HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (12) Forskningsrapporter (1) Formidling (22) OsloMet-publikasjoner (3)
Finnvold, Jon Erik;Ugreninov, Elisabeth (2018). Refugees’ admission to mental health institutions in Norway: Is there an ethnic density effect?. Social Science and Medicine. Vol. 209. doi: 10.1016/j.socscimed.2018.05.029
Birkelund, Gunn Elisabeth;Chan, Tak Wing;Ugreninov, Elisabeth;Midtbøen, Arnfinn Haagensen;Rogstad, Jon (2018). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology. doi: 10.1111/1468-4446.12344
Isungset, Martin Arstad;Lillehagen, Mats;Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02
Ugreninov, Elisabeth;Spannagel, Dorothee (2016). Poverty and social exclusion as a Challenge for Active Inclusion - the spatial dimension. Halvorsen, Rune Hvinden, Bjørn (Red.), Combating Poverty in Europe. Active Inclusion in a Multi-Level and Multi-Actor Context. 3. s. 46-61. Edward Elgar Publishing.
Hamre, Karin;Ugreninov, Elisabeth (2015). Døtre i skvis mellom arbeid og foreldreomsorg - er det noen sammenheng mellom omsorgsforpliktelser og sykefravær? :. Sosiologi i dag. Vol. 45.
Birkelund, Gunn Elisabeth;Lillehagen, Mats;Ekre, Vibeke Puja;Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.
Herlofson, Katharina;Ugreninov, Elisabeth (2014). Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Ugreninov, Elisabeth;Mykletun, Reidar J.;Furunes, Trude (2014). Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and register analysis from Norway. Research on Aging. Vol. 36. doi: 10.1177/0164027513516151
Ugreninov, Elisabeth (2013). Offspring in Squeeze: Health and Sick Leave Absence among Middle-aged Informal Caregivers. Journal of Population Ageing. Vol. 6. doi: 10.1007/s12062-013-9091-2
Ugreninov, Elisabeth;Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Naturlige eksperiment. Sosiologi i dag. Vol. 43.
Se alle publikasjoner
Ugreninov, Elisabeth (2012). "Can family policy reduce mothers' sick leave absence? A causal analysis of the Norwegian Paternity Leave Reform". Journal of Family and Economic Issues. doi: DOI: 10.1007/s10834-012-9344-x
Ugreninov, Elisabeth (2012). Fører kombinasjonen av yrkesaktivitet og omsorg for hjelpetrengende foreldre til høyt sykefravær?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 15.
Ugreninov, Elisabeth;Vedeler, Janikke Solstad;Heggebø, Kristian;Gjevjon, Edith Roth (2017). Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv. ISBN: 978-82-7894-623-7. 148 s. NOVA.
Ugreninov, Elisabeth (2017). - Eldre får ikke god nok oppfølging. P4.
Ugreninov, Elisabeth (2017). Sykepleiermangelen og konsekvenser for pasienter og pårørende?. Arendalsuka 2017. Unio Del Sykepleierforbundet.
Ugreninov, Elisabeth (2017). Konsekvenser av sykepleiermangel. P4.
Ugreninov, Elisabeth (2017). - Kompetente unge kommer ikke gjennom nåløyet - Mangler 4.000 sykepleiere:. Ukeavisa ledelse.
Finnvold, Jon Erik;Ugreninov, Elisabeth (2017). Refugees’ health care utilization: Is there an ethnic density effect?. the 10th INAS Conference of the International Network of Analytical Sociologists "Segregation in schools and neighborhoods: consequences and dynamics”. University of Oslo.
Ugreninov, Elisabeth (2016). Har du ansvar for både foreldre og barn, er du mer utsatt for sykdom. http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/.
Ugreninov, Elisabeth (2016). The Greying of Europe. ESPAnet.
Herlofson, Katharina;Ugreninov, Elisabeth (2014). Are caring fathers caring sons?. 22nd Nordic Congress of Gerontology.
Ugreninov, Elisabeth (2014). European sandwiches; women in squeeze between work and informal care. 2014 Annual ESPAnet Conference, Oslo, Norway. NOVA og HIOA.
Ugreninov, Elisabeth (2013). Pårørende i klemme mellom arbeid og foreldreomsorg - har de høyere sykefravær?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 13. s. 167-176.
Se alle publikasjoner
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Ugreninov, Elisabeth (2013). Social Investment and Related Approaches to Social Policy.What relevance do they have for combating poverty and social exclusion?. COPE progress meeting. University of Edinburgh.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Ugreninov, Elisabeth;Mykletun, Reidar J.;Furunes, Trude (2013). Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and registry study from Norway. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement. Norges forskningsråd.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Furunes, Trude;Mykletun, Reidar J.;Ugreninov, Elisabeth (2012). Ektefellers samordning av pensjoneringstidspunkt. Seminar. Institutt for samfunnsforskning.
Ugreninov, Elisabeth;Kotsadam, Andreas;Finseraas, Henning (2012). “The Long-Term Effect of Parental Leave on Mothers’ Earnings”. EALE.
Ugreninov, Elisabeth (2012). “The gendered effects of informal care on sickness absence in Norway.”. rc19. NOVA.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Furunes, Trude;Mykletun, Reidar J.;Ugreninov, Elisabeth (2012). Koordinerer ektefeller sine arbeidsavganger?. Trygdeseminaret. Institutt for Samfunnsforskning.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Furunes, Trude;Mykletun, Reidar J.;Ugreninov, Elisabeth (2012). Do spouses coordinate their work exits?. REASSESS final internation conference. NOVA, REASSESS.
Urgreninov, Elisabeth;Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Does fathers' involvement in housework affect mothers' sick leave absence?. presentasjon.
Urgreninov, Elisabeth;Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Does fathers' involvement in housework affect mothers' sick leave absence?. Presentasjon.
Urgreninov, Elisabeth (2011). The dark side of the Norwegian Welfare StateMapping the prospects of low-income families with dependent children from 2000 to 2008. Presentasjon. FISS.
Urgreninov, Elisabeth (2011). Can family policy reduce mothers' sick leave absence? A causal analysis of the Norwegian paternity leave reform. Presentasjon. Nordisk sosiologi konferanse.
Urgreninov, Elisabeth;Finseraas, Henning;Kotsadam, Andreas (2011). The long-term effect of parental leave on mothers’ earnings. Konferanse. RC28.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 977 15 556
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X218