HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (16) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (42) Formidling (38) OsloMet-publikasjoner (52)
Dyb, Evelyn (2017). Counting Homelessness and Politics: The case of Norway. European Journal of Homelessness. Vol. 11.
Anderson, Isobel;Dyb, Evelyn;Finnerty, Joe (2016). The 'Arc of Prosperity' Revisited. Homelessness Policy Change in North Western Europe. Social Inclusion. Vol. 4. doi: 10.17645/si.v4i4.675
Dyb, Evelyn (2016). Housing First or no housing? Housing and homelessness at the end of alcohol and drug treatment. International journal of drug policy. Vol. 36. doi: 10.1016/j.drugpo.2016.07.003
Dyb, Evelyn (2014). "Det har jo ordna seg" Hjemløse fangers konstruksjon av en bolig. Finstad, Liv Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel. s. 83-100. Novus Forlag.
Dyb, Evelyn (2012). Lokal boligsosial samstyring. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. kap. 12. s. 253-273. Akademika forlag.
Benjaminsen, Lars;Dyb, Evelyn (2010). Homelessness Strategies and Innovation. O’Sullivan, Eoin Busch-Geertsema, Volker Quilgars, Deborah Pleace, Nicholas (Red.), Homelessness Research in Europe. Kapittel. s. 123-142.
Dyb, Evelyn (2009). Homelessness in the Nordic and Baltic Countries. Holt-Jensen, Arild Pollock, Eric (Red.), Urban Sustainability and Governance. Box 2. s. 165-169. Nova Science Publishers, Inc..
Dyb, Evelyn;Benjaminsen, Lars;O'Sullivan, Eoin (2009). The Governance of homelessness in Liberal and Social Democratic Welfare Regimes: National strategies and models of intervention. European Journal of Homelessness. Vol. 3.
Dyb, Evelyn (2009). Imprisonment: A Major Gateway to Homelessness. Housing Studies. Vol. 24. doi: 10.1080/02673030903203676
Meert, Henk;Stuyck, Karen;Cabrera, Pedro José;Dyb, Evelyn;Filipovic, Masa;Györi, Péter;Hradecky, Ilja;Loison, Marie;Maas, Roland (2008). The changing profiles of homeless people: Conflict, rooflessness and the use of public space. Doherty, Joe Edgar, Bill (Red.), In my caravan, I feel like superman. Kapittel 8. s. 171-206.
Se alle publikasjoner
Benjaminsen, Lars;Dyb, Evelyn (2008). The effectiveness of homeless policies - Variation among the Scandinavian countries. European Journal of Homelessness. Vol. 2.
Dyb, Evelyn (2007). Le mal-logement: question d’identité ou de statut sur le marché du logement?. Laflamme, Valéri Levy-Vroelant, Claire Robertson, Douglas Smyth, Jim (Red.), Le logement précaire. Aux marges du palais. Kapittel. s. 45-61. L'Harmattan.
Dyb, Evelyn;Loison, Marie (2007). Impact of Service Procurement and Competition on Quality and Standards in Homeless Service Provision. European Journal of Homelessness. Vol. 1.
Bjerke, Paul;Dyb, Evelyn (2006). Journalistikk i risikosamfunnet. ISBN: 978-82-7935-225-9. 261 s. Abstrakt forlag.
Dyb, Evelyn (2003). Bostedsløshet i Norden. Forskning, politikk og praksis. ISBN: 92-893-0896-6. 122 s. Nordisk Ministerråd.
Dyb, Evelyn (2002). Bostedsløshet i Norge - forklaringer på marginalisering. Sahlin, Ingrid Kärkkäinen, Sirkka-Liisa (Red.), Bostadslöshet som problem och politik. Aktuell nordisk forskning. Kapittel 2. s. 35-56.
Dyb, Evelyn;Solheim, Liv Johanne;Ytrehus, Siri (2004). Sosialt perspektiv på bolig. ISBN: 82-7935-080-2. 192 s. Abstrakt forlag.
Bjerke, Paul;Dyb, Evelyn (2002). Verket. En historie om bedriftsklubben ved Christiania Spigerverk 1902 – 2002. ISBN: 82-7999-004-6. De Facto.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Asker 2016. NIBR-notat 2017:106. 25 s. By- og regionforskningsinstituttet, HiOA.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Drammen 2016. NIBR-notat 2017:105. 25 s. By- og regionforskningsinstituttet, HiOA.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Fredrikstad 2016. NIBR-notat 2017:104. 25 s. By- og regionforskningsinstituttet, HiOA.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Sandnes 2016. NIBR-notat 2017:103. 25 s. By- og regionforskningsinstituttet, HiOA.
Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Bostedsløse i Norge 2016: En kartlegging. ISBN: 978-82-8309-204-2. 217 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aasen, Berit;Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre. ISBN: 978-82-8309-154-0. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Søholt, Susanne;Henningsen, Erik;Dyb, Evelyn (2017). Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting. Erfaringer fra casekommuner og flyktninger. Rapport 2.. ISBN: 978-82-8309-156-4. 172 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dyb, Evelyn (2015). Unge ranere i den globale byen - En kvalitativ studie. ISBN: 978-82-8309-039-0. 128 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Holm, Arne (2015). Rus og bolig - Kartlegging av boligsituasjonen til personer med rusmiddelproblemer. ISBN: 978-82-8309-056-7. 153 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Dyb, Evelyn;Lied, Camilla (2015). Bustadsosialt velferdsprogram i Førde – foranalyse. ISBN: 978-82-8309-057-4. 91 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Lied, Camilla (2015). Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo – En evaluering. ISBN: 978-82-8309-063-5. 158 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Helgesen, Marit;Olsen, Dorothy Sutherland;Dyb, Evelyn;Monkerud, Lars Christian;Røste, Rannveig;Holm, Arne (2015). Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg - Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. ISBN: 978-82-8309-071-0. 164 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
Johannessen, Katja;Lied, Camilla;Dyb, Evelyn (2014). Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune. ISBN: 978-82-8309-025-3. 124 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Johannessen, Katja;Lied, Camilla;Kvinge, Torunn;Dyb, Evelyn (2013). Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer. ISBN: 978-82-8309-004-8. 41 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2013). Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging. ISBN: 978-82-7071-977-8. 225 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja;Lied, Camilla;Kvinge, Torunn (2013). Forklaringer på bostedsløshet. ISBN: 978-82-7071-989-1. 239 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Anderson, Isobel;Dyb, Evelyn;Ytrehus, Siri (2012). Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland. A pilot study. ISBN: 978-82-7071-955-6. 63 s. NIBR.
Johannessen, Katja;Dyb, Evelyn (2011). På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger. ISBN: 978-82-7071-889-4. 192 s. Norks institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Johannessen, Katja;Dyb, Evelyn (2011). Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Beregninger basert på konstruerte klienthistorier. ISBN: 978-82-7071-877-1. 129 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2011). Tilbakeføring av straffedømte En kommentert bibliografi. ISBN: 978-82-7071-892-4. 112 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Lied, Camilla;Renå, Helge (2011). Boligsosialt utviklingsprogram i Groruddalen. ISBN: 978-82-7071-900-6. 185 s. Norsk institutt for by- og regionsforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2010). Regjeringens tilbakeføringsgaranti av straffedømte - en forstudie av iverksetting. ISBN: 978-82-7071-845-0. 102 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2009). Siste dager Utredning om hospiceavdeling ved Frelsesarmeens Gatehospital. 67 s. Frelsesarmeen/Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2009). Bostedsløse i Norge 2008 – En kartlegging. ISBN: 978-82-7071-790-3. 206 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Myrvold, Trine (2009). Omsorgsboliger for psykisk syke – Evaluering av Husbankens arbeid. ISBN: 978-82-7071-804-7. 154 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Helgesen, Marit;Johannessen, Katja (2008). På vei til egen bolig – Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007. ISBN: 978-82-7071-735-4. 232 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Hansen, Thorbjørn;Dyb, Evelyn;Østerby, Steinar (2006). Bostedsløse i Norge - en kartlegging. ISBN: 82-536--0915-9. 98 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2006). Kvinners behov Et tilbud tilpasset kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. 46 s. Frelsesarmeen/Norsk institutt for by- og regionsforskning.
Dyb, Evelyn;Brattbakk, Ingar;Bergander, Klaus;Helgesen, Janne Henriette Ingarsdotter (2006). Løslatt og hjemløs – Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold. ISBN: 82-7071-624-3. 215 s. NIBR/KRUS/Byggforsk.
