HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (4) Vitenskapelige publikasjoner (14) Fagbøker⁄lærebøker (5) Forskningsrapporter (17) Formidling (59)
Spetalen, Halvor;Haaland, Grete;Vagle, Inger (2014). Hvilke betydning har realkompetanseopptak for fordelingen av vitnemålskarakterer i yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus?. 3 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Haaland, Grete;Djupvik, Anne Engan (2013). Veileder- og instruktørhåndboka. ISBN: 9788278418154. 80 s. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.
Haaland, Grete;Nilsen, Sigmund Egil (2013). Læring gjennom praksis, innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen - En grunnbok i yrkesdidaktikk. ISBN: 9788278418277. 256 s. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.
Hansen, Kari;Haaland, Grete (2013). Demokratisk klasseledelse i yrkesfag. Engvik, Gunnar Hestbek, Tine Arntzen Hoel, Torlaug Løkensgard Postholm, May Britt (Red.), Klasseledelse - for elevenes læring. Kapittel 3. s. 67-84. Akademika forlag.
Bødtker-Lund, Daniel;Hansen, Kari;Haaland, Grete;Vagle, Inger (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 2. doi: 10.7577/sjvd.2577
Haaland, Grete;Vagle, Inger (2016). Profesjonsretting og forholdet mellom eksamensform og sluttvurdering. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.), Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel nr. 2. s. 33-50. Gyldendal Akademisk.
Schwencke, Eva;Haaland, Grete (2016). Profesjonsrettede utdanninger i spenningsfeltet mellom relevant faglig kvalitet og universitetssatsing. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.), Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel nr. 1. s. 15-32. Gyldendal Akademisk.
Hansen, Kari;Haaland, Grete (2015). Engasjerte og interesserte elever gjennom en meningsfull, helhetlig og relevant yrkesopplæring. Haaland, Grete Hansen, Kari Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.), Tett på yrkesopplæring. kap 8. s. 157-177. Fagbokforlaget.
Dahlback, Jorunn;Hansen, Kari;Haaland, Grete;Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Haaland, Grete Hansen, Kari Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.), Tett på yrkesopplæring. kap 5. s. 112-130. Fagbokforlaget.
Dahlback, Jorunn;Hansen, Kari;Haaland, Grete;Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Haaland, Grete Hansen, Kari Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.), Tett på yrkesopplæring. kap 4. s. 89-111. Fagbokforlaget.
Haaland, Grete;Hansen, Kari;Hoel, Torlaug Løkensgard (2015). Tett på yrkesopplæring. ISBN: 978-82-450-1811-0. 360 s. Fagbokforlaget.
Hansen, Kari;Haaland, Grete (2015). Utfordringer i norsk yrkesopplæring.. Haaland, Grete Hansen, Kari Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.), Tett på yrkesopplæring. kapittel 1. s. 19-49. Fagbokforlaget.
Dahlback, Jorunn;Haaland, Grete;Hansen, Kari;Rokkones, Klara (2014). Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Høihilder, Eli Kari Lingås, Lars Gunnar (Red.), Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Del 2. Læreren og eleven/lærlingen, kap. 22. s. 339-354. Gyldendal Akademisk.
Hansen, Kari;Haaland, Grete (2013). Demokratisk klasseledelse i yrkesfag. Engvik, Gunnar Hestbek, Tine Arntzen Hoel, Torlaug Løkensgard Postholm, May Britt (Red.), Klasseledelse - for elevenes læring. Kapittel 3. s. 67-84. Akademika forlag.
Se alle publikasjoner
Sund, Grete Haaland (2010). yrkesfaglærerens arbeid og utfordringer. Hoel, Torlaug Løkensgard Engvik, Gunnar Hansen, Britt Sætre (Red.), Ny som lærer : sjansespill og samspill. Del 1. s. 61-76. Tapir Akademisk Forlag.
Høihilder, Eli Kari;Høihilder, Eli Kari;Sund, Grete Haaland (2009). Egenvurdering. Høihilder, Eli Kari (Red.), Elevvurdering. Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring. faglig_bok_forlag. s. 27-33.
Sund, Grete Haaland;Nore, Hæge;Vagle, Inger (2009). Vurdering for og av læring i yrkesfag. Dobson, Stephen Eggen, Astrid Birgitte Smith, Kari (Red.), Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. faglig_bok_forlag. s. 214-234. Gyldendal Akademisk.
