
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje;Aase, Heidi;Russell, Vivienne (2005). The dynamic developmental theory of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Present status and future perspectives. Behavioral and Brain Sciences. Vol. 28.
Oades, Robert D.;Sadile, Adolfo G.;Sagvolden, Terje;Viggiano, Davide;Zuddas, Alessandro;Devoto, Paola;Aase, Heidi;Johansen, Espen Borgå;Ruocco, Lucia A.;Russell, Vivienne Ann (2005). The control of responsiveness in ADHD by catecholamines:evidence for dopaminergic, noradrenergic, and interactive roles. Developmental Science. Vol. 8.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2005). Slower extinction of responses maintained by intra-cranial self-stimulation (ICSS) in an animal model of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Behavioural Brain Research. Vol. 162. doi: 10.1016/j.bbr.2005.02.035
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje;Kvande, G (2005). Effects of delayed reinforcers on the behavior of an animal model of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Behavioural Brain Research. Vol. 162. doi: 10.1016/j.bbr.2005.02.033
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2005). Behavioral effects of intra-cranial self-stimulation in an animal model of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Behavioural Brain Research. Vol. 162. doi: 10.1016/j.bbr.2005.02.033
Johansen, Espen Borgå (2005). Exploring Reinforcement Processes using Intra-Cranial Self-Stimulation. Østreng, Willy (Red.), Convergence. Interdisciplinary Communications 2004/2005. Section I. s. 115-120.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2004). Response disinhibition may be explained as an extinction deficit in an animal model of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Behavioural Brain Research. Vol. 149.
Aase, Heidi;Johansen, Espen Borgå (2003). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder og hyperkinetisk forstyrrelse. Eikeseth, Svein Svartdal, Frode (Red.), Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis. 11. s. 250-269. Gyldendal Akademisk.
Johansen, Espen Borgå;Aase, Heidi;Meyer, Anneke;Sagvolden, Terje (2002). Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) behaviour explained by dysfunctioning reinforcement and extinction processes. Behavioural Brain Research. Vol. 130.
Kvilhaug, Gidske;Høygaard, Bjørgulf;Rønhovde, Terje;Aase, Heidi;Eilertsen, Ole;Rydin, Stein Are;Iglum, Lisbeth;Farstad, Anne Lise;Johansen, Espen Borgå (1998). AD/HD. Et verktøy for kartlegging av barn og ungdom. ISBN: 9788270993048. 162 s. Novus Forlag.
Johansen, Espen Borgå (2005). Reinforcement and extinction processes in the spontaneously hypertensive rat (SHR), an animal model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). 252 s. Unipub forlag.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Ottåsen, Hans Martin;Wilner, Raquel;Johansen, Espen Borgå (2018). Ascending vs. descending delays: A delay discounting experiment on an animal model of ADHD. Association of Behavior Analysis International 44th Convention (ABAI). Association of Behavior Analysis International.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Ottåsen, Hans Martin;Pellon, Ricardo;Johansen, Espen Borgå (2018). The problematic inter-trial-interval in delay discounting experiments on animals. Association of Behavior Analysis International 44th Convention (ABAI). Association of Behavior Analysis International.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). 700.05/PP24 Rodent model of Empathy: Rats employ taught behavior to help cagemate that remains intact during environmental change. Neuroscience 2017. Society For Neuroscience.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). Intentionality in Rodent Empathy-like Behavior. The 5th National PhD Conference in Neuroscience. NRSN.
Sjøberg, Espen A.;Johansen, Espen Borgå (2017). Optimality or impulsivity? A systematic review of the evidence for an animal model of ADHD. International Society for Human Ethology Summer Institute. International Society for Human Ethology.
Sjøberg, Espen A.;Johansen, Espen Borgå (2017). Impulsivity or optimal foraging: a review of delay discounting in an animal model of ADHD. Human Behavior & Evolution Society Conference. Human Behavior & Evolution Society.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Ottåsen, Hans Martin;Johansen, Espen Borgå (2017). The problem with the inter-trial-interval in an animal model of ADHD. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Årsseminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim;Andersen, Danielle;Johansen, Espen Borgå (2017). Intensjonell hjelpeatferd hos rotter - Latens og topografi data fra en gruppestudie. NAFO-seminaret 2017. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Johansen, Espen Borgå (2017). Det er hevet over enhver rimelig tvil at Naturlig Seleksjon er Den Skyldige. Men, finnes det formildende omstendigheter?. NAFO-seminaret. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Johansen, Espen Borgå (2016). SHR: Video-analyser av atferd som supplement til analyser av spaktrykk. NAFO-seminaret. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Se alle publikasjoner
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Johansen, Espen Borgå (2016). The effect of delay, utility, and magnitude on delay discounting in an animal model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): a systematic review. Association of Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. Association of Behavior Analysis International.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie (2016). Tidlige Funn Fra En Studie På Prososial Atferd Hos Rotter: En Single-Subject Replikasjon av Bartal et al., 2011/2014. NAFO-Seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Norsk presentasjon: Pro-Social Behaviour In Rats. Fagseminar - Forskningsgruppene ved Fakultet for helsefag presenterer sin forskning. Fakultet for helsefag.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Poster Presentation: Pro-Social Behaviour In Rats. The 3rd National PhD Conference in Neuroscience. Norwegian Research School In Neuroscience.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Johansen, Espen Borgå (2015). The effect of delay, utility, and magnitude on delay discounting in an animal model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). British Association for Cognitive Neuroscience Conference. British Association for Cognitive Neuroscience.
