meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Formidling (9)
Kleve, Bodil;Ånestad, Gerd (2016). Læringspartner og sosiomatematiske normer som potensial for elevers læring. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. 2. s. 31-45. Cappelen Damm Akademisk.
Gray, James;Ånestad, Gerd (2016). Aspekter ved brøk i en nasjonal prøve.. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 4. s. 61-77. Cappelen Damm Akademisk.
Ånestad, Gerd;Rodal, Camilla;Eriksen, Elisabeta (2014). Et innblikk i lærerstudenters forkunnskaper innen brøk. Reinertsen, Anne Beate Groven, Berit Knutas, Kerstin Agneta Holm, Astri (Red.), FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kap. 33. s. 273-282. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd (2013). Når brøk ikke er tall – Eksempler på misoppfatninger knyttet til brøk som tallstørrelse. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 3. s. 20-27. Akademika forlag.
Tellefsen, Helga Kufaas;Ånestad, Gerd (2017). Kompleksiteten i veiledningsarbeidet i realfagskommuner. Samling for universiteter og Høgskoler som veileder realfagskommuner. Utdanningsdirektoratet, Matematikksenteret og Naturfagsenter.
Smestad, Bjørn;Ånestad, Gerd (2016). Stasjonsundervisning om tallsystemer. Etterutdanningskonferansen i matematikk 2016. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Kleve, Bodil;Ånestad, Gerd (2016). From informal strategies to the use of standard algorithm - is anything lost?. British Society for Research into Learning Mathematics. BSRLM.
Tandberg, Cato;Ånestad, Gerd (2016). Undersøkende tilnærming og argumentasjon; Matematikk og Fermi-problem. realfagskommune. Nes kommune.
Ånestad, Gerd (2015). Lineær tenkning. Personalseminar for Vestre Aker skole. Udir Ungdomstrinn i utvikling.
Ånestad, Gerd;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen (2013). Et innblikk i lærerstudenters forforståelse om brøk. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd;Tønnessen, Eva (2013). En av tre lærerstudenter strøk på eksamen i matematikk. Khrono.
Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Ånestad, Gerd (2012). Brøkforståelse og brøkregning - eksempler på misoppfatninger hos elever på 7. trinn. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Ånestad, Gerd (2011). Hvorfor endre klasseromspraksisen?. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 94
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG359