HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (12) Forskningsrapporter (7) Formidling (106) OsloMet-publikasjoner (7)
Skjælaaen, Gudrun Rudningen;Bygdås, Arne;Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of management inquiry. Vol. 1. doi: 10.1177/1056492618778138
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Sketching with Knives: Architects & The Confidence Theory of Magic. Anthropology Today. Vol. 33. doi: 10.1111/1467-8322.12338
Hagen, Aina Landsverk;Skorpen, Gro Stueland (2016). Hjelp, jeg er på feltarbeid. Håndbok i etnografisk metode. ISBN: 978-82-02-41839-7. 223 s. Cappelen Damm Akademisk.
Hagen, Aina Landsverk (2015). "Calling it a Crisis”: Modes of Creativity, Work and Magic in an Elite Architect Company. Journal of business anthropology. Vol. 4.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Meningers mot: Netthat og journalistisk ytringsfrihet i Norge. ISBN: 978-82-02-47976-3. 173 s. Cappelen Damm Akademisk.
Hagen, Aina Landsverk;Drange, Ida (2015). Ytringsskader, sårbarhet og sosial ”skamming”: Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet. Sosiologi i dag. Vol. 45.
Carlsen, Arne;Hagen, Aina Landsverk;Clegg, Stewart R.;Gjersvik, Reidar (2012). Frigjørende latter. Hvordan leken energi og humor åpner opp folk, situasjoner og ideer. Carlsen, Arne Clegg, Stewart R. Gjersvik, Reidar (Red.), Idea work. Om profesjonell kreativitet. Kapittel 9. s. 156-189. Cappelen Damm Akademisk.
Carlsen, Arne;Hagen, Aina Landsverk;Clegg, Stewart R.;Gjersvik, Reidar (2012). Liberating laughter. How playfull energy and humor opens up situations, people and ideas. Carlsen, Arne Clegg, Stewart R. Gjersvik, Reidar (Red.), Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity. Chapter 9. s. 156-169. Cappelen Damm Akademisk.
Rudningen, Gudrun Larsgard;Hagen, Aina Landsverk (2012). Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 23.
Se alle publikasjoner
Hagen, Aina Landsverk (2011). Striking a Nerve that Opens the Why. Carlsen, Arne Dutton, Jane E. (Red.), Research Alive: Exploring Generative Moments in Doing Qualitative Research. 2.10. s. 67-71. Copenhagen Business School Press.
Carlsen, Arne;Mortensen, Tord Fagerheim;Hagen, Aina Landsverk (2011). Imagining hope in organizations. From individual goal attainment to horizons of relational possibility. Cameron, Kim S. Spreitzer, Gretchen M. (Red.), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship. Chapter 22. s. 288-303. Oxford University Press.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Å høre til og bli hørt: Et notat om ungdom og involvering i kommunal planlegging. FoU-resultat 4/2017. 12 s. Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA).
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt;Hagen, Aina Landsverk;Ruud, Marit Ekne;Ander, Hannah Eline;Breistrand, Hanna;Skajaa, Joakim;Dalseide, Astri Margareta (2017). På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo. ISBN: 9788276093926. 180 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Dahlgren, Kenneth;Ascher, Barbara Elisabeth;Kolle, Elin (2016). Ung & ute. En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom. ISBN: 978-82-7609-374-2. 215 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Ascher, Barbara Elisabeth;Dahlgren, Kenneth (2016). Ungdomstråkk. Ungdoms bruk av uterom, parker og plasser - forprosjekt. 49 s. Arbeidsforskningsinstituttet & Rodeo.
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar;Rosten, Monica;Sæter, Oddrun Kristine;Osuldsen, Jenny B;Andersen, Bengt;Thorstensen, Erik;Bratseth, Katja (2015). Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen i Bydel Gamle Oslo. ISBN: 978-82-7609-359-9. 168 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Fear and Magic in Architects' Utopia: The Power of Creativity among the Snøhettas of Oslo and New York. 380 s. Akademika forlag.
Hagen, Aina Landsverk;Rudningen, Gudrun;Haukelien, Heidi;Vike, Halvard;Møller, Geir Holtan (2011). Frihet til Likeverd. Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling. ISBN: 978-82-7401-382-7. 232 s. Telemarksforsking.
Hagen, Aina Landsverk;Tolstad, Ingrid M.;Vestby, Nina (2018). See me, be me, create me: Urban youth as co-producers of photo art, virtual reality and ethnographic knowledge. American Association of Geographers Annual Meeting. American Association of Geographers.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Ungdom kan byen sin - og er en uutnyttet ressurs. Samsvar-seminar. HiOA.
