HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Håvard Helland

professor

Kort om

Prosjekter

IMaT

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (30) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (19) Formidling (51)
Skogen, Ketil;Helland, Håvard;Kaltenborn, Bjørn Petter (2018). Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation and landscape change: Embedded in different packages of environmental concern?. Journal for Nature Conservation. Vol. 44. doi: 10.1016/j.jnc.2018.06.001
Helland, Håvard;Wiborg, Øyvind N (2018). How do parents’ educational fields affect the choice of educational field?. British Journal of Sociology. doi: https://doi.org/10.1111/1468-4446.12370
Drange, Ida;Helland, Håvard (2018). The Sheltering Effect of Occupational Closure? Consequences for Ethnic Minorities' Earnings. Work and occupations. doi: 10.1177/0730888418780970
Helland, Håvard;Heggen, Kåre (2018). Regional Differences in Higher Educational Choice?. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 62. doi: 10.1080/00313831.2017.1307276
Helland, Håvard;Bol, Thijs;Drange, Ida (2017). Wage inequality within and between occupations. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 7. doi: 10.18291/njwls.v7i4.102355
Drange, Ida;Helland, Håvard (2017). Studenter med innvandringsbakgrunn i profesjonsutdanningene - rekruttering og arbeidsmarkedskarriere. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. 13. s. 153-164. Universitetsforlaget.
Thomsen, Jens-Peter;Bertilsson, Emil;Dalberg, Tobias;Hedman, Juha;Helland, Håvard (2016). Changes in access to higher education in the Nordic countries 1985-2010 – a comparative perspective. European Sociological Review. Vol. 33. doi: 10.1093/esr/jcw051
Bakken, Anders;Heggen, Kåre;Helland, Håvard (2016). Utdanning. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 2. 25. s. 260-285. Gyldendal Akademisk.
Kittelsen Røberg, Karl Ingar;Helland, Håvard (2016). Do grades in higher education matter for labour market rewards? A multilevel analysis of all Norwegian graduates in the period 1990–2006. Journal of Education and Work. Vol. 30. doi: 10.1080/13639080.2016.1187265
Winnæss, Pål;Helland, Håvard (2014). Politistudentene: Hvem er de og hvorfor vil de bli politi?. Nordisk politiforskning. Vol. 1.
Se alle publikasjoner
Askvik, Tanja;Helland, Håvard (2014). Norway. Börjesson, Mikael Ahola, Sakari Helland, Håvard Thomsen, Jens-Peter (Red.), Enrolment Patterns in Nordic Higher Education, ca. 1945-2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. Kapittel 4. s. 65-92.
Helland, Håvard;Wiborg, Øyvind (2014). Retningsvalg i høyere utdanning – hvor langt faller eplet fra stammen?. Frølich, Nicoline Hovdhaugen, Elisabeth Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. kapittel 9. s. 162-184. Cappelen Damm Akademisk.
Helland, Håvard (2014). Sosialøkonomene - statens styringsprofesjon med skiftende styringsidealer. Slagstad, Rune Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. kapittel. s. 566-596. Pax Forlag.
Heggen, Kåre;Helland, Håvard;Lauglo, Jon (2013). Utdanningssosiologi. ISBN: 978-82-7935-348-5. 209 s. Abstrakt forlag.
Lorentzen, Håkon Wergeland;Helland, Håvard (2013). Profesjonene og det sivile samfunn: Idrettsfeltet som eksempel. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. Kapittel 11. s. 144-161. Universitetsforlaget.
Helland, Håvard;Heggen, Kåre (2013). Geografi og rekruttering til høgre utdanning. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. Kapittel 6. s. 81-94. Universitetsforlaget.
Helland, Håvard;Støren, Liv Anne (2011). Sosial reproduksjon i yrkesfagene. Hvordan påvirker bakgrunnsfaktorer hvilken type kompetanse yrkesfagelever oppnår?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.
Støren, Liv Anne;Helland, Håvard (2010). Ethnicity Differences in the Completion Rates of Upper Secondary Education: How Do the Effects of Gender and Social Background Variables Interplay?. European Sociological Review. Vol. 26. doi: 10.1093/esr/jcp041
Støren, Liv Anne;Helland, Håvard (2009). Ethnicity Differences in the Completion Rates of Upper Secondary Education: How Do the Effects of Gender and Social Background Variables Interplay?. European Sociological Review. 17 s. doi: 10.1093/esr/jcp041
Støren, Liv Anne;Opheim, Vibeke;Helland, Håvard (2009). Getting through closed doors? Labour market entry among ethnic minority and majority youth with low levels of formal education. Journal of Education and Work. Vol. 22. doi: 10.1080/13639080903290413
Helland, Håvard;Lødding, Berit;Markussen, Eifred;Sandberg, Nina;Aasen, Petter (2008). Education and Training of 15-20 years-olds in Norway. Formazione & insegnamento.. Vol. VI.
