HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Arbeidsinkludering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Forskningsrapporter (1) Formidling (5)
Koren Solvang, Per;Hanisch, Halvor Melbye;Reinhardt, Jan D. (2017). The rehabilitation research matrix: producing knowledge at micro, meso, and macro levels. Disability and Rehabilitation. Vol. 39. doi: 10.1080/09638288.2016.1212115
Bostad, Inga;Hanisch, Halvor Melbye (2016). Rettighetsbegrepet på reisefot. Skiftende syn på likhet og frihet for personer med nedsatt funksjonsevne. Ikdahl, Ingunn Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. kapittel 11. s. 249-267. Gyldendal Juridisk.
Bostad, Inga;Hanisch, Halvor Melbye (2016). Freedom and disability rights: dependence, independence, and interdependence. Metaphilosophy. Vol. 47. doi: 10.1111/meta.12192
Hanisch, Halvor Melbye (2014). Psycho-emotional disablism: A differentiated process. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 16. doi: 10.1080/15017419.2013.795911
Hanisch, Halvor Melbye (2013). Politics of love: narrative structures, intertextuality and social agency in the narratives of parents with disabled children. Sociology of Health and Illnes. Vol. 35. doi: 10.1111/1467-9566.12027
Bartoszko, Aleksandra;Solvang, Per Koren;Hanisch, Halvor Melbye (2012). “It did not come with Hitler and did not die with Hitler.” The Uses of the Holocaust by Disability Activists in Norway. Vulnerable Groups & Inclusion. Vol. 3. doi: 10.3402/vgi.v3i0.17177
Solvang, Per Koren;Bartoszko, Aleksandra;Bergland, Astrid;Hanisch, Halvor Melbye;Woll, Heidi (2010). Registering som overgrep? en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 13.
Hanisch, Halvor Melbye (2007). Frontiers of justice. Disability, nationality, species membership. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 9.
Hanisch, Halvor Melbye (2006). Velviljens fortellinger. Om framstillinger av livet som funksjonshemmet i Handikapnytt og Dagbladet 2000−2002. Stein Rokkan senter for flerfaglig samfunnsforskning.
Pytko, Aleksandra;Solvang, Per Koren;Hanisch, Halvor Melbye;Bergland, Astrid;Woll, Heidi (2008). Registrering som overgrep? Debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. 3. Nasjonale Konferanse om Forskning om Funksjonshemming. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming.
Solvang, Per Koren;Hanisch, Halvor Melbye (2008). Den sosiale modellen av funksjonshemming og kritikken av den. Årlig seminar. Synshemmede akademikeres forening.
Hanisch, Halvor Melbye (2007). Farlig fornuft. CP-bladet.
Hanisch, Halvor Melbye (2007). Risiko. CP-bladet.
Hanisch, Halvor Melbye (2007). Disability and 19th century drama - Ibsen's Little Eyolf. Gjesteforelesning. University of Newcastle.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 63 16
Telefon (mobil): +47 934 13 084
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X423