HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Fagbøker⁄lærebøker (3) Forskningsrapporter (8) Formidling (83)
Jamissen, Grete;Moulton, Mike (2017). “Now I See”: Digital Storytelling for Mediating Interprofessional Collaboration. Jamissen, Grete Hardy, Pip Nordkvelle, Yngve Troye Pleasants, Heather (Red.), Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. Kapittel 17. s. 243-259. Palgrave Macmillan.
Jamissen, Grete;Hardy, Pip;Nordkvelle, Yngve Troye;Pleasants, Heather (2017). Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. ISBN: 978-3-319-51057-6. 399 s. Palgrave Macmillan.
Skarpaas, Lisebet Skeie;Jamissen, Grete;Krüger, Cecilie;Holmberg, Vigdis;Hardy, Pip (2016). Digital storytelling as poetic reflection in Occupational therapy education: An empirical study. The Open Journal of Occupational Therapy. Vol. 4. 18 s. doi: 10.15453/2168-6408.1272
Jamissen, Grete (2015). Digital historiefortelling – formidling, refleksjon og læring. Fritze, Yvonne Haugsbakk, Geir Olav Nordkvelle, Yngve Troye (Red.), Mediepedagogiske perspektiver : mediesosialisering, undervisning om og med medier. Kapittel 10.. s. 213-229. Cappelen Damm Akademisk.
Jamissen, Grete;Haug, Kristin Holte (2014). Towards the Digital Storytelling University. Gregori-Signes, C. Brigido-Corachan, A.M. (Red.), Appraising Digital Storytelling across Educational Contexts. kapittel. Publicacions de la Universitat de València.
Jamissen, Grete (2013). Digital historiefortelling som redskap i utviklingsarbeid. Bjørke, Gerd Jarning, Harald Eikeland, Olav (Red.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Del III. s. 142-152. ABM-media AS.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2012). Digital historiefortelling - en introduksjon. Haug, Kristin Holte Jamissen, Grete Ohlmann, Carsten (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 1. s. 13-27. Cappelen Damm AS.
Jamissen, Grete;Dahlsveen, Heidi (2012). Fortellingen - fra Hollywood til Homer. Haug, Kristin Holte Jamissen, Grete Ohlmann, Carsten (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 3. s. 45-59. Cappelen Damm AS.
Jamissen, Grete (2012). Når erfaring blir fortelling - studenters praksisrefleksjon. Haug, Kristin Holte Jamissen, Grete Ohlmann, Carsten (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 6. s. 101-114. Cappelen Damm AS.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2012). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. ISBN: 9788202364366. 256 s. Cappelen Damm AS.
Se alle publikasjoner
Jamissen, Grete (2011). Om erfaringskunnskap og læring. Et essay. UNIPED (Tromsø). Vol. 3.
Beck, Eevi Elisabeth;Jamissen, Grete (2011). Cultivating Collective Reflection over Experiences of Teaching with ICT. Digital kompetanse. Vol. 6.
Jamissen, Grete;Skou, Goro (2010). Poetic reflection through digital storytelling – a methodology to foster professional health worker identity in students. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning. Vol. 6.
Jamissen, Grete (2009). Studenters praksisrefleksjon digitalt fortalt. Bjørke, Gerd (Red.), Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. s. 18-35. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete (2009). Studenters praksisrefleksjon - digitalt fortalt. HiO-rapport.
Jamissen, Grete;Phelps, Renata (2006). The Role of Reflection and Mentoring in ICT Teacher Professional Development: Dialogue and Learning Across the Hemispheres. Teacher Development. Vol. 10.
Jamissen, Grete (2006). Voksnes læring - vi vet hva vi gjør, men vi vet ikke hva det heter. Wille, Gunnar Fagerli, Hans Martin (Red.), Samhandling og Mobilitet: Universiteter og Høgskoler som nav i innovasjonsarbeidet. Kapttel 9. s. 141-160. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete (2006). Å lære å lære - voksnes læring som aksjonsforskning på lærende arbeidsplasser. Wille, Gunnar Fagerli, Hans Martin (Red.), Samhandling og Mobilitet: Universiteter og Høgskoler som nav i innovasjonsarbeidet. Kapitel 8. s. 119-140. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete;Dahlin, Liv Klakegg (2004). Interaksjon og ansvarsdeling. En artikkel om hvordan noe kan bli til mye mer, og om at du ikke bare kan ringe på og stikke av. Arneberg, Per Myklebost, Gunnar Wilhelmsen, Janne (Red.), Treffsikker nettbasert læring?. Kapittel 3. s. 49-67.
