meny
søk
English

Guro Ødegård

Forskningsleder

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (22) Forskningsrapporter (19) Formidling (62) HiOA-publikasjoner (2)
Hegna, Kristinn;Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Strandbu, Åse;Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette Moshuus, Geir (Red.), Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.
Ødegård, Guro (2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. Sosiologi i dag. Vol. 46.
Takle, Marianne;Ødegård, Guro (2016). When Policy Meets Practice: A Study of Ethnic Community-Based Organizations for Children and Youth. Seeberg, Marie Louise Gozdziak, Elzbieta M. (Red.), Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Governance. s. 99-117. Springer.
Saglie, Jo;Ødegård, Guro;Aars, Jacob (2015). Rekruttering av unge folkevalgte: Nominasjoner, personstemmer og kontekst.. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 56.
Ødegård, Guro (2014). Nye tall om ungdom: Små partier - store endringer : medlemskap i ungdomspartiene i Norge 1998-2011. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 14.
Ødegård, Guro;Loga, Jill;Steen-Johnsen, Kari;Ravneberg, Bodil (2014). Fellesskap og forskjellighet : integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. ISBN: 978-82-7935-355-3. 200 s. Abstrakt forlag.
Hegna, Kristinn;Ødegård, Guro;Strandbu, Åse (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 50.
Bergh, Johannes;Ødegård, Guro (2013). Ungdomsvalget 2011. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 29.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo;Stokstad, Sigrid (2013). Stemmerett for 16-åringer: Deltagelse og dilemmaer. Bergh, Johannes Christensen, Dag Arne (Red.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Kapittel 15. s. 287-308. Abstrakt forlag.
Ødegård, Guro (2013). Høy eller lav deltagelse - hva avgjør? En analyse av seks casekommuner. Bergh, Johannes Christensen, Dag Arne (Red.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Kapittel 4. s. 73-90. Abstrakt forlag.
Se alle publikasjoner
Wollebæk, Dag;Steen-Johnsen, Kari;Enjolras, Bernard;Ødegård, Guro (2013). Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society. Sinclair, Samuel Justin Antonius, Daniel (Red.), The Political Psychology of Terrorism Fears. Chapter 14. s. 246-266. Oxford University Press.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Ødegård, Guro (2013). Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Ødegård, Guro;Saglie, Jo (2013). Stemmerett for 16-åringer : Forsøk som flernivåinnovasjon. Ringholm, Toril M Teigen, Håvard Aarsæther, Nils (Red.), Innovative kommuner. Kapittel 17. s. 292-309. Cappelen Damm Akademisk.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS, Political Science & Politics. Vol. 45. doi: 10.1017/S1049096511001806
Ødegård, Guro (2012). Ungdomspolitisk deltagelse og innflytelse - perspektiver og endringer. Berge, Kjell Lars Stray, Janicke Heldal (Red.), Demokratisk medborgerskap i skolen. Kapittel. s. 34-58. Fagbokforlaget.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Tillit i Norge etter 22. juli. Skirbekk, Helge Grimen, Harald (Red.), Tillit i Norge. Kapittel. s. 29-58. Res Publica.
Ødegård, Guro (2011). Bowling på Veitvet: Lenkende sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Wollebæk, Dag Segaard, Signe Bock (Red.), Sosial kapital i Norge. 5. s. 129-153. Cappelen Damm AS.
Ødegård, Guro (2011). Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 11.
Ødegård, Guro (2007). Political socialization and influence at the mercy of politicians: a study of a local participation project amongst young people in Norway. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 15.
Engelstad, Fredrik;Ødegård, Guro (2003). Ungdom, makt og mening. ISBN: 82-05-31533-7. 422 s. Gyldendal Akademisk.
Sivesind, Karl Henrik;Ødegård, Guro (2003). Makt i de frivillige hender. Skaper frivillige ungdomsorganisasjoner engasjerte samfunnsborgere?. Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red: Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s. 121-158.
Træen, Bente;Hovland, Arild;Ødegård, Guro (1998). Can I buy you a drink? Alcohol as symbolic communication in erotic encounters among urban Norwegians. Nordisk Alkoholtidskrift.
Ødegård, Guro;Fladmoe, Audun (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. ISBN: 978-82-7763-552-1. 94 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Svagård, Vegard;Helland, Tarjei;Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. ISBN: 978-82-7894-638-1. 147 s. NOVA.
Eimhjellen, Ivar;Ødegård, Guro (2016). Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid. ISBN: 978-82-7763-500-2. 124 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro;Bakken, Anders;Strandbu, Åse (2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo : Barrierer, frafall og endringer over tid. ISBN: 978-82-7763-523-1. 111 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro;Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Fra medvirkning til makt : Organisering og gjennomføring av forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2015. ISBN: 978-82-7763-535-4. 56 s. Institutt for samfunnsforskning.
