meny
søk
English

Håkon Larsen

Forsker

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (32) Forskningsrapporter (3) Formidling (82)
Anderson, Astrid;Fagerlid, Cicilie;Larsen, Håkon;Straume, Ingerid (2017). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. ISBN: 9788202571863. 220 s. Cappelen Damm Akademisk.
Anderson, Astrid;Fagerlid, Cicilie;Larsen, Håkon;Straume, Ingerid (2017). Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger. Anderson, Astrid Fagerlid, Cicilie Larsen, Håkon Straume, Ingerid (Red.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Kapittel 1. s. 11-21. Cappelen Damm Akademisk.
Larsen, Håkon (2017). Aktivering av nasjonens historie: Nasjonalbiblioteket i offentligheten. Anderson, Astrid Fagerlid, Cicilie Larsen, Håkon Straume, Ingerid (Red.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Kapittel 3. s. 51-70. Cappelen Damm Akademisk.
Engelstad, Fredrik;Larsen, Håkon;Rogstad, Jon;Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. Engelstad, Fredrik Larsen, Håkon Rogstad, Jon Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 1. s. 1-21. De Gruyter Open.
Engelstad, Fredrik;Larsen, Håkon;Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. Engelstad, Fredrik Larsen, Håkon Rogstad, Jon Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 3. s. 46-70. De Gruyter Open.
Larsen, Håkon (2017). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work: The Case of Cultural Organizations. Engelstad, Fredrik Larsen, Håkon Rogstad, Jon Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 10. s. 201-219. De Gruyter Open.
Engelstad, Fredrik;Larsen, Håkon;Rogstad, Jon;Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. ISBN: 978-3-11-054633-0. 269 s. De Gruyter Open.
Larsen, Håkon (2016). The crisis of public service broadcasting reconsidered: Commercialization and digitalization in Scandinavia. Alexander, Jeffrey C. Breese, Elizabeth Butler Luengo, Mariá (Red.), The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future. Kapittel 3. Cambridge University Press.
Larsen, Håkon (2016). Performing Legitimacy: Studies in High Culture and the Public Sphere. ISBN: 978-3-319-31047-3. 152 s. Palgrave Macmillan.
Larsen, Håkon (2015). Hva er kultursosiologisk forskning?. Larsen, Håkon (Red.), Kultursosiologisk forskning. *Kapittel 1. s. 11-20. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Larsen, Håkon (2015). Kultursosiologisk forskning. ISBN: 978-82-15-02499-8. 290 s. Universitetsforlaget.
Larsen, Håkon (2015). Jeffrey C. Alexander, Den sivile sfære og kultursosiologi. Den sivile sfære. Etterord. s. 98-109. Cappelen Damm Akademisk.
Larsen, Håkon (2014). Legitimation work in state cultural organizations: the case of Norway. The International Journal of Cultural Policy. Vol. 20. doi: 10.1080/10286632.2013.850497
Larsen, Håkon (2014). The legitimacy of public service broadcasting in the 21st century: The case of Scandinavia. Nordicom Review. Vol. 35.
Larsen, Håkon (2014). Den nya kultursociologin. Kultur som perspektiv och forskningsobjekt. ISBN: 9789144100340. 156 s. Studentlitteratur AB.
Larsen, Håkon (2014). Legitimeringsretorikken rundt offentlige institusjoner i Skandinavia. Rhetorica Scandinavica.
Larsen, Håkon (2014). Kulturpolitikkforskning - gjøkungen i det akademiske systemet?. Winkelmann, Annette Johansson, Marit (Red.), Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport. Kulturpolitikkforskning - gjøkungen i det akademiske systemet?. s. 42-44.
Larsen, Håkon (2014). Cultural Sociology as Social Research: A Conversation with Jeffrey C. Alexander. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 22.
Enerhaug, Marit Falkum;Larsen, Håkon (2013). Norsk filmpolitikk på 2000-talet. Omstrukturering av ein bransje i vekst. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 16.
Larsen, Håkon (2013). A methodological framework for comparative studies of public debate. Sosiologisk Årbok. Vol. 2.
