HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Guro Ødegård

forskningsleder

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (24) Forskningsrapporter (19) Formidling (98) OsloMet-publikasjoner (2)
Eimhjellen, Ivar;Steen-Johnsen, Kari;Folkestad, Bjarte;Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation. Enjolras, Bernard Strømsnes, Kristin (Red.), Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Kapittel 2. s. 25-65. Springer.
Hegna, Kristinn;Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Strandbu, Åse;Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette Moshuus, Geir (Red.), Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.
Takle, Marianne;Ødegård, Guro (2016). When Policy Meets Practice: A Study of Ethnic Community-Based Organizations for Children and Youth. Seeberg, Marie Louise Gozdziak, Elzbieta M. (Red.), Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Governance. s. 99-117. Springer.
Ødegård, Guro (2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. Sosiologi i dag. Vol. 46.
Saglie, Jo;Ødegård, Guro;Aars, Jacob (2015). Rekruttering av unge folkevalgte: Nominasjoner, personstemmer og kontekst.. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 56.
Ødegård, Guro;Loga, Jill;Steen-Johnsen, Kari;Ravneberg, Bodil (2014). Fellesskap og forskjellighet : integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. ISBN: 978-82-7935-355-3. 200 s. Abstrakt forlag.
Ødegård, Guro (2014). Nye tall om ungdom: Små partier - store endringer : medlemskap i ungdomspartiene i Norge 1998-2011. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 14.
Wollebæk, Dag;Steen-Johnsen, Kari;Enjolras, Bernard;Ødegård, Guro (2013). Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society. Sinclair, Samuel Justin Antonius, Daniel (Red.), The Political Psychology of Terrorism Fears. Chapter 14. s. 246-266. Oxford University Press.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Ødegård, Guro (2013). Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Se alle publikasjoner
Ødegård, Guro;Saglie, Jo (2013). Stemmerett for 16-åringer : Forsøk som flernivåinnovasjon. Ringholm, Toril M Teigen, Håvard Aarsæther, Nils (Red.), Innovative kommuner. Kapittel 17. s. 292-309. Cappelen Damm Akademisk.
Bergh, Johannes;Ødegård, Guro (2013). Ungdomsvalget 2011. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 29.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo;Stokstad, Sigrid (2013). Stemmerett for 16-åringer: Deltagelse og dilemmaer. Bergh, Johannes Christensen, Dag Arne (Red.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Kapittel 15. s. 287-308. Abstrakt forlag.
Ødegård, Guro (2013). Høy eller lav deltagelse - hva avgjør? En analyse av seks casekommuner. Bergh, Johannes Christensen, Dag Arne (Red.), Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Kapittel 4. s. 73-90. Abstrakt forlag.
Hegna, Kristinn;Ødegård, Guro;Strandbu, Åse (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 50.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Tillit i Norge etter 22. juli. Skirbekk, Helge Grimen, Harald (Red.), Tillit i Norge. Kapittel. s. 29-58. Res Publica.
Ødegård, Guro (2012). Ungdomspolitisk deltagelse og innflytelse - perspektiver og endringer. Berge, Kjell Lars Stray, Janicke Heldal (Red.), Demokratisk medborgerskap i skolen. Kapittel. s. 34-58. Fagbokforlaget.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS, Political Science & Politics. Vol. 45. doi: 10.1017/S1049096511001806
Ødegård, Guro (2011). Bowling på Veitvet: Lenkende sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Wollebæk, Dag Segaard, Signe Bock (Red.), Sosial kapital i Norge. 5. s. 129-153. Cappelen Damm AS.
Ødegård, Guro (2011). Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 11.
Ødegård, Guro (2007). Political socialization and influence at the mercy of politicians: a study of a local participation project amongst young people in Norway. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 15.
Sivesind, Karl Henrik;Ødegård, Guro (2003). Makt i de frivillige hender. Skaper frivillige ungdomsorganisasjoner engasjerte samfunnsborgere?. Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red: Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s. 121-158.
