HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Fagdidaktikk Emner Elevvurdering Kunst og håndverk

Forskningsgrupper

Design Literacy

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (8) Vitenskapelige publikasjoner (11) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (4) Formidling (47)
Lutnæs, Eva (2017). Dybdelæring gjennom vurdering?. NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UH-SEKTOR. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lutnæs, Eva (2017). Responsible creativity in design education. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 8. s. 668-673. The Design Society.
Lutnæs, Eva;Austestad, Anna (2009). Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk?. FORMakademisk. Vol. 2.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Austestad, Anna;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Austestad, Anna;Lutnæs, Eva (2008). Mellom læreplan og praksis. Estetisk Forum.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger;Austestad, Anna;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. 31 s. Høgskolen i oslo, avd. LU.
Lutnæs, Eva (2007). Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen - vekselspill eller kokong? HiO-masteroppgave 2007 nr 12. ISBN: 978-82-579-4593-0. 163 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lutnæs, Eva (2006). Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen : veien mot en fagdidaktisk handlingskompetanse. Nielsen, Liv Merete Digranes, Ingvild (Red.), DesignDialog - Kunnskapsløftet og visuell kompetanse. kapittel. s. 59-68. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lutnæs, Eva;Fallingen, Nina Kristin (2017). Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis - Utvikling av økoliteracy i et samlet kunst- og håndverksfag. FORMakademisk. Vol. 10. 19 s. doi: http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.1825
Lutnæs, Eva (2017). Responsible creativity in design education. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 8. s. 668-673. The Design Society.
Lutnæs, Eva (2017). Rethinking consumption culture: educating the reflective citizen. Skjerven, Astrid Reitan, Janne Beate (Red.), Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. Kapittel. s. 171-184. Routledge.
Lutnæs, Eva (2015). Kritisk refleksjon og systemorientert design – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk. FORMakademisk. Vol. 8. doi: 10.7577/formakademisk.1433
Lutnæs, Eva (2015). Imagining the unknown - Responsible creativity for a better tomorrow. FORMakademisk. Vol. 8. doi: 10.7577/formakademisk.1404
Reitan, Janne Beate;Lloyd, Peter;Bohemia, Erik;Nielsen, Liv Merete;Digranes, Ingvild;Lutnæs, Eva (2013). Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers. ISBN: 978-82-93298-05-2. 658 s. ABM-media AS.
Lutnæs, Eva (2013). Creativity in the subject Art and Crafts: the weak link between learning and assessment. Reitan, Janne Beate Lloyd, Peter Bohemia, Erik Nielsen, Liv Merete Digranes, Ingvild Lutnæs, Eva (Red.), Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. vol 1. s. 317-329. ABM-media AS.
Reitan, Janne Beate;Lloyd, Peter;Bohemia, Erik;Nielsen, Liv Merete;Digranes, Ingvild;Lutnæs, Eva (2013). Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. ISBN: 978-82-93298-00-7. 2362 s. ABM-media AS.
Lutnæs, Eva;Austestad, Anna (2009). Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk?. FORMakademisk. Vol. 2.
Se alle publikasjoner
Lutnæs, Eva (2006). Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen : veien mot en fagdidaktisk handlingskompetanse. Nielsen, Liv Merete Digranes, Ingvild (Red.), DesignDialog - Kunnskapsløftet og visuell kompetanse. kapittel. s. 59-68. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lutnæs, Eva (2017). Minihytta - arkitektur og miljøperspektiv. ISBN: 978-82-11-02355-1. 7 s. Fagbokforlaget.
Lutnæs, Eva (2017). Design forbedrer verden - lær mer om design. ISBN: 978-82-11-02355-1. 7 s. Fagbokforlaget.
Lutnæs, Eva (2017). Sett deg inn i kunsthistorien - kunst og kunsthistorie. ISBN: 978-82-11-02355-1. 5 s. Fagbokforlaget.
Lutnæs, Eva (2015). Plantefarging. Farg garn med vekster fra naturen. ISBN: 978-82-419-1124-8. 159 s. Vigmostad & Bjørke.
Lutnæs, Eva;Fauske, Laila Belinda;Dahlin, Liv Klakegg;Lie, Catrine (2017). Modeller for fagfornyelse i kunst og håndverk på ungdomstrinnet. 27 s. Utdanningsdirektoratet.
Nielsen, Liv Merete;Lutnæs, Eva (2011). Standpunktvurdering i grunnskolefaget Kunst og håndverk. ISBN: 978-82-547-0239-0. 274 s. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Hovik, Ellen Konstanse;Austestad, Anna;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solem, Ida Heiberg;Ulleberg, Inger;Austestad, Anna;Kleve, Bodil;Tellefsen, Helga Kufaas;Hansen, Pål Kirkeby;Lutnæs, Eva;Grøstad, Kjersti (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. 31 s. Høgskolen i oslo, avd. LU.
Lutnæs, Eva (2017). Faglig progresjon i kunst og håndverk - underveisvurdering og utforming av oppgaver. Kurs for lærere i faget kunst og håndverk på ungdomstrinnet. Utdanningsforbundet.
Lutnæs, Eva (2017). Kunst og håndverk på Ener ungdomsskole. Seminar om faget kunst og håndverk. Utdanningsforbundet.
Lutnæs, Eva (2017). Debatt: Utdanning av fremtidens arbeidstaker og samfunnsborgere. Skaperevne - betydningen av håndverk og design i fremtiden. NHO, Utdanningsforbundet, Norsk Industri, NHO Mat og Drikke,.
Lutnæs, Eva (2017). Seminar om vurdering i kunst og håndverk, barnetrinnet. Faggruppesamling for kunst- og håndverkslærere. Skedsmo kommune.
Lutnæs, Eva (2017). Seminar om vurdering i kunst og håndverk, ungdomstrinnet. Faggruppesamling for kunst- og håndverkslærere. Skedsmo kommune.
Lutnæs, Eva (2017). Arkitektur i ungdomsskolen. Kunst- og håndverkskonferansen 2017. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lutnæs, Eva (2017). Dybdelæring gjennom vurdering?. NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UH-SEKTOR. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lutnæs, Eva (2017). Responsible creativity in design education. The 19th International Conference on Engineering and product Design Education. Høgskolen i Oslo og Akershus, Department of product design.
Lutnæs, Eva (2016). Metallteppe inspirert av kunstneren El Anatsui.
Se alle publikasjoner
Lutnæs, Eva (2016). Faglige forventninger i kunst og håndverk. form tidsskrift for kunst og design. Vol. 50. 4 s.
Lutnæs, Eva (2016). Portrett av en utrydningstruet art. form tidsskrift for kunst og design. Vol. 50. 1 s.
Lutnæs, Eva (2016). Minihytta - et fristed i naturen. form tidsskrift for kunst og design. Vol. 50. 2 s.
Lutnæs, Eva (2016). Faglærer og forsker. form tidsskrift for kunst og design. Vol. 50. 4 s.
Lutnæs, Eva (2016). Plantefarging. Oslo strikkefestival. Oslo strikkefestival.
Lutnæs, Eva (2015). Kjernekompetanse i grunnskolefaget Kunst og håndverk. form tidsskrift for kunst og design. Vol. 49.
Lutnæs, Eva (2015). Rethinking consumption culture. Culture(s) in sustainable futures: theories, practices and policies. COST-network and University of Jyväskylä.
Lutnæs, Eva (2015). Bokanmeldelse: Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk - og kunstpedagogisk utdanning. Profesjonsdilemmaer i det kunstpedagogiske felt. FORMakademisk. Vol. 8. doi: 10.7577/formakademisk.1435
Lutnæs, Eva (2015). Staten satser for smalt. Bergens Tidende.
Lutnæs, Eva (2015). Fire generasjoner med plantefarging - Kulturhuset folk. NRK P2.
Lutnæs, Eva (2015). Grunnskolen og den gryende håndverkeren. Løfte håndverket: Hvor blir høvelbenken av?. Norsk håndverksinstitutt.
Lutnæs, Eva (2014). Kunnskaps­ministerens fortelling. Morgenbladet.
Lutnæs, Eva (2014). Nivådelte vurderingskriterier og vurderingsgrunnlag. Nationell ämnesdidaktisk konferens NÄD2014. Gøteborgs universitet.
Lutnæs, Eva (2013). Vurdering av kreativitet i grunnskolefaget Kunst og håndverk – et svakt ledd?. FORM. Vol. 47.
Lutnæs, Eva;Freitas, Nancy de (2013). Editorial: Making, materiality and knowledge in creative research. Studies in Material Thinking. Vol. 9.
