HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Arbeid, ledelse og mestring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (16) Formidling (114) HiOA-publikasjoner (12)
Falkum, Eivind (2015). Institutionalization and Dynamic Change of Institutions - the Basic Agreement and Tripartite Structures in Norway. Engelstad, Fredrik Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. chapter 4. s. 56-76. De Gruyter Open.
Falkum, Eivind;Colman, Helene Loe;Bråten, Mona (2014). Industrial relations in merger integrations. Economic and Industrial Democracy. Vol. 35. doi: 10.1177/0143831X13475829
Falkum, Eivind;SCHAFFT, Angelika;SPJELKAVIK, Øystein (2014). Arbeidsgivernes rolle i inkluderingen. Frøyland, Kjetil SPJELKAVIK, Øystein (Red.), Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 8. s. 142-155. Gyldendal Akademisk.
Falkum, Eivind;Bråten, Mona;Hansen, Kåre (2011). Decision Making, Implementation and Distribution of Power. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 7. s. 103-116. Fagbokforlaget.
Colman, Helene Loe;Falkum, Eivind;Stensaker, Inger;Tharaldsen, Jorunn Elise (2011). Merger Integration Outcomes. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 16. s. 251-270. Fagbokforlaget.
Falkum, Eivind (2011). Corporate and Political contexts. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 2. Fagbokforlaget.
Falkum, Eivind (2011). Significance of local industrial relations. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 8. Fagbokforlaget.
Falkum, Eivind (2011). Chapter 6 Industrial Relations Perspective. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 6. Fagbokforlaget.
Falkum, Eivind;Eldring, Line;Colbjørnsen, Tom (1999). Medbestemmelse og medvirkning. Bedriftsutvikling mot år 2000. ISBN: 82-7422-302-0. 276 s. Fafo.
Colbjørnsen, Tom;Colbjørnsen, Tom;Falkum, Eivind (1997). Corporate Efficiency and Employee Participation. Concepts and Transformation. Vol. 2.
Se alle publikasjoner
Colbjørnsen, Tom (red.);Falkum, Eivind (red.);Falkum, Eivind (red.);Eldring, Line (red.);Eldring, Line (red.) (1999). Medbestemmelse og medvirkning: Bedriftsutvikling mot år 2000. ISBN: 82-7422-302-0. 276 s. Fafo.
Falkum, Eivind;GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik (2017). Forsøk med Sykmeldt i Jobb (SMJ). Virksomhetenes bruk av ordningen. 57 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Drange, Ida;Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Wathne, Christin Thea (2017). Arbeidslivsrelasjoner i endring. Medbestemmelsesbarometeret 2017.. 26 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Ingelsrud, Mari Holm;Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2017). Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner. 34 s. Lederne.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Drange, Ida (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Delrapport 2. Tillit, konflikt og omstilling. Lederne.
Falkum, Eivind (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Del 1 Lønnsrapport. Lederne.
Falkum, Eivind (2017). Frykt, skam og fremmedgjøring. Ledelsesbarometeret 2016. Delrapport 2 www.lederne.no. 42 s. Lederne.
Falkum, Eivind;GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik (2017). Forsøk med sykmeldt i jobb (SMJ). Virksomhetenes bruk av ordningen. 61 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Falkum, Eivind;Solberg, Anne Grethe (2015). Arbeidsgiveres inkluderingsevne. ISBN: 978-82-7609-355-1. 48 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Falkum, Eivind;STEEN, Arild Henrik (2015). Høgskolen i Telemark og TEL-TEK. Utredning om fremtidig samarbeid. ISBN: 978-82-7609-352-0. 41 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2015). Demonteringen av den norske arbeidslivsmodellen. Norsk Ledelsesbarometer 2015. 65 s. Fagforbundet Lederne.
Se alle publikasjoner
Falkum, Eivind;Breit, Eric (2015). Felles læring i lokal handling. Samarbeid om delmål 2 i avtalen om inkluderende arbeidsliv.. 60 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fossen, Øystein;Falkum, Eivind;Talberg, Olav Niri (2013). Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN. 36 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Folkenborg, Kari;Underthun, Anders;Falkum, Eivind (2012). "Evaluering av Statsbyggs FoU-strategi". Arbeidsforskningsinstituttet.