Christensen, Dag Arne;Arnesen, Sveinung;Ødegård, Guro;Bergh, Johannes (2013). Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. ISBN: 978-82-7763-405-0. 117 s. Institutt for samfunnsforskning.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått?. ISBN: 978-82-7763-395-4. 81 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. ISBN: 978-82-7763-391-6. 158 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari;Ravneberg, Bodil (2012). Rekruttering av barn og unge til frivillige organisasjoner - Barrierer, tiltak og institusjonelt samarbeid. ISBN: 978-82-7763-391-6. 158 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Gulbrandsen, Trygve Jens;Ødegård, Guro (2011). Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser. ISBN: 978-82-7763-359-6. 119 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektro.
Se alle publikasjoner
Ødegard, Guro;Aars, Jacob (2011). Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett : En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7763-367-1. 83 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari (2011). Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn?. 78 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro (2010). Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn : En studie om integrasjon og sosial kapital. ISBN: 978-82-7763-339-8. 113 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Segaard, Signe Bock;Ødegård, Guro (2010). Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati : Utredning og evaluering av seks e-demokratiprosjekter i norske kommuner. ISBN: 978-82-7763-305-3. 133 s. Institutt for samfunnsforskning.
Ødegard, Guro (2010). Motløs ungdom? : nytt engasjement i et gammelt demokrati. ISBN: 978-82-8152-034-9. 193 s. Akademisk Publisering.
Vestel, Viggo Jan;Ødegård, Guro;Øia, Tormod (2003). Veien til makta og "det gode liv"? Evaluering av medvirkningsarbeidet blant unge i Persgrunn kommune. ISBN: 82-7894-160-2. 89 s. NOVA.
Lidén, Hilde;Ødegård, Guro (2002). Ungt engasjement. Ungdoms samfunnsengasjement og lokalpolitiske deltakelse. ISBN: 82-7894-134-3. 82 s. NOVA.
Lidén, Hilde;Ødegård, Guro (2002). Ungt engasjementUngdoms samfunnsengasjement og lokalpolitiske deltagelse. ISBN: 82-7894-134-3. 82 s. Nova.
Ødegård, Guro (2001). Ungdomstid i Fredrikstad. Om skole, fritid, rus samfunnsengasjement og verdiorienteringer. ISBN: 82-7894-113-0. 177 s. NOVA.
Ødegård, Guro (2018). Brukermedvirkning for ungdom. Seminar om ungdoms medvirkning. Helsedirektoratet.
Ødegård, Guro (2017). Forsker om hasjrøyking i Skam: Representerer ikke gjennomsnittet. VG.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference 2017. University of Tampere, Finland.
Ødegård, Guro;Eriksen, Ingunn Marie (2017). Frivillighetens rolle for deltagelse og integrering. Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder. Kommmunal- og samordningsdepartementet.
Ødegård, Guro (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Foredrag. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro (2017). Kick off ved HiOA. Kick off. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ødegård, Guro (2017). Demo_17. Demo_17 i Arendal. Nationaltheatret.
Ødegård, Guro (2017). Skaper populisme en generasjonskløft?. Lærerseminar. Nationaltheatret.
Ødegård, Guro (2017). Eit avgjerande skuleval. NRK.
Ødegård, Guro (2017). Unge er redde for å stemme. NRK Nordland.
Se alle publikasjoner
Ødegård, Guro (2017). Fellesskap og forskjellighet. Perspektiver på inkludering i frivillige organisasjoner.. LevVel 2017. Extrastiftelsen.
Ødegård, Guro (2017). Får ikke med minoritetsjenter. www.nrk.no.
Ødegård, Guro (2016). Ungdommer kjenner seg ikke igjen i Skam-festene. NRK Vestlandsrevyen.
Ødegård, Guro (2016). Rektors metode. Kommunal rapport.
Ødegård, Guro (2016). Fellesskap og forskjellighet. Flerkulturalitet, sivilsamfunn og integrering. Kommunen, de frivillige og innvandrerne. KS Konsulent.
Ødegård, Guro (2016). Hva må kommunene gjøre for å bidra til at frivilligheten blir en ressurs for inkludering i lokalsamfunnet?. Inkluderingskonferanse. KS.
Ødegård, Guro (2016). Hva vet vi om utenforskap nå, og hva kan kommunesektoren gjøre?. Samhandling i KS og regionenes rolle. KS.
Ødegård, Guro (2016). Kulturbærer eller politisk aktør? En studie av åtte flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner. Lanseringsseminar. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro (2016). Hva kan kommunen gjøre for å styrke de lokale frivillige organisasjonenes integreringsarbeid, og i hvilken grad kan og bør frivilligheten supplere kommunens arbeid på området. Ledersamling. IMDi, Justisdepartementet.
Ødegård, Guro (2016). Perspektiver på dagens unge, utenforskap og fellesskapenes kraft. Innspillsmøte om program for folkehelsearbeid i kommunene. Helsedirektoratet, KS, HOD.