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar (2017). Fra skuldertrekk til fullt trøkk. Kommunal rapport.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Forsker på en god jobb. Moss avis.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Områdeløft Tøyen ulydig til Tøyenrådet. Journalen - HiOA Radio.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk (2017). Hvem er byens uterom for?. Samsvar SVA/ HiOA. SVA / HIOA.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Å brodere eutopia - ungdom som ressurs i stedsutvikling. Samsvar. SVA, HiOA.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Innovations and New Forms of Organizing in Digitalized Public Space. EGOS 2017. EGOS.
Hagen, Aina Landsverk;Vestby, Nina (2017). The Amplifier Coop. Arttalks. Cafeteateret.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Hvor har du det godt? UngTråkk, splotting og andre metoder for bedre medvirkning i by- og stedsutvikling. Landskonferansen Ungdom og Fritid. Ungdom og Fritid.
Se alle publikasjoner
Hagen, Aina Landsverk (2017). Når ungdom får forme sitt sted: Splotting og andre metoder for bedre medvirkning i by- og stedsutvikling. Ungdatakonferansen 2017. Ungdata, NOVA (HiOA).
Hagen, Aina Landsverk;Tolstad, Ingrid M. (2017). Youthnography: Making youth co-creators of urban spaces through ethnographic practice. Society for Applied Anthropology Annual Meeting. Society for Applied Anthropology (SfAA).
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2017). Who's paying the price? Social bonding and geographies of spatial inequalities in Tøyen, Oslo. AAG Annual Meeting. AAG.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Ungdom har portrettert seg selv. Moss Avis.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Ungdom er de nye byutviklerne. forskning.no.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Et tidsaktuelt bytte i bevegelse. Bokanmeldelse av Ingrid Lønrusten Rogstad: Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap. Norsk Medietidsskrift. Vol. 24. doi: 10.18261/issn.0805.-9535-2017-03-08
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt (2017). The amplifier effect: Youth co-creating urban spaces of belonging through art, architecture and anthropology. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth as architects of change: global efforts to advance youth-driven innovation for social change. Part II, chapter 9. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Kjønnsavdelingen Episode 2 - Media. https://soundcloud.com/kjonnsavdelingen.
Hagen, Aina Landsverk (2017). Ungdom blir jaget rundt i eget nabolag. forskning.no.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk;Vestby, Guri Mette (2016). Dagsseminar om sosiokulturelle stedsanalyser for Fredrikstad kommune.. Dagsseminar om sosiokulturelle stedsanalyser for Fredrikstad kommune.. AFI, NIBR og Fredrikstad kommune.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt;Hagen, Aina Landsverk (2016). Urban Spaces in the segregated city - Oslo. The role of (social) housing and local organizations. Forskningsseminar: Urban public space and the politics of social inclusion and exclusion in the attractive city. NIBR, AFI og Goetheinstituttet.
Hagen, Aina Landsverk;Bygdås, Arne (2016). Workshop om kontorlandskap. Rådgivning for Snøhetta. Snøhetta Overseas Architecture AS.
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk (2016). Metodeworkshop for FilmLab. Opplæring i etnografisk metode.
Hagen, Aina Landsverk;Tolstad, Ingrid M. (2016). Analyse av etnografisk datamateriale. Analyseworkshop. FilmLab Norge.
Hagen, Aina Landsverk (2016). Feltarbeidets feller: Korleis studere folk?. NRK P2.
Hagen, Aina Landsverk (2016). Shame, shock and speech injuries: Online harassment against journalists and the lack of support systems. Norsk lansering av UNESCOs ytringsfrihetsrapport 2016. Dept. of Journalism and Media Studies (HiOA).
Hagen, Aina Landsverk (2016). Youthnography: Etnografi som medvirknings- og evalueringsverktøy. Faglig forum. SVA (HiOA).
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk (2016). Sosiokulturell stedsanalyse: Hvordan kartlegge med et medvirkningsaspekt?. Metodeseminar for kommunene i Helsedirektoratets nærmiljøprosjekt: "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse". Helsedirektoratet.
Hagen, Aina Landsverk (2016). Ytringsskader, skam og arbeidsgivers ansvar: Tiltak og løsninger. Rundebordskonferanse - Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).
Hagen, Aina Landsverk (2016). Shame, shock and speech injuries: Implications of online threats against journalists. Press freedom in a Nordic modern media landscape. Nordic Council of Ministers & Nordic Journalism Centre.
Hagen, Aina Landsverk (2016). ”Det nye trusselbildet”: Digitalisering, ytringsfrihet og ansvar. HVO-samling for Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune.
Hagen, Aina Landsverk (2016). Oppdragsforskeren, episodisk etikk og feltkonfrontasjoner. Faglig forum. SVA (HiOA).
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar (2016). Storbybarna som ble glemt: Fattigdom blant barn og unge på Tøyen i Gamle Oslo. Sosiologisk forenings vinterseminar. Sosiologisk forening.
Hagen, Aina Landsverk;Drange, Ida (2016). The economic consequences of online harassment: Free speech vs. gender inequality in the media industry. 6th LAEMOS Colloquium. EGOS.
Hagen, Aina Landsverk;Bygdås, Arne (2016). Translating, Transforming and Transgressing the Newsroom through Intrapreneurship: Institutional inertia and the ambivalence of crossover creativity. 6th LAEMOS Colloquium. EGOS.
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar (2016). The Consequences of Social Mix in an Inner City Area; the Role of Local Resident-Organizations. AAG Annual Meeting 2016. AAG.
Hagen, Aina Landsverk;Tolstad, Ingrid M. (2016). Rom for hvem? Ungdom som medforskere i utformingen av urbane bymiljø. Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse. NAF.
Breit, Eric;Hagen, Aina Landsverk;Bygdås, Arne;Pålshaugen, Øyvind (2016). Innovation responses to paradox in newspaper organizations: A performative perspective. 8th International Process Symposium.
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk;Bygdås, Arne (2016). Lowering the Threshold for Innovation: Liminality as Strategy in the Faciliation of Change in the Newsroom. the International Symposium on media Innovations (ISMI). IMK (UiO).
Hagen, Aina Landsverk (2015). Utstilling Grønland torg og Olafiagangen. Helsefag VG2,. Hersleb vgs.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Oppsummering feltarbeidsmetode, stedsbilder/historier og digital formidling. Helsefag VG2,. Hersleb vgs.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Intervjuer og deltagende observasjon. Helsefag VG2,. Hersleb vgs.
Hagen, Aina Landsverk (2015). MySplotWorkshop og Grønland torg. Helsefag VG2. Hersleb vgs.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Introduksjon, antropologi-innføring og minifeltarbeidskurs. Helsefag VG2,. Hersleb vgs.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Etnografisk metode & MySplotWorkshop Grønland. Landskapsarkitektur, master,. NMBU.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Idekollaps og kreative genier - innovasjon i turbulente tider. Julefrokost. Mediebedriftenes Landsforening.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Hvordan kan vi dempe ytringsskader?”. Lansering av debattboka Meningers mot: Netthat og ytringsfrihet i Norge. Fritt ord.
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar (2015). Rapportlansering ”Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse for Tøyen i Bydel Gamle Oslo”. Rapportlansering. Oslo Kommune.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Den nye arbeidstakeren: Jakten på den geniale idé. Arbeidsforskningsinstituttets 50-årsjubileum. AFI.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Ungdom som medprodusenter i storbyforskning. Til det beste for samfunnet?
Konferanse om forskningskommunikasjon i Norge. Norges Forskningsråd.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Alternative spaces, youth and participation: The Tøyen & Furuset cases. Foredrag for Youth Worker Mobility (YUPP) seminar at Tøyen,. Youth Worker Mobility.
Hagen, Aina Landsverk (2015). International Press Institute, On the line.
Hagen, Aina Landsverk (2015). NRK P2, Kulturnytt. NRK P2, Kulturnytt.
Hagen, Aina Landsverk (2015). NRK Dagsrevyen. NRK Dagsrevyen.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Unge, kvinnelege journalistar får dobbelt så mykje netthets. Forskning.no.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Mer trusler og netthat mot norske journalister. Aftenposten.
Hagen, Aina Landsverk (2015). De sinte, de gale og de farlige. Vårt Land.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Kultur er effektivt, men ikke nok alene. Aftenposten.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk (2015). Vår alles blinde flekk. Aftenposten.
Hagen, Aina Landsverk;Bygdås, Arne (2015). Laughing their serious brains out: Playing with cross-disciplinary identities and ideas in a newsroom. The 10th Organization Studies Summer Workshop. Organization Studies.
Hagen, Aina Landsverk (2015). Sketching with knives, seducing through software: The magic tricks of architects. American Anthropological Association’s Annual Meeting. American Anthropological Association.
Hagen, Aina Landsverk (2015). På kontoen for kjønn: Netthets mot norske journalister. Eide, Elisabeth Orgeret, Kristin (Red.), Etter beste kjønn. Med kjønnsperspektiv på medier og journalistikk.. Kapittel 13. s. 203-214. Universitetsforlaget.
Thorstensen, Erik;Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar (2015). Religion, values and community in Norwegian urban renewal. Contending Religions, Identities and Space Living together in contemporary Africa and Europe. The University of Macerata.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Kulturhuset 1. Iranske kvinner kaster hijabben på Internett. NRK.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Setter i gang million-forskning for å frigjøre tid til undervisningen. Utdanningsnytt.no.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Magi får fart på kreativiteten i Snøhetta. Forskning.no.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Kreativ magi i Snøhetta. Kultmag.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Latter, mikrobølge-motor og ny bok. Forskning.no.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Kartlegger seksualisert sjikane. Journalisten.