Falkum, Eivind (2012). Risiko og inkludering. Betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet. ISBN: 978-82-7609-309-4. 43 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Bygdås, Arne Lindseth;Falkum, Eivind (2012). LEAN i solnedgang. Vekst og fall i RECs waferfabrikk på Herøya. ISBN: 978-82-7609-318-6. 33 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Falkum, Eivind;Feiring, Eli;Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. ISBN: 82-7422-153-2. 92 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Falkum, Eivind (2017). FOrvitrer den norske modellen?. Årskonferanse. TEKNA.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse under press. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. Vol. 112.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse i helsesektoren. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. Vol. 24.
Falkum, Eivind (2017). Digitalisering - massive krav til omstilling?. Partnerskapseminar. Høgskolen i Molde.
Falkum, Eivind (2017). Arbeidsmiljøet i omstilling. bedriftsinternt seminar. Vegdirektoratet.
Falkum, Eivind (2017). Arbeidslivsmodellen i omstilling. bedriftsinternt seminar. Toll og avgiftsdirektoratet.
Falkum, Eivind (2017). HMS og den norske arbeidslivsmodellen. bedriftsinternt seminar. Total Norge AS.
Falkum, Eivind (2017). Arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser. HMS konferansen. Arbeidsmiljøsenteret.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse og innflytelse - verdien av den lokale medbetemmelsen. Årskonferaqnse. Akademikerne.
Falkum, Eivind;Ingelsrud, Mari Holm (2017). Skiftarbeidsundersøkelsen på sokkelen. Styremøte. Lederne Avd Olje og Gass.
Se alle publikasjoner
Falkum, Eivind (2017). Er vi i ferd med å skrote den norske arbeidslivsmodellen. Kveldsseminar. Legeforeningen.
Falkum, Eivind (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Arendalsuka. Lederne.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Konferanse. Forskerforbundet.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelesesbarometeret 2016. Foreningsmøte. Legeforeningen i Vestfold.
Falkum, Eivind (2017). Employee managment Cooperation - why?. Aker. Aker Akastor.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse i arbeidslivet. Kuirs for tillitsvalgte. Naturviterne.
Falkum, Eivind (2017). Fra IR til HR - den norske modellen under press?. Kuirs for tillitsvalgte. Norsk Tjenestemannslag (NTL).
Falkum, Eivind (2016). Innlegg på Arbeidsmiljøkonferansen. Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2016). Trenger vi medbestemmelse i arbeidslivet?. Arendalsuka. Lederne.
Falkum, Eivind (2016). Medbestemmelsesbarometeret og framtidens arbeidsliv. Topptillitsvalgtseminaret. NITO.
Falkum, Eivind (2016). Debatten: debatt om arbeidslivet. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Lønnskutt kan redde jobben. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Her og nå: Mer autoritært arbeidsliv. NRK.
Falkum, Eivind (2016). - Uvanlig at noen sier opp tariffavtalen. P4.
Falkum, Eivind (2016). Nyhetsmorgen: Arbeidsklær. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Nyhetslunsj: Mer autoritært arbeidsliv. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Legestreik pga uenighet om nye arbeidsplaner. TV2.
Falkum, Eivind (2016). Her og nå: Arbeidsforsker Eivind Falkum om sykehusstreiken. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Kvinnelige ledere sakker akterut. P4.
Falkum, Eivind (2016). - Stiller man kritiske spørsmål så blir man feid av banen. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Forskarar har avdekka fryktkultur på Nyhamna-anlegget til Shell. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Varslet kritikkverdige forhold - mistet jobben. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Når ansatte ikke tør si fra. Aftenposten.
Falkum, Eivind (2016). Tjener mest i nord. Altaposten.
Falkum, Eivind (2016). Lederne i fylket blant de best betalte. Romsdals Budstikke.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener lederne. Tidens Krav.
Falkum, Eivind (2016). Dette tjener sjefene i Telemark. Telemarksavisa.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener ledere i Troms. iTromsø.
Falkum, Eivind (2016). Relativt lav lønn til Østfoldledere. Dagsavisen.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener sjefen din. Indre Akershus Blad.
Falkum, Eivind (2016). Ledere i Nordland tjerner minst i nord. Rana Blad.
