HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (1) Formidling (18) HiOA-publikasjoner (2)
Isungset, Martin Arstad;Lillehagen, Mats;Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02
Ugreninov, Elisabeth;Spannagel, Dorothee (2016). Poverty and social exclusion as a Challenge for Active Inclusion - the spatial dimension. Halvorsen, Rune Hvinden, Bjørn (Red.), Combating Poverty in Europe. Active Inclusion in a Multi-Level and Multi-Actor Context. 3. s. 46-61. Edward Elgar Publishing.
Hamre, Karin;Ugreninov, Elisabeth (2015). Døtre i skvis mellom arbeid og foreldreomsorg - er det noen sammenheng mellom omsorgsforpliktelser og sykefravær? :. Sosiologi i dag. Vol. 45.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Ugreninov, Elisabeth;Mykletun, Reidar J.;Furunes, Trude (2014). Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and register analysis from Norway. Research on Aging. Vol. 36. doi: 10.1177/0164027513516151
Birkelund, Gunn Elisabeth;Lillehagen, Mats;Ekre, Vibeke Puja;Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.
Herlofson, Katharina;Ugreninov, Elisabeth (2014). Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.
Ugreninov, Elisabeth (2013). Offspring in Squeeze: Health and Sick Leave Absence among Middle-aged Informal Caregivers. Journal of Population Ageing. Vol. 6. doi: 10.1007/s12062-013-9091-2
Ugreninov, Elisabeth;Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Naturlige eksperiment. Sosiologi i dag. Vol. 43.
Ugreninov, Elisabeth (2012). Fører kombinasjonen av yrkesaktivitet og omsorg for hjelpetrengende foreldre til høyt sykefravær?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 15.
Ugreninov, Elisabeth (2012). "Can family policy reduce mothers' sick leave absence? A causal analysis of the Norwegian Paternity Leave Reform". Journal of Family and Economic Issues. doi: DOI: 10.1007/s10834-012-9344-x
Se alle publikasjoner
Ugreninov, Elisabeth;Vedeler, Janikke Solstad;Heggebø, Kristian;Gjevjon, Edith Roth (2017). Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv. ISBN: 978-82-7894-623-7. 148 s. NOVA.
Finnvold, Jon Erik;Ugreninov, Elisabeth (2017). Refugees’ health care utilization: Is there an ethnic density effect?. the 10th INAS Conference of the International Network of Analytical Sociologists "Segregation in schools and neighborhoods: consequences and dynamics”. University of Oslo.
Ugreninov, Elisabeth (2016). The Greying of Europe. ESPAnet.
Ugreninov, Elisabeth (2016). Har du ansvar for både foreldre og barn, er du mer utsatt for sykdom. http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/.
Ugreninov, Elisabeth (2014). European sandwiches; women in squeeze between work and informal care. 2014 Annual ESPAnet Conference, Oslo, Norway. NOVA og HIOA.
Herlofson, Katharina;Ugreninov, Elisabeth (2014). Are caring fathers caring sons?. 22nd Nordic Congress of Gerontology.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Ugreninov, Elisabeth;Mykletun, Reidar J.;Furunes, Trude (2013). Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and registry study from Norway. International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement. Norges forskningsråd.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Ugreninov, Elisabeth (2013). Social Investment and Related Approaches to Social Policy.What relevance do they have for combating poverty and social exclusion?. COPE progress meeting. University of Edinburgh.
Ugreninov, Elisabeth (2013). Pårørende i klemme mellom arbeid og foreldreomsorg - har de høyere sykefravær?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 13. s. 167-176.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Furunes, Trude;Mykletun, Reidar J.;Ugreninov, Elisabeth (2012). Ektefellers samordning av pensjoneringstidspunkt. Seminar. Institutt for samfunnsforskning.
Ugreninov, Elisabeth;Kotsadam, Andreas;Finseraas, Henning (2012). “The Long-Term Effect of Parental Leave on Mothers’ Earnings”. EALE.
Se alle publikasjoner
Ugreninov, Elisabeth (2012). “The gendered effects of informal care on sickness absence in Norway.”. rc19. NOVA.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Furunes, Trude;Mykletun, Reidar J.;Ugreninov, Elisabeth (2012). Koordinerer ektefeller sine arbeidsavganger?. Trygdeseminaret. Institutt for Samfunnsforskning.
Syse, Astri;Solem, Per Erik;Furunes, Trude;Mykletun, Reidar J.;Ugreninov, Elisabeth (2012). Do spouses coordinate their work exits?. REASSESS final internation conference. NOVA, REASSESS.
Urgreninov, Elisabeth;Finseraas, Henning;Kotsadam, Andreas (2011). The long-term effect of parental leave on mothers’ earnings. Konferanse. RC28.
Urgreninov, Elisabeth (2011). Can family policy reduce mothers' sick leave absence? A causal analysis of the Norwegian paternity leave reform. Presentasjon. Nordisk sosiologi konferanse.
Urgreninov, Elisabeth (2011). The dark side of the Norwegian Welfare StateMapping the prospects of low-income families with dependent children from 2000 to 2008. Presentasjon. FISS.
Urgreninov, Elisabeth;Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Does fathers' involvement in housework affect mothers' sick leave absence?. Presentasjon.
Urgreninov, Elisabeth;Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Does fathers' involvement in housework affect mothers' sick leave absence?. presentasjon.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 977 15 556
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X218