Karstensen, Steinar;Sund, Grete Haaland (2009). Forskning og utvikling i samhandling gjennom aksjonsforskning - mellom skoler, bedrifter, fylkeskommuner og høgskole. Groven, Berit Guldal, Tale M. Lillemyr, Ole Fredrik Naastad, Nils Rønning, Frode (Red.), FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. x. s. 193-202. Tapir Akademisk Forlag.
Haaland, Grete;Djupvik, Anne Engan (2013). Veileder- og instruktørhåndboka. ISBN: 9788278418154. 80 s. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.
Haaland, Grete;Nilsen, Sigmund Egil (2013). Læring gjennom praksis, innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen - En grunnbok i yrkesdidaktikk. ISBN: 9788278418277. 256 s. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.
Djupvik, Anne Engan;Sund, Grete Haaland (2009). Veileder- og instruktørhåndboka. ISBN: 9788278415887. 48 s. PEDLEX norsk skoleinformasjon.
Nilsen, Sigmund Egil;Sund, Grete Haaland (2008). Læring gjennom praksis : innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. ISBN: 9788278415542. 144 s. PEDLEX Norsk skoleinformasjon.
Sund, Grete Haaland (2006). Design og håndverk : produkter og tjenester. ISBN: 8258405535. 312 s. Yrkeslitteratur.
Haaland, Grete;Vagle, Inger;Dahlback, Jorunn (2016). Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærerutdanning (ABY) - rapport med fokus på fleksibilitet i studiet, relevans for yrkesfaglærere og instruktører, realkompetansevurdering og praktisk eksamen. ISBN: 9788283640045. 158 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Spetalen, Halvor;Haaland, Grete;Vagle, Inger (2014). Hvilke betydning har realkompetanseopptak for fordelingen av vitnemålskarakterer i yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus?. 3 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dahlback, Jorunn;Hansen, Kari-Mette;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP). Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. ISBN: 978-82-488-0040-8. 315 s. Høgskolen i Akershus.
Eikeland, Olav;Flaata, Bjørg Elisabeth;Sund, Grete Haaland;Hult, Vigdis (2011). "Virkelighetens studiested". Sluttrapport - PIL prosjektet v/Høgskolen i Akershus (Nå HiOA). 37 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Dahlback, Jorunn;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa (2010). Relevant fag-og yrkesopplæring fra første dag i den videregående skole - en realitet eller en visjon for framtiden?. 17 s. Høgskolen i Akershus.
Dahlback, Jorunn;Hansen, Kari;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa (2009). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner - KIP AF: delrapport 3 KIP-DH: Relevant og meningsfull opplæring fra første dag i VG1?. 141 s. Høgskolen i Akershus.
Lier, Arne Roar;Sund, Grete Haaland;Sannerud, Arne Ronny;Karstensen, Steinar (2008). Vandreboka - overgang skole bedrift : statusrapport nr 4 i prosjekt "Vandreboka" - helhetlig pedagogikk i det fireårige opplæringsløpet i yrkesfag. 20 s. Høgskolen i Akershus.
Sund, Grete Haaland;Nore, Hæge;Vagle, Inger;Sannerud, Ronny;Karstensen, Steinar (2008). "Vis hva du kan".Evaluering av tverrfaglig praktisk eksamen i Oslo - VG2: Barne- og ungdomsarbeiderfag,elenergi,frisør, kokk- og servitørfag. 41 s. Høgskolen i Akershus.
Lier, Arne Roar;Sund, Grete Haaland;Sannerud, Ronny;Karstensen, Steinar (2007). Læring i vandreboka - et yrkesdidaktisk perspektiv : statusrapport nr. 3 i prosjektet "Vandreboka" - helhetlig pedagogikk i det fireårige opplæringsløpet i yrkesfag. 34 s. Høgskolen i Akershus.
Sylte, Ann Lisa;Dahlback, Jorunn;Sund, Grete Haaland;Hansen, Kari (2007). Relevant og meningsfull opplæring fra første dag i VG1?. 57 s. Høgskolen i Akershus.
Se alle publikasjoner
Sannerud, Ronny;Lier, Arne Roar;Sund, Grete Haaland (2006). "Vandreboka" : helhetlig pedagogikk i det fireårige opplæringsløpet i yrkesfag : rapport nr 2 i prosjektet. 22 s. Høgskolen i Akershus.
Sannerud, Ronny;Sund, Grete Haaland;Lier, Arne Roar (2006). "Vandreboka" : helhetlig pedagogikk i det fireårige opplæringsløpet i yrkesfag : forskningsstatus i prosjektet. 17 s. Høgskolen i Akershus.
Sund, Grete Haaland (2005). Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger for individ og arbeidsplass? Et aksjonsforskningsprosjekt med studier av læring i daglig arbeid, gjennom medvirkning, demokratiske prosesser og interessedifferensiering. 335 s. Roskilde Universitetscenter.
Sund, Grete Haaland (2004). Samfunn-/yrkes- og individforankret opplæring i studieretning for formgivingsfag. 20 s. Høgskolen i Akershus.
Sund, Grete Haaland (2004). Fagopplæring i studieretning formgivingsfag : rapport fra undersøkelse i 2001. 11 s. Høgskolen i Akershus.
Lier, Arne Roar;Sund, Grete Haaland;Sannerud, Ronny;Melvold, Ulf (2003). Yrkespedagogiske innspill som grunnlag for læreplanarbeid : etter NOU 2003 "I første rekke". 40 s. Høgskolen i Akershus.
Hiim, Hilde;Isnes, Anders;Lier, Arne Roar;Minge, Terje;Haaland, Grete (1997). Forslag til veiledning for utarbeiding av rammeplaner for yrkesdidaktikk. 23 s. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
Haaland, Grete;Hansen, Kari Henriette;Vagle, Inger;Bødtker-Lund, Daniel (2017). Utvikling og endringsbehov i yrkesopplæringen. En studie av innhold og struktur i yrkesopplæringen. Yrkesfagkonferansen 2017. NTNU sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Balci, Sonja;Haaland, Grete;Bødtker-Lund, Daniel;Hansen, Kari Henriette;Vagle, Inger (2017). Halvparten av yrkesfagelever savner mer nyttig opplæring. Viten+praksis Forskningsmagasin Høgskolen i Oslo og Akershus.
Haaland, Grete (2017). Validation of prior learning in Vocational teacher education, Bachelor degree - WHY and HOW?. 2nd VPL Biennale. National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning V.
Haaland, Grete;Bødtker-Lund, Daniel;Vagle, Inger;Hansen, Kari Henriette (2017). CONSTRUC: Students motivation and experiences from their basic year in Norwegian vocational education – A study of content and structure. NERA - konferansen 2017. NERA-17.
Haaland, Grete;Vagle, Inger;Bødtker-Lund, Daniel;Hansen, Kari Henriette (2017). Innhold og kvalitet i yrkesopplæringen?. Møte på Stortinget. Arbeiderpartiets utdanningskommite.
Dahlback, Jorunn;Haaland, Grete (2017). Hvordan gjennomføre fag- og vurderingssamtalen på yrkesfag?. Fagdag for alle programfaglærere i Rogaland. Rogaland fylkeskommune.
Haaland, Grete;Bødtker-Lund, Daniel;Vagle, Inger;Hansen, Kari Henriette (2017). Who decides the future changes in the Norwegian Vocational education?. ATEE 2017 Annual Conference. Association for Teacher Education in Europe.
Haaland, Grete;Vagle, Inger;Bødtker-Lund, Daniel;Hansen, Kari Henriette (2017). Yrkesfaglærerutdanningen. Konsekvenser av funn fra prosjektet INNSTRUK. NELFOs opplæringskonferanse 2017. NELFO.
Haaland, Grete (2016). Fagbrev, yrkeserfaring og fagskole som inngang til bachelorutdanning. Lærerkonferanse. Fagskolen Innlandet.
Se alle publikasjoner
Bødtker-Lund, Daniel;Hansen, Kari Henriette;Haaland, Grete;Vagle, Inger (2016). Samfunnstjenlig yrkesopplæring i Norge? Resultater og tendenser fra spørreundersøkelse blant Vg1-elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram. Del av et større forskningsprosjekt.. Nordyrk. Nordyrk.
Haaland, Grete (2016). Relevant fagopplæring?. Konferanse for skoleledere i Rogaland. Rogaland fylkeskommune.
Haaland, Grete (2016). Relevant yrkesopplæring og samfunnets behov for fagarbeid. Solstrandkonferansen. Hordaland Fylkeskommune, fagopplæringen.
Haaland, Grete (2016). Realkompetansevurdering. forskningsseminar med Universitetet nord og Jens Bjørnavold (EU). Universitetet nord, Tromsø.
Haaland, Grete;Vagle, Inger (2016). Arbeidsplassbasert, treårig yrkesfaglærerutdanning. samarbeidsmøte. Høgskolen in Oslon og Akershus.
Haaland, Grete (2016). Praktisk eksamen i treårig yrkesfaglærerutdanning. Landskonferanse for nasjonalt råd for lærerutdanning. Nasjonalt råd for lærerutdanning.
Haaland, Grete (2016). Elevmedvirkning i vurdering - helhetlig, praktisk arbeid. Hvordan lage vurderingskriterier til yrkesoppgaver. Nettverksmøte. Møre og romsdal fylkeskommune.
Haaland, Grete (2016). Kvalitet i norsk yrkesopplæring. Konferanse for opplæringskontorer og bedrifter i fylket. Rogaland fylkeskommune.
Haaland, Grete (2016). Kvalitet i dagens yrkesopplæring. Fylkeskonferanse. Hordaland Fylkeskommune.
Haaland, Grete;Vagle, Inger (2016). Realkompetansevurdering i Yrkesfaglærerutdanningen. Samarbeid om realkompetansevurdering. univeritete i Tromsø.
Haaland, Grete (2016). Fagbrev som inngang til høyere utdanning. LOs utdanningspolitiske konferanse. LO.
Haaland, Grete (2016). Hvordan yrkesrette programfagene på HO?. Fagforum helse- og oppvekstfag i Vestfold. Vestfold fylkeskommune og Thor Heyerdal videregående skole.
Haaland, Grete (2016). Status yrkesfag. Landsstyremøte i Skolenes Landsforbund. Skolenes Landsforbund.
Haaland, Grete (2015). Kompetansegap, behov for etter- og videreutdanning blant lærere i videregående skole. Nasjonal opplæringskonferanse i regi av Nelfo. Nelfo Norge.
Haaland, Grete;Vagle, Inger (2015). Praktisk eksamen i treårig yrkesfaglærerutdanning. Internasjonal konferanse. Nordyrk.
Haaland, Grete (2015). Erfaringer med realkompetansevurdering i treårig yrkesfaglærerutdanning. Nasjonal konferanse. VOX.
Haaland, Grete;Vagle, Inger (2015). Fagopplæring. Møte. VOX.
Grasdalen, Ann Beate;Haaland, Grete (2015). Helsefagarbeidere må undervise yrkesfag. Tidsskriftet Helsafagarbeideren.
Haaland, Grete (2015). Dagens utfordringer og endringsbehov i Design og håndverk. Fagdag for fylkesnettverket, Design og håndverk. Møre og Romsdal fylkeskommune.
Haaland, Grete;Hansen, Kari Henriette (2015). "Yrkesrelevant og meningsfull opplæring fra første dag i VG 1 - Hva virker?". Nasjonal opplæringskonferanse. Møre og Romsdal fylkeskommune.
Haaland, Grete (2015). Tett på yrkesopplæring, Yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenlig?. Hioa.no - aktuelt.
Haaland, Grete (2015). Tilpasset og relevant opplæring i utdanningsprogrammet service og samferdsel. Moldekonferansen, service og samferdsel. Opplæringskontoret for servoce og samferdsel i Akershus.
Haaland, Grete (2015). Samarbeid skole-arbeidsliv for meningsfull og relevant yrkesopplæring. Prosjekt til fordypningskonferanse. Hordaland fylkeskommune.
Haaland, Grete (2015). Realkompetanse i høyere utdanning. Konferanse for tillitsvalgte i Norge. Nito, skole.
Haaland, Grete;Vagle, Inger (2015). Fagopplæringens utvikling i Norge. Ledermøte i VOX. VOX.
Haaland, Grete (2014). Vurdering og dokumentasjon gjennom hele fagopplæringen. Lynghaug, Espen (Red.), Fagopplæringsboka 2014/2015. Kapittel nummer 4. s. 50-74. Kommuneforlaget AS.
Haaland, Grete;Hansen, Kari (2014). Yrkesrelevant og meningsfull opplæring fra første dag i Vg1,Hva virker?. nasjonal konferanse for fylkesutdanningssjefer - nettverk. KS.