Falkum, Eivind (2016). På sjetteplass i Norge. Fjordenes Tidende.
Falkum, Eivind (2016). Høye lederlønninger. Moss Avis.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en leder i Nord-Trøndelag. Ytringen.
Falkum, Eivind (2016). Finnmarksledere tjener mest i nord. Sør-Varanger Avis.
Falkum, Eivind (2016). Ledere i Nord-Trøndelag tjener under snittet. Innherred.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en Østfold-leder. Moss Avis.
Falkum, Eivind (2016). Vestfoldledernes lønn - Tjener mer enn i Telemark og Buskerud. Jarlsberg.
Falkum, Eivind (2016). Tjener best. Finnmarken.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en Østfold-leder. Rakkestad Avis.
Falkum, Eivind (2016). Vestfold slår nabofylkene. Østlands-Posten.
Falkum, Eivind (2016). Vestfold slår naboene - Tjener 42.000 mer enn kollegaene i Buskerud. Sandefjords Blad.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en leder i Aust-Agder. Lillesands-Posten.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en Vestfold-leder. Byavisa Tønsberg.
Falkum, Eivind (2016). Tør ikke varsle om kritikkverdige forhold. Agderposten.
Falkum, Eivind (2016). Bare stå på, leger - LO-forbund gir full støtte. Finnmarken.
Falkum, Eivind (2016). Varsku om den norske modellen. Mister innflytelse på arbeidsplassen. Rogalands Avis Dagsavisen.
Falkum, Eivind (2016). Varsku om den norske modellen - Mister innflytelse på arbeidsplassen. Dagsavisen.
Falkum, Eivind (2016). Fleire meiner at arbeidslivet går i ei autoritær retning. Nynorsk Pressekontor.
Falkum, Eivind (2016). Resultatet om arbeidslivet bekymrer. Telemarksavisa.
Falkum, Eivind (2016). Autoritært arbeidsliv. Tidens Krav.
Falkum, Eivind (2016). Går mot meir autoritært arbeidsliv. Klassekampen.
Falkum, Eivind (2016). Mer autoritært arbeidsliv. Aftenposten.
Falkum, Eivind (2016). Mer autoritært arbeidsliv i Norge. Bergens Tidende.
Falkum, Eivind (2016). Menn rykker fortsatt fra i lønnskampen. Aftenposten.
Falkum, Eivind (2016). Et autoritært arbeidsliv. NTB.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Ingelsrud, Mari Holm (2016). Medbestemmelsesbarometeret. Lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2016. AFI.
Falkum, Eivind (2016). Negotias tillitsvalgtkonferansen. Negotias tillitsvalgtkonferanse. Negotia.
Falkum, Eivind (2016). Den norske samarbeidsmodellens utfordringer. Tillitsvalgtkonferansen IE Archer. Industri Energi Archer.
Falkum, Eivind (2016). Medbestemmelse i den norske modellen. Foredrag for EWC. Konsernfaglig Samarbeid mellom LO-klubber/ Foreninger i Aker.
Falkum, Eivind (2016). Har mindre innflytelse - Forskere med nye tall om norske arbeidstakere. Romsdals Budstikke.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2016). Varsku om den norske modellen - Mister innflytelse på arbeidsplassen. Dagsavisen.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). Økseskaft. Dagens næringsliv.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). Når ansatte ikke tør si fra. Aftenposten.
Falkum, Eivind (2016). Dagsrevyen-gjest - Expert-kjeden sier opp kollektiv lønnsavtale. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Flere mener at arbeidslivet går i en autoritær retning. Agder Flekkefjords Tidende.
Falkum, Eivind (2016). Minst medbestemmelse i staten. Khrono.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Ingelsrud, Mari Holm (2016). Ny barometer tar pulsen på medbestämmandet i Norge. Arbeidsliv i Norden.
Falkum, Eivind (2016). Den norske modellen i endring - hva betyr dette for lokale fagforeninger?. Kurs for tillitsvalgte.
Falkum, Eivind (2016). Foredrag. Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynets temadag. Petroleumstilsynet.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). - Åpner for å omgå reglene om arbeidstid. Dagens næringsliv.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Bergene, Ann Cecilie (2015). Forskning som ferskvare. Dagsavisen. doi: 13.10.2015
Falkum, Eivind (2015). SUHS-konferansen 05.11.15. SUHS-konferansen. UNINETT.
Falkum, Eivind (2015). "Endringer i eierstruktur - ytre og indre utfordringer". Opplæring/kurs tillitsvalgte. EL & IT forbeundet.
Falkum, Eivind (2015). Muligheter og utfordringer i trepartssamarbeid. Sikkerhetsforum. Petroleumstilsynet.
Falkum, Eivind (2015). Ledere mister innflytelse. TRØNDER-AVISA.
Falkum, Eivind (2015). Eksperter: Derfor blir den norske lederen mer profesjonell. E24.
Falkum, Eivind (2015). Når direktøren vil inn i hodet ditt. LEDERNETT.
Falkum, Eivind (2015). HR og medbestemmelse. Konferanse for statsansatte i Vestfold. Fylkesmannen i Vestfold.
Falkum, Eivind (2015). Norsk Ledelsesbarometer 2015. Lederkonferanse. Fagforbundet lederne.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2015). Medbestemmelse under press. Front 2015. Fagforbundet Lederne/NITO.
Falkum, Eivind (2015). Demontering av den norske arbeidslivsmodellen. Arendalsuka 2015. Fagforbundet Lederne.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Brekke, Jan Olav (2015). Fafo på autopilot?. Dagsavisen. doi: 04.09.2015
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Brekke, Jan Olav (2015). Demontering av den norske arbeidslivsmodellen. Dagsavisen - Nye Meninger. 1 s. doi: 25.08.2015
Falkum, Eivind;Bygdås, Arne;Hagen, Aina Landsverk;Rudningen, Gudrun;Finsrud, Henrik Dons (2014). Paternalistic, democratic and collective modes of management - capitalizing on Democracy at work.. 5th LAEMOS Colloqium, 2014. LAEMOS.
Falkum, Eivind;Breit, Eric;Hagen, Aina Landsverk (2013). Standardiseringens begrensninger. NEON-dagene. UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Falkum, Eivind (2013). Paradigmatic, incremental and dynamic change of institutions. The coupling of politics and economics in the Norwegian model. NEON-dagene 2013. UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Falkum, Eivind (2012). Dagsnytt 18. NRK.
Falkum, Eivind (2012). Risiko og inkludering. FARVE-konferansen 2012. NAV.
Falkum, Eivind (2012). Risiko og inkludering. En mur av muligheter. IA rådet.
Falkum, Eivind (2012). Risiklo og inkludering. Betingelser for eldre og funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet. Arbeidslivskonferanse. Arbeidslivsenteret i Oslo.
Falkum, Eivind (2012). Samarbeidsretorikk og forhandlingslogikk. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. Vol. 2012.
Falkum, Eivind (2012). Impacts of union opposition in merger integration. International Labour process conference. ILPC.
Falkum, Eivind (2012). Institutions in change. Rigidity and flexibility of industrial relations. The democracy conference. University of Oslo.
Falkum, Eivind (2011). Private property rights, democracy and corporatism. Second International Conference. Demokratiprogrammet.
Colman, Helene Loe;Falkum, Eivind;Rouzies, Audrey (2011). Union representatives ' participation as post-acquisition integration facillitation. Academy of Management Annual Conference 2011. Academy of Managament.
Falkum, Eivind (2011). Hvorfor bruker ikke næringslivet mer forskning?. Norsk Arbeidslivsforum. Norsk Arbeidslivsforum.
Falkum, Eivind (2011). Forskning på sammenslåingen av Statoil og Hydros olje og gassvirksomhet. Partssamarbeidets rolle. NITO og NHOs utviklingskonferanse. NITO og NHO.
Falkum, Eivind (2011). Alle er de like, meen det er utenpå. Parrtssamarbeid i statlig og privat sektor. ASPEKTER.
Falkum, Eivind (2011). Partssamarbeid i statlig og privat sektor. SPEKTERS arbeidslivskonferanse. SPEKTER.
Falkum, Eivind (2011). Impacts of opposition in merger integration. NEON 2011. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Falkum, Eivind (2011). Private property rights, democracy and corporatism. The case of Norway. IREC 2011.
Falkum, Eivind (2011). The impact of opposition in a merger. NEON 2011. Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 915 32 721
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X421