Ødegård, Guro (2016). Om utenforskap, fellesskap og dagens unge. Venstres Landsmøte. Quality Hotel.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo (2016). Why did they vote? Explaining the political mobilization of young Norwegians since 2011. Youth Political Participation: The Diverse Roads to Democracy.
Ødegård, Guro;Fladmoe, Audun (2016). Schools of democracy - but for whom? Associational Activity and political participation among young people with immigrant background in Norway. ISTR 12th International conference: The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion. ISTR.
Ødegård, Guro (2016). Vennskap i vår digitale tid. Kommunal rapport.
Ødegård, Guro;Bakken, Anders (2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo.. Lanseringsseminar. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro (2016). Perspektiver på dagens unge, utenforskap og fellesskapenes kraft. Kan frivilligheten spille en nøkkelrolle?. Fagdag. Den Norske Turistforening.
Ødegård, Guro (2016). Det er foreldrene som må rekrutteres. Kommunal rapport.
Ødegård, Guro (2016). Fra medvirkning til makt. Forskningslansering. Institutt for samfunnsforskning.
Ødegård, Guro (2016). Identitet og vennskap i flerkulturelle fellesskap. Ungdatakonferansen 2016. NOVA - Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ødegård, Guro (2016). Om medlemsvekst for de norske partiene. NRK P1 Her og nå.
Ødegård, Guro (2016). Generasjon Utøya. Framitida.no avis.
Ødegård, Guro (2016). Dette er utenforskap i Norge i dag. KS.
Ødegård, Guro;von Soest, Tilmann (2016). - Unge utsettes for mer press enn før. Dagbladet.
Ødegård, Guro (2016). Vil vi kalle dem våre barn?. Kommunal rapport.
Eriksen, Nina;Bakken, Anders;Ødegård, Guro (2016). Dette er ungdommen nå til dags. forskning.no.
Ødegård, Guro (2016). Får ikke med innvandrerjentene. NRK Nett.
Ødegård, Guro (2016). Minoritetsjenter deltar lite i organisert idrett. NRK1 Østlandssendingen.
Ødegård, Guro (2016). Forsker om hasjrøykingen i Skam: Representerer ikke gjennomsnittet. VG Nett.
Ødegård, Guro (2016). Farvel, kirke, vi kommer kanskje tilbake som voksne. Dagen.
Ødegård, Guro;Bakken, Anders (2016). Jentene idretten ikke klarer å få med. Aftenposten.
Ødegård, Guro (2016). Unge kjenner seg ikke igjen i "SKAM"-festinga. NRK1 Her og nå.
Ødegård, Guro (2016). Ungdom og idrett. Fellesskap og utenforskap. LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid. LO.
Midtbøen, Arnfinn Haagensen;Ødegård, Guro (2014). Hvit flukt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Ødegård, Guro (2014). Ungt engasjement i et gammelt demokrati. Markering av grunnlovsjubileum. Den norske ambassaden i Helsinki.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo;Stokstad, Sigrid;Aars, Jacob (2014). Gir ingen positiv gevinst. Dagsavisen - Nye Meninger.
Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari;Loga, Jill;Ravneberg, Bodil (2014). Både myndigheter og frivillige må ta ansvar for integrasjon. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari;Loga, Jill;Ravneberg, Bodil (2014). Hvordan integrerer vi oss?. Klassekampen.
Ødegård, Guro (2014). Debattklima og kvinners selvjustis. Sunnmørsposten.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo (2014). Why did they vote? Voter turnout and the mobilization of 16-year-olds in the Norwegian local election of 2011. ECPR General Conference. European Consortium for Political Research.
Saglie, Jo;Ødegård, Guro;Aars, Jacob (2014). Flere unge listekandidater og folkevalgte? Effekter av forsøket med stemmerett for 16-åringer. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap.
Midtbøen, Arnfinn Haagensen;Ødegård, Guro (2014). Myter om segregering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Takle, Marianne;Ødegård, Guro (2013). Minority Organisations for Youth - new Hybrid Identities. IMISCOE Annual Conference. IMISCOE.
Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Paradoksal tillit. Nrk.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Rosetoget har gått. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Enjolras, Bernard;Wollebæk, Dag;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2011). Styrket sivilsamfunn kort tid etter terroren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro;Wollebæk, Dag (2011). Et styrket sivilsamfunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Enjolras, Bernard;Ødegård, Guro (2010). Innvandrerorganisasjoner som brobyggere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Sivesind, Karl Henrik;Ødegård, Guro (2002). Makt i frivillige hender! Skaper frivillige ungdomsorganisasjoner engasjerte samfunnsborgere?. Nordisk sosiologkongress. Nordic Sociological Association.
Træen, Bente;Hovland, Arild;Ødegård, Guro (1998). Can I buy you a drink? Alcohol as symbolic communication in erotic encounters among urban Norwegians. 24th Annual Alcohol Epidemiology Symposium.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 990 24 922
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X313

Nettside(r)