Engelstad, Fredrik;Ødegård, Guro (2003). Ungdom, makt og mening. ISBN: 82-05-31533-7. 422 s. Gyldendal Akademisk.
Træen, Bente;Hovland, Arild;Ødegård, Guro (1998). Can I buy you a drink? Alcohol as symbolic communication in erotic encounters among urban Norwegians. Nordisk Alkoholtidskrift.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Svagård, Vegard;Helland, Tarjei;Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. ISBN: 978-82-7894-638-1. 147 s. NOVA.
Ødegård, Guro;Fladmoe, Audun (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. ISBN: 978-82-7763-552-1. 94 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro;Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Fra medvirkning til makt : Organisering og gjennomføring av forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2015. ISBN: 978-82-7763-535-4. 56 s. Institutt for samfunnsforskning.
Ødegård, Guro;Bakken, Anders;Strandbu, Åse (2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo : Barrierer, frafall og endringer over tid. ISBN: 978-82-7763-523-1. 111 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Eimhjellen, Ivar;Ødegård, Guro (2016). Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid. ISBN: 978-82-7763-500-2. 124 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Christensen, Dag Arne;Arnesen, Sveinung;Ødegård, Guro;Bergh, Johannes (2013). Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. ISBN: 978-82-7763-405-0. 117 s. Institutt for samfunnsforskning.
Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari;Ravneberg, Bodil (2012). Rekruttering av barn og unge til frivillige organisasjoner - Barrierer, tiltak og institusjonelt samarbeid. ISBN: 978-82-7763-391-6. 158 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. ISBN: 978-82-7763-391-6. 158 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått?. ISBN: 978-82-7763-395-4. 81 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Gulbrandsen, Trygve Jens;Ødegård, Guro (2011). Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser. ISBN: 978-82-7763-359-6. 119 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektro.
Se alle publikasjoner
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari (2011). Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn?. 78 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegard, Guro;Aars, Jacob (2011). Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett : En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7763-367-1. 83 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Segaard, Signe Bock;Ødegård, Guro (2010). Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati : Utredning og evaluering av seks e-demokratiprosjekter i norske kommuner. ISBN: 978-82-7763-305-3. 133 s. Institutt for samfunnsforskning.
Ødegård, Guro (2010). Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn : En studie om integrasjon og sosial kapital. ISBN: 978-82-7763-339-8. 113 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegard, Guro (2010). Motløs ungdom? : nytt engasjement i et gammelt demokrati. ISBN: 978-82-8152-034-9. 193 s. Akademisk Publisering.
Vestel, Viggo Jan;Ødegård, Guro;Øia, Tormod (2003). Veien til makta og "det gode liv"? Evaluering av medvirkningsarbeidet blant unge i Persgrunn kommune. ISBN: 82-7894-160-2. 89 s. NOVA.
Lidén, Hilde;Ødegård, Guro (2002). Ungt engasjement. Ungdoms samfunnsengasjement og lokalpolitiske deltakelse. ISBN: 82-7894-134-3. 82 s. NOVA.
Lidén, Hilde;Ødegård, Guro (2002). Ungt engasjementUngdoms samfunnsengasjement og lokalpolitiske deltagelse. ISBN: 82-7894-134-3. 82 s. Nova.
Ødegård, Guro (2001). Ungdomstid i Fredrikstad. Om skole, fritid, rus samfunnsengasjement og verdiorienteringer. ISBN: 82-7894-113-0. 177 s. NOVA.
Ødegård, Guro (2018). Innvandrernes forsamlinger. Hjelp eller hinder for integrering?. Religion og integrering. Kristne Råd og Islamsk Råd Norge.
Ødegård, Guro (2018). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. Rektormøte i Oslo. Utdanningsetaten i Oslo.
Ødegård, Guro (2018). Ungdommen nå til dags. Linjer for en overordnet ungdomspolitikk.. Seminar. Barne-, familie- og likestillingsdepartementet.
