HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Erik Børve Rasmussen

stipendiat

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Formidling (14)
Johannessen, Lars E.F.;Rafoss, Tore Witsø;Rasmussen, Erik Børve (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. ISBN: 9788215029016. 344 s. Universitetsforlaget.
Rasmussen, Erik Børve (2018). Enten eller? En kritikk av Bangstads fremstilling av rasisme, konstrukter og realiteter. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2.
Rasmussen, Erik Børve;Rø, Karin Isaksson (2018). How general practitioners understand and handle medically unexplained symptoms: a focus group study. BMC Family Practice. Vol. 19. doi: 10.1186/s12875-018-0745-2
Rasmussen, Erik Børve (2017). Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Sociology of Health and Illness. Vol. 39. doi: 10.1111/1467-9566.12581
Album, Dag;Johannessen, Lars E. F.;Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine. Vol. 180. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020
Grue, Jan;Johannessen, Lars Emil Fagernes;Rasmussen, Erik Fossan (2015). Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine. Vol. 124. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.11.044
Frøjd, Elise Koppang;Rasmussen, Erik Børve (2018). Med sosiologisk blikk på medisin. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Rasmussen, Erik Børve (2018). Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Rasmussen, Erik Børve (2018). Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Lavoll, Hallvard;Rasmussen, Erik Børve (2018). Hva gjør fastlegen med medisinsk uforklarte plager og sykdommer?. Viten og snakkis.
Rasmussen, Erik Børve (2017). Ambiguous conditions, fuzzy concepts and unruly doctors. Or: The problem of complying with state regulation in assessment of patients for insurance benefits.. Change in Professions and Professionalism - Signs and Directions. International Sociological Association (RC52) & NFR.
Rasmussen, Erik Børve (2017). Hva med et polyteknisk universitet?. Khrono.no. doi: https://khrono.no/rice-sps-hioa/hva-med-et-polyteknisk-universitet/203598
Rasmussen, Erik Børve (2017). Ambiguous conditions, fuzzy concepts and unruly doctors. Or: The problem of complying with state regulation in assessment of patients for insurance benefits.. PG Student Seminar Series. Institute for Science, Technology and Innovation Studies.
Rasmussen, Erik Børve (2017). Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: Diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Usher Institute Seminars. University of Edinburgh.
Rasmussen, Erik Børve (2017). Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: Diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Sociology Seminar Series. Newcastle University.
Se alle publikasjoner
Rasmussen, Erik Børve (2015). Gode og dårlige diagnoser, disses egenskaper og virkemåter: En kvalitativ studie av norkse fastlegers refleksive diagnosearbeid.. Trygdeforskningsseminaret 2015: Folketrygdens framtid - Hvor går NAV?. Helsam, ISF, HiH, Helsedirektoratet, m.fl..
Rasmussen, Erik Børve (2015). Good and bad diagnoses, their talents and forecasts. A qualitative study of Norwegian GPs' reflexive diagnosis work.. BSA Medical Sociology Group Annual Conference 2015. British Sociological Association.
Rasmussen, Erik Fossan (2015). Tvetydighet ved porten: En undersøkelse av allmennpraktikeres forestillinger om Medisinsk Uforklarte Plager og Sykdommer (MUPS). Nordic Research Conference. Legeforskningsinstituttet (LEFO).
Rasmussen, Erik Fossan (2013). “Intervju med Ragnvald Kalleberg”. Socius.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 51 55
Telefon (mobil): +47 922 10 882
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T311