Olaff, Heidi;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Establishment of Naming in Children with Autism. Norsk Atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. Norsk atferdsanatytisk forening.
Vandbakk, Monica;Andresen, Alexander;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Establishment of conditioned reinforcers: Procedural details in animal models.. 7th EJOBA Conference. European Journal of Behavior Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Variables influencing Naming. EABA conference 2014. European Association for Behavior Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Stine Marie, Andersen;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Establishing Naming as a Function of Multiple Exemplar Instruction. EABA conference 2014. European Association for Behavior Analysis.
Olaff, Heidi;Johansen, Espen Borgå;Ona, Hanna Nordvik;Holth, Per (2014). Establishment of Naming through Multiple Exemplar Instruction. ABAI convention Chicago 2014. Assossiation of Behavior Analysis International.
Widmark, Line F.;Andresen, Aleksander B.;Johansen, Espen Borgå (2013). Behavioral Effects of Manipulating Response Effort in an Animal Model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøte. Norsk atferdsanalytisk forening.
Widmark, Line F.;Andresen, Aleksander B.;Johansen, Espen Borgå (2013). Behavioral Effects of Manipulating Response Effort in an Animal Model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. ABAI, Minnesota. Association for Behavioral Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Emphasis on Behavior Analysis. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Seminar og Årsmøte. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Johannesen, Stig Tore;Horne, Hans (2013). Bachelor’s Program in Psychology with an Emphasis on Behavior Analysis. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Eikeseth, Svein;Vandbakk, Monica;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's program in psychology with an emphasis on behavior analysis. Experimental analysis of behavior group (EABG). Bangor Univerity.
Klintwall, Lars;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per;Eikeseth, Svein (2012). Behavior Analysis and Genetics: Primary Reinforcers as an Interpretation of Autism. 2012 Theory and Philosophy Conference. Association for Behavior Analysis International.
Dervola, Kine Susann Noren;Roberg, Bjørg Åse;Johansen, Espen Borgå;Walaas, S. Ivar (2012). Omega-3 fatty acids induce gender specific changes in brain neurotransmitter metabolism and behaviour in a rat model of cognitive dysfunction. 8th FENS FORUM OF NEUROSCIENCE. FENS FORUM OF NEUROSCIENCE.
Aase, Heidi;Johansen, Espen Borgå (2011). Kan mange av ADHD symptomene forklares som problemer med basale læringsmekanismer?. The Norwegian Medical Society. The Norwegian Medical Society.
Johansen, Espen Borgå (2011). In Memory of Terje Sagvolden. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP). ESCAP.
Aase, Heidi;Johansen, Espen Borgå (2011). ADHD som en forsterkningsforstyrrelse: Fra teori til praksis. The Norwegian association for behavioural analysis, NAFO. NAFO.
Aase, Heidi;Johansen, Espen Borgå (2011). Minneforelesning for Terje Sagvolden. Norwegian network conference on ADHD. Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og N.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2011). ADHD and moment-to-moment behavioural variability: a behavioral investigation. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP). ESCAP.
Sergeant, J;Aase, Heidi;Faraone, SV;Johansen, Espen Borgå;Kalaria, R;Meyer, Anneke;Russell, V;Sadile, A;Sonuga-Barke, E;Tannock, R (2011). In Memoriam: Terje Sagvolden. American Journal of Medical Genetics. Vol. 156B. doi: 10.1002/ajmg.b.31190
Sergeant, Joseph;Aase, Heidi;Faraone, Stephen V.;Johansen, Espen Borgå;Kalaria, Raj;Meyer, Anneke;Russell, Vivienne;Sadile, Adolfo;Sonuga-Barke, Edmund;Tannock, Rosemary (2011). In Memoriam Terje Sagvolden. Behavioral and Brain Functions. Vol. 7. 3 s. doi: 10.1186/1744-9081-7-5
Johansen, Espen Borgå;Fonnum, Frode;Lausund, Per;Walaas, S. Ivar;Wøien, Grete;Sagvolden, Terje (2010). Additive behavioral effects of ADHD genetics and environmental toxins. Jahre symposium on ADHD. S. I. Walaas; T. Sagvolden.