Jamissen, Grete (2001). Nettbaserte studenter er forbløffende lik alle andre studenter - erfaringer som student ved Open University. Jamissen, Grete Myklebost, Gunnar (Red.), Nettbasert læring i høyere utdanning. Noen norske erfaringer. Kapittel 3. s. 47-61.
Nyhus, Lene;Jamissen, Grete;Jenssen, Signe (1986). Erfaringer med EDB i grunnskolen : ja til EDB som verktøy for elevene. Norsk pedagogisk tidsskrift.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete (2015). Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen. ISBN: 9788202445669. 203 s. Cappelen Damm Akademisk.
Jamissen, Grete;Myklebost, Gunnar (2001). Nettbasert læring i høyere utdanning. Noen norske erfaringer. ISBN: 82-91308-24-1. 217 s. SOFF.
Jamissen, Grete;Nyhus, Lene (1986). Edb i grunnskolen. Om datamaskiner, kunnskap og kommunikasjon. ISBN: 82-02-10877-2. 191 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete;Lona, Irene (2016). WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling. Rapport fra et pilotprosjekt ved HiOA 2015-2016. 50 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete (2004). Stolt og begeistret. Evaluering av PI - pedagogisk implementering, InnsIKT2 skolene i Oslo 2003-2004. 72 s. Høgskolen i oslo.
Jamissen, Grete (2004). Godt begynt er halvt fullendt? Evaluering av IKT-satsingen på Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Oslo 2000-2003. 100 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete;Alfredsen, André (2003). LærerIKT som skoleutvikling? Evaluering av LærerIKT i Osloskolen 2003. 48 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete;Erstad, Ola (1998). Fremtidens læringsarener. 100 s. Telenor FoU.
Jamissen, Grete (1997). Levende bilder i skolen - fra kuriositet til integrert bruk ved hjelp av Video på bestilling?. 80 s. Telenor FoU.
Jamissen, Grete;Askeland, Kjell;Nyhus, Lene (1987). Det moderne samfunn som pedagogisk utfordring og mulighet. 249 s. Oppland Distriktshøgskole.
Skarpaas, Lisebet Skeie;Jamissen, Grete;Lavoll, Hallvard;Aas, Randi Wågø (2018). Short digital stories as research communication? Knowledge translation of research results and implementation of digital story workshops. Nordic Implementation Conference 2018.
Jamissen, Grete (2017). Introduction to the Scholarship of Discovery. Jamissen, Grete Hardy, Pip Nordkvelle, Yngve Troye Pleasants, Heather (Red.), Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. Kapittel 8. s. 109-113. Palgrave Macmillan.
Jamissen, Grete (2016). Å bruke digital historiefortelling for å formidle forskning.
Jamissen, Grete (2016). Formidling og spredning av god praksis fra satsningen. ­ Hvordan kan det gjøres?. Kompetanse for mangfold. NAFO.
Jamissen, Grete (2016). Læring, formidling og samarbeid gjennom digital historiefortelling. Lunsjpåfyll. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete (2016). Digital historiefortelling i høyere utdanning. Personalseminar for Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid. HiOA.
Krüger, Cecilie;Holmberg, Vigdis;Skarpaas, Lisebet Skeie;Jamissen, Grete;Nilsen, Anne-Lise Tora Berit;Pedersen, Elin Jøranlid (2016). Digital storytelling for reflection and learning from experience. COTEC-ENOTHE 2016. European Network of Occupational Therapy in Higher Education.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete (2015). Digital historiefortelling – en videreføring av en lang tradisjon fra leirbålet til dagens medievirkelighet. Blogg på "Fagsnakk". Cappelen Damm Akademisk' forfatterblogg..
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete (2015). Intervju/presentasjon "Se min forteling" ved Cappelen Damm Akademisk. Cappelen Damm Akademisk.
Jamissen, Grete (2015). We Want Stories - Digital Storytelling for IPH. Fakultet for helsefag, International Public Health.
Se alle publikasjoner
Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2015). We Want Stories - Digital Storytelling for IPH. Faktultet for helsefag, International Public Health.
Jamissen, Grete (2015). Historiefortelling som virkemiddel for studenter med norsk som annet språk. Introduksjon for prosjektgruppe.
Jamissen, Grete (2015). Digital historiefortelling for refleksjon, formidling og samarbeid. Ledelse og digital kompetanseutvikling. Research and Education Network.
Jamissen, Grete (2015). Digital historiefortelling og refleksjon. Fagseminar for internasjonale koordinatorer. University College Nordjylland - UCN.
Jamissen, Grete (2015). Digital storytelling in higher education. Learning - Reflection - Research. Voices of Change: 6th International Digital Storytelling Conference. Center for Digital Storytelling, University of Massachusetts.
Jamissen, Grete (2014). Bildefortellinger - formidling og refleksjon. Åpent foredrag for Universitetet i Tromsø, campus Alta. Universitetet i Tromsø.
Jamissen, Grete (2014). Dosentopprykk gjennom stillingsutlysning. Seminar om dosentopprykk. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete (2014). Digital stories "Learning from experience”. Experience Health Care in a poor resource Country. A COHEHRE Academy workshop in collaboration with HIO. COHEHRE.
Moulton, Michael Kirby;Jamissen, Grete (2014). Digital historiefortelling som alternativ semesteroppgave i masteremnet The Politics and Governance of the Environment. Digital historiefortelling i høyere utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus, Medieseksjonen.
Jamissen, Grete;Langfjord, Sissel (2014). Som forskningsformidling kan digitale historiefortellinger både stå på egne ben og være en teaser for fordypning?. Digital historiefortelling i høyere utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus, Medieseksjonen.
Jamissen, Grete;Moulton, Michael Kirby (2014). Digital historiefortelling som “boundary object” i tverrfaglig samarbeid. Digital historiefortelling i høyere utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus, Medieseksjonen.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete (2014). Se min fortelling. Østlandske lærerstevne 31.okt - 1.nov 2014. Østlandske lærerstevne.
Jamissen, Grete (2014). Learning from experience through digital storytelling. Experience Health Care in a poor resource Country. Preparing, coaching and supervising students. COHERE Acadamy.
Jamissen, Grete (2014). Praksisoppsummering. Praksisoppsummering for barnehagelærerutdanningen. Høgskolen i Buskerud Vestfold.
Jamissen, Grete (2014). Digitale fortellinger og praksisrefleksjon. Pedagogisk kafé. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet HF.
Jamissen, Grete (2014). Digital Storytelling and Compassion. Patient Voices Project: DS and Compassion. Patient Voices Project:.
Jamissen, Grete (2014). Workshop digital historiefortelling for læring. Fagdag. Høgskolen Stord Haugesund.
Jamissen, Grete (2014). Formidling om barnelitteratur - digitalt fortalt. Fagdag. Norsk barnebokinstitutt.
Jamissen, Grete (2014). International environmental governance: Assignment as Digital Story. Master Program. NMBU.
Jamissen, Grete (2014). Workshop i produksjon av digitale fortellinger til formidling av seksualkunnskap. Nordisk intensivkurs i pedagogisk sexologi.. Nordplusprosjekt.
Jamissen, Grete (2014). Poetisk refleksjon gjennom digital historiefortelling. Utviklingsgruppe. Westerdals Høyskole.
Jamissen, Grete (2013). Kvalitetsperspektiver ved digital historiefortelling for læring i høyere utdanning. Fossland, Trine Ramberg, Kirsti Rye Gjerdrum, Eva (Red.), Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. Kapittel 22. s. 262-275.
Holst, Inga Ragnhild;Jamissen, Grete (2013). Billedlig fortalt. Nasjonalbiblioteket NB 21, nr. 2 2013.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete (2013). "This is our story" - Children's democratic participation in daily kindergarten life through Digital Storytelling. CREATE, ACT, CHANGE. 5. international Digital Storytelling Conference.
Jamissen, Grete (2013). Digital Storytelling for learning. DS8: The 8th Digital Storytelling Festival in Wales. University of South Wales.
