HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Geir Martinussen

Fhv. Universitetslektor

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (2) Formidling (88)
Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. Rønning, Frode Diesen, Rolf Hoveid, Halvor Pareliussen, Ingar (Red.), FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Kapittel. s. 421-433. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Vurdering som en del av undervisning og læring i matematikk. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Vurdering som en del av undervisning og læring. s. 341-352. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2011). Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats - bedre enn sitt rykte?. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Artikkel. s. 331-340. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Vurdering for læring - kjennetegn på måloppnåelse. Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Tromsdal, Roar (Red.), FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. 15. s. 171-181. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Multiplikation och division av bråk. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning.
Martinussen, Geir;Gray, James (2016). Oppgavesamling i matematikk - Grunnskolelærerutdanning 1-7. ISBN: 978-82-93208-98-3. 38 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn (2013). Holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. ISBN: 978-82-93208-41-9. 27 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sætre, Jon Helge;Solem, Ida Heiberg;Martinussen, Geir;Askevold, Gjert Anders;Nylor, Mike (2010). Å kunne regne i musikk - Materiell til etterutdanningskurs. 28 s. Matematikksenteret (NTNU).
Martinussen, Geir (2017). Solsystem og bakterieutvikling - potenser i praksis. matematikk.org.
Martinussen, Geir (2017). Multiplikasjon av desimaltall:. matematikk.org.
Martinussen, Geir (2017). Isaksens største arbeidsuhell. Klassekampen.
Martinussen, Geir (2017). Vi har ambisjoner for skolen. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2017). Skal det være krav om fire i matematikk - i "en ny og bedre lærerutdanning"?. Utdanning.
Tønnessen, Eva;Martinussen, Geir (2017). Årets underviser og fire-krav i matematikk. Khrono.no.
Se alle publikasjoner
Martinussen, Geir (2017). Lærermangelen forsterkes med krav om fire i matematikk. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2017). HiOAs lærerutdanning har stort potensiale for forbedringer. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2017). Nytt matematikkverk for mellomtrinnet.. Utdanning.
Martinussen, Geir (2017). Spill for galleriet. Kronikk om pensjon. Dagsavisen.
Martinussen, Geir (2017). Offentlig ansatte blir lurt. Kronikk. Dagbladet.
Martinussen, Geir (2016). En unyttig deleksamen. Klassekampen.
Martinussen, Geir;Gray, James (2016). Eksamensoppgaver i matematikk for GLU1-7 - med fasit.
Martinussen, Geir (2016). Den nye lærerutdanningen er en tillitserkæring. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2016). Lærerutdanning og fremtidens skole. Khrono.no.
Martinussen, Geir (2016). Brøkdeler og firerkrav. Khrno.no - kronikk.
Martinussen, Geir (2016). Regjeringen må vise at den stoler på utdanningsinstitusjonene. Tabbekvoten oppbrukt!. Dagsavisen.
Martinussen, Geir (2014). Viktig bok om ADHD. Utdanning.
Martinussen, Geir;Gray, James (2014). Lærerstudenter er ikke late. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Martinussen, Geir (2014). Tilbudet til de faglig flinke. Utdanning.
Martinussen, Geir (2013). Nasjonale prøver - tror skoler kan presses til juks. VG.
Martinussen, Geir (2013). Bok: Barns matematiske evner - og hvordan de kan utvikles.Artikkel: Gode tips for tenning på tall. Utdanning.
Martinussen, Geir (2013). Matematikkfaget på GLU1-7. Møte for praksislærere.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2013). Nasjonale prøver - slår full alarm. VG.
Martinussen, Geir (2012). Fire veier til algebra. Samarbeidsmøte GLU11-1-7.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana (2012). Lærerstudenters personlige epistemologi. FoU i praksis-nordisk konferanse om praksisrettet FoU i utdanninga. FoU i praksis.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2011). Multiplikasjon og divisjon av brøk. Matematikk.org. Det nasjonale nettstedet for matematikk..
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Smestad, Bjørn;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. FoU i praksis.
Martinussen, Geir (2011). Intern rapport fra undersøkelser i studenters praksisgrupper.
Martinussen, Geir (2011). Hvordan vurdere/karaktersette? Underveisvurdering og sluttvurdering. Kurs for NyGIV-lærere. Hedmark fylkeskommune.
Martinussen, Geir (2011). Hvordan undervise for elever som sliter?. Kurs for NyGIV-lærere. Hedmark fylkeskommune.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Standpunktvurdering - "det e fali det". Foredrag ved matematikkonferanse: "Rekning mellom fjord og fjell".
Martinussen, Geir (2011). Forvirring i Utdanningsdirektoratet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Forskrifter og rundskriv - relatert til karaktersetting. Konferanse - NELVU.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats – bedre enn sitt rykte?. FoU i praksis 2010.
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas;Smestad, Bjørn (2010). En undersøkelse om holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo, LUI, Matematikkseksjonen.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Ikke så late likevel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Studenter ikke latere enn lærerne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Martinussen, Geir (2010). Tid for å lytte. Om eksamensordninger i skolen. Kommentar til Kaare Skagens kronikk 4. mai. Klassekampen.
Martinussen, Geir (2010). For mange får ADHD-diagnose?. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.
Martinussen, Geir (2010). Lærernes x-faktor. Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Foredrag om vurdering og lærerkompetanse. Konferanse. Utdanningsdirektoratet - kvalitetssikringsnettverk.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Lærerkompetanse relatert til vurdering for læring. FoU-i-praksis. FoU-i-praksis.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Undervisning - vurdering - læring. Matematikkonferanse. Matematikkseksjonen LUI/HiO.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2010). Vurdering i matematikk. Vurderingskonferanse. Regi av nettverk for elev og lærlingvurdering ,NELVU.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Lærerkompetanse i matematikk - vurdering. FoU i praksis 2009. Dronning Mauds Minne, NTNU, HiST, HiNT.
Sætre, Jon Helge;Martinussen, Geir (2009). Å regne i musikk - nasjonal plan for etterutdanning.
Martinussen, Geir (2009). Introduksjon til likninger for 4. trinn og oppover.
Martinussen, Geir (2009). Introduksjon til likningssett for 5. trinn og oppover.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Kjennetegn på måloppnåelse, vurdering og lærerkompetanse. Lærerutdanningskonferanse i matematikk. Høgskolen i Volda.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2009). Lærerkompetanse i forhold til vurdering. Fagdidaktikk i bevegelse. Syddansk Universitet og University College Lillebælt.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2008). Vurdering - hvorfor skal vi vurdere?. Personalmøte. Høgskolen i Oslo.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir (2007). Tallforståelse og algebra. Fagseminar. Apalløkka skole.
Martinussen, Geir (2007). Behov for økt lærerkompetanse i matematikk. Dagsavisen.
Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2007). Får bryne seg på matematikkproblemer sammen. Dagsavisen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 08
Telefon (mobil): +47 993 06 589
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, Hj.kontor.fg5