HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Formidling (10)
Kleve, Bodil;Ånestad, Gerd (2017). The interplay between sociomathematical norms and students' use of informal mental strategies or standard algorithms.. Dooley, Thérèse Gueudet, Ghislaine (Red.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). TWG19. s. 3089-3096. European Society for Research in Mathematics Education.
Gray, James;Ånestad, Gerd (2016). Aspekter ved brøk i en nasjonal prøve.. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 4. s. 61-77. Cappelen Damm Akademisk.
Kleve, Bodil;Ånestad, Gerd (2016). Læringspartner og sosiomatematiske normer som potensial for elevers læring. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. 2. s. 31-45. Cappelen Damm Akademisk.
Ånestad, Gerd;Rodal, Camilla;Eriksen, Elisabeta (2014). Et innblikk i lærerstudenters forkunnskaper innen brøk. Reinertsen, Anne Beate Groven, Berit Knutas, Kerstin Agneta Holm, Astri (Red.), FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kap. 33. s. 273-282. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd (2013). Når brøk ikke er tall – Eksempler på misoppfatninger knyttet til brøk som tallstørrelse. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 3. s. 20-27. Akademika forlag.
Tellefsen, Helga Kufaas;Ånestad, Gerd (2017). Kompleksiteten i veiledningsarbeidet i realfagskommuner. Samling for universiteter og Høgskoler som veileder realfagskommuner. Utdanningsdirektoratet, Matematikksenteret og Naturfagsenter.
Smestad, Bjørn;Ånestad, Gerd (2016). Stasjonsundervisning om tallsystemer. Etterutdanningskonferansen i matematikk 2016. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Tandberg, Cato;Ånestad, Gerd (2016). Undersøkende tilnærming og argumentasjon; Matematikk og Fermi-problem. realfagskommune. Nes kommune.
Kleve, Bodil;Ånestad, Gerd (2016). From informal strategies to the use of standard algorithm - is anything lost?. British Society for Research into Learning Mathematics. BSRLM.
Ånestad, Gerd (2015). Lineær tenkning. Personalseminar for Vestre Aker skole. Udir Ungdomstrinn i utvikling.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd;Tønnessen, Eva (2013). En av tre lærerstudenter strøk på eksamen i matematikk. Khrono.
Ånestad, Gerd;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen (2013). Et innblikk i lærerstudenters forforståelse om brøk. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Ånestad, Gerd (2012). Brøkforståelse og brøkregning - eksempler på misoppfatninger hos elever på 7. trinn. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Ånestad, Gerd (2011). Hvorfor endre klasseromspraksisen?. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen.
Se alle publikasjoner

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 94
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B531