Jamissen, Grete (2013). Digital historiefortelling for læring i profesjonsutdanninger. Arbeiderpartiets kunnskapskonferanse 2013. Arbeiderpartiet.
Jamissen, Grete (2013). EDS 346:Course Assignment-Digital Story. Master of Science in International Environmental Studies. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).
Jamissen, Grete (2013). Kvalitetsperspektiver i digital historiefortelling for læring. Kvalitet i fleksibel læring i høgre utdanning. Norgesuniversitetet og Høgskolen i Lillehammer.
Jamissen, Grete;Lopes, Helena;Boa-Ventura, Ana;Jenkins, Tricia;Ribeiro, Sandra (2012). A Snapshot of Digital Storytelling in European Formal and Informal Education. Matos, João Filipe (Red.), Em direcao a educacao 2.0, Towards Education 2.0. Atas do II Congresso Internacional TIC e Educação. Simposios. s. 32-42.
Jamissen, Grete;Lopes, Helena;Boa-Ventura, Ana;Jenkins, Tricia;Ribeiro, Sandra (2012). A Snapshot of Digital Storytelling in European Formal and Informal Education. II Congresso Internacional TIC e Educação. Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Ohlmann, Carsten;Jamissen, Grete;Haug, Kristin Holte (2012). Digitale fortellinger i læringsarbeidet på HiOA En åben forelæsning 60 minutter for tilsatte og studenter ved HiOA 22.11.2012, HiOA-Flimmer, Kulturutvalget. Forelesning. Kulturutvalget HiOA.
Ohlmann, Carsten;Jamissen, Grete (2012). We Want Stories - Digital Storytelling for IPH Forelæsning 90 minutter på Faktultet for helsefag, International Public Health 31.8. og 5.11. 2012. Forelæsning. Faktultet for helsefag, HiOA.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2012). "Digitalt fortalte historier i læringsarbeidet på HiOA". Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)s Kulturlunsj. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Jamissen, Grete (2012). Digital historiefortelling og forskningsformidling. Fra forskning til forside. forskning.no.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2012). Fra analoge til digitale ressurser. Haug, Kristin Holte Jamissen, Grete Ohlmann, Carsten (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Epilog. s. 241-242. Cappelen Damm AS.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2012). Den kreative fortellerprosessen - story circle. Haug, Kristin Holte Jamissen, Grete Ohlmann, Carsten (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Mellomspill 2. s. 165-168. Cappelen Damm AS.
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2012). Juss og etikk - hvordan unngå å trå feil?. Haug, Kristin Holte Jamissen, Grete Ohlmann, Carsten (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Mellomspill 1. s. 91-98. Cappelen Damm AS.
Jamissen, Grete (2012). Digital fortelling og skrivekompetanse. Skriveuka. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jamissen, Grete (2012). Digital storytelling som undervisning i sosialpedagogisk arbeid. NUFS konferanse 2012: Digital kultur i sosial pedagogisk arbeid. Muligheter og utfordring for profesjon og utdanning?. Nordiske utdanningsinstitusjoner for sosialpedagogikk (NUFS).
Haug, Kristin Holte;Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2012). "We want stories". Stand på Forskningsdagene 2012, 21.-22.september 2012. Forskningsdagene 2012.
Jamissen, Grete (2012). Den internasjonale dagen for å dele livshistorier. Fortellerfrokost. Kulturutvalget.
Jamissen, Grete (2012). Digital historiefortelling - og læring. Universitets- og høgskolepedagogikk - kurs for ansatte. Kunsthøgskolen i Oslo.
Jamissen, Grete (2012). Digital historiefortelling i høyere utdanning. Fagmøte på Norges idrettshøgskole. NIH.
Jamissen, Grete (2012). Digitale praksisfortellinger. Årskonferanse for praksisansvarlige. Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for samfunnsfag.
Jamissen, Grete;Haug, Kristin Holte (2012). Institutionalizing Digital Storytelling (DS) in higher education - how to build sustainable structures?. RELATO DIGITAL STORYTELLING.
Ohlmann, Carsten;Jamissen, Grete (2012). ”Digitale fortellinger – en inspirationsforelesning”, 9. februar 2012, 2 timer i samarbeid med Grete Jamissen (PUS) på studiet i Kulturledelse ved SAM. Forelesning. HiOA, SAM.