Larsen, Håkon (2013). Den nye kultursosiologien. Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. ISBN: 978-82-15-02130-0. 144 s. Universitetsforlaget.
Larsen, Håkon (2012). Medier, offentligheter, samfunn. Dahlgren, Kenneth Næss, Hans Erik (Red.), Tanker om samfunn. Kapittel 9. s. 196-212. Universitetsforlaget.
Hegnes, Atle Wehn;Larsen, Håkon (2012). Pausens potensial. Sosiologi i dag. Vol. 42.
Larsen, Håkon;Rønning, Helge;Slaatta, Tore (2012). Europeisk bokpolitikk. Prisregulering som kulturpolitisk virkemiddel. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.
Larsen, Håkon (2011). Public service broadcasting as an object for cultural policy in Norway and Sweden : a policy tool and an end in itself. Nordicom Review. Vol. 32.
Larsen, Håkon (2010). Legitimation Strategies of Public Service Broadcasters: the Divergent Rhetoric in Norway and Sweden. Media Culture and Society. Vol. 32. doi: 10.1177/0163443709355610
Larsen, Håkon (2008). Det diskursives dialektikk. En analyse av offentlige samtaler om kunst og kultur. Sosiologisk Årbok.
Larsen, Håkon (2008). I demokratiets tjeneste. Offentlig debatt om allmennkringkasting i Norge og Sverige. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
Larsen, Håkon (2005). Will you take my picture? Some reflections on the relationship between photography and tourism. Sosiologisk Årbok. Vol. 1.
Rønning, Helge;Slaatta, Tore;Torvund, Olav;Terje, Colbjørnsen;Larsen, Håkon (2012). Til Bokas pris. 189 s. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Rønning, Helge;Slaatta, Tore;Torvund, Olav;Larsen, Håkon;Colbjørnsen, Terje (2012). Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. 189 s. Kulturdepartementet.
Larsen, Håkon (2011). Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige. 176 s. Unipub forlag.
Larsen, Håkon (2017). The Nordic Model of the Public Sphere. UiO Nordic: Global Challenges - Nordic Experiences. Universitetet i Oslo.
Larsen, Håkon (2016). Gjør empirisme sosiologien mer slagkraftig? Et svar til Marte Mangset. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 24. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-03-05
Larsen, Håkon (2016). Aktivisering av nasjonens hukommelse: Nasjonalbiblioteket og offentligheten. Det Åpne bibliotek.
Engelstad, Fredrik;Larsen, Håkon (2016). The public sphere in the Nordic model. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
Larsen, Håkon (2016). Formidling av nasjonens hukommelse: Nasjonalbiblioteket og offentligheten. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
Larsen, Håkon (2016). Performing Legitimacy in the Culture Sector: The Case of Opera Houses. ISA Sociological Theory (RC16) Conference.
Larsen, Håkon (2016). Det tomme kvalitetsbegrepet i kulturpolitisk debatt. Oppstartseminar Kunst, kultur og kvalitet. Norsk kulturråd.
Larsen, Håkon (2016). Kvalitet i det kulturpolitiske ordskiftet. Kunst, kultur og kvalitet. Arbeidssemiar. Norsk kulturråd.
Se alle publikasjoner
Larsen, Håkon (2016). Om utgivelsen av Jeffrey C. Alexanders «Den sivile sfære» og rollen til en fagkonsulent. forlagsliv.no.
Larsen, Håkon (2016). Om utgivelsen av Jeffrey C. Alexander "Den sivile sfære" og rollen til en fagkonsulent. Cappelens upopulære skrifter: Hva har serien betydd og hva kan den bidra med?. Cappelen Damm Akademisk.
Larsen, Håkon (2015). Samtidas meningsstrukturer. Om å sette kultur foran sosiologi. Norsk sosiologforenings medlemsmøte. Norsk sosiologforening, østlandsavdelingen.
Larsen, Håkon (2015). Hvilken plass har kultursosiologien i Norge i dag? Samtale om kultursosiologiens relevans. Sosiologisk forum.
Larsen, Håkon (2015). Performing Legitimacy: A Cultural Approach to Arts and Media Organizations. The 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research. Høgskolen i Telemark.
