meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (10) Vitenskapelige publikasjoner (12) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (78)
Haaland, Gunnar (2013). Gått ut på dato? Landløftene, Midtøsten-konflikten og jødisk–kristne relasjoner. Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Del 2: Bibeltekster og bibelbruk. s. 77-99. Akademika forlag.
Haaland, Gunnar (2013). Othering the Jews from the Church Pulpit. Svartvik, Jesper Wirén, Jakob (Red.), Religious Stereotypes and Interreligious Relations. Part III: Jewish-Christian Relations. s. 171-181. Palgrave Macmillan.
Haaland, Gunnar (2012). An Intertextual Geography of Cultural Value: Flavius Josephus on the Inland Location of the Jewish People. Ulrich, Jörg Brakke, David Jacobsen, Anders-Christian (Red.), Invention, rewriting, usurpation : discursive fights over religious traditions in Antiquity. Theme 1: Reuse, Rewriting and Usurpation of Biblical and Classical Texts. s. 71-88. Peter Lang Publishing Group.
Haaland, Gunnar (2011). Den todelte Tora - Tanakh og Talmud: Jødedommens hellige skrifter. Justnes, Årstein Braarvig, Jens Erland (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene. Kapittel 2. s. 21-57. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Haaland, Gunnar (2006). What Difference Does Philosophy Make? The Three Schools as a Rhetorical Device in Josephus. Rodgers, Zuleika (Red.), Making History: Josephus and Historical Method. Artikkel. s. 262-288. Brill Academic Publishers.
Haaland, Gunnar (2006). Beyond Philosophy: Studies in Josephus and His Contra Apionem. 333 s. MF Norwegian School of Theology.
Haaland, Gunnar (2005). Josephus and the Philosophers of Rome: Does Contra Apionem Mirror Domitian's Crushing of the "Stoic opposition"?. Sievers, Joseph Lembi, Gaia (Red.), Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond. Artikkel. s. 297-316. Brill Academic Publishers.
Haaland, Gunnar (2004). Krigsrullen.
Haaland, Gunnar (1999). Jewish Laws for a Roman Audience: Toward an Understanding of Contra Apionem. Kalms, Jürgen U. Siegert, Folker (Red.), Internationales Josephus-Kolloquium Brüssel 1998. Artikkel. s. 282-304. LIT Verlag.
Haaland, Gunnar (2016). Fra kristen til hedningkristen: Refleksjoner i møte med jødedommen. Dialogteologi på norsk. Kapittel 5. s. 80-101. Verbum Akademisk.
Se alle publikasjoner
Haaland, Gunnar (2013). Gått ut på dato? Landløftene, Midtøsten-konflikten og jødisk–kristne relasjoner. Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Del 2: Bibeltekster og bibelbruk. s. 77-99. Akademika forlag.
Haaland, Gunnar (2013). Othering the Jews from the Church Pulpit. Svartvik, Jesper Wirén, Jakob (Red.), Religious Stereotypes and Interreligious Relations. Part III: Jewish-Christian Relations. s. 171-181. Palgrave Macmillan.
Haaland, Gunnar (2012). An Intertextual Geography of Cultural Value: Flavius Josephus on the Inland Location of the Jewish People. Ulrich, Jörg Brakke, David Jacobsen, Anders-Christian (Red.), Invention, rewriting, usurpation : discursive fights over religious traditions in Antiquity. Theme 1: Reuse, Rewriting and Usurpation of Biblical and Classical Texts. s. 71-88. Peter Lang Publishing Group.
Haaland, Gunnar (2011). Den todelte Tora - Tanakh og Talmud: Jødedommens hellige skrifter. Justnes, Årstein Braarvig, Jens Erland (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene. Kapittel 2. s. 21-57. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Haaland, Gunnar (2011). Convenient Fiction or Causal Factor? The Questioning of Jewish Antiquity according to Against Apion 1.2. Pastor, Jack Stern, Pnina Mor, Menahem (Red.), Flavius Josephus: Interpretation and History. Chapter 10. s. 163-176. Brill Academic Publishers.
Haaland, Gunnar (2009). A Villain and the VIPs: Josephus on Judas the Galilean and the Essenes. Petersen, Anders Klostergaard Elgvin, Torleif Wassén, Cecilia Weissenberg, Hanne von Winninge, Mikael Ehrensvärd, Martin (Red.), Northern Lights on the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006. Kapittel. s. 237-249. Brill Academic Publishers.
Haaland, Gunnar (2006). What Difference Does Philosophy Make? The Three Schools as a Rhetorical Device in Josephus. Rodgers, Zuleika (Red.), Making History: Josephus and Historical Method. Artikkel. s. 262-288. Brill Academic Publishers.
Haaland, Gunnar (2005). Josephus and the Philosophers of Rome: Does Contra Apionem Mirror Domitian's Crushing of the "Stoic opposition"?. Sievers, Joseph Lembi, Gaia (Red.), Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond. Artikkel. s. 297-316. Brill Academic Publishers.
Haaland, Gunnar (2002). Addressing the Romans on Behalf of the Jews: A Rhetorical Analysis of Antiquitates 16:31-57. Siegert, Folker Kalms, Jürgen U. (Red.), Internationales Josephus-Kolloquium Paris 2001: Studies on the Antiquities of Josephus. Artikkel. s. 42-58. LIT Verlag.
Haaland, Gunnar (1999). Jewish Laws for a Roman Audience: Toward an Understanding of Contra Apionem. Kalms, Jürgen U. Siegert, Folker (Red.), Internationales Josephus-Kolloquium Brüssel 1998. Artikkel. s. 282-304. LIT Verlag.
Se alle publikasjoner
Haaland, Gunnar (1994). Samboerskap, sex og samlivsetikk. Ung Teologi. Vol. 27.
Haaland, Gunnar (2016). Fra kristen til hedningkristen: Refleksjoner i møte med jødedommen. Dialogteologi på norsk. Kapittel 5. s. 80-101. Verbum Akademisk.
Elgvin, Torleif;Aschim, Anders;Haaland, Gunnar;Justnes, Årstein;Kvalbein, Hans;Furuli, Rolf (2004). Dødehavsrullene. ISBN: 8252551998. 344 s. De norske bokklubbene.
Haaland, Gunnar (2006). Beyond Philosophy: Studies in Josephus and His Contra Apionem. 333 s. MF Norwegian School of Theology.
Haaland, Gunnar (2015). Who Are the Pharisees of Today? An Analysis of Some Homiletic Commentaries. Nordic New Testament Conference 2015. Aarhus Universitet.
Ommundsen, Åse Marie;Haaland, Gunnar (2015). The depiction of Heaven in Stian Hole’s Picturebooks. Picturebooks, Democracy and Social Change. University of Gdańsk.
Haaland, Gunnar (2014). Flavius Josefus – forræder eller forkjemper for jødenes sak?. Losjemøte. B'nai B'rith Norgeslosjen.
Haaland, Gunnar (2014). Flavius Josefus om de jødiske lover: Med sideblikk til Platon, Paulus og rabbinsk litteratur. Henologisk forum. Henologisk forum.
Haaland, Gunnar;Frogner, Per (2013). Gunnar fra Prinsdal ga Bibelen nye ord. Kongeveien.
Haaland, Gunnar (2013). Et barn er drept i Betlehem: Juleforkynnelsen og Midtøsten-konflikten. Foreningsmøte. MIFF Grenland.
Haaland, Gunnar;Storaas, Ingrid Hovda (2013). Pur glede. Vårt Land.
Haaland, Gunnar (2013). Når påskeforkynnelsen rammer jødene. Studiedag for prester. Nordre Aker prosti.
Haaland, Gunnar (2013). Når påskeforkynnelsen rammer jødene. Studiedag for prester. Asker og Bærum prostier.
Haaland, Gunnar;Gudvangen, Stein;Kohn, Ervin (2012). Sakkeus blir pengejøde i barnebibel. Dagen.
Se alle publikasjoner
Haaland, Gunnar (2012). Kirken og jødene: Respons til Øivind Kopperud. Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814–1940, sluttkonferanse. HL-senteret.
Haaland, Gunnar (2012). Erstatningsteologi eller bekreftelsesteologi?. Foreningsmøte. Ordet og Israel, Haldengruppen.
Haaland, Gunnar (2012). Løftenes land? - i følge Det nye testamentet: Respons til Karl Olav Sandnes. Åpen dag på MF. Det teologiske Menighetsfakultet.
Haaland, Gunnar (2012). Er Bibelen antisemittisk?. Antisemittisme i egne rekker: Hvilket ansvar har kirken?. Mellomkirkelig Råd og Den Norske Israelsmisjon.
Haaland, Gunnar (2012). Når påskeforkynnelsen rammer jødene. Misjonsmøte. St. Hanshaugen israelsmisjon.
Haaland, Gunnar (2012). Jøder og jødedom i kristen forkynnelse og trosopplæring. Årsmøte i Collegium Judaicum. Collegium Judaicum.
Haaland, Gunnar (2012). Landløftene og Midtøsten-konflikten. Misjonsblad for Israel. Vol. 185.
Haaland, Gunnar;Utaker, Espen (2011). Debatterer Israel. Vårt Land.
Haaland, Gunnar;Lindekleiv, Heidi Marie (2011). Splittet Palestinastøtte på Korsvei. Vårt Land.
Haaland, Gunnar (2011). Oppgjøret med erstatningsteologien. Misjonsblad for Israel. Vol. 184.
Haaland, Gunnar (2011). Løftenes fortsatte oppfyllelse. Misjonsblad for Israel. Vol. 184.
Haaland, Gunnar (2011). Jews and Judaism in Current Christian Teaching and Preaching: Stereotypes and Prejudices. The Caspari Center Open Lecture Series. Caspari Center for Biblical and Jewish Studies.
Haaland, Gunnar (2011). Den korsfæstede jøde: Det jødiske i Kejser og Galilæer. Ibsen and Childhood. HiOA.
Haaland, Gunnar (2011). Othering the Jews from the Church Pulpit. Stereotyping the Other: Exploring the Anatomy ofo Religious Prejudice - and Ways to Dismantle It. Lunds universitet og Svenska teologiska institutet.
Haaland, Gunnar;Holmsen, Randi (2011). Praksistrekanten i praksis. Bjørke, Gerd Alfredsen, André Ålvik, Trond Skumsnes, Anne (Red.), Blikk inn i høgskolepedagogisk virksomhet : utdrag fra rapporter fra miniprosjekter ved "Program for pedagogisk basiskompetanse", Grunnmodulen, 2008-2010. Tema IV: Studentveiledning. s. 87-92.
Haaland, Gunnar (2011). Fra Paulus og tilbake til landløftene. Luthersk Kirketidende. Vol. 146.
Haaland, Gunnar (2011). Paulus og jødedommen. Luthersk Kirketidende. Vol. 146.
Haaland, Gunnar (2011). Gått ut på dato? Om landløftene, Midtøsten-konflikten og jødisk–kristne relasjoner. Konsultasjon om Israel og Palestina. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.
Haaland, Gunnar (2011). Sionisme og landløfter. Luthersk Kirketidende. Vol. 146.
Haaland, Gunnar (2011). Bibelens landløfter: Kontrast eller sammenheng mellom GT og NT?. Misjonsblad for Israel. Vol. 184.
Haaland, Gunnar (2010). 'Our Cities Have Been Built Inland': Plato, Cicero and Josephus on the Geographical Location of a Virtuous People. Invention, Rewriting, Usurpation: Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity. Aarhus Universitet.
Haaland, Gunnar (2010). Toraåpenbaring og ostekake: Om jødisk pinsefeiring. Inter Collegas. Vol. 42.
Haaland, Gunnar (2009). Tempelteologi for Dummies. R2S::Konferansen 09. return2sender, Den Norske Israelsmisjons ungdomsbevegelse.
Haaland, Gunnar (2009). Anmeldelse av Martin Goodman, /Judaism in the Roman World: Collected Essays/ (Leiden: Brill, 2007). Religionsvidenskapeligt Tidsskrift.
Haaland, Gunnar (2009). Review of Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Fuglseth (eds.), /Perspektiver på Jødisk Apologetik/ (Copenhagen: ANIS, 2007). Journal for the Study of Judaism. Vol. 40.
Haaland, Gunnar (2009). Vurdering i KRL. Fagseminar om vurdering. Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf).
Haaland, Gunnar (2008). Fra bibeloversetterens verksted: Når, hvor og hvordan skal ordet ADAM oversettes?. Funn som forandrer Bibelen: Dødehavsrullene og den nye bibeloversettelsen. Universitetet i Agder.
Haaland, Gunnar (2008). Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og Kåre Fuglseth (red.), Perspektiver på Jødisk Apologetik (København: ANIS, 2007). Religionsvidenskapeligt Tidsskrift.
Haaland, Gunnar;Knausgård, Karl Ove;Kvam, Bjørn Olav Grüner;Levy, Elisabeth;Norheim, Jørgen (2008). 1. Mosebok 1-5.
Haaland, Gunnar (2007). Følg rabbien: Om hva det betyr at Jesus var jøde. Aften Aften txt. Aften Aften, Oslo misjonskirke Betlehem.
Haaland, Gunnar (2007). Guds utvalgte folk. Return2Sender konferanse 2007. Return2Sender, Den Norske Israelsmisjon.
Haaland, Gunnar (2007). Bibelen og jødene i norsk kirkehistorie: Kommentar til Øivind Kopperud. "Jøden" som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet. HL-senteret.
Haaland, Gunnar (2007). Competing in Political Thought and Theology:Josephus on the Jewish Constitution and Greek Philosophers in /Contra Apionem/ 2.163ff. Nordic New Testament Conference. Lunds Universitet.
Haaland, Gunnar (2006). Folksomt i ’fariseerfellen’. Vårt land.
Haaland, Gunnar (2005). Verdibørsen. NRK.
Ommundsen, Åse Marie;Haaland, Gunnar (2005). Heaven in Stian Hole's Picturebooks. International Picturebook Conference: Democracy and Social Change. University of Gdansk.
Haaland, Gunnar (2005). Mer om antisemittisme og bibeloversettelse. Ung Teologi. Vol. 38.
Haaland, Gunnar (2004). Krigsrullen.
Haaland, Gunnar (2004). Er det rart de var redde for jødene?. Luthersk Kirketidende. Vol. 139.
Haaland, Gunnar (2004). Var de virkelig redde for jødene?. Ung Teologi. Vol. 37.
Haaland, Gunnar (2004). Immanuel - Gud med oss?. Luthersk Kirketidende. Vol. 139.
Haaland, Gunnar (2003). Det ropes ’Øye for øye, tann for tann’. Vårt land.
Haaland, Gunnar (2003). 'Å Galileas sabbatsfred! Å høge åsars ro ...' : Erfaringer og refleksjoner i møte med jødisk sabbatsfeiring. Over alt. Vol. 15.
Haaland, Gunnar (2003). O. Borøchstein: J: historien om kristiansundsjødene (Kristiansund: Ibs, 2000). Tidsskrift for teologi og kirke. Vol. 74.
Haaland, Gunnar (2003). Oddbjørn Leirvik: Abrahams barn: Jødar, kristne og muslimar i historia (Oslo: Pax, 2000). Tidsskrift for teologi og kirke. Vol. 74.
Haaland, Gunnar (2002). Håkon Harket: Jødestaten: Historien om en moderne ide (Oslo: Universitetsforlaget, 2001). Tidsskrift for teologi og kirke. Vol. 73.
Haaland, Gunnar (2002). Oskar Skarsaune: Tusenårshåpet: Endetidsforventning gjennom 2000 år (Oslo: Verbum, 1999). Tidsskrift for teologi og kirke. Vol. 73.
Haaland, Gunnar (2001). La fariseerne være i fred!. Vårt land.
Haaland, Gunnar (1999). Torrey Seland: Paulus i polis: Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans forkynnelse (Volda: Høgskulen i Volda, 1998). Luthersk Kirketidende. Vol. 134.
Haaland, Gunnar (1994). Inntill bryllupsklokkene ringer: Samboerskap og samlivsetikk. 40 s. Forfatteren.
Haaland, Gunnar (1993). Ole T. Fougner, Kjærlighet og fornuft: Lærebok i etikk (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993). Ung Teologi. Vol. 26.
.
.
.
Haaland, Gunnar;Myrtveit, Aase Cathrine;Gritzman, Michael (2017). Jødedommen og religionskritikk. NRK P2, Verdibørsen.
Ommundsen, Åse Marie;Haaland, Gunnar (2016). Stipendiater: La Forskningsrådet hjelpe. Khrono.no.
Haaland, Gunnar;Myrtveit, Aase Cathrine;Hauge, Martin R (2016). Hvorfor er gudommen i Det gamle testamentet så vred?. Verdibørsen, NRK P2.
Haaland, Gunnar (2016). Påskefortellingene i skolen. Tradisjoner og identitet i påskefortellingen. IKO - Kirkelig pedagogisk senter.
Haaland, Gunnar (2016). Hvordan Jesus skiller seg ut: Ikonografi i barnebibler. Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus. Svenska barnboksinstitutet.
Haaland, Gunnar (2016). From Christian to Gentile Christian: Reflections from Encounters with Jews and Judaism. Gjesteforelesning. Midreshet hashiluv.
Haaland, Gunnar;Myrtveit, Aase Cathrine;Vikør, Knut S. (2015). Jødehatets religiøse røtter. Verdibørsen, NRK P2.
Haaland, Gunnar (2015). Erstatningsteologi: Hva og hvorfor ikke?. Medarbeidersamling. Den norske bevegelsen Ordet og Israel.
Haaland, Gunnar (2015). Landløftene – i synagogen og i Domkirken. Dagen : kristelig dagblad.
Haaland, Gunnar (2015). Constructions of the Jewish Other in Christian Children’s Bibles. The Child and the Book 2015. University of Aveiro.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 55
Telefon (mobil): +47 460 52 459
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q3073

Samarbeidsrelasjoner

Norsk Gammeltestamentlig Selskap, 1994-; Collegium Judaicum, 1997-; International Josephus Colloquium, 1998–2006; Nordic Network in Qumran Studies, 2004-2007; Norsk nytestamentlig fagforum, 2005-; Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 2008-; Text møter tekst, 2014-.