HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (24) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (1) Formidling (36)
Skaar, Håvard;Elvebakk, Lisbeth;Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 69. doi: 10.1016/j.tate.2017.10.019
Skaar, Håvard (2017). Tekst uten grenser? Om Internett og plagiat i skolen. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. 4. s. 61-79. Gyldendal Akademisk.
Elf, Nikolaj Frydensbjerg;Hanghøj, Thorkild;Skaar, Håvard;Erixon, Per-Olof (2015). Technology in L1: A Review of Empirical Research Projects in Scandinavia 1992-2014. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 15. doi: 10.17239/L1ESLL-2015.15.01.03
Skaar, Håvard (2015). Writing and pseudo-writing from Internet-based sources: Implications for learning and assessment. Literacy. Vol. 49. doi: 10.1111/lit.12045
Skaar, Håvard;Hammer, Hugo Lewi (2014). Inspirert eller plagiert? Internettilgang, skrivestrategier og læring på tredje videregående trinn. Kleve, Bodil Penne, Sylvi Skaar, Håvard (Red.), Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. 5. s. 149-173. Novus Forlag.
Kleve, Bodil;Penne, Sylvi;Skaar, Håvard (2014). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. ISBN: 9788270997527. 257 s. Novus Forlag.
Skaar, Håvard;Hammer, Hugo Lewi (2013). Why students plagiarise from the Internet: The views and practices in three Norwegian upper secondary classrooms. International Journal for Educational Integrity. Vol. 9.
Skaar, Håvard (2012). Does the Internet connect writing in and out of educational settings? Views of Norwegian students on the threshold of higher education. Bazerman, Charles Dean, C. Early, J. Lunsford, K. Null, S. Rogers, P. Stansell, A. (Red.), International Advances in Writing Research: Cultures, Places, Measures. 13. s. 233-249. Parlor Press.
Se alle publikasjoner
Skaar, Håvard (2011). The relevance and educational value of social network sites for classroom literacy learning:A discussion based on empirical work with Norwegian students and teachers. Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 6.
Skaar, Håvard;Buckingham, David Dennis;Tingstad, Vebjørg (2011). Marketing on the Internet: A New Educational Challenge. Media Educational Research Journal (MERJ). Vol. 1.
Skaar, Håvard (2010). Branded selves: How Children relate to marketing on a social network site. Buckingham, David Dennis Tingstad, Vebjørg (Red.), Childhood and Consumer Culture. 13. s. 211-227. Palgrave Macmillan.
Skaar, Håvard (2009). In defence of writing - the social semiotic perspective on digital media, literacy and learning. Literacy. Vol. 43. doi: 10.1111/j.1741-4369.2009.00502.x
Skaar, Håvard (2009). Branded selves: How children in Norway relate to marketing on a social network site. Journal of Children and Media. Vol. 3. doi: 10.1080/17482790902999926
Skaar, Håvard (2009). Hva lærer jenter og gutter av å lage digitale fortellinger?. Østerud, Svein (Red.), Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Kapittel. s. 115-128. Gyldendal Akademisk.
Skaar, Håvard (2008). Literacy on a social networking site. Drotner, Kirsten Siggaard Jensen, Hans Schrøder, Kim Christian (Red.), Informal Learning and Digital Media. 9. s. 180-202. Cambridge Scholars Publishing.
Skaar, Håvard (2007). Digitalized story making in the classroom - A social semiotic perspective on gender, multimodality and learning. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning. Vol. 3. 19 s.
Skaar, Håvard (2005). Classfronter, pedagogikk og endring. Talberg, Olav (Red.), Strategier for læring. Pedagogisk utviklingsarbeid på ingeniørutdanningen. 6. s. 37-49. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Skaar, Håvard (2004). Kan dannelsen digitaliseres?. Seip, Knut Lehre (Red.), Digital didaktikk . Pedagogisk utviklingsarbeid på ingeniørutdanningen. kapittel 2.. s. 15-25. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Skaar, Håvard (2000). "En skredder som er Helt, er ikke skredder meere" - om mannlighetens uttrykk i Wessels Kierlighed uden Strømper. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
Skaar, Håvard (1998). Dramaets fortæring av "den store centrale tanke" - Hedda Gabler som forarbeid og ferdig tekst. Norskrift.
Skaar, Håvard (1997). Ibsens Brand som epos og drama. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
Skaar, Håvard (1996). Trollringens strukturelle psykologi - Sigurd Hoels siste roman lest opp mot Peter Brooks' sammenstilling av strukturalisme og psykoanalyse. Norsk Litterær Årbok.
Skaar, Håvard Heradstveit;Tvitekkja, Sigfrid;Kleivane, Elise (2007). Tekst- og språkhistorie, basis 2. ISBN: 978-82-562-5675-4. 430 s. NKI-forlaget.
Skaar, Håvard;Kleivane, Elise;Tvitekkja, Sigrid (2006). Nøkler til Norsk Basis 2: Tekst- og språkhistorie. ISBN: 82-562-5675-3. 430 s. NKI Forlaget.
Skaar, Håvard (2009). Digital media literacy: Children in and out of school. Unipub forlag.
Skaar, Håvard (2017). Writing and use of digital media in a Norwegian 5th grade classroom - What has happened in twelve years (2005-2017)?. 2nd International Conference: Literacy and Contemporary Society: Spaces, Discourses, Practices.. University of Cyprus.