Aase, Heidi;Johansen, Espen Borgå (2010). Attention / Deficit Hyperactivity Disorder og Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse. Eikeseth, Svein Svartdal, Frode (Red.), Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis. Kapittel 11. s. 247-274. Gyldendal Akademisk.
Johansen, Espen Borgå;Nymoen, Kristian;Jensenius, Alexander Refsum;Aase, Heidi;Sagvolden, Terje (2010). Video analyses of behavior - A future tool for identifying ADHD?. ADHD nettverkssamling. Nasjonalt Kompetansenettverk for ADHD.
Sagvolden, Terje;Johansen, Espen Borgå (2009). Digitized videotaped behavior – an analytic tool for studying changes in behavioral organization. 18th meeting of the European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). EUNETHYDIS.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2009). Additive effects of ADHD genetics and environmental pollutants?. 18th meeting of the European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). EUNETHYDIS.
Johansen, Espen Borgå;Bærland, Nora Elise;Wøien, Grete;Sagvolden, Terje (2009). Additive effects of PCB exposure in an animal model of ADHD?. Norwegian network conference on ADHD. Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og N.
Sagvolden, Terje;Johansen, Espen Borgå (2009). ADHD is a reinforcement and extinction disorder (RED). Association for Behavior Analysis international. 35 annual convention. ABA.
Killeen, P.R.;Posadas-Sanchez, D;Johansen, Espen Borgå;Thrailkill, E.A (2009). Progressive ratio schedules of reinforcement. Journal of Experimental Psychology. Animal Behavior Processes. Vol. 35. doi: 10.1037/a0012497
Sagvolden, Terje;Wøien, Grete;Jensenius, Alexander Refsum;Neuhaus, Stephan C. Hermann;Nymoen, Kristian;Johansen, Espen Borgå (2009). Variabilitet som kilde til forståelse av ADHD. Nettverkssamling ADHD. Nasj. Komp.senter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi.
Johansen, Espen Borgå (2008). Atferdsforandringer etter PCB-eksponering. Norwegian network conference on ADHD. Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og N.
Johansen, Espen Borgå (2008). The effect of polychlorinated biphenyls on dopaminergic systems. A possible explanation for toxic effects. Forskerseminar arrangert av forskningsrådet. Forskningsrådet.
Sagvolden, Terje;Johansen, Espen Borgå (2007). Forandringer i hjerne og atferd hos barn med ADHD. The Norwegian association for behavioural analysis, NAFO. NAFO.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje;Killeen, Peter R. (2006). Reinforcement processes in the Spontaneously Hypertensive Rat (SHR) - An Animal Model of Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Society for the Quantitative Analyses of Behavior. Society for the Quantitative Analyses of Behavior.
Johansen, Espen Borgå (2006). Reinforcement. 17th meeting of the European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). EUNETHYDIS.
Johansen, Espen Borgå (2005). Diagnosen ADHD. Hjernens uke. Open lecture on ADHD arranged by the ADHD-group at the Center for Advanced Study. The ADHD-group at CAS 2004-2005.
Johansen, Espen Borgå (2005). Principles and dimensions in the study of reinforcement. 16th meeting of the European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). EUNETHYDIS.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2004). Delay-of-Reinforcement Gradient in the Spontaneously Hypertensive Rat (SHR) – An Animal Model of ADHD. 14th meeting of the European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). EUNETHYDIS.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2003). Slower extinction of previously acquired behavior in the spontaneously hypertensive rat - an animal model of ADHD. Society for Neuroscience. Society for Neuroscience.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (2002). More Efficient Reinforcement by Intracranial Self Stimulation Indicates a Supersensitive Mesolimbic Dopamine System in the Spontaneously Hypertensive Rat (SHR) - An Animal Model of ADHD. Society for Neuroscience. Society for Neuroscience.
Johansen, Espen Borgå (2002). Findings from investigating reinforcement and extinction functions by intra-cranial self-stimulation (ICSS) in an animal model of ADHD. 13th meeting of the European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). EUNETHYDIS.
Johansen, Espen Borgå;Aase, Heidi (2001). Hva kan dyrestudier fortelle oss om menneskers atferd?. The Norwegian association for behavioural analysis, NAFO. NAFO.
Johansen, Espen Borgå (2001). Preliminary findings from investigating reinforcement functions by intra-cranial self-stimulation (ICSS) in an animal model of ADHD. 12th meeting of the European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). EUNETHYDIS.
Johansen, Espen Borgå (2000). The Spontaneously Hypertensive Rat as an Animal Model of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): The Effect of Delayed Reinforcement. 11th meeting of the European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). EUNETHYDIS.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (1994). The spontaneously hypertensive rat as animal model of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. European Journal of Neuroscience.
Johansen, Espen Borgå;Sagvolden, Terje (1994). The spontaneously hypertensive rat as animal model of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. European Neuroscience Association. European Neuroscience Association.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 44
Besøksadresse: Pilestredet 38, Oslo, W201