HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Halvard Naterstad Dyb

seniorrådgiver

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (2) Formidling (36)
Dyb, Halvard;Thorsen, Kirsten (1993). "Er det noen som bryr seg?" Uformell omsorg for eldre og offentlig støtte til omsorgsgiverne. 312 s. Norsk gerontologisk institutt.
Dyb, Halvard;Beverfelt, Eva;Guntvedt, O. H.;Kirschner, Gerd (1991). Alderspensjonist i frivillig tjeneste. 74 s. Norsk gerontologisk institutt (NGI).
Dyb, Halvard Naterstad;Vedeler, Janikke Solstad (2018). Arbeidsgivere er positive til ungdom med psykiske problemer.. Forskning.no.
Dyb, Halvard Naterstad;Frøyland, Lars Roar;von Soest, Tilmann (2018). Norsk ungdom har blitt mindre voldelige. forskning.no.
Dyb, Halvard Naterstad;Bakken, Anders (2017). Psykiske helseplager fortsetter å øke blant ungdom. Forskning.no.
Dyb, Halvard Naterstad;Gautun, Heidi (2017). Barnas ansvar for foreldrene går ut over jobben. Forskning.no.
Dyb, Halvard Naterstad;Ødegård, Guro;Huang, Lihong (2017). Norske elever er best i verden på elevrådsarbeid. Forskning.no.
Gautun, Heidi;Bratt, Christopher;Dyb, Halvard Naterstad (2017). Home-based services must be strengthened. ScienceNordic.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders;Dyb, Halvard Naterstad (2017). Why do Norwegian youths believe the West is at war with Islam?. ScienceNordic.
Se alle publikasjoner
Dyb, Halvard Naterstad;Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Norwegian eight-year-olds ‘dig’ their teacher. ScienceNordic.
Gundersen, Tonje;Demiri, Aisha Synnøve;Dyb, Halvard Naterstad (2016). Parents with disabled children report different experiences with support services. Science Nordic.
Dyb, Halvard Naterstad;Gundersen, Tonje;Demiri, Aisha Synnøve (2016). Foreldre med handikappede barn opplever hjelpen veldig ulikt. forskning.no.
Dyb, Halvard Naterstad (2015). Barn forteller om sine liv. Aftenposten Oppvekst.
Dyb, Halvard Naterstad (2015). Vil beholde eldre hjemme, men bruker ressursene på sykehjem. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard Naterstad (2015). Mye å spare på å koble boligpolitikk med eldreomsorg. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard Naterstad (2015). Stadig flere unge boligkjøpere får hjelp fra foreldrene. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard (2014). Døtre må regne med mindre hjelp fra det offentlige. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard (2014). Social media is a Challenge for child welfare service. ScienceNordic.com.
Dyb, Halvard (2014). Voldsutsatte funksjonshemmede får lite hjelp. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard (2014). Innvandrerorganisasjoner er skoler i byråkrati. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard (2014). Tiggerne har bakgrunn som arbeidsinnvandrere. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard (2014). Økt kunnskap endrer ikke pensjoneringsplaner. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard (2014). Overraskende få funksjonshemmede fullfører videregående. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Dyb, Halvard Naterstad (1994). Senior Citizens Providing Service and Care. Norwegian Experiances. GerArt. 14 s.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 482 60 656
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X263

Andre kanaler

Nyhetsstrøm

TwitterGå til Twitter