Lutnæs, Eva (2013). Creativity in the subject Art and Crafts: the weak link between learning and assessment. DRS//Cumulus Oslo 2013 The 2nd International Conference for Design Education Researchers. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
Lutnæs, Eva (2012). Hva kan vi forvente av elevene i faget Kunst og håndverk?. Seminar om vurdering i faget Kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.
Lutnæs, Eva (2012). Underveisvurdering i Kunst og håndverk. Hvilke krav stiller forskriftene til lærernes vurderingspraksis?. Seminar om vurdering i faget Kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.
Lutnæs, Eva (2012). Kan kreativitet vurderes?. Seminar om vurdering i faget Kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.
Lutnæs, Eva (2012). Kontinuitet og progresjon på tvers av undervisningsperioder og kompetansemål. Utvikling av modeller for vurderingsarbeid. Seminar om vurdering i faget Kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.
Lutnæs, Eva (2012). Standpunktvurdering i Kunst og håndverk. Hvilke krav stiller forskriftene til lærernes vurderingspraksis? Hvordan kan dette løses i skolehverdagen?. Seminar om vurdering i faget Kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.
Lutnæs, Eva (2012). Fire diakrone perspektiv på vurdering av elevarbeider. Hvilke tradisjoner følger du i egen vurderingspraksis?. Seminar om vurdering i faget Kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.
Lutnæs, Eva (2012). Vurdering av kunstfaglig kompetanse som fagdidaktisk kamp – fra fri (selv)utfoldelse til kjennetegn på måloppnåelse. Seminar om vurdering i faget Kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.
Lutnæs, Eva (2012). Vurdering av kunstfaglig kompetanse som fagdidaktisk kamp - fra fri (selv)utfoldelse til kjennetegn på måloppnåelse. Fagseminar om kvalifikasjonsrammeverket. Forum for kunstutdanning.
Lutnæs, Eva (2012). Modeller for vurdering av kunstfaglig kompetanse. Fagseminar om kvalifikasjonsrammeverket. Forum for kunstutdanning.
Lutnæs, Eva (2012). Regimes of Competence in the Subject Arts and Crafts. Making an International Conference on Materiality and Knowledge. NordFo.
Lutnæs, Eva (2010). Nivådelte vurderingskriterier (bedömningskriterier) Utfordringer for grunnskolefaget Kunst og håndverk. ÖKAT TRYCK PÅ BEDÖMNING OCH DOKUMENTATION – vad får det för konsekvenser. Nationella forskarskolan för pedagogisk bedömning.
Lutnæs, Eva (2010). Nivådelte vurderingskriterier (bedömningskriterier) Utfordringer for grunnskolefaget Kunst og håndverk. ERASMUS-lærerutveksling nettverkstreff for bildelærere fra grunnskole og gymnasnivå. Högskolan Dalarna.
Lutnæs, Eva (2010). Nivådelte vurderingskriterier (bedömningskriterier) Utfordringer for grunnskolefaget Kunst og håndverk. ERASMUS-lærerutveksling. Seminar for bildlærerstudenter 2. studieår. Högskolan Dalarna.
Lutnæs, Eva (2010). Modeller for vurdering av kunstnerisk kvalitet. ERASMUS-lærerutveksling - seminar for bildelærerstudenter 3. studieår. Högskolan Dalarna.
Lutnæs, Eva (2010). Norwegian Assessment Practice in Transition - challenges for the Subject Arts and Crafts. European InSEA Regional Conference. University of Lapland.
Lutnæs, Eva (2009). Vurderingskriterier for kunst og håndverk i Osloskolen. NordFo Nordisk forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Høgskolen i Telemark.
Austestad, Anna;Lutnæs, Eva (2008). Mellom læreplan og praksis. Estetisk Forum.
Lutnæs, Eva (2007). Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen - vekselspill eller kokong? HiO-masteroppgave 2007 nr 12. ISBN: 978-82-579-4593-0. 163 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lutnæs, Eva;Grøndalen, Eva (2006). Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen - vekselspill eller kokong?. 127 s. Avdeling for estetiske fag, Høgskolen i Oslo.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 88 03
Telefon (mobil): +47 977 66 396
Besøksadresse: Pilestredet Park 33, Oslo, postonly

Samarbeidsrelasjoner

NordFo DesignDialog