Sannerud, Ronny;Haaland, Grete (2014). Utfordringer vi står overfor i yrkesopplæringen og yrkesfaglærerutdanningen i Norge og Uganda. Hva kan være felles utfordringer?. Nordyrk 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Haaland, Grete (2014). Yrkesrelevant opplæring i fellesfagene. Nasjonal samling for fylkesledere i FYR-prosjektet. Utdanningsdirektoratet.
Haaland, Grete (2013). Interessedifferensiering. Yrke. Vol. 10000.
Haaland, Grete;Sannerud, Ronny (2013). Promising practice in Norwegian vocational education. UNEVOC regional forum in Moscow. UNEVOC, Moscow.
Haaland, Grete;Køpke, Erik (2013). De som lærer folket å bygge landet. Tett på - Studiemagasinet 2013/2014, HiOA.
Haaland, Grete (2013). Lærer yrkesfag med mobilen. Tett på - Studiemagasinet 2013/2014, HiOA.
Spetalen, Halvor;Haaland, Grete;Opperud, Petter (2013). Intervju: "Relevansen avgjør kvaliteten". YRKE, Utdanningsforbundets fagblad for fag-/yrkesopplæring.
Haaland, Grete;Opperud, Petter (2013). Ødeleggende eksamensform. Yrke. Vol. 10000.
Haaland, Grete (2012). Yrkesretting og prosjekt til fordypning. Moldekonferansen. Transport og logistikkutdanning / Transportbransjens opplæri.
Hasås, Torgny;Sannerud, Ronny;Haaland, Grete (2012). Doktorgrad med saks og tang. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
Haaland, Grete (2012). Om lærerutdanningens rolle i yrkesopplæringen. Åndens og håndens arbeid - et kunstig skille?. PLU-NTNU, Skole- og læringsforsknings årlige konferanse.
Haaland, Grete;Hansen, Kari (2012). Demokratisk klasseledelse i yrkesfag. Nordyrk konferansen 2012. Nordyrk.
Hansen, Kari-Mette;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa;Dahlback, Jorunn (2010). Veier til yrkesrelevant opplæring fra første dag i videregående skole: lærerkompetanse og interessedifferensiering. KIP Konferanse 2010: Konferanse om relevant og meningsfylt fag- og yrkesopplæring.
Hiim, Hilde;Haaland, Grete (2010). Innholdet i yrkesutdanning. Forskningsrådets konferanse om forskning i yrkesutdanning. Norges forskningsråd.
Sund, Grete Haaland (2010). Vurdering og dokumentasjon gjennom hele fagopplæringen. Lynghaug, Espen (Red.), Fagopplæringsboka 2010-2011. 1. s. 37-57. Kommuneforlaget AS.
Vagle, Inger;Sund, Grete Haaland;Dahlback, Jorunn (2010). Vurdering og dokumentasjon: etterutdanningsmateriell for aktører i fag- og yrkesopplæring, tema 6.
Vagle, Inger;Sund, Grete Haaland;Dahlback, Jorunn (2010). Å være lærebedrift - roller og oppgaver: etterutdanningsmateriell for aktører i fag- og yrkesopplæring, temahefte 1.
Dahlback, Jorunn;Hansen, Kari;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa (2009). Implementering av nye læreplaner i yrkesopplæringen: kunnskapsløftet. FoU i praksis.
Bjerknes, Ellen;Hiim, Hilde;Stålhane, Jan;Sund, Grete Haaland;Smistad, Trond (2007). The development of relevant vocational education through an approach to teacher research. CARN 2007 : Collaborative Action Research Network.
Hiim, Hilde;Sannerud, Ronny;Sund, Grete Haaland (2002). Sluttvurdering i yrkesfag - hvordan vurdere en bred og helhetlig kompetanse?. Læringsenteret, LS (Red.), Karakterer - mer enn karakterer. 2. s. 150-160.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 73 50
Telefon (mobil): +47 954 24 548
Besøksadresse: Kunnskapsveien 55, Kjeller, KC327

Samarbeidsrelasjoner

Pristina University; Kosovo) Norges teknologiske naturvitenskapelige universitet (NTNU) LeonardoNasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) Roskilde University (RUC); Danmark Universitet i Tromsø (UiT) Haga Helia University in Helsinki Universitet i Nordland (UiN) Høgskolen Stord Haugesund (HSH)