Ødegård, Guro (2018). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge. Seminar. Barne-, ungdom- og familiedirektoratet.
Ødegård, Guro (2018). Fellesskap og forskjellighet. Frivillig orgnisering i en ny tid.. Diakoniens dag. VID vitenskapelige høgskole.
Ødegård, Guro (2018). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge. Undervisning. LUI, OsloMet.
Ødegård, Guro (2018). Slik skal de vinne unge velgere. sist.no.
Ødegård, Guro (2018). Med solkrem og flyers skal unge velgere vinnes. NTB.
Ødegård, Guro (2018). Innvandrernes forsamling. Hjelp eller inder for integrering?. Religion og integrering. Norges Kristne Råd og Islams Råd Norge.
Ødegård, Guro (2018). Generasjon 68. NRK EKKO.
Se alle publikasjoner
Ødegård, Guro (2017). Unge og førerkort Trenden er snudd: Nå tar flere unge førerkort. Teknisk ukeblad.
Ødegård, Guro (2017). – Valget viser gryende generasjonskløft. Harstad Tidende.
Ødegård, Guro (2017). Jeg er engasjert, og det er vel derfor jeg ikke stemmer. Fædrelandsvennen.
Ødegård, Guro (2017). Skulevalet kan peike på kva regjering vi får. NRK.
Ødegård, Guro (2017). Vinner unge velgere. Klassekampen.
Ødegård, Guro (2017). Kjemper for å vinne unge velgere. Varden.
Ødegård, Guro (2017). Østkant-ungdom er mest politisk aktive. Aftenposten.
Ødegård, Guro (2017). Østkantungdommen foretrekker politikk, mens de unge på vestkanten går for idrett. Aftenposten.
Ødegård, Guro (2017). Over en femtedel stemte ikke ved forrige stortingsvalg. - Jeg lar det være. Enkelt og greit.. Aftenposten.
Ødegård, Guro (2017). - Ikke en eneste politiker har troverdighet. Aftenposten.
Ødegård, Guro (2017). Forsker: Valget viser gryende generasjonskløft i politiske spørsmål. NTB.
Ødegård, Guro (2017). 22. juli gjorde norske ungdommer mer samfunnsengasjerte. NTB.
Ødegård, Guro (2017). Ny storhetstid for demonstrasjonstog. NRK Brønsj.
Ødegård, Guro (2017). Generasjonskløft i norsk politikk. NRK Dagsnytt.
Ødegård, Guro (2017). Alternativ valgvake på Nationaltheatret. NRK Østlandssendingen.
Ødegård, Guro (2017). Ungdommen nå til dags.. Podcast: Viten og snakkis.
Ødegård, Guro (2017). Valgdeltakelse øker blant unge. NRK Østlandssendingen.
Dyb, Halvard Naterstad;Ødegård, Guro;Huang, Lihong (2017). Norske elever er best i verden på elevrådsarbeid. Forskning.no.
Ødegård, Guro (2017). Generasjonsdannelse. Hvordan er de kommende kullene annerledes fra nåværende studentgenerasjoner?. Studentsamskipnadensmøte. Studentsamskipnaden.
Ødegård, Guro (2017). Folkets valgvake. Valgvake. Nationaltheatret.
Ødegård, Guro (2017). IMPACT. Hva hvordan og hvorfor?. Personalseminar. NOVA - Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ødegård, Guro (2017). Unge medborgere. Hva gjør de og hva tenker de?. Fagseminar. NOVA - Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Huang, Lihong (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge. Pressekonferanse. Utdanningsdirektoratet.
Ødegård, Guro (2017). Sosial ulikhet i ung deltakelse.. Fagkonferanse. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro (2017). Dagens førstegangsvelgere bruker stemmeretten i større grad enn før. NRK Østlandssendingen.
