meny
søk
English

Geir Martinussen

Fhv. Høgskolelektor

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (2) Formidling (86)
Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. Rønning, Frode Diesen, Rolf Hoveid, Halvor Pareliussen, Ingar (Red.), FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Kapittel. s. 421-433. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Vurdering som en del av undervisning og læring i matematikk. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Vurdering som en del av undervisning og læring. s. 341-352. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2011). Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats - bedre enn sitt rykte?. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Artikkel. s. 331-340. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Vurdering for læring - kjennetegn på måloppnåelse. Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Tromsdal, Roar (Red.), FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. 15. s. 171-181. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Multiplikation och division av bråk. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning.
Martinussen, Geir;Gray, James (2016). Oppgavesamling i matematikk - Grunnskolelærerutdanning 1-7. ISBN: 978-82-93208-98-3. 38 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn (2013). Holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. ISBN: 978-82-93208-41-9. 27 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sætre, Jon Helge;Solem, Ida Heiberg;Martinussen, Geir;Askevold, Gjert Anders;Nylor, Mike (2010). Å kunne regne i musikk - Materiell til etterutdanningskurs. 28 s. Matematikksenteret (NTNU).
Martinussen, Geir (2017). Solsystem og bakterieutvikling - potenser i praksis. matematikk.org.
Martinussen, Geir (2017). Multiplikasjon av desimaltall:. matematikk.org.
Martinussen, Geir (2017). Isaksens største arbeidsuhell. Klassekampen.
Martinussen, Geir (2017). Vi har ambisjoner for skolen. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2017). Skal det være krav om fire i matematikk - i "en ny og bedre lærerutdanning"?. Utdanning.
Tønnessen, Eva;Martinussen, Geir (2017). Årets underviser og fire-krav i matematikk. Khrono.no.
Se alle publikasjoner
Martinussen, Geir (2017). Lærermangelen forsterkes med krav om fire i matematikk. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2017). HiOAs lærerutdanning har stort potensiale for forbedringer. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2017). Nytt matematikkverk for mellomtrinnet.. Utdanning.
Martinussen, Geir (2016). En unyttig deleksamen. Klassekampen.
Martinussen, Geir;Gray, James (2016). Eksamensoppgaver i matematikk for GLU1-7 - med fasit.
Martinussen, Geir (2016). Den nye lærerutdanningen er en tillitserkæring. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2016). Lærerutdanning og fremtidens skole. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2016). Brøkdeler og firerkrav. Khrno.no - kronikk.
Martinussen, Geir (2016). Regjeringen må vise at den stoler på utdanningsinstitusjonene. Tabbekvoten oppbrukt!. Dagsavisen.
Martinussen, Geir (2014). Viktig bok om ADHD. Utdanning.
Martinussen, Geir;Gray, James (2014). Lærerstudenter er ikke late. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Martinussen, Geir (2014). Tilbudet til de faglig flinke. Utdanning.
Martinussen, Geir (2013). Nasjonale prøver - tror skoler kan presses til juks. VG.
Martinussen, Geir (2013). Bok: Barns matematiske evner - og hvordan de kan utvikles.Artikkel: Gode tips for tenning på tall. Utdanning.
Martinussen, Geir (2013). Matematikkfaget på GLU1-7. Møte for praksislærere.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2013). Nasjonale prøver - slår full alarm. VG.
Martinussen, Geir (2012). Fire veier til algebra. Samarbeidsmøte GLU11-1-7.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana (2012). Lærerstudenters personlige epistemologi. FoU i praksis-nordisk konferanse om praksisrettet FoU i utdanninga. FoU i praksis.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2011). Multiplikasjon og divisjon av brøk. Matematikk.org. Det nasjonale nettstedet for matematikk..
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Smestad, Bjørn;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. FoU i praksis.
Martinussen, Geir (2011). Intern rapport fra undersøkelser i studenters praksisgrupper.
Martinussen, Geir (2011). Hvordan vurdere/karaktersette? Underveisvurdering og sluttvurdering. Kurs for NyGIV-lærere. Hedmark fylkeskommune.
Martinussen, Geir (2011). Hvordan undervise for elever som sliter?. Kurs for NyGIV-lærere. Hedmark fylkeskommune.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Standpunktvurdering - "det e fali det". Foredrag ved matematikkonferanse: "Rekning mellom fjord og fjell".
Martinussen, Geir (2011). Forvirring i Utdanningsdirektoratet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Forskrifter og rundskriv - relatert til karaktersetting. Konferanse - NELVU.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats – bedre enn sitt rykte?. FoU i praksis 2010.
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas;Smestad, Bjørn (2010). En undersøkelse om holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo, LUI, Matematikkseksjonen.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Ikke så late likevel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Studenter ikke latere enn lærerne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Martinussen, Geir (2010). Tid for å lytte. Om eksamensordninger i skolen. Kommentar til Kaare Skagens kronikk 4. mai. Klassekampen.
Martinussen, Geir (2010). For mange får ADHD-diagnose?. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.
Martinussen, Geir (2010). Lærernes x-faktor. Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Foredrag om vurdering og lærerkompetanse. Konferanse. Utdanningsdirektoratet - kvalitetssikringsnettverk.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Lærerkompetanse relatert til vurdering for læring. FoU-i-praksis. FoU-i-praksis.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Undervisning - vurdering - læring. Matematikkonferanse. Matematikkseksjonen LUI/HiO.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2010). Vurdering i matematikk. Vurderingskonferanse. Regi av nettverk for elev og lærlingvurdering ,NELVU.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Lærerkompetanse i matematikk - vurdering. FoU i praksis 2009. Dronning Mauds Minne, NTNU, HiST, HiNT.
Sætre, Jon Helge;Martinussen, Geir (2009). Å regne i musikk - nasjonal plan for etterutdanning.
Martinussen, Geir (2009). Introduksjon til likninger for 4. trinn og oppover.
Martinussen, Geir (2009). Introduksjon til likningssett for 5. trinn og oppover.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Kjennetegn på måloppnåelse, vurdering og lærerkompetanse. Lærerutdanningskonferanse i matematikk. Høgskolen i Volda.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Lærerkompetanse i forhold til vurdering. Fagdidaktikk i bevegelse. Syddansk Universitet og University College Lillebælt.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2008). Vurdering - hvorfor skal vi vurdere?. Personalmøte. Høgskolen i Oslo.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2007). Tallforståelse og algebra. Fagseminar. Apalløkka skole.
Martinussen, Geir (2007). Behov for økt lærerkompetanse i matematikk. Dagsavisen.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2007). Får bryne seg på matematikkproblemer sammen. Dagsavisen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 08
Telefon (mobil): +47 993 06 589
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, Hj.kontor.fg5