Skaar, Håvard;Elvebakk, Lisbeth (2017). Nabospråk i to norske læreverk på barne - og ungdomstrinnet. Norplus-seminar om nabospråksdidaktikk. UCC-DK.
Skaar, Håvard;Elvebakk, Lisbeth (2017). Differences in pre-service and in-service teachers reading experiences. ARLE2017 The 11th conference of the International Association for Research in L1 Education. ARLE.
Elf, Nikolaj;Hanghøj, Thorkild;Skaar, Håvard;Erixon, Per-Olof (2015). Media and Technology in L1: A Review of Empirical Research Projects in Scandinavia. IAIMTE. University of Southern Denmark.
Skaar, Håvard;Bjarnø, Vibeke (2014). Om å søke opprykk til professor. http://blogg.hioa.no/opprykk/professor/.
Skaar, Håvard (2014). Internett-tilgang og skrivestrategier. Skriveuka 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aamli, Kari;Breidlid, Halldis;Penne, Sylvi;Kleve, Bodil;Ongstad, Sigmund;Skaar, Håvard;Braathe, Hans Jørgen (2014). Innenfor elevrollen. http://www.hioa.no.
Se alle publikasjoner
Skaar, Håvard (2014). Writing and pseudo-writing from internet based sources. . Writing Research across Borders III. Université Paris-Ouest Nanterre La Défense.
Kleve, Bodil;Skaar, Håvard (2014). Innledning til "Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning". Kleve, Bodil Penne, Sylvi Skaar, Håvard (Red.), Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Innledning. s. 7-15. Novus Forlag.
Penne, Sylvi;Skaar, Håvard (2013). New literacies and mother tongue didactics: Findings in a Norwegian Education 2020 project. 9th IAIMTE conference: Literacies and effective learning and teaching for all. IAIMTE.
Skaar, Håvard (2013). Internet based plagiarism. Transformations at the edge: Writing research, discourse & pedagogy. University of Victoria.
Skaar, Håvard (2013). Forslag til en modell for Internett-tilgang og skrivestrategier. Dansk-norsk forskningsseminar om literacy. Syddansk Universitet og Høgskolen i Oslo og Akershus.
Skaar, Håvard (2013). Internetttilgang, skrivestrategier og læring på tredje videregående trinn. Programseminar UTDANNING 2020. Norges forskningsråd.
Skaar, Håvard (2012). Internett-basert skriving og plagiering. FoU-dagen. Fakultet for lærerutdanning og intenasjonale studier.
Skaar, Håvard (2012). Can Internetbased plagiarism be prevented?. Line Seminar. Institute of Education.
Skaar, Håvard;Hammer, Hugo Lewi (2012). Strategic use of Internet based sources: Essay writing and plagiarism in three upper secondary school classes in Norway. “Assessing Cognitive Processes in Reading Comprehension”. NATED.
Skaar, Håvard (2012). Writing from internetbased sources - Essay writing in three upper secondary school classes in Norway. Methods for Researching Writing and Writing Processes. The Gervitz School, University of California Santa Barbara.
Skaar, Håvard (2011). The death of the student author - Essay writing in the era of digital intertextuality. The Visions Conference 2011. University of Oslo.
Skaar, Håvard;Buckingham, David Dennis;Tingstad, Vebjørg (2011). Reklame og markedføring på Internett. Bedre Skole. Vol. 8.
Skaar, Håvard (2011). Does the Internet connect writing in and out of educational settings? Views of Norwegian students on the threshold of higher education. Writing Research Across Borders II. George Mason University.
Skaar, Håvard (2010). Internettbasert skriving i og utenfor studiesituasjonen. Tekst og tegn. Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Skaar, Håvard (2010). Marketing on the internet: A new educational challenge. Child and Teen Consumption 2010.
Skaar, Håvard (2009). Kapital knebler nettkommunikasjon. Vårt Land.
Skaar, Håvard (2009). Media and marketing: the educational practice in Norwegian primary schools. EU KIDS ONLINE: European research on cultural, contextual and risk issues for children and the. London School of Economics.
Skaar, Håvard (2008). Branded selves Collectors and elaborators on a social network site. Child and Teen Consumption 2008. Norwegian Centre for Child Research, NTNU.
Skaar, Håvard (2008). In defence of writing. Multimodality and learning - New perspectives on knowledge, representation and learning. Centre of Multimodal Research, IoE, University of London.
Skaar, Håvard (2007). Consuming to present the self - Social networking and commercial influence. The Nordic Consumer Policy Research Conference. The Nordic Forum for Consumer Research.
Skaar, Håvard (2006). Hvordan bruker jenter og gutter datamaskinen til å lage fortellinger i klasserommet? - Et sosialsemiotisk perspektiv på kjønn, multimodalitet og læring. Skrive for nåtid og framtid. Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Skaar, Håvard (2006). Online identity building in and out of school. Informal learning and digital media: constructions, context, consequences. DREAM research centre.
Skaar, Håvard (2006). Teksthistorie. Nøkler til Norsk Basis 2: Tekst- og språkhistorie. Teksthistorie for videregående skole, allmennfaglig studieretning. s. 11-289.
Skaar, Håvard (2005). Fra plansje til Powerpoint – om samarbeid, kunnskapsbygging og digitale lærebøker. Det gode utviklingsprosjekt. Høgskolen i Oslo.
Skaar, Håvard (1995). Metaforikken i Henrik Ibsens "Vildanden". 123 s. Unipub forlag.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 75 54
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5062