Hagen, Aina Landsverk (2014). – En viktig dom for journalister. Journalisten.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Flere journalister opplever trusler og sjikane. NRK.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Voksne barn og barnslige voksne. Morgenbladet.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Ut av boksen. Dagbladet.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Magien i skapende arbeid. SUNNMØRSPOSTEN.
Hagen, Aina Landsverk (2014). De får ikke lov å si: «Det var min idé!» - Snøhetta Arbeidskultur. Aftenposten (A-magasinet).
Hagen, Aina Landsverk (2014). -Netthets er et stort demokratisk problem. Aftenposten.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Elsk din neste. Aftenposten.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Dokumenterer netthets. Vårt land.
Hagen, Aina Landsverk (2014). AFI-undersøkelse: «Snakk om det» - Journalister råder kolleger som opplever sjikane og trusler til å være åpne om det.. Journalisten.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Undervisning 35 timer Eneansvarlig ØKA4100 Høst 2014. Undervisning ØKA4100. Markedshøyskolen.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Undervisning. Undervisning. Møre og Romsdal Arkitektforening.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Foredrag for Moss Avis. Foredrag for Moss Avis. Mediehuset Østfold/Moss Avis.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Snøhettas myter, magi og metode. Seminar Nasjonalmuseet. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Kreativitet, magi og hardt arbeid. Seminar Kirkeparken vgs. Kirkeparken vgs.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Hvordan fremme kollektiv kreativitet? Tilfellet Snøhetta. Seminar Senter for Profesjonsstudier. Senter for Profesjonsstudier.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Forført av kreativitet: Magi i det 21. århundre. Seminar Snøhetta. Snøhetta.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Forført av kreativitet: Magi i det 21. århundre. Alumnisamling. Sosialantropologenes Alumniforening Oslo.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Magi på arbeidsplassen og kreativitet. Foredrag på medlemsmøte i Møre og Romsdal arkitektforening. Møre og Romsdal arkitektforening.
Hagen, Aina Landsverk (2014). Ethics in an Anthrotech World. The Future with/of Anthropologies, IUAES conference Japan 2014. IUAES.
Falkum, Eivind;Breit, Eric;Hagen, Aina Landsverk (2013). Standardiseringens begrensninger. NEON-dagene. UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Hagen, Aina Landsverk (2013). “Workfare normativity and the value of the outsider”. The American Anthropology Association Annual Meeting 2013. American Anthropology Association.
Rudningen, Gudrun Larsgard;Bygdås, Arne Lindseth;Hagen, Aina Landsverk (2013). Visual Inquiry - Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity. EGOS. European Group of Organization Studies.
Hagen, Aina Landsverk (2012). Abused by Equality: On architect’s acoustemology of creativity in times of crisis. The Norwegian Anthropological Association’s Annual Conference. NAF/SANT.
Hagen, Aina Landsverk (2012). Transgressing the Grid: Questioning context and comparison through the creativity of architects. The European Association of Social Anthropologists’ 12th biennial conference. The European Association of Social Anthropologists.
Hagen, Aina Landsverk (2011). The Technoscientific Girl − An ANThropological INTervention into the othering of fieldwork methods. The Norwegian Anthropological Association’s Annual Conference. NAF.
Hagen, Aina Landsverk;Rudningen, Gudrun (2009). What’s Driving Collective Creativity? Conveying film footage in participatory research on group innovation. The 1st International Visual Methods Conference. University of Leeds.
Hagen, Aina Landsverk;Rudningen, Gudrun;Mortensen, Tord Fagerheim (2009). Creativity as Sidetracking: On recognizing peak moments in a turning stream of ideas. 25th EGOS Colloquium. EGOS.
Hagen, Aina Landsverk (2005). Iranske elitefeminister og den røde linje. 129 s. UiO.
.
.
.
.
.
.
Hva nå, Tøyen?. (2015) AFI Rapport 2015:8
Den første streken. (2012) Artikkel 2012
Frigjørende latter. (2012) Artikkel 2012
På sporet av det nye Grønland. (2017) AFI Rapport 2017:04
Å høre til og bli hørt. (2017) Andre FoU-resultater 2017:04
Ung og ute. (2016) AFI Rapport 2016:06
Ungdomstråkk. (2016) Andre FoU-resultater 2016:01

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 938 82 168
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X406

Nettside(r)

Andre kanaler

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av Senter for tverrfaglig medieinnovasjon (STM). Prosjektmedlem i OMEN: Organizing for Media Innovation med bedriftspartnere Nationen, Sunnmørsposten og Moss Avis (støttet av NFRs BIA-program).