Larsen, Håkon (2015). Forord. Larsen, Håkon (Red.), Kultursosiologisk forskning. Forord. s. 7-7. Universitetsforlaget.
Larsen, Håkon (2015). Litteraturforskning med et samfunnsperspektiv. Jofrid Karner Smith, Tonje Vold og Knut Oterholm (red.) Litteratursosiologiske perspektiv. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Vol. 102.
Larsen, Håkon (2015). Demokratiske offentligheter i en digital tidsalder. Kunstforum. Vol. 7.
Larsen, Håkon (2015). Eyerman, Ron, Jeffrey C. Alexander & Elizabeth B. Breese (eds.), Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering. International Sociology. Vol. 30.
Larsen, Håkon (2015). Studying legitimacy in arts and media organizations: A cultural approach. CCS Spring Conference. Cultural Sociology Writ Small: The Surprising Merits of Small Case Study Research. Center for Cultural Sociology.
Larsen, Håkon (2015). Performing Legitimacy in Performing Arts Organizations. The 85th Annual Meeting of the Eastern Sociological Society. Eastern Sociological Society.
Hide, Øystein Edvardsen;Larsen, Håkon (2015). Den sivile sfære.
Larsen, Håkon (2014). Klassikere er legitimerende. Ukeavisen ledelse.
Larsen, Håkon (2014). Performing Legitimacy in Arts Organizations. Workshop in Cultural Sociology. Center for Cultural Sociology.
Larsen, Håkon (2014). The Crisis of Public Service Broadcasting Reconsidered: Privatization and Digitalization in Scandinavia. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
Larsen, Håkon (2014). A Social Theory of Legitimation Work: Organizations in the Culture Sector. ISS Kulturseminar.
Larsen, Håkon (2014). The Crisis of Public Service Broadcasting Reconsidered: Commercialization and Digitalization in Scandinavia. STI Expert Meeting. The Crisis of Journalism Reconsidered: Cultural Power. Social Trends Institute.
Larsen, Håkon (2014). Legitimation Work: A Social Theory. XVIII ISA World Congress. International Sociological Association.
Larsen, Håkon (2014). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work. New Trends in the Public Sphere? 2nd Åsgårdstrand Conference on Institutional Change.
Larsen, Håkon (2014). Den amerikanske skolen for studier av kulturproduksjon. Socius.
Larsen, Håkon;Mangset, Per (2014). Om spesialnummeret av Sosiologi i dag. Sosiologi og kulturpolitikk. Frokostseminar om sosiologi og kulturpolitikk. BI.
Larsen, Håkon (2014). Nye impulser og sosiologien i endring: Kultursosiologi og Bourdieu - hvor går vi?. Sosiologisk forum. Arrangementsforeningen Eilert.
Larsen, Håkon (2013). Interview: Jeffrey C. Alexander on Cultural Sociology. Socius.
Larsen, Håkon (2013). Kulturpolitikkforskning - gjøkungen i det akademiske systemet?. Kulturrikets tilstand. Senter for kultur- og idrettsstudier, Bø i Telemark.
Larsen, Håkon (2013). Den nye kultursosiologien. Sosiologifestival.
Larsen, Håkon (2013). Folkets operahus. Dagbladet.
Larsen, Håkon (2013). Kulturnytt. NRK P2.
Larsen, Håkon (2013). Legitimation Work in Cultural Institutions: The Case of Norwegian Classical Music. The 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research. Copenhagen Business School.
Larsen, Håkon (2013). Legitimation Work in State Cultural Organizations: the case of Norway. Norsk sosiologforenings vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Larsen, Håkon (2012). Medier, offentlighet og kultur. Norsk sosiologforenings vinterseminar. Norsk sosiologforening.
Larsen, Håkon (2012). Den hyggelige kulturimperialisten. Et intervju med Håkon Larsen. Sosiolog-nytt. Vol. 37.
Rønning, Helge;Slaatta, Tore;Torvund, Olav;Larsen, Håkon;Colbjørnsen, Terje (2012). En boklov for distriktene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Rønning, Helge;Slaatta, Tore;Torvund, Olav;Larsen, Håkon;Colbjørnsen, Terje (2012). Til orientering. Dagens næringsliv.
Rønning, Helge;Slaatta, Tore;Larsen, Håkon (2012). Forsvar for det litterære mangfoldet. Dagbladet.