Helgesen, Janne;Dyb, Evelyn;Brattbakk, Ingar;Bergander, Klaus (2006). Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold. ISBN: 82-7071-624-3. 215 s. NIBR/ KRUS.
Dyb, Evelyn (2005). Bostedsløshet; posisjon på boligmarkedet eller identitet? Oppfølgende analyse av kartlegging av bostedsløse i 2003. ISBN: 82-536-0866-7. 62 s. Norges byggforskningsinstiutt.
Dyb, Evelyn (2005). Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt. ISBN: 82-536-0888-8. 145 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2004). Utdanning i boligsosialt arbeid - en evaluering. ISBN: 82-536-0830-6. 85 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2004). Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006-2008. ISBN: 82-536-0912-4. 62 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2003). Prosjekt bostedsløse Oppstartfase del 2 Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner. ISBN: 82-536-0785-7. 63 s. Norges byggforskningsinstiutt.
Dyb, Evelyn (2003). Prosjekt bostedsløse - midtveisevaluering. ISBN: 82-536-0815-2. 109 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Barlindhaug, Rolf;Dyb, Evelyn (2003). Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. ISBN: 82-536-0810-1. 99 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Hansen, Thorbjørn;Dyb, Evelyn;Holm, Arne (2002). Evaluering av Prosjekt bostedsløse Oppstartfasen. ISBN: 82-536-0760-1. 92 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2001). Tiltak for bostedsløse: En eksempelsamling. ISBN: 82-536-0738-5. 57 s. Norges byggforskningsinstituttt.
Dyb, Evelyn (2001). 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier. ISBN: 82-536-0725-3. 81 s. Norges byggforsningsinstitutt.
Brattbakk, Ingar;Dyb, Evelyn (2001). Byfornyelsen i Oslo 1998 - 2000: Evaluering av nye virkemidler. ISBN: 82-536-0740-7. 200 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2018). Decrease in homelessness. Explaining the decrease in number of homeless individuals in Norway. COST action Measuring homelessness in Europe. COST action Measuring homelessness in Europe.
Dyb, Evelyn (2018). Housing, homelessness and substance use: Reflections from Norway. Faglig konferanse. University of Stirling and Scotland's Drug Research Comm.
Dyb, Evelyn (2018). The unhappiness of renting in a homeowner society. Forskerkonferanse med paper. ENHR European Network for Housing Research.
Søholt, Susanne;Dyb, Evelyn (2018). More together, more apart? Migrasjon, fortetting, segregering (ENHR 2018). Bybloggen.
Dyb, Evelyn (2018). Rus og bolig. Boligsosial konferanse. Husbanken.
Dyb, Evelyn (2018). Bostedsløse 2016. Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer. Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane. Boligsosial konferanse. Husbanken, FM i Hordaland, FM i Sogn og Fjordane, Helse vest.
Dyb, Evelyn (2017). "Er du sykepleier, lærer eller enslig, klarer du faktisk ikke å kjøpe deg en ordentlig leilighet i Oslo". Aftenposten.
Dyb, Evelyn;Mostowska, Magdalena (2017). Welfare systems and the (in)visibility of women’s homelessness Comparison of Norway and Poland. Publiseringskonferanse med presentasjone av utkast til artikkel. SVA Senter for arbeidsliv og velferdsforskning.
Dyb, Evelyn (2017). Kven er dei heimlause?. Podcast Viten og snakkis, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dyb, Evelyn (2017). Bostedsløse 2018. Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer. Bostedsløse i Rogaland. Boligsosial konferanse. Husbanken og Fylkesmannen i Rogaland.
Se alle publikasjoner
Dyb, Evelyn (2017). Bostedsløse i Norge 2016. Landsomfattende kartlegging av bostedsløse. Frokostmøte i Husbanken. Husbanken.
Dyb, Evelyn (2017). Bostedsløse og VM i gatefotball i Oslo. Debatt under VM i gatefotball i Oslo 29.08-05.09 2017. Fagrådet for rusfeltet.
Dyb, Evelyn (2017). Homelessness and homeless politics in Norway and Ireland. Round table discussion with academics, sivil servants, politicians and NGOs. Focus Irealnd.
Dyb, Evelyn (2017). Homelessness in Norway. Housing led policy. Faglig seminar. Focus Irealnd.
Dyb, Evelyn (2017). Bostedsløse i Norge 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer. Boligsosial konferanse. Husbanken.
