HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Gunnar Ree

førstelektor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (13) Formidling (20)
Tagliabue, Marco;Sandaker, Ingunn;Ree, Gunnar (2017). The value of contingencies and schedules of reinforcement: Fundamentals of behavior analysis contributing to the efficacy of behavioral business research. Journal of Behavioral Economics for Policy. Vol. 1.
Bugten, Oliver Barth;Sagvik, Camilla;Ree, Gunnar (2017). Opp og stå! Konkurranse som metode for å få ansatte til å arbeide stående. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 44.
Carvalho, Lucas Couto De;Sandaker, Ingunn;Ree, Gunnar (2017). An ethnographic study of tagging behavior. Behavior and Social Issues. Vol. 26. doi: 10.5210/bsi.v26i0.6621
Ree, Gunnar;Sandaker, Ingunn (2016). Seleksjon på forskjellige nivåer av organisert kompleksitet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 43.
Agbota, Tete Kobla;Sandaker, Ingunn;Ree, Gunnar (2015). Verbal operants of corruption: A study of avoidance in corruption behavior. Behavior and Social Issues. Vol. 24. doi: 10.5210/bsi.v.24i0.5864
Ree, Gunnar (2014). De små forskjellers narcissisme. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Sandaker, Ingunn;Andersen, Britt;Ree, Gunnar (2014). Byråkrati, variasjon og læring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Ree, Gunnar (2012). Kontekstualisme, dualisme og valg av analytiske enheter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39.
Ree, Gunnar (2010). Adferdsanalyse som forskningsdisiplin. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 37.
Se alle publikasjoner
Ree, Gunnar (2008). Master i Læring i komplekse systemer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 35.
Kjernsli, Hege Hjalsmo K.;Wing, Carolina Therese;Strømberg, Bente Ellinor;Ree, Gunnar (2008). Reduksjon av overdreven klemming (omfavnelse) av andre personer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 35.
Sandaker, Ingunn;Andersen, Britt;Ree, Gunnar (2016). Kontroll, kjernevirksomhet og læring. Stat og styring. Vol. 25.
Vogt, Øystein;Holth, Per;Ree, Gunnar (2016). Psychology as the Interdisciplinary Behaviorist Views It: Causal Categories. Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. Society for Advancement of Behavior Analysis.
Sandaker, Ingunn;Ree, Gunnar (2016). Adferdsanalytiske klassikere. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 43.
Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2013). Ontological questions in radical behaviorism: Philosophical assumptions in Skinner's "The Operational Analysis of Psychological Terms". Association for Behavior Analysis International Annual Convention 2013. Association for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Emphasis on Behavior Analysis. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Seminar og Årsmøte. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Johannesen, Stig Tore;Horne, Hans (2013). Bachelor’s Program in Psychology with an Emphasis on Behavior Analysis. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Eikeseth, Svein;Vandbakk, Monica;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's program in psychology with an emphasis on behavior analysis. Experimental analysis of behavior group (EABG). Bangor Univerity.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Vandbakk, Monica;Bakke, Anne (2012). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 38th Annual Convention Assosiation of Behavior Analysis International. Assossiation of Behavior Analysis International.
Ree, Gunnar (2011). Innledning til Atferdsanalytisk klassiker: En atferdsanalytisk fortolkning av hukommelse av D. Palmer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Se alle publikasjoner
Olaff, Heidi;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2011). Bachelors program in learning psychology with emphasis on behavior analysis. ABAI 37th Annual Convention. Association for Behaviour Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2010). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Sandaker, Ingunn;Ree, Gunnar (2010). Self-management in a sales organization. The 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2010). Bachelor?s programme in Learning Psychology with an emphasis in behavior analysis at The Akershus University College. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Ree, Gunnar;Haukaas, Eivind (2010). Cultural selection: the effects of reinforcement on interlocking behavioural contingencies in a microsociety design. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Ree, Gunnar (2009). Implementering av adferdsbaserte intervensjonsprogrammer: eksempler på metakontingenser og systemseleksjon Implementing behaviorally based intervention programs: examples of meta-contingencies and systems selection. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Ree, Gunnar (2008). Downward causation and analysis of complex systems. The 34th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Ree, Gunnar (2006). Seleksjon - en generell modell for endringsprosesser. NAFO årsmøteseminar, Norsk atferdsanalytisk forening.
Ree, Gunnar (2004). Innføring i anvendt adferdsanalyse.
Ree, Gunnar (2003). Kvalitetsutvikling i høyere utdanning. 119 s. Høgskolen i Lillehammer.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 45
Telefon (mobil): +47 916 07 580
Besøksadresse: Pilestredet 38, Oslo, W205