Larsen, Håkon;Rønning, Helge;Colbjørnsen, Terje (2012). E-bøker er med. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Larsen, Håkon (2012). Serving the people. Legitimation work in state cultural institutions in Norway. Democracy as idea and practice. Det norske instituttet.
Larsen, Håkon (2012). Dag Solhjell og Jon Øien. Det norske kunstfeltet. En sosiologisk innføring. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 20.
Larsen, Håkon (2012). Hva er kulturanalytisk kompetanse, og hvorfor trenger vi det?. Faglig-pedagogisk dag. Universitetet i Oslo.
Larsen, Håkon (2011). Kulturnytt. NRK P2.
Larsen, Håkon (2011). Hva skal vi med NRK?. Debattmøte om NRK. Kringkastingsringen.
Larsen, Håkon (2011). A Broad Cultural Sociology. The 25th Nordic Sociological Conference. Universitetet i Oslo.
Larsen, Håkon (2011). Doktoren svarer. Sosiolog-nytt.
Larsen, Håkon (2010). A Methodological Framework for Comparative Cultural Sociology. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
Klemsdal, Lars;Hegnes, Atle Wehn;Larsen, Håkon;Lyng, Selma Therese;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Orupabo, Julia;Skilbrei, May-Len;Solbrække, Kari N.;Stefansen, Kari (2010). Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag. Vol. 40.
Larsen, Håkon (2010). Syttende mai festival. Filologen.
Larsen, Håkon (2010). Med eit sosiologisk blikk på kringkastinga. Kringom Nr. 1 2010.
Larsen, Håkon (2010). Kvalitet framfor seertall. Klassekampen.
Larsen, Håkon (2010). The Cultural Sociology of Public Debate: A Comparative Perspective. International Sociological Association XVII World Congress.
Larsen, Håkon (2009). The Cultural Policy of Public Service Broadcasting in Norway and Sweden: Repertoires, Discourses, Rhetoric. Culture and Society Workshop. Department of Sociology.
Larsen, Håkon (2009). Nasjonaldag for alle. Klassekampen.
Larsen, Håkon (2009). Størst i Noreg versus best i verda. Apollon 4/2009.
Larsen, Håkon (2009). Public Service Braoadcasting as an Object for Cultural Policy. Workshop om demokrati, medier og valgkamp.
Larsen, Håkon (2008). Diskursteori. Korsnes, Olav (Red.), Sosiologisk leksikon. oppslagsord. Universitetsforlaget.
Larsen, Håkon (2008). Public Service Broadcasting for the 21st Century: A Scandinavian Outlook. The Fifth International Conference on Cultural Policy Research.
Larsen, Håkon (2008). The importance of public service content. Nordic Media in Theory and Practice.
Larsen, Håkon (2007). Ikke bland kortene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Larsen, Håkon (2007). I dag frågar sig allt fler - vad ska public service vara till för?. Forskerseminar Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms Universitet.
Larsen, Håkon (2007). Allmennkringkasterdiskursen i Norge og Sverige. En analyse av offentlig debatt om NRK og SVT. Nordmedia 2007. Den 18. nordiske konferansen for medie- og kommunikasjonsforskning.
Larsen, Håkon (2007). Norges beste. Klassekampen.
Larsen, Håkon (2007). NRKs beskjedne ambisjoner. Vox publica.
Larsen, Håkon (2006). Kunstdiskurser i en massemedial offentlighet. En analyse av dominerende forståelser av kunst og kultur i NRK Fjernsynets Store Studio. Fagforum i Norsk kulturråd.
Larsen, Håkon (2006). Kunstdiskurser i en massemedial offentlighet. En analyse av dominerende forståelser av kunst og kultur i NRK Fjernsynets Store Studio. 127 s. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 976 54 127
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PI862

Nettside(r)

Nyhetsstrøm

TwitterGå til Twitter

Aktuelt

Min siste bok handler om legitimeringsarbeidet til utvalgte kunst- og medieorganisasjoner i Skandinavia og USA. I boken lanserer jeg et konseptuelt rammeverk for studier av statlige eller ikke-kommersielle kulturorganisasjoners legitimeringsarbeid. http://www.palgrave.com/gp/book/9783319310466