Ødegård, Guro (2017). Flere unge bruker stemmeretten sin. NRK Østlandssendingen.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference 2017. University of Tampere, Finland.
Ødegård, Guro (2017). Brukermedvirkning for ungdom. Seminar om ungdoms medvirkning. Helsedirektoratet.
Ødegård, Guro (2017). Kick off ved HiOA. Kick off. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ødegård, Guro (2017). Demo_17. Demo_17 i Arendal. Nationaltheatret.
Ødegård, Guro (2017). Skaper populisme en generasjonskløft?. Lærerseminar. Nationaltheatret.
Ødegård, Guro (2017). Eit avgjerande skuleval. NRK.
Ødegård, Guro (2017). Unge er redde for å stemme. NRK Nordland.
Ødegård, Guro (2017). Fellesskap og forskjellighet. Perspektiver på inkludering i frivillige organisasjoner.. LevVel 2017. Extrastiftelsen.
Ødegård, Guro;Eriksen, Ingunn Marie (2017). Frivillighetens rolle for deltagelse og integrering. Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder. Kommmunal- og samordningsdepartementet.
Ødegård, Guro (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Foredrag. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro (2017). Får ikke med minoritetsjenter. www.nrk.no.
Ødegård, Guro (2017). Forsker om hasjrøyking i Skam: Representerer ikke gjennomsnittet. VG.
Ødegård, Guro (2016). Om medlemsvekst for de norske partiene. NRK P1 Her og nå.
Ødegård, Guro (2016). Ungdommer kjenner seg ikke igjen i Skam-festene. NRK Vestlandsrevyen.
Ødegård, Guro (2016). Generasjon Utøya. Framitida.no avis.
Ødegård, Guro (2016). Dette er utenforskap i Norge i dag. KS.
Ødegård, Guro;von Soest, Tilmann (2016). - Unge utsettes for mer press enn før. Dagbladet.
Ødegård, Guro (2016). Vil vi kalle dem våre barn?. Kommunal rapport.
Ødegård, Guro (2016). Får ikke med innvandrerjentene. NRK Nett.
Ødegård, Guro (2016). Minoritetsjenter deltar lite i organisert idrett. NRK1 Østlandssendingen.
Ødegård, Guro (2016). Forsker om hasjrøykingen i Skam: Representerer ikke gjennomsnittet. VG Nett.
Ødegård, Guro (2016). Farvel, kirke, vi kommer kanskje tilbake som voksne. Dagen.
Ødegård, Guro;Bakken, Anders (2016). Jentene idretten ikke klarer å få med. Aftenposten.
Ødegård, Guro (2016). Unge kjenner seg ikke igjen i "SKAM"-festinga. NRK1 Her og nå.
Ødegård, Guro (2016). Ungdom og idrett. Fellesskap og utenforskap. LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid. LO.
Ødegård, Guro (2016). Fra medvirkning til makt. Forskningslansering. Institutt for samfunnsforskning.
Ødegård, Guro (2016). Identitet og vennskap i flerkulturelle fellesskap. Ungdatakonferansen 2016. NOVA - Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo;Winsvold, Marte (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Ødegård, Guro;Bakken, Anders (2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo.. Lanseringsseminar. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro (2016). Perspektiver på dagens unge, utenforskap og fellesskapenes kraft. Kan frivilligheten spille en nøkkelrolle?. Fagdag. Den Norske Turistforening.
Ødegård, Guro (2016). Det er foreldrene som må rekrutteres. Kommunal rapport.
Ødegård, Guro;Fladmoe, Audun (2016). Schools of democracy - but for whom? Associational Activity and political participation among young people with immigrant background in Norway. ISTR 12th International conference: The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion. ISTR.
Ødegård, Guro (2016). Vennskap i vår digitale tid. Kommunal rapport.
Eriksen, Nina;Bakken, Anders;Ødegård, Guro (2016). Dette er ungdommen nå til dags. forskning.no.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo (2016). Why did they vote? Explaining the political mobilization of young Norwegians since 2011. Youth Political Participation: The Diverse Roads to Democracy.
Ødegård, Guro (2016). Rektors metode. Kommunal rapport.
Ødegård, Guro (2016). Fellesskap og forskjellighet. Flerkulturalitet, sivilsamfunn og integrering. Kommunen, de frivillige og innvandrerne. KS Konsulent.
Ødegård, Guro (2016). Hva må kommunene gjøre for å bidra til at frivilligheten blir en ressurs for inkludering i lokalsamfunnet?. Inkluderingskonferanse. KS.
Ødegård, Guro (2016). Hva vet vi om utenforskap nå, og hva kan kommunesektoren gjøre?. Samhandling i KS og regionenes rolle. KS.
Ødegård, Guro (2016). Om utenforskap, fellesskap og dagens unge. Venstres Landsmøte. Quality Hotel.
Ødegård, Guro (2016). Kulturbærer eller politisk aktør? En studie av åtte flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner. Lanseringsseminar. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Ødegård, Guro (2016). Hva kan kommunen gjøre for å styrke de lokale frivillige organisasjonenes integreringsarbeid, og i hvilken grad kan og bør frivilligheten supplere kommunens arbeid på området. Ledersamling. IMDi, Justisdepartementet.
Ødegård, Guro (2016). Perspektiver på dagens unge, utenforskap og fellesskapenes kraft. Innspillsmøte om program for folkehelsearbeid i kommunene. Helsedirektoratet, KS, HOD.
Ødegård, Guro (2014). Ungt engasjement i et gammelt demokrati. Markering av grunnlovsjubileum. Den norske ambassaden i Helsinki.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo;Stokstad, Sigrid;Aars, Jacob (2014). Gir ingen positiv gevinst. Dagsavisen - Nye Meninger.
Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari;Loga, Jill;Ravneberg, Bodil (2014). Både myndigheter og frivillige må ta ansvar for integrasjon. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari;Loga, Jill;Ravneberg, Bodil (2014). Hvordan integrerer vi oss?. Klassekampen.
Ødegård, Guro (2014). Debattklima og kvinners selvjustis. Sunnmørsposten.
Midtbøen, Arnfinn Haagensen;Ødegård, Guro (2014). Myter om segregering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo (2014). Why did they vote? Voter turnout and the mobilization of 16-year-olds in the Norwegian local election of 2011. ECPR General Conference. European Consortium for Political Research.
Saglie, Jo;Ødegård, Guro;Aars, Jacob (2014). Flere unge listekandidater og folkevalgte? Effekter av forsøket med stemmerett for 16-åringer. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap.
Midtbøen, Arnfinn Haagensen;Ødegård, Guro (2014). Hvit flukt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Takle, Marianne;Ødegård, Guro (2013). Minority Organisations for Youth - new Hybrid Identities. IMISCOE Annual Conference. IMISCOE.
Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Rosetoget har gått. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Wollebæk, Dag;Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2012). Paradoksal tillit. Nrk.
Enjolras, Bernard;Wollebæk, Dag;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro (2011). Styrket sivilsamfunn kort tid etter terroren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Enjolras, Bernard;Steen-Johnsen, Kari;Ødegård, Guro;Wollebæk, Dag (2011). Et styrket sivilsamfunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Enjolras, Bernard;Ødegård, Guro (2010). Innvandrerorganisasjoner som brobyggere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Sivesind, Karl Henrik;Ødegård, Guro (2002). Makt i frivillige hender! Skaper frivillige ungdomsorganisasjoner engasjerte samfunnsborgere?. Nordisk sosiologkongress. Nordic Sociological Association.
Træen, Bente;Hovland, Arild;Ødegård, Guro (1998). Can I buy you a drink? Alcohol as symbolic communication in erotic encounters among urban Norwegians. 24th Annual Alcohol Epidemiology Symposium.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 990 24 922
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X313

Nettside(r)