HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (11)
Johannesdottir, Helga;Herberg, Eva Berthling (2007). Kunnskap og læring i praksis. Fra student til profesjonell sosialarbeider. ISBN: 978-82-15-00748-9. 199 s. Universitetsforlaget.
Herberg, Eva Berthling (2005). Kollegaveiledning i FOU-arbeid. ISBN: 82-579-4413-0. 18 s. Hio-trykkeriet.
Herberg, Eva Berthling (2017). Veiledning og læring på kryss av yrkesfelt og profesjoner.. NUFS. NUFS, Finland.
Herberg, Eva Berthling (2012). Hvordan kan vi forstå læring og veiledning i en sosialarbeiderutdanning- kunnskap og refleksjon i praksis. Utbildningshandledning for socialt arbete. Universitetet i Lund.
Herberg, Eva Berthling (2011). Hvordan kan vi forstå læring og veiledning i en sosialarbeiderutdanning- kunnskap og refleksjon i praksis. Utbildningshandledning for socialt arbete. Universitetet i Lund.
Herberg, Eva Berthling (2008). Kunnskap og læring i praksis. Etterutdanning. Etterutdanningsenheten -Lærerutdanning.
Herberg, Eva Berthling (2008). Tilbakeblikk på barnevernpedagogutdanning. Konferanse. FO Universitetsforlaget Hio.
Herberg, Eva Berthling (2005). Hva (eller hvordan)kan vi lære ac "best pracice". Kunnskap i sosialt arbeid. Forsa, Norge.
Herberg, Eva Berthling (2005). Hva kan vi lære av "best practice?" Eller hvordan?. FORSA. FORSA, NORGE.
Herberg, Eva Berthling (2005). Hva skal barnevernspedagoger være gode på?. Yrkesfaglig konferanse for barnevernspedagoger. Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger,sosionomer og v.
Herberg, Eva Berthling (2005). Beeing yourself in the public room. Norwegian-Latvian Academic Conference. Høgskolen i oslo.
Herberg, Eva Berthling (2004). Beeing yourselt in the public room. CPS Conference. Centre for the Study of Professions(CSP), Oslo University Co.
Se alle publikasjoner
Herberg, Eva Berthling (2004). Kunnskapsaspekter i sosialpedagoogikk. Nordisk konferanse i sosialpedagogikk. SPIS, Socialpedagogiken i samhellet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 37
Telefon (mobil): +47 932 16 031
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X552