HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Fagbøker⁄lærebøker (30) Forskningsrapporter (7) Formidling (14)
Haugan, John;Lysebo, Marius;Lauvås, Per (2017). Mandatory coursework assignments can be, and should be, eliminated!. European Journal of Engineering Education. Vol. 42. doi: 10.1080/03043797.2017.1301383
Haugan, John;Aamot, Eimund (2011). Gyldendals tabeller og formler i fysikk. Fysikk 1 og Fysikk 2. ISBN: 978-82-054-1919-3. 48 s. Gyldendal Akademisk.
Haugan, John (2010). Kalkulus med flere variabler. ISBN: 9780273734765. 262 s. Prentice-Hall.
Synnes, Kari;Hannisdal, Merete;Hannisdal, Andreas;Haugan, John (2009). Eureka! 10, Grunnbok - Naturfag for ungdomstrinnet. ISBN: 978-82-05-33411-3. 275 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Hannisdal, Merete;Hannisdal, Andreas;Haugan, John;Synnes, Kari (2008). Eureka! 10, grunnbok. ISBN: 9788205334113. 275 s. Gyldendal forlag.
Hannisdal, Merete;Hannisdal, Andreas;Haugan, John;Synnes, Kari;Jensen, Inger Kristine;Skår, Aud Ragnhild (2008). Eureka! 10, Lærerens bok. ISBN: 9788205334328. 390 s. Gyldendal forlag.
Hannisdal, Merete;Hannisdal, Andreas;Haugan, John;Synnes, Kari (2008). Eureka! 10, arbeidshefte. ISBN: 9788205383104. 80 s. Gyldendal Undervisning.
Synnes, Kari;Hannisdal, Merete;Hannisdal, Andreas;Haugan, John (2008). Eureka! 10 Arbeidshefte Naturfag for ungdomstrinnet. ISBN: 978-82-05-38310-4. 79 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Synnes, Kari;Hannisdal, Merete;Hannisdal, A;Haugan, John (2008). Eureka! 10 - Naturfag for ungdomstrinnet Lærerens bok. ISBN: 978-82-05-33432-8. 392 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Haugan, John (2008). Eureka! 10 Naturfag for ungdomstrinnet. Grunnbok. ISBN: 978-82-05-33411-3. 272 s. Gyldendal Undervisning.
Haugan, John (2008). Eureka! 10 Naturfag for ungdomstrinnet. Arbeidshefte. ISBN: 978-82-05-38310-4. 80 s. Gyldendal Undervisning.
Se alle publikasjoner
Haugan, John (2008). Eureka! 10 Naturfag for ungdomstrinnet. Lærerens bok. ISBN: 978-82-05-33432-8. 388 s. Gyldendal Undervisning.
Haugan, John (2007). Formler og tabeller. ISBN: 9788256224838. 208 s. NKI forlaget.
Hannisdal, Merete;Haugan, John;Munkvik, Morten (2007). Eureka! 9, Naturfag for ungdomstrinnet, grunnbok. ISBN: 9788205334106. 276 s. Gyldendal Litteratur.
Hannisdal, Merete;Haugan, John (2007). Eureka! 9 Arbeidsbok. ISBN: 978-82-05-36781-4. 74 s. Gyldendal Litteratur.
Haugan, John (2007). Eureka! 9 Naturfag for ungdomstrinnet. Grunnbok. ISBN: 9788205334106. 85 s. Gyldendal Undervisning.
Haugan, John (2007). Eureka! 9. Natrurfag for ungdomstrinnet. Arbeidsbok. ISBN: 978-82-05-36781-4. 24 s. Gyldendal Undervisning.
Haugan, John (2007). Eureka! 9. Naturfag for ungdomstrinnet. Lærerens bok. ISBN: 978-82-05-33430-4. 100 s. Gyldendal Undervisning.
Hannisdal, Merete;Haugan, John;Nyberg, Jørn;Frøyland, Merethe (2006). NB 8 NaturfagBoka. ISBN: 82-05-33388-2. 250 s. Gyldendal Litteratur.
Hannisdal, Merete;Haugan, John;Nyberg, Jørn;Frøyland, Merethe (2006). Eureka! 8 Lærerens bok. ISBN: 8205333904. 280 s. Gyldendal Litteratur.
Haugan, John;Hannisdal, Merete;Nyberg, Jørn;Frøyland, Merethe (2006). Eureka! 8. Arbeidsbok. ISBN: 82-05-35747-1. 72 s. Gyldendal Undervisning.
Haugan, John (2005). Analyse med Maple.
Haugan, John (2005). Vektoranalyse med Maple. ISBN: 8299639255.
Haugan, John (2004). Analyse mad Maple 9.5. ISBN: 8299639255. 108 s.
Haugan, John (2004). Vektoranalyse med Maple 9.5. ISBN: 8299639255. 88 s.
Haugan, John (2004). Matematikk for forkurset: Differensiallikninger. Sannsynlighetsregning. ISBN: 8256260513. 52 s.
Haugan, John (2003). Numerisk matematikk. 87 s.
Haugan, John (2003). Noen temaer fra matematisk analyse. ISBN: 8299639220. 99 s.
Haugan, John (2003). Vektoranalyse. ISBN: 8299639204. 180 s.
Haugan, John (2002). Teknologien er vår! Om å undervise teknologi i skolen. ISBN: 8205305056.
Haugan, John (1996). Matematikk på nytt. ISBN: 8256237783. 229 s.
Hammer, Hugo Lewi;Haugan, John (2013). Matematikk og beregninger. 350 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Haugan, John (2013). Matematikk og beregninger. ISBN: 978-82-93208-42-6. 103 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Haugan, John (2012). Matematikk og beregninger - Fourierrekker. Matematikk for studieprogram Energi og miljø i bygg. 53 s. John Haugan.
Haugan, John (2012). Mateamtikk og beregninger. Ma 1010 for studieprogram Energi og miljø i bygg. 210 s. John Haugan.
Haugan, John (2011). Veien til Bologna. Om å beskrive ønsket læringsutbytte i matematikk. ISBN: 978-82-579-4753-8. 121 s. Høgskolen i Oslo.
Haugan, John (2007). Matematikk for studenter: Lineær Algebra. 1. utgave. 184 s. John Haugan.
Haugan, John (2004). Komplekse tall. 22 s.
Haugan, John (2017). Fra obligatoriske arbeidskrav til medstudentvurdering.. https://blogg.hioa.no/fpksatsing/2017/02/06/obligatoriske-ar.
Haugan, John;Lysebo, Marius (2015). Medstudentvurdering i matematikk og fysikk. MNT-konfernasen 2015. Universitets og høgskolerådet.
Haugan, John (2014). Læringsutbyttebeskrivelser – et egnet verktøy for å styrke kvaliteten i utdanningene?. FPK frokostseminar. FPK.
Haugan, John (2014). Studentinvolvering i undervisningen. Kvalitetsuka 2014. HiOA.
Haugan, John (2013). Activating students during lectures. The ’what’ and ’how’ of research and development projects. Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK).
Haugan, John (2012). Beregninger i ingeniørutdanningen: Hvorfor? Hva? Hvordan? ...og for hvem?. Møte i nasjonal ressursgruppe CSE. UiO.
Haugan, John (2012). Hvordan vet studentene hva de skal kunne? Om å finne den røde tråden gjennom et emne. Kvalitetsuka ved HiOA. HiOA.
Haugan, John (2009). Problemløsing i matematikk. Kursdag videregående skole. Akershus fylkeskommune.
Haugan, John (2008). HVORDAN KAN VI FORKLARE VIRKEMÅTEN TIL HALVLEDERE MED UTGANGSPUNKT I DAGENS ATOMMODELL?. Kurs for lektorer i videregående skole, Kunnskapsløftet. Østfold fylkeskommune.
Haugan, John (2007). Teknologiens utfordring til naturfaget. Kurs for naturfaglærere i Buskerud, Vestfold og Akershus. Gyldendal Undervisning.
Se alle publikasjoner
Haugan, John (2006). Utfordringer med å undervise teknologi i naturfaget. Kusr for lærere i naturfag, Trondheim. Gyldendal Undervisning.
Haugan, John (2006). Teknologiens utfordring til naturfaget. Kurs for naturfaglærere. Gyldendal Undervisning.
Haugan, John (2002). Improving Students’ Understanding of Engineering Mathematics by Using Untraditional Assessment Methods. International Conference on Engineering Education.
Haugan, John (1995). Teaching Science for Technology at Secondary Level: A Video Based Approach. 17th World Conference for Distance Education, Birmingham, UK 1995.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 86 97
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PS230