Helland, Håvard (2007). How does social background affect the grades and grade careers of Norwegian economics students?. British Journal of Sociology of Education. Vol. 28.
Helland, Håvard;Lauglo, Jon (2007). Sosial segregering i private grunnskoler?. Raabe, Mona Turmo, Are Vibe, Nils Kirkebøen, Lars Holseter, Anne Marie (Red.), Utdanning 2007 - muligheter, mål og mestring. kapittel. s. 88-111.
Helland, Håvard (2006). Reproduksjon av sosial ulikhet. Er sosial bakgrunn av betydning for valg av utdanningsretning?. Sosiologisk Tidsskrift.
Opheim, Vibeke;Helland, Håvard (2006). Evaluation of the Competence Reform in Norway. Higher Education Management and Policy. Vol. 18.
Opheim, Vibeke;Helland, Håvard (2006). Sosiale forskjeller - også i arbeidsmarkedet?. Grøgaard, Jens B. Støren, Liv Anne (Red.), Kunnskapssamfunnet tar form : utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur. Kapittel. s. 109-140. Cappelen Damm Akademisk.
Helland, Håvard;Støren, Liv Anne (2006). Vocational Education and the Allocation of Apprenticeships: Equal Chances for Applicants Regardless of Immigrant Background. European Sociological Review. Vol. 22.
Helland, Håvard (2004). Kjønnsforskjeller i lønn og yrkeskarriere blant personer med høyere utdanning. Teoretiske og metodiske utfordringer. Sosiologisk Årbok.
Helland, Håvard (2003). Om å bruke statistikk i sosiologien. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 44.
Helland, Håvard (1998). Hvor fruktbare er sosiologiske modeller av rasjonelle aktører i analyser av moderne samfunn?. Sosiologisk Årbok.
Helland, Håvard;Øia, Tormod (2000). Forebyggende ungdomsarbeid. ISBN: 82-7674-590-3. 254 s. Fagbokforlaget.
Krange, Olve;Skogen, Ketil;Helland, Håvard (2017). Nordmenns holdninger til store rovdyr. Endringer fra 2010 til 2017. ISBN: 978-82-426-3113-8. 28 s. Norsk institutt for naturforskning.
Börjesson, Mikael;Ahola, Sakari;Helland, Håvard;Thomsen, Jens-Peter (2014). Enrolment Patterns in Nordic Higher Education, ca. 1945-2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. ISBN: 978-82-327-0038-7. 144 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Lauglo, Jon;Helland, Håvard;Grøgaard, Jens B. (2008). Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?. ISBN: 978-82-7218-601-1. 275 s. NIFU STEP.
Grøgaard, Jens Brandi;Helland, Håvard;Lauglo, Jon (2008). Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående. ISBN: 978-82-7218-601-1. 277 s. NIFU.
Lødding, Berit;Helland, Håvard (2007). Alle får, men hvem får hva? Evaluering av Oslo kommunes inntaksordning til videregående opplæring i studieretning for allmennfag/utdanningsprogram for studiespesialisering. ISBN: 82-7218-536-9. 127 s. NIFU.
Støren, Liv Anne;Helland, Håvard;Grøgaard, Jens Brandi (2007). Og hvem stod igjen…? Sluttrapport fra prosjektet gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999–2001. ISBN: 82–7218–526–1. 355 s. NIFU.
Helland, Håvard (2006). Progresjon og kompetanseoppnåelse i yrkesfagopplæring. 132 s. NIFU STEP.
Lauglo, Jon;Helland, Håvard (2006). Fører frittstående skoler i videregående opplæring til sosial segregering?. 65 s. NIFU STEP.
Helland, Håvard;Næss, Terje (2005). God trivsel, middels motivasjon og liten faglig medvirkning: En analyse av Elevinspektørene 2004. 216 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Helland, Håvard (2005). Realkompetansestudenters bortvalg og studiepoengproduksjon. ISBN: 82–7218–502–4. 102 s. NIFU.
Se alle publikasjoner
Helland, Håvard;Lauglo, Jon (2005). Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler – baselinerapport II: Elevsammensetningen. ISBN: 82–7218–497–4. 108 s. NIFU.
Helland, Håvard;Støren, Liv Anne (2004). Videregående opplæring – progresjon, gjennomføring og tilgang til læreplasser: Forskjeller etter studieretning, fylke og kjønn og mellom elever med minoritets- og majoritetsbakgrunn. 177 s. NIFU.
Helland, Håvard;Opheim, Vibeke (2004). Kartlegging av realkompetansereformen. 78 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Helland, Håvard (2004). Sosial ulikhet blant sosial- og siviløkonomer. 349 s. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Fekjær, Silje Noack;Helland, Håvard;Nielsen, Roy A.;Aagnes, Bjarte (2000). Samfunnets støtter? : arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 1 s. Universitetet i Oslo.
Nielsen, Roy A;Fekjær, Silje Noack;Aagnes, Bjarte;Helland, Håvard (2000). Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo. ISBN: 82-570-0150-3. 95 s. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.
Hegna, Kristinn;Helland, Håvard (1998). Ung i Bergen. Om skoletilpasning og problematferd i videregående skole. ISBN: 82-7894-045-2. 135 s. NOVA.
Helland, Håvard (1998). Forebygging av problematfer blant ungdom. En litteraturstudie. ISBN: 82-7894-056-8. 172 s. NOVA.
Helland, Håvard (1997). Ungdomsskoleelever i Randaberg kommune. ISBN: 82-7894-018-5. 72 s. NOVA.
Frøjd, Elise Koppang;Lavoll, Hallvard;Helland, Håvard (2018). Yrkene der innvandrere ikke diskrimineres. Viten og snakkis.
Lavoll, Hallvard;Heggen, Kåre;Helland, Håvard (2017). Akademisk distriktspolitikk. Viten og snakkis.
Helland, Håvard;Øyvind Nicolay, Wiborg (2017). How do parents’ educational field affect one’s choice of educational field?. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 13th Conference of the European Sociological Association 2017. the European Sociological Association.
Drange, Ida;Helland, Håvard;Frøjd, Elise Koppang;Ziesler, Katrine A. (2017). I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert. Viten & Praksis.
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Hvem får rett, Torbjørn Røe Isaksen?. Klassekampen.
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Sjå til Tromsø. Og litt lenger. Khrono.no.
Heggen, Kåre Elmar;Helland, Håvard;Osland, Oddgeir (2017). Fusjonseksperimentet. Klassekampen.
Elise Rønnevig, Andersen;Helland, Håvard (2017). Etter tre års ingeniørstudier valgte Christian (23) å endre retning. – Det krever mot. Aftenposten.
Helland, Håvard;Drange, Ida (2016). Har yrket blitt en viktigere predikator for lønn? Yrkesbaserte lønnsforskjeller fra 2003 til 2012.. Faglig Forum. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.
Helland, Håvard (2016). Socially differentiated trust in forms of knowledge in the health field. Nordic Fields of Higher Education: Organisation, Expansion and Recruitment. Uppsala universitet.
Se alle publikasjoner
Winnæss, Pål;Helland, Håvard (2016). «Engasjement for andre» Noen kommentarer til Linda Hoel og Erik Christensens artikkel. Nordisk politiforskning. Vol. 3. doi: 10.18261/issn.1894-86932016-02-07
Helland, Håvard (2016). Læreres status og befolkningens tillit til lærere. NORDPRO-konferensen 2016. Lunds universitet.
Hjellbrekke, Johannes;Alecu, Andreea Ioana;Helland, Håvard (2016). The Structure of Social Capital. Nordic Fields of Higher Education. Uppsala Universitet.
Helland, Håvard;With, Mari Lande;Mausethagen, Sølvi;Alecu, Andreea Ioana (2016). Lærernes status. Bedre Skole.
Helland, Håvard;Danielsen, Elsebeth (2016). Født sånn eller blitt sånn? av Elsebeth Danielsen. Henne.
Helland, Håvard;Drange, Ida (2016). A Study of How Labour Market Institutions Affect within- and Between Occupation Wage Inequalities in Norway in the Period from 2003-2014. ISA World Forum. ISA.
Drange, Ida;Helland, Håvard (2016). What is the consequence of occupational closure for non-Western immigrants’ earnings?. Occupations, skills and the labour market. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
Helland, Håvard;Lassen, Kjersti (2015). Velger samme yrke som mor og far. forskning.no.
Græsvold, Åslaug;Helland, Håvard (2015). HVA SKAL DU BLI NÅR DU BLIR STOR, DA?. FORELDRE & BARN.
Winnæss, Pål;Helland, Håvard (2015). Politistudentene: Et svar til Fekjær. Nordisk politiforskning. Vol. 2.
Helland, Håvard;Thomsen, Jens Peter;Bertilsson, Emil;Dalberg, Tobias;Hedman, Juha (2015). Changes in access to higher education in the Nordic countries 1985-2010 – a comparative perspective. 12th Conference of the European Sociological Association 2015. ESA.
Drange, Ida;Helland, Håvard (2015). What is the consequence of occupational closure for ethnic minorities’ earnings? (working title). Transitions in Youth. TiY.
Helland, Håvard (2015). "Yrker som går i arv" Norgesglasset. NRK p1.
Helland, Håvard;Wiborg, Øyvind (2014). How do parents’ educational field affect one’s choice of educational field? - a new micro-approach to tertiary education in Norway. Nordic Fields of Higher Education conference. NFHE.
Helland, Håvard;Røberg, karl Ingar Kittelsen (2014). Do grades from higher education matter for labour market rewards?. Transitions in Youth, 22nd Annual workshop. European Research Network on Transitions In Youth.
Helland, Håvard;Askvik, Tanja (2013). Norwegian Higher Education 1975-2009. Nordic Fields of Higher Education. University of Turku.
Heggen, Kåre;Helland, Håvard (2013). Flere kvinner, men færre menn til høgre utdanning. StudData-variabelen HIOA.
Helland, Håvard;Wiborg, Øyvind (2013). Social reproduction through choice of educational field. Network seminar - Nordic Fields of Higher Education. Network for studies in Nordic Fields of Higher Education.
Helland, Håvard (2013). Karakterers betydning for arbeidsmarkedsutbytte i velferdsstatsprofesjonene. Programseminaret i UTDANNING2020, Norges forskningsråd. Norges forskningsråd.
Helland, Håvard (2012). Are there regional differences in choice of educational field?. Qualifying for professional careers, Workshop.
Helland, Håvard (2012). The effects of social background on the choice of field in higher education. 7th Interim Meeting ESA RN19 Sociology of Professions.
Helland, Håvard (2012). The effects of grades on labour market outcomes for welfare state professionals. The Second ISA Forum of Sociology, Social justice and democratization. International Sociology Association.
Helland, Håvard (2012). Regional differences in educational choice?. Conference Nordisk netværk for professionsforskning - Gamle autoriteter og ny legitimitet..
Helland, Håvard (2011). How does social background affect the choice of educational field?. Nordic Sociological Conference. Nordic Sociological Association.
Helland, Håvard (2011). «Senter for Profesjonsstudier». Nordic Fields of Higher Education. Nätverksträff 26–28 oktober 2011. Uppsala universitet, 26-28 oktober, i Uppsala.. Nordic Fields of Higher Education.
Helland, Håvard (2009). How do social and ethnic background and gender affect the choice of educational field?. European Society or European Societies? ESA2009 - 9th Conference of European Sociological Association. European Sociological Association.
Helland, Håvard (2009). Effektforskning – effektevalueringer – hva er det snakk om?. Hvordan vet vi at tiltakene våre har effekt?, Forskerseminar i Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Harpviken, Kristian Berg;Helland, Håvard (2008). Competition or Cohesion? Professional Struggles in the Landmine Field. Challenges to professionalism: Limits and benefits of the professional model, 5th Interim Conference of the International Sociological Association, Sociology of Professional Groups.. International Sociological Association, Sociology of Profess.
Helland, Håvard;Lødding, Berit (2008). Alle får, men hvem får hva?. foredrag for arbeidsgruppe i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo Kommune. Oslo Kommune.
Helland, Håvard (2007). Omtale av Johs Hjellbrekke & Olav Korsnes’ Sosial mobilitet’. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 15.
Helland, Håvard (2001). Inequalities Among the Highly Educated? How social origin affect choice of educational field among Norwegian university graduates, 1985-1996. ISAs Research Commitee 28, Summer meeting:¿INEQUALITY: GLOBAL AND LOCAL PERSPECTIVES.¿ 14-16 august 2001.
Helland, Håvard;Meland, Pål (2000). Profil: Ottar Brox. Sosiolog-nytt. Vol. 25.
Helland, Håvard (2000). The recruitment to different educational fields. European Societies or European Society? ¿ EuroConference on Educational Differentiation in European Societies: Causes and Consequences.
Meland, Pål;Helland, Håvard (1999). Will Europe Work? Rapport fra Den 4. europeiske sosiologi-konferanse, Amsterdam 1999. En selektiv og høyst subjektiv oppsummering. Sosiolog-nytt. Vol. 24.
Helland, Håvard (1999). Håkon Lorentzen: Sivilsamfunnet: Lønnet eller frivillig arbeid?. Sosiolog-nytt.
Helland, Håvard (1999). Om partipolitikk og mediamyter. Møte i Østlandsavdelingen. Sosiolog-nytt.
Helland, Håvard (1999). Ascription or Achievement? On the Importance of Social Background and Grades on Economists' and M.B.A.s' Income. forskningsprogrammet Kompetanse, utdanning og verdiskapning.
Helland, Håvard (1999). "The returns to higher education in the labour market: How important are good grades?". Will Europe Work?, 4th European Conference of Sociology.
Helland, Håvard (1999). Kulturarbeid som forebygging av ungdomsproblemer. Internseminar for kulturetaten i Akershus fylke.
Helland, Håvard;Krange, Olve (1996). Omtale av Unni Wikans Mot en ny underklasse. Innvandrere, kultur og integrasjon. Sosiologisk Årbok.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 58
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T428