Dyb, Evelyn (2017). Antall bostedsløse halvert. André (48) gikk fra å være uteligger til å ha jobb og leilighet. TV 2 Nettavis.
Dyb, Evelyn (2017). Nedgang i antall bostedsløse i Norge.
Dyb, Evelyn (2017). Bostedsløse i Norge 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse. Pressekonferanse med statsminster, kommunalminister og barne- og likestillingsminister. Regjeringen.
Dyb, Evelyn (2017). Norges fattige del 2. VG Pluss.
Dyb, Evelyn (2017). Norges fattige del 1. I verdens lykkeligste land .... VG.
Dyb, Evelyn (2017). The governance of rehabilitation in prisons. Andersson, Björn Petersson, Frida Skårner, Anette (Red.), Den motspänstiga akademikern. Festskrift til Ingrid Sahlin. Kapittel 16. s. 383-404. Égalité.
Dyb, Evelyn (2016). Governance of homelessness inside the prison walls. European Network for Housing Research/ENHR årlige konferanse. European Network for Housing Research/ENHR.
Dyb, Evelyn (2016). Resirkulering av bostedsløse: Inn og ut av bolig. Fagdag Housing First. Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus.
Dyb, Evelyn (2016). Fortvilet over aggressive ungdomsgjenger. NRK Østlandsendingen.
Dyb, Evelyn (2016). Hvem er det som raner barn og unge. NRK Østlandsendingen.
Dyb, Evelyn (2013). Mange bostedsløse veteraner. NRK Dagsnytt atten.
Dyb, Evelyn (2013). Neo-liberal versus Social Democratic Policies on Homelessness: The Nordic Case. European Journal of Homelessness. Vol. 7.
Dyb, Evelyn (2011). Hjemløs i ny og gammel frakk. Krigsropet.
Dyb, Evelyn (2011). Swept Up Lives. Re-envisioning the Homeless City. European Journal of Homelessness. Vol. 5.
Dyb, Evelyn (2010). Med plastposen i hånda. Fontene.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2010). En verdig avslutning. Rus & samfunn.
Dyb, Evelyn (2010). Den nye løsgjengeren. Rus & samfunn.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2008). Bostedsløs med tak over hodet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Dyb, Evelyn (2006). Hemlöshetens politik. Lokal policy och praktik. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 13.
Dyb, Evelyn (2004). Bolig – fordi du fortjener det?. Psykisk helse.
Dyb, Evelyn (2004). Bilder av den hjemløse kvinnen. NAD-publication. Vol. 21.
Dyb, Evelyn (2002). Ett trappetrinn opp eller to trinn ned. Embla.
Dyb, Evelyn (2002). Verst og best blant hjemløse i Norden. Dagbladet.
Bostedsløse i Norge 2008. (2009) NIBR-rapport 2009:17
Prosjekt bostedsløse. (2005) Byggforsk skriftserie, 7-2005
På vei til egen bolig. (2008) NIBR-rapport 2008:15
Se alle publikasjoner
Løslatt og hjemløs. (2006) Samarbeidsrapport NIBR/KRUS/Byggforsk 2006
Bostedsløshet i Norden. (2003) TemaNord 2003:523
Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. (2003) Byggforsk Prosjektrapport; 355-2003
Prosjekt bostedsløse - midtveisevaluering. (2003) Byggforsk Prosjektrapport; 358-2003
Bostedsløs; posisjon på boligmarkedet eller identitet?. (2005) Byggforsk Prosjektrapport; 383-2005
Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser. (2006) Byggforsk Prosjektrapport; 401-2006
Bostedsløse i Norge 2005 - en kartlegging. (2006) Byggforsk Prosjektrapport; 403-2006
Unge ranere i den globale byen. (2015) NIBR-rapport 2014:20
Rus og bolig. (2015) NIBR-rapport 2015:5
Omsorgsboliger for psykisk syke. (2009) NIBR-rapport 2009:25
Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo. (2015) NIBR-rapport 2015:10
Forklaringer på bostedsløshet. (2013) NIBR-rapport 2013:6
På ubestemt tid. (2011) NIBR-rapport 2011:13
Tilbakeføring av straffedømte . (2011) NIBR-rapport 2011:20
Bostedsløse i Norge 2016. (2017) NIBR-rapport 2017:13

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 87
Telefon (mobil): +47 450 23 677
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG532