HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Arbeid, ledelse og mestring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (16) Formidling (133) OsloMet-publikasjoner (13)
Falkum, Eivind (2015). Institutionalization and Dynamic Change of Institutions - the Basic Agreement and Tripartite Structures in Norway. Engelstad, Fredrik Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. chapter 4. s. 56-76. De Gruyter Open.
Falkum, Eivind;SCHAFFT, Angelika;SPJELKAVIK, Øystein (2014). Arbeidsgivernes rolle i inkluderingen. Frøyland, Kjetil SPJELKAVIK, Øystein (Red.), Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Kapittel 8. s. 142-155. Gyldendal Akademisk.
Falkum, Eivind;Colman, Helene Loe;Bråten, Mona (2014). Industrial relations in merger integrations. Economic and Industrial Democracy. Vol. 35. doi: 10.1177/0143831X13475829
Falkum, Eivind (2011). Corporate and Political contexts. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 2. Fagbokforlaget.
Falkum, Eivind (2011). Significance of local industrial relations. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 8. Fagbokforlaget.
Falkum, Eivind (2011). Chapter 6 Industrial Relations Perspective. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 6. Fagbokforlaget.
Falkum, Eivind;Bråten, Mona;Hansen, Kåre (2011). Decision Making, Implementation and Distribution of Power. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 7. s. 103-116. Fagbokforlaget.
Colman, Helene Loe;Falkum, Eivind;Stensaker, Inger;Tharaldsen, Jorunn Elise (2011). Merger Integration Outcomes. Colman, Helene Loe Stensaker, Inger Tharaldsen, Jorunn Elise (Red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Chapter 16. s. 251-270. Fagbokforlaget.
Falkum, Eivind;Eldring, Line;Colbjørnsen, Tom (1999). Medbestemmelse og medvirkning. Bedriftsutvikling mot år 2000. ISBN: 82-7422-302-0. 276 s. Fafo.
Colbjørnsen, Tom;Colbjørnsen, Tom;Falkum, Eivind (1997). Corporate Efficiency and Employee Participation. Concepts and Transformation. Vol. 2.
Se alle publikasjoner
Colbjørnsen, Tom (red.);Falkum, Eivind (red.);Falkum, Eivind (red.);Eldring, Line (red.);Eldring, Line (red.) (1999). Medbestemmelse og medvirkning: Bedriftsutvikling mot år 2000. ISBN: 82-7422-302-0. 276 s. Fafo.
Falkum, Eivind;GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik (2017). Forsøk med sykmeldt i jobb (SMJ). Virksomhetenes bruk av ordningen. 61 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Drange, Ida;Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Wathne, Christin Thea (2017). Arbeidslivsrelasjoner i endring. Medbestemmelsesbarometeret 2017.. 26 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Ingelsrud, Mari Holm;Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2017). Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner. 34 s. Lederne.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Drange, Ida (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Delrapport 2. Tillit, konflikt og omstilling. Lederne.
Falkum, Eivind (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Del 1 Lønnsrapport. Lederne.
Falkum, Eivind (2017). Frykt, skam og fremmedgjøring. Ledelsesbarometeret 2016. Delrapport 2 www.lederne.no. 42 s. Lederne.
Falkum, Eivind;GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik (2017). Forsøk med Sykmeldt i Jobb (SMJ). Virksomhetenes bruk av ordningen. 57 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Falkum, Eivind;Solberg, Anne Grethe (2015). Arbeidsgiveres inkluderingsevne. ISBN: 978-82-7609-355-1. 48 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Falkum, Eivind;STEEN, Arild Henrik (2015). Høgskolen i Telemark og TEL-TEK. Utredning om fremtidig samarbeid. ISBN: 978-82-7609-352-0. 41 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2015). Demonteringen av den norske arbeidslivsmodellen. Norsk Ledelsesbarometer 2015. 65 s. Fagforbundet Lederne.
Se alle publikasjoner
Falkum, Eivind;Breit, Eric (2015). Felles læring i lokal handling. Samarbeid om delmål 2 i avtalen om inkluderende arbeidsliv.. 60 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fossen, Øystein;Falkum, Eivind;Talberg, Olav Niri (2013). Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN. 36 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Folkenborg, Kari;Underthun, Anders;Falkum, Eivind (2012). "Evaluering av Statsbyggs FoU-strategi". Arbeidsforskningsinstituttet.
Falkum, Eivind (2012). Risiko og inkludering. Betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet. ISBN: 978-82-7609-309-4. 43 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Bygdås, Arne Lindseth;Falkum, Eivind (2012). LEAN i solnedgang. Vekst og fall i RECs waferfabrikk på Herøya. ISBN: 978-82-7609-318-6. 33 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Falkum, Eivind;Feiring, Eli;Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. ISBN: 82-7422-153-2. 92 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelsesbarometeret 2017: Introduksjon og hovedfunn. Lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2017. AFI.
Falkum, Eivind (2017). Foredrag - NAV. Nordisk konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse. NAV.
Falkum, Eivind (2017). Foredrag på Arbeidsmiljødagene. Arbeidsmiljødagene. Arbeidsmiljøsenteret.
Falkum, Eivind (2017). Sammen eller hver for oss?. seminar. Forskerforbundet.
Falkum, Eivind (2017). Foredrag på NTLs konferanse. NTL-konferanse. Norsk Tjenestemannslag.
Lindahl, Bjørn;Falkum, Eivind;Wathne, Christin Thea (2017). Medbestämmande ger den bästa omställningsförmågan visar norsk barometer. Arbeidsliv i Norden.
Falkum, Eivind (2017). Ny rapport avslører fryktkultur på Shell-anlegg. NRK Rogaland.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2017). - Det er ikke en norsk arbeidsplass verdig. Romsdals Budstikke.
Falkum, Eivind (2017). Lederne er reddere enn før. NRK.
Falkum, Eivind (2017). Her har de ansatte størst innflytelse. ANB.
Se alle publikasjoner
Falkum, Eivind (2017). Ansatte i pleie og omsorg har minst innflytelse. Helsefagarbeideren.
Falkum, Eivind (2017). Kvinnelige ledere tjener kun 77 prosent av mannlige lederes lønn. NTB Tekst.
Falkum, Eivind (2017). Vil ha den norske modellen inn i grunnskolen. Ukeavisen Ledelse.
Falkum, Eivind (2017). - Nattarbeid med flere oppgaver øker faren for storulykke. NRK.
Falkum, Eivind (2017). Mange kvinnelige ledere henger fortsatt etter i lønn. Lederne.
Falkum, Eivind (2017). Fire av ti: Arbeidslivet blir mer autoritært. NTB Tekst.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelsesbarometeret. NRK Alltid Nyheter.
Falkum, Eivind (2017). Medbestämmande ger den bästa omställningsförmågan visar norsk barometer. Arbeidsliv i Norden.
Falkum, Eivind (2017). Styrer med hard hånd i arbeidslivet. ANB.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse under press. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. Vol. 112.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse i helsesektoren. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. Vol. 24.
Falkum, Eivind (2017). Digitalisering - massive krav til omstilling?. Partnerskapseminar. Høgskolen i Molde.
Falkum, Eivind (2017). Arbeidsmiljøet i omstilling. bedriftsinternt seminar. Vegdirektoratet.
Falkum, Eivind (2017). Arbeidslivsmodellen i omstilling. bedriftsinternt seminar. Toll og avgiftsdirektoratet.
Falkum, Eivind (2017). HMS og den norske arbeidslivsmodellen. bedriftsinternt seminar. Total Norge AS.
Falkum, Eivind (2017). Arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser. HMS konferansen. Arbeidsmiljøsenteret.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse og innflytelse - verdien av den lokale medbetemmelsen. Årskonferaqnse. Akademikerne.
Falkum, Eivind;Ingelsrud, Mari Holm (2017). Skiftarbeidsundersøkelsen på sokkelen. Styremøte. Lederne Avd Olje og Gass.
Falkum, Eivind (2017). Er vi i ferd med å skrote den norske arbeidslivsmodellen. Kveldsseminar. Legeforeningen.
Falkum, Eivind (2017). Ledelsesbarometeret 2017. Arendalsuka. Lederne.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Konferanse. Forskerforbundet.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelesesbarometeret 2016. Foreningsmøte. Legeforeningen i Vestfold.
Falkum, Eivind (2017). Employee managment Cooperation - why?. Aker. Aker Akastor.
Falkum, Eivind (2017). Medbestemmelse i arbeidslivet. Kuirs for tillitsvalgte. Naturviterne.
Falkum, Eivind (2017). Fra IR til HR - den norske modellen under press?. Kuirs for tillitsvalgte. Norsk Tjenestemannslag (NTL).
Falkum, Eivind (2017). FOrvitrer den norske modellen?. Årskonferanse. TEKNA.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2016). Trenger vi medbestemmelse i arbeidslivet?. Arendalsuka. Lederne.
Falkum, Eivind (2016). Medbestemmelsesbarometeret og framtidens arbeidsliv. Topptillitsvalgtseminaret. NITO.
Falkum, Eivind (2016). Forskarar har avdekka fryktkultur på Nyhamna-anlegget til Shell. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Varslet kritikkverdige forhold - mistet jobben. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Dagsrevyen-gjest - Expert-kjeden sier opp kollektiv lønnsavtale. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Debatten: debatt om arbeidslivet. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Lønnskutt kan redde jobben. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Her og nå: Mer autoritært arbeidsliv. NRK.
Falkum, Eivind (2016). - Uvanlig at noen sier opp tariffavtalen. P4.
Falkum, Eivind (2016). Nyhetsmorgen: Arbeidsklær. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Nyhetslunsj: Mer autoritært arbeidsliv. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Legestreik pga uenighet om nye arbeidsplaner. TV2.
Falkum, Eivind (2016). Her og nå: Arbeidsforsker Eivind Falkum om sykehusstreiken. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Kvinnelige ledere sakker akterut. P4.
Falkum, Eivind (2016). - Stiller man kritiske spørsmål så blir man feid av banen. NRK.
Falkum, Eivind (2016). Flere mener at arbeidslivet går i en autoritær retning. Agder Flekkefjords Tidende.
Falkum, Eivind (2016). Minst medbestemmelse i staten. Khrono.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Ingelsrud, Mari Holm (2016). Ny barometer tar pulsen på medbestämmandet i Norge. Arbeidsliv i Norden.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). - Åpner for å omgå reglene om arbeidstid. Dagens næringsliv.
Falkum, Eivind (2016). Når ansatte ikke tør si fra. Aftenposten.
Falkum, Eivind (2016). Tjener mest i nord. Altaposten.
Falkum, Eivind (2016). Lederne i fylket blant de best betalte. Romsdals Budstikke.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener lederne. Tidens Krav.
Falkum, Eivind (2016). Dette tjener sjefene i Telemark. Telemarksavisa.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener ledere i Troms. iTromsø.
Falkum, Eivind (2016). Relativt lav lønn til Østfoldledere. Dagsavisen.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener sjefen din. Indre Akershus Blad.
Falkum, Eivind (2016). Ledere i Nordland tjerner minst i nord. Rana Blad.
Falkum, Eivind (2016). På sjetteplass i Norge. Fjordenes Tidende.
Falkum, Eivind (2016). Høye lederlønninger. Moss Avis.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en leder i Nord-Trøndelag. Ytringen.
Falkum, Eivind (2016). Finnmarksledere tjener mest i nord. Sør-Varanger Avis.
Falkum, Eivind (2016). Ledere i Nord-Trøndelag tjener under snittet. Innherred.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en Østfold-leder. Moss Avis.
Falkum, Eivind (2016). Vestfoldledernes lønn - Tjener mer enn i Telemark og Buskerud. Jarlsberg.
Falkum, Eivind (2016). Tjener best. Finnmarken.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en Østfold-leder. Rakkestad Avis.
Falkum, Eivind (2016). Vestfold slår nabofylkene. Østlands-Posten.
Falkum, Eivind (2016). Vestfold slår naboene - Tjener 42.000 mer enn kollegaene i Buskerud. Sandefjords Blad.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en leder i Aust-Agder. Lillesands-Posten.
Falkum, Eivind (2016). Så mye tjener en Vestfold-leder. Byavisa Tønsberg.
Falkum, Eivind (2016). Tør ikke varsle om kritikkverdige forhold. Agderposten.
Falkum, Eivind (2016). Bare stå på, leger - LO-forbund gir full støtte. Finnmarken.
Falkum, Eivind (2016). Varsku om den norske modellen. Mister innflytelse på arbeidsplassen. Rogalands Avis Dagsavisen.
Falkum, Eivind (2016). Varsku om den norske modellen - Mister innflytelse på arbeidsplassen. Dagsavisen.
Falkum, Eivind (2016). Fleire meiner at arbeidslivet går i ei autoritær retning. Nynorsk Pressekontor.
Falkum, Eivind (2016). Resultatet om arbeidslivet bekymrer. Telemarksavisa.
Falkum, Eivind (2016). Autoritært arbeidsliv. Tidens Krav.
Falkum, Eivind (2016). Går mot meir autoritært arbeidsliv. Klassekampen.
Falkum, Eivind (2016). Mer autoritært arbeidsliv. Aftenposten.
Falkum, Eivind (2016). Mer autoritært arbeidsliv i Norge. Bergens Tidende.
Falkum, Eivind (2016). Menn rykker fortsatt fra i lønnskampen. Aftenposten.
Falkum, Eivind (2016). Et autoritært arbeidsliv. NTB.
Falkum, Eivind (2016). Har mindre innflytelse - Forskere med nye tall om norske arbeidstakere. Romsdals Budstikke.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten (2016). Varsku om den norske modellen - Mister innflytelse på arbeidsplassen. Dagsavisen.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). Økseskaft. Dagens næringsliv.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2016). Når ansatte ikke tør si fra. Aftenposten.
Falkum, Eivind (2016). Foredrag. Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynets temadag. Petroleumstilsynet.
Falkum, Eivind (2016). Den norske modellen i endring - hva betyr dette for lokale fagforeninger?. Kurs for tillitsvalgte.
Falkum, Eivind (2016). Innlegg på Arbeidsmiljøkonferansen. Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet.
Falkum, Eivind (2016). Negotias tillitsvalgtkonferansen. Negotias tillitsvalgtkonferanse. Negotia.
Falkum, Eivind (2016). Den norske samarbeidsmodellens utfordringer. Tillitsvalgtkonferansen IE Archer. Industri Energi Archer.
Falkum, Eivind (2016). Medbestemmelse i den norske modellen. Foredrag for EWC. Konsernfaglig Samarbeid mellom LO-klubber/ Foreninger i Aker.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Ingelsrud, Mari Holm (2016). Medbestemmelsesbarometeret. Lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2016. AFI.
Falkum, Eivind (2015). SUHS-konferansen 05.11.15. SUHS-konferansen. UNINETT.
Falkum, Eivind (2015). "Endringer i eierstruktur - ytre og indre utfordringer". Opplæring/kurs tillitsvalgte. EL & IT forbeundet.
Falkum, Eivind (2015). Muligheter og utfordringer i trepartssamarbeid. Sikkerhetsforum. Petroleumstilsynet.
Falkum, Eivind (2015). Ledere mister innflytelse. TRØNDER-AVISA.
Falkum, Eivind (2015). Eksperter: Derfor blir den norske lederen mer profesjonell. E24.
Falkum, Eivind (2015). Når direktøren vil inn i hodet ditt. LEDERNETT.
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Bergene, Ann Cecilie (2015). Forskning som ferskvare. Dagsavisen. doi: 13.10.2015
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Brekke, Jan Olav (2015). Fafo på autopilot?. Dagsavisen. doi: 04.09.2015
Falkum, Eivind;Nordrik, Bitten;Brekke, Jan Olav (2015). Demontering av den norske arbeidslivsmodellen. Dagsavisen - Nye Meninger. 1 s. doi: 25.08.2015
Falkum, Eivind (2015). HR og medbestemmelse. Konferanse for statsansatte i Vestfold. Fylkesmannen i Vestfold.
Falkum, Eivind (2015). Norsk Ledelsesbarometer 2015. Lederkonferanse. Fagforbundet lederne.
Nordrik, Bitten;Falkum, Eivind (2015). Medbestemmelse under press. Front 2015. Fagforbundet Lederne/NITO.
Falkum, Eivind (2015). Demontering av den norske arbeidslivsmodellen. Arendalsuka 2015. Fagforbundet Lederne.
Falkum, Eivind;Bygdås, Arne;Hagen, Aina Landsverk;Rudningen, Gudrun;Finsrud, Henrik Dons (2014). Paternalistic, democratic and collective modes of management - capitalizing on Democracy at work.. 5th LAEMOS Colloqium, 2014. LAEMOS.
Falkum, Eivind (2013). Paradigmatic, incremental and dynamic change of institutions. The coupling of politics and economics in the Norwegian model. NEON-dagene 2013. UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Falkum, Eivind;Breit, Eric;Hagen, Aina Landsverk (2013). Standardiseringens begrensninger. NEON-dagene. UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Falkum, Eivind (2012). Risiko og inkludering. FARVE-konferansen 2012. NAV.
Falkum, Eivind (2012). Risiko og inkludering. En mur av muligheter. IA rådet.
Falkum, Eivind (2012). Risiklo og inkludering. Betingelser for eldre og funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet. Arbeidslivskonferanse. Arbeidslivsenteret i Oslo.
Falkum, Eivind (2012). Samarbeidsretorikk og forhandlingslogikk. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. Vol. 2012.
Falkum, Eivind (2012). Impacts of union opposition in merger integration. International Labour process conference. ILPC.
Falkum, Eivind (2012). Institutions in change. Rigidity and flexibility of industrial relations. The democracy conference. University of Oslo.
Falkum, Eivind (2012). Dagsnytt 18. NRK.
Falkum, Eivind (2011). Private property rights, democracy and corporatism. The case of Norway. IREC 2011.
Falkum, Eivind (2011). The impact of opposition in a merger. NEON 2011. Universitetet i Oslo.
Falkum, Eivind (2011). Private property rights, democracy and corporatism. Second International Conference. Demokratiprogrammet.
Falkum, Eivind (2011). Hvorfor bruker ikke næringslivet mer forskning?. Norsk Arbeidslivsforum. Norsk Arbeidslivsforum.
Falkum, Eivind (2011). Forskning på sammenslåingen av Statoil og Hydros olje og gassvirksomhet. Partssamarbeidets rolle. NITO og NHOs utviklingskonferanse. NITO og NHO.
Falkum, Eivind (2011). Alle er de like, meen det er utenpå. Parrtssamarbeid i statlig og privat sektor. ASPEKTER.
Falkum, Eivind (2011). Partssamarbeid i statlig og privat sektor. SPEKTERS arbeidslivskonferanse. SPEKTER.
Falkum, Eivind (2011). Impacts of opposition in merger integration. NEON 2011. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Colman, Helene Loe;Falkum, Eivind;Rouzies, Audrey (2011). Union representatives ' participation as post-acquisition integration facillitation. Academy of Management Annual Conference 2011. Academy of Managament.
Høgskolen i Telemark og TEL-TEK. (2015) AFI Rapport 2015:2
Risiko og inkludering. (2012) AFI Rapport 2012:11
LEAN i solnedgang. (2012) AFI Rapport 2012:18
Arbeidsgiveres inkluderingsevne. (2015) AFI Rapport 2015:5
Bedriftsdemokrati og eierskap . (2018) Andre FoU-resultater 2018:04
Felles læring i lokal handling. (2015) Andre FoU-resultater 2015
Et arbeidstilsyn i endring. (2017) AFI Rapport 2017:06
Forsøk med Sykmeldt i Jobb. (2017) Andre FoU-resultater 2017:03
Se alle publikasjoner
Medbestemmelsesbarometeret 2016. (2016) AFI FOU resultat 2016:08
SAFEs forbundsundersøkelse 2016. (2017) AFI Rapport 2017:01

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 915 32 721
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X421