Jamissen, Grete (2011). "Når erfaring blir digital fortelling – en narrativ tilnærming til praksisrefleksjon". Førstelektordagene våren 2011. Høgskolen i Oslo, Pedagogisk utviklingssenter.
Jamissen, Grete (2011). Arrangør og åpningsforedrag: 4th International Conference on Digital Storytelling, Create - share - listen. Create - share - listen, 4th International Conference on Digital Storytelling. HiL, HiO, HiHm, HiT, Jazzmontør as, Norsk Kulturråd.
Jamissen, Grete (2011). Digital Stories inspired by Maihaugen. Preconference workshop: Create - share - listen.
Ohlmann, Carsten;Jamissen, Grete (2011). "We Want Stories" Gæsteforelæsning på modulen International Public Health, Fakultet for helsefag, HiOA. 2x45 minutter. Forelæsningen blev holdt hhv 1.9.2011 og 3.11.2011. International Public Health. Fakultet for helsefag, HiOA.
Jamissen, Grete (2011). Å bli førstelektor. Kvalifiseringsprogram. Høgskolen i Vestfold.
Jamissen, Grete (2011). 16. mai - den internasjonale dagen for å fortelle livshistorier. Åpen forteller-kafé. Høgskolen i Oslo, Norsk kulturråd, Hønse-Lovisas hus.
Jamissen, Grete (2011). Digital historiefortelling i undervisningen. Temavisning. Hvordan bruke film i undervisningen?. HiOFlimmer.
Jamissen, Grete (2011). Digital Storytelling. Studiekvalitetsdagene 2011. Høgskolen i Lillehammer.
Jamissen, Grete;Skou, Goro (2011). Reflecting on practice through digital stories. Create-share-listen. 4th International Conference on Digital Storytelling. HiO, HiL, HiT, HiHm, Norsk kulturråd og Jazzmontør.
Ohlmann, Carsten;Jamissen, Grete (2010). Digital Story Telling as Method for Pitching. Lecture for International Public Health students, Sep. 2th and Nov. 9th. Lecture. Oslo University College, Department for Health.
Jamissen, Grete (2010). Digital historiefortelling som FoU-formidling. Førstelektordagene 2010. Høgskolen i Oslo v/Pedagogisk utviklingssenter.
Jamissen, Grete (2010). Digitale historier fortsetter. Synkron.
Jamissen, Grete (2010). Mangfold og bredde - innenfor og utenfor LMS. Synkron. Vol. 1.
Jamissen, Grete (2010). Digital storytelling, A project at Oslo University College http://gjamissen.wordpress.com.
Jamissen, Grete (2010). Digital historiefortelling. NFF-konferansen 2010.
Ohlmann, Carsten;Jamissen, Grete (2010). "Sammensatte tekster med fokus på pedagogisk bruk av IKT og vurdering." Nettverksdag for norsklærere i vgs på Romerike torsdag 28.10.10, Lillestrøm videregående skole. Fagdag for norsklærere. Lillestrøm videregående skole.
Jamissen, Grete;Ohlmann, Carsten (2010). Digitale fortellinger. Norsk konferanse for utdanning og læring (NKUL). NTNU.
Jamissen, Grete;Hypher, Inger Traaholt (2009). Frida og FoU-kommunikasjon på HiO-veven. Frida superbrukerseminar.
Jamissen, Grete (2008). En godbit. NFF-konferansen 2008. Livsviktig og livslang læring.
Jamissen, Grete (2008). Workshop Digital historiefortelling. NFF-konferansen 2008. Livsviktig og livslang læring.
Jamissen, Grete (2008). Digital Storytelling for Learning and Content Production. ONLINE EDUCA BERLIN 2008.
Jamissen, Grete (2007). Digital historiefortelling - et år etter?. Forum for fjernundervisning. Vol. 1.
Jamissen, Grete (2007). Digital Storytelling: A Creative Resource in Learning and Research Communication?. Storytelling – Media-theoretical Reflections in the Age of Digitalization.
Jamissen, Grete;Dahlin, Liv Klakegg (2001). Real Shared Responsibility Motivates Real Interaction. Learning Without Limits. Developing the Next Generation of Education. European Distance Education Network (EDEN).
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 52 30
Telefon (